คิทแคทจัดประกวดออกแบบ บรรจุภัณฑ์คิทแคท อุดมศึกษา

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732896

คิทแคทจัดประกวดออกแบบ  บรรจุภัณฑ์คิทแคท อุดมศึกษา

คิทแคทจัดประกวดออกแบบ บรรจุภัณฑ์คิทแคท อุดมศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดประกวด “KITKASE Challenge 2023 by KitKat” ระดับอุดมศึกษาโดยให้ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์คิทแคท รับเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท และทีมผู้ชนะได้เข้าร่วมโปรแกรม Nesternship เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานของเนสท์เล่ และเพิ่มพูนทักษะความสามารถจากการทำงานจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Nestlé needs YOUth” ที่สนับสนุนพันธกิจเนสท์เล่ระดับโลก ช่วยเหลือเยาวชนกว่า 10 ล้านคน ให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน รวมถึง Nestlé Management Trainee Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนที่จะเติบโตมาเป็นผู้นำองค์กรในอนาคต

สำหรับนิสิต นักศึกษา ผู้รับรางวัล KITKASE Challenge มี 3 ทีม คือ ทีมชนะเลิศได้แก่ Calico catคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม Triple Smash จากคณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรองชนะเลิศอันดับสอง ทีม NMB35 คณะศิลปกรรม วิทยาลัยการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s