DITP หนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/732652

DITP หนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

DITP หนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายนักออกแบบไทยสู่เส้นทางการเป็นแบรนด์นักออกแบบมืออาชีพ เปิดตัวโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี 2566 หรือ Designers’ Room / Talent Thai & Creative Studio Promotion 2023 เวทีสำคัญที่ช่วยส่งเสริมนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจและปรับตัวเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวสู่การเป็น “แบรนด์นักออกแบบ” หรือ “เป็นผู้ประกอบการส่งออกรายใหม่” ที่สร้างมูลค่าทางการค้าและมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจ ในปีนี้เปิดตัวโครงการอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “KEEP AN EYE ON : THE CREATIVE POWER OF THE NEW ERA จับตาพลังสร้างสรรค์จาก นักออกแบบรุ่นใหม่และเทรนด์การออกแบบโลก”

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ดำเนินงานโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินธุรกิจ ให้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยตลอดระยะเวลา 21 ปี กรมได้สร้างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู่เวทีระดับประเทศและระดับสากล เป็นจำนวนมากมีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาในโครงการแล้ว กว่า 744 ราย

ในปีนี้ เป็นอีกครั้งที่มีการเปิดรับสมัครนักออกแบบรุ่นใหม่จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยกรมได้เชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบและการตลาดมาร่วมคัดเลือกเพื่อเฟ้นหานักออกแบบที่มีความพร้อมให้ได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพเติบโตไปสู่ตลาดสากล ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้รูปแบบพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก ในฐานะนักออกแบบต้องจับตามองแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคใหม่นี้ทั้ง Digital Transformation และ Sustainable Development Goals รวมถึง DIGITAL MARKET ที่มีการแข่งขัน ทำให้ต้องเกิดการพัฒนาที่ตอบสนองถึงความต้องการของคนทั่วโลก เพื่อสร้าง the Creative Power of The New Era และที่สำคัญต้องไม่ลิดรอนความต้องการของคนรุ่นหลังอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ จึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน”

และจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง มีนักออกแบบที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการ แบ่งเป็น กลุ่ม Designers’ Room นักออกแบบแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ จำนวน 215 แบรนด์ กลุ่ม Talent Thai นักออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ ของใช้และของตกแต่งบ้าน จำนวน 520 แบรนด์ กลุ่ม Creative Studio ธุรกิจบริการด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ตั้งแต่ Ci & Branding, Character Design, Graphic Design, illustration, Industrial Design จำนวน 9 ราย

นางสาวประอรนุช ประนุชผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากล่าวว่า “โครงการนี้ ได้สร้าง “บุคลากรนักสร้างสรรค์” ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ และเป็นเวทีบ่มเพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ ปัจจุบันนักออกแบบไทยที่เคยเข้าร่วมโครงการมีผลงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ศรัณญ อยู่คงดี จากแบรนด์ SARRAN, ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ แบรนด์ Qualy แบรนด์สินค้ารักษ์โลก, ธนิสา วีระศักดิ์ศรี แบรนด์เครื่องประดับ RAVIPA, ศรุตา เกียรติภาคภูมิ แบรนด์ PIN METAL ART ชิ้นส่วนเศษเหล็กที่สร้างมูลค่า เป็นต้น

สำหรับ “โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก” ในปี 2566 นี้ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสำหรับนักออกแบบที่เคยเข้าร่วมโครงการในอดีต จะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการเจรจาการค้า การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แบรนด์ในงานแสดงสินค้าและเวทีการออกแบบในต่างประเทศ ส่วนที่ 2 สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เราจะเปิดรับสมัครในปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Keep an eye on : The Creative Power Of The New Era” นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ ให้สอดรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่และแนวโน้มเมกะเทรนด์โลก โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการเป็นนักออกแบบระดับสากล และหลักสูตรค่ายบ่มเพาะนักออกแบบไทยสู่สากล โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Mentor รุ่นพี่และรับโจทย์การพัฒนาสินค้าและธุรกิจ จากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ

นักออกแบบที่สนใจเข้าร่วม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ตั้งแต่วันนี้-16 มิถุนายน 2566 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Talent Thai & Designers’ Room และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ http://www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s