ลุ้น ‘ยุบสภา’ 20 มีนาคม นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/545114

19 มี.ค. 2566

ลุ้น 'ยุบสภา' 20 มีนาคม นับถอยหลังเลือกตั้งใหม่

นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งใหม่ หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา ‘ยุบสภา’ กกต.ต้องกำหนดวันเลือกตั้งและวันเปิดรับสมัคร สส.ภายใน 5 วัน

นับถอยหลังยุบสภาเลือกตั้งใหม่ หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต ของกกต. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา

หากมีการยุบสภา ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรี ธนกร วังบุญคงชนะ ให้ข่าวกับสื่อมวลชนไว้ว่าจะยุบสภาวันที่ 20 มีนาคม 2566 และมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้ว ขั้นตอนที่จะตามมาคือ

• กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป กรณีมีการยุบสภา  ซึ่งต้องไม่เร็วกว่า 45 วัน และไม่ช้าเกิน 60 วัน  ( 12 พฤษภาคม 2566 )

• กำหนดวันรับสมัคร ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา หรือไม่เกิน 25 มีนาคม 2566

• หลังจากนั้น จะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวลา 5 วัน

• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ม.46) ภายใน 7 วัน นับแต่มีการปิดรับสมัคร

• กกต.ต้องประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง(ม.30) และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.36 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  25 วัน

• ส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน(ม.36)/สรรหา,แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(ม.19) ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

• ส่วนการแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.30) , แจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ( ม.37, ม.38 )  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

• ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม. 33 ) ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง

• ต้องกำหนดให้มีวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตเลือกตั้ง 1 วัน

พล.อ. ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
แม้นายกรัฐมนตรี จะระบุช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ให้รอราชกิจจานุเบกษาประกาศยุบสภา แต่มีคำถามจากนักฎหมายหลายคน ว่ามีเหตุมีผลเพียงพอ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 103 หรือไม่  หากจะมีการยุบสภา ก่อนสภาครบวาระเพียง 3วัน และปิดสมัยประชุมไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s