สรุปประกาศ กกต. แบ่งเขต ‘เลือกตั้ง66’ ทุกจังหวัดเช็กรายละเอียดที่นี่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/545104

กฤษณะ ศรีทอง

18 มี.ค. 2566

สรุปประกาศ กกต. แบ่งเขต 'เลือกตั้ง66' ทุกจังหวัดเช็กรายละเอียดที่นี่

เปิดรายละเอียดประกาศคณะกรรมการ การ ‘เลือกตั้ง’ การแบ่งเขต ‘เลือกตั้ง66’ รายจังหวัดทั่วประเทศไทย แต่ละพื้นที่มีกี่เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎได้กี่คน ดูได้ที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการ “เลือกตั้ง” เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต “เลือกตั้ง” และเขต “เลือกตั้ง” ของแต่ละจังหวัด ในวันที่ 3 มี.ค. 66

ให้ทราบเกี่ยวกับจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขต “เลือกตั้ง” และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขต “เลือกตั้ง” สําหรับการ “เลือกตั้ง” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการ “เลือกตั้ง” ทั่วไป ดังนี้

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคกลาง

 1. จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพ จำนวน สส. 33 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 33 เขต
 2. จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 3. จังหวัดชัยนาท จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 4. จังหวัดนครนายก จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 5. จังหวัดนครปฐม จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 6. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 7. จังหวัดนนทบุรี จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 8. จังหวัดปทุมธานี จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 9. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 10. จังหวัดพิจิตร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 11. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 12. จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 13. จังหวัดลพบุรี  จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 14. จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 15. จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 16. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 17. จังหวัดสิงห์บุรี  จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 18. จังหวัดสุโขทัย  จำนวน สส. 4  คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 19. จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 20. จังหวัดสระบุรี จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 21. จังหวัดอ่างทอง จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 22. จังหวัดอุทัยธานี จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 2. จังหวัดขอนแก่น จำนวน สส. 11 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต
 3. จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 4. จังหวัดนครพนม จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 5. จังหวัดนครราชสีมา จำนวน สส. 16 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 16 เขต
 6. จังหวัดบึงกาฬ จำนวน สส. 3  คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 7. จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 8. จังหวัดมหาสารคาม จำนวน สส. 6 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต
 9. จังหวัดมุกดาหาร จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 10. จังหวัดยโสธร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 11. จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 12. จังหวัดเลย จำนวน ส.ส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 13. จังหวัดสกลนคร จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 14. จังหวัดสุรินทร์ จำนวน สส. 8 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต
 15. จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน สส. 9 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต
 16. จังหวัดหนองคาย จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 17. จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 18. จังหวัดอุดรธานี จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 19. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน สส. 11 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 11 เขต
 20. จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคตะวันออก

 1. จังหวัดจันทบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 3. จังหวัดชลบุรี จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 4. จังหวัดตราด จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 5. จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 6. จังหวัดระยอง จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 7. จังหวัดสระแก้ว จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคตะวันตก

 1. จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 2. จังหวัดตาก จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 4. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 5. จังหวัดราชบุรี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคเหนือ

 1. จังหวัดเชียงราย จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 2. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 3. จังหวัดน่าน จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 4. จังหวัดพะเยา จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 5. จังหวัดแพร่ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 7. จังหวัดลำปาง จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 8. จังหวัดลำพูน จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

จังหวัด จำนวนส.ส.และเขต “เลือกตั้ง” ภาคใต้

 1. จังหวัดกระบี่ จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 2. จังหวัดชุมพร จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 3. จังหวัดตรัง จำนวน สส. 4 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน สส. 10 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต
 5. จังหวัดนราธิวาส จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 6. จังหวัดปัตตานี จำนวน สส. 5 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต
 7. จังหวัดพังงา จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 8. จังหวัดพัทลุง จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 9. จังหวัดภูเก็ต จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต
 10. จังหวัดระนอง จำนวน สส. 1 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต
 11. จังหวัดสตูล จำนวน สส. 2 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต
 12. จังหวัดสงขลา จำนวน สส. 9 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน สส. 7 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต
 14. จังหวัดยะลา จำนวน สส. 3 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s