‘อภัย’เน้นลดต้นทุนการผลิต สูตรอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732693

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรประเด็น “ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ (วัวนม)” ร่วมกับสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์เพื่อขยายการดำเนินงานไปในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากสูตรอาหารสัตว์ TMR แห้งซึ่งใช้วัตถุดิบหลักเพียง 3 ชนิดได้แก่ หญ้าแห้ง มันเส้น กาก ถั่วเหลือง ทั้งนี้ อาจปรับสูตรตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วพบว่า ราคาค่าอาหารถูก ได้กำไรมากขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s