บุคคลในข่าว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/local/2662573

"อารยา ภู่พานิช"สมทบทุนช่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

25 มี.ค. 2566 05:01 น.

  • ธนูเทพ

“อารยา ภู่พานิช”สมทบทุนช่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

เพื่อเด็ก อารยา ภู่พานิช มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้ ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ป่วยเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี พนิดา พรหมจรรยา และ ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร มาร่วมในพิธีด้วย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ วันก่อน.

ได้เวลาเปิดศึกชิงอำนาจผ่านสนามเลือกตั้ง

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ยักษ์ใหญ่สารพัดสี จำหน่ายมากที่สุดของประเทศ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

10 ขวบ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ จัดงาน “สุขภาพดีก็ยิ้มได้ Better Health, Bigger Smile” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยมี อับดุล มูหะซิน อัล รีเฟรน และ พญ.โบเวน เจียง มาร่วมงานด้วย ที่ รพ.เวิลด์เมดิคอล วันก่อน.
10 ขวบ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ จัดงาน “สุขภาพดีก็ยิ้มได้ Better Health, Bigger Smile” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยมี อับดุล มูหะซิน อัล รีเฟรน และ พญ.โบเวน เจียง มาร่วมงานด้วย ที่ รพ.เวิลด์เมดิคอล วันก่อน.
  • “ธนูเทพ” ประจำการรับใช้ท่านผู้อ่าน…บรรยากาศการเมืองเข้าสู่โซนเลือกตั้งเต็มตัว เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ลง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค.2566 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และการแจ้งรายชื่อแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรคการเมือง โดย ผู้สมัคร ส.ส.ระบบเขต ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 3–7 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด…และให้พรรคการเมืองยื่น บัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ไม่เกิน 3 รายชื่อ ต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 4–6 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และ วันที่ 7 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. …

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังได้ออกประกาศให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะ ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำขอ ลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.–9 เม.ย. นี้ โดย 1.ยื่นคำขอด้วยตนเองต่อ นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายอำเภอท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อ เอกอัครราชทูต 2.ยื่นคำขอ ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น 3.ยื่นคำขอ ทางอินเตอร์เน็ต ทางดิจิทัล ผ่าน แอปพลิเคชัน ของ กรมการปกครอง (ThaId) และ 4.แอปพลิเคชัน Smart Vote สามารถลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง…โปรดรับทราบโดยทั่วกัน และไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันโดยพร้อมเพรียง

ร้านเพชร ศุภลักษณ์ อัมพุช จัดงานเปิดโซนใหม่ “Salon de Jewel” รวบรวมร้านเพชรชั้นนำในภาพลักษณ์ไทยจิวเวลรีสโตร์ โดยมี อรธิรา ภาคสุวรรณ์, ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ, ถิรวุฒิ ทรัพย์มณีอนันต์, ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์ และ ธนิดา ภักดีวุฒิธรรม มาร่วมงานด้วย ที่ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.
ร้านเพชร ศุภลักษณ์ อัมพุช จัดงานเปิดโซนใหม่ “Salon de Jewel” รวบรวมร้านเพชรชั้นนำในภาพลักษณ์ไทยจิวเวลรีสโตร์ โดยมี อรธิรา ภาคสุวรรณ์, ชูชัย ชัยฤทธิเลิศ, ถิรวุฒิ ทรัพย์มณีอนันต์, ปิยะ อัจฉริยศรีพงศ์ และ ธนิดา ภักดีวุฒิธรรม มาร่วมงานด้วย ที่ดิ เอ็มโพเรียม วันก่อน.
  • ผ่างๆ…หลังประเมินดินฟ้าอากาศอย่างรอบคอบแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมว.ยุติธรรม สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.อุตสาหกรรม แกนนำกลุ่มสามมิตร และ อนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฤกษ์สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย พร้อมแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ…โดย อดีต รมต.สมศักดิ์ บอกขอบคุณพรรคเพื่อไทย ที่เปิดโอกาสให้เข้ามาช่วยงานให้สมบูรณ์แบบ ต้องแลนด์สไลด์ โดยตนเองจะเข้ามาเสริมเติมเต็มเพื่อให้สำเร็จ ส่วนจะเข้ามาช่วยงานพรรคเพื่อไทยในส่วนไหน ขอให้พรรควางตำแหน่งให้ตนเองลอยตัว สามารถเคลื่อนตัวไปได้ทุกที่ เพราะมีสมัครพรรคพวกคอยรับฟังแนวนโยบาย และจะได้ไปลงพื้นที่ทำความเข้าใจเรื่องนโยบายกับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่กำลังและเวลาจะทำได้
อนุรักษ์นํ้า จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. เปิดงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก ที่บิ๊กซี” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย โดยมี อัศวิน เตชะเจริญวิกุล, นฤพล พงษ์พานิช,ธนพร โฆสิตาภัย และ ธวัชชัย ตั้งประสิทธิภาพ มาร่วมงานด้วย ที่บิ๊กซี สะพานควาย วันก่อน.
อนุรักษ์นํ้า จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. เปิดงาน “วันอนุรักษ์น้ำโลก ที่บิ๊กซี” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย โดยมี อัศวิน เตชะเจริญวิกุล, นฤพล พงษ์พานิช,ธนพร โฆสิตาภัย และ ธวัชชัย ตั้งประสิทธิภาพ มาร่วมงานด้วย ที่บิ๊กซี สะพานควาย วันก่อน.
  • ขณะที่ อดีต รมต.สุริยะ สำทับว่า ต้องขอบคุณ ผู้บริหารพรรค ที่ให้โอกาสกลับมาทำงานร่วมกับ พรรคเพื่อไทย ส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย เพราะ 8 ปี ที่ผ่านมาที่มีการรัฐประหาร 4 ปีแรก ทำโครงสร้างเศรษฐกิจพลังทลาย จนนักลงทุนไม่กล้าเข้ามา 4 ปีหลัง พรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐบาลแต่เสียงไม่มากพอทำให้ กระทรวงเศรษฐกิจ ไปอยู่พรรคอื่น ทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ช่วงหลังทุกคนบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย ถ้าอยู่ต่อไปคงทุกข์ยากลำบากมาก บางคนที่สนิทกันก็มากระซิบว่าย้ายพรรคเถอะ เจอเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครเชียร์ให้อยู่ พรรคพลังประชารัฐ เลย ดังนั้นจึงต้องย้ายพรรค และต้องได้ ส.ส.แลนด์สไลด์เพื่อผลักดันนโยบายตามสโลแกนคิดใหญ่ทำเป็น…เมื่อกลุ่มสามมิตร มาเป็นขุมกำลังสำคัญให้ พรรค เพื่อไทย โอกาสแลนด์ไสลด์ก็ยิ่งเป็น ไปได้สูง
น่าใส่ พรเดช จันทวานิช และ กนกพร โลศิริ เปิดตัวคอลเลกชันสปริง-ซัมเมอร์ 2023 ของคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ แบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชาย ได้แรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์ย้อนยุค โดยมี ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
น่าใส่ พรเดช จันทวานิช และ กนกพร โลศิริ เปิดตัวคอลเลกชันสปริง-ซัมเมอร์ 2023 ของคาร์ล ลาเกอร์เฟลด์ แบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชาย ได้แรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์ย้อนยุค โดยมี ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ และ พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  • ฮัดชิ้ว…จากกรณีสารกัมมันตรังสี ซีเซียม–137 สูญหายจากโรงไฟฟ้าเอกชน จ.ปราจีนบุรี และต่อพบว่าถูกนำไปหลอมแล้ว ทำให้เกิดความวิตกว่าจะมีการแพร่กระจายของกัมมันตรังสี…ล่าสุด ภาคประชาสังคมชาวปราจีนบุรี ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ตั้ง คณะกรรมการระดับชาติ มาดูแลแก้ไขปัญหา เพราะขณะนี้เกิดกระทบด้าน การท่องเที่ยว และ พืชผลการเกษตร ในพื้นที่ ถูกยกเลิกขายไม่ได้ ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข้อมูลชัดๆว่า ขณะนี้แก้ไขปัญหาถึงไหน ไม่ใช่แก้ไขเฉพาะหน้าเท่านั้น ต้องเร่งแก้ไขทำให้เกิดความชัดอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นผลกระทบจะเกิดกับ ชาวปราจีนบุรี โดยไม่สิ้นสุดง่ายๆ จึงขอเรียกร้องให้ ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ มาแก้ปัญหานี้ ภายใน 1 สัปดาห์ โดยมีภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย…เรื่องนี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรง รัฐบาลควรทำให้เกิดความชัดเจนโดยเร็ว จบข่าว
คุ้มครองได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “PDPA Going Forward” เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี พล.อ.เดชา พลสุวรรณ, เธียรชัย ณ นคร และ ดร.อัศวิน อิงคะกุล ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ วันก่อน.
คุ้มครองได้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสัมมนา “PDPA Going Forward” เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี พล.อ.เดชา พลสุวรรณ, เธียรชัย ณ นคร และ ดร.อัศวิน อิงคะกุล ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ วันก่อน.
  • สังคมทั่วไป…มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ขอเชิญร่วมพิธีมังคลาภิเษก “พระสมเด็จวิริยังค์” ที่อุโบสถวัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101 บางจาก เขตพระโขนง กทม. 25 มี.ค. 10.30 น. มีพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ (พราหมณ์ประกอบพิธี) และ 13.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้น 14.00 น. พิธีมังคลาภิเษก
เพื่อเด็ก อารยา ภู่พานิช มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้ ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ป่วยเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี พนิดา พรหมจรรยา และ ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร มาร่วมในพิธีด้วย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ วันก่อน.
เพื่อเด็ก อารยา ภู่พานิช มอบเงิน 1,000,000 บาท ให้ ทพญ.ยุพเรศ นิมกาญจน์ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ป่วยเด็กมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยมี พนิดา พรหมจรรยา และ ศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร มาร่วมในพิธีด้วย ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ วันก่อน.
  • พิธีคำนับศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส 25 มี.ค. 10.00 น.
ชวนไปเที่ยว ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงข่าวการจัดงาน “Dream Vacations & Travel Fair 2023” ชวนคนรักการท่องเที่ยวสัมผัสสุดยอดโรงแรม รีสอร์ตระดับเวิลด์คลาสในราคาสุดคุ้ม ระหว่าง 24-28 มี.ค. โดยมี อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
ชวนไปเที่ยว ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา แถลงข่าวการจัดงาน “Dream Vacations & Travel Fair 2023” ชวนคนรักการท่องเที่ยวสัมผัสสุดยอดโรงแรม รีสอร์ตระดับเวิลด์คลาสในราคาสุดคุ้ม ระหว่าง 24-28 มี.ค. โดยมี อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ มาร่วมงานด้วย ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน.
  • พระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเธียร บรรณโศภิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน 25 มี.ค. 14.00 น.
  • ศพ คุณแม่มัณฑนา พรหมศร มารดา ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งสวดศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน 18.00 น. 25 มี.ค.คืนสุดท้าย พระราชทานเพลิง 27 มี.ค. 16.00 น.

“ธนูเทพ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s