เบลเยียมรับรองศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ หลังรอคอยนาน 17 ปี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2657036

เบลเยียมรับรองศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ หลังรอคอยนาน 17 ปี

18 มี.ค. 2566 16:00 น.

เบลเยียมรับรองศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ หลังรอคอยนาน 17 ปี

ศาสนาพุทธ ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาในเบลเยียม หลังร่างกฎหมายกำหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในเบลเยียม หลังจากผู้นับถือพุทธศาสนาในเบลเยียมรอคอยมานาน 17 ปี

เมื่อ 18  มีนาคม 2566 บุญธง ก่อมงคลกูล ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำประเทศเบลเยียมรายงาน สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเบลเยียม นายแวงซองต์ วานคิคเคนบอร์น แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคมระบุว่า ศาสนาพุทธกลายเป็นแนวคิดทางปรัชญาลำดับที่แปดที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาในเบลเยียม หลังร่างกฎหมายกำหนดศาสนาพุทธเป็นศาสนาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในเบลเยียม

ภายหลังการอนุมัติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสหพันธรัฐเบลเยียม โครงร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของรัฐบาลวิวาลดีที่ตอบรับคำร้องของสมาพันธ์ชาวพุทธเบลเยียม (Union Buddhiste de Belgique – UBB) ที่ได้ยื่นขอเรื่องการขอรับรองศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการในปี 2549

ปัจจุบัน ประเทศเบลเยียมมีศาสนาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ 6 ศาสนา (คาทอลิก ออร์โธดอกซ์ ยิว แองกลิกัน โปรเตสแตนต์ อีแวนเจลิคัล และอิสลาม) มีการเพิ่มกลุ่มผู้ยึดถือปรัชญาอเทวนิยม ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น “กลุ่มนักปรัชญาอเทวนิยม” ตั้งแต่ปี 2545

นอกจากนี้ยังเป็นไปตามคุณสมบัตินี้ที่ UBB ขอให้รับรองในแนวทางเดียวกันเนื่องจากศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าเหมือนศาสนาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ในขั้นต้น รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชั่วคราวให้สมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นเรื่องขอรับรองอย่างเป็นทางการ หลังจากที่ต้องรอคอยนานถึง 17 ปี สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งเบลเยียมมีสมาคมชาวพุทธเป็นสมาชิก 35 สมาคม ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธและเป็นหน่วยงานทำหน้าที่เจรจาอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลเบลเยียม

“เรารอคอยมาตั้งแต่ปี 2549 เพื่อให้ความเชื่อทางศาสนาพุทธได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับความเชื่อของศาสนาอื่น การยอมรับนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับชาวพุทธจำนวนกว่า 150,000 คนในเบลเยียม” นายคาร์โล ลุคค์ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งเบลเยียมกล่าวด้วยความยินดี

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การรับรองอย่างเป็นทางการตามกฎหมาย ยังจำเป็นต้องส่งร่างกฎหมายส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลางอื่นของรัฐบาลเบลเยียมพิจารณา ก่อนที่จะนำร่างกฎหมายเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเพื่อลงมติรับรองร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างเป็นทางการต่อไป

วัดไทยธรรมาราม เมืองวอเตอร์ลู เบลเยียม เป็นวัดไทยแห่งแรกที่เป็นสมาชิกก่อตั้งสมาพันธ์ชาวพุทธเบลเยียม ที่มีส่วนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในการผลักดันให้รัฐบาลเบลเยียม ได้พิจารณาเห็นความสำคัญและให้ความเห็นชอบในการผ่านร่างกฎหมายรับรองศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ

เครดิตภาพ บุญธง ก่อมงคลกูล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s