สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงนำวงดุริยางค์ RBSO ในพระอุปถัมภ์ ออกแสดงเพลงพระนิพนธ์สามประเทศในยุโรป

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/732944

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงนำวงดุริยางค์ RBSO ในพระอุปถัมภ์ ออกแสดงเพลงพระนิพนธ์สามประเทศในยุโรป

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงนำวงดุริยางค์ RBSO ในพระอุปถัมภ์ ออกแสดงเพลงพระนิพนธ์สามประเทศในยุโรป

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา มูลนิธิรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตรา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความสนับสนุนของ บี.กริม ธนาคารออมสิน เมืองไทยประกันภัย กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิเอสซีจี และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้ให้การสนับสนุนการแสดงคอนเสิร์ต “RBSO European Tour 2023” กำหนดการแสดงเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ณ Musikverein กรุงเวียนนา วันที่ 20 พฤษภาคม ณ Herkulessaal นครมิวนิค และวันที่ 22 พฤษภาคม ณ La Seine Musicale กรุงปารีส

ในการออกแสดง ณ หอแสดงดนตรีอันทรงเกียรติของประเทศทั้งสามของทวีปยุโรป หรือ “RBSO European Tour 2023” นี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
องค์อุปถัมภ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วงดุริยางค์ Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) อัญเชิญเพลงพระนิพนธ์ในพระองค์สองบทออกแสดงด้วย โดยมี Mr.Michel Tilkin เป็นผู้อำนวยเพลงพร้อมด้วย Mr.Niklas Liepe เป็นผู้เดี่ยวไวโอลิน และ Mr.Titos Gouvelis เป็นผู้เดี่ยวเปียโนในบทเพลงพระนิพนธ์ร่วมกับนักดนตรีสมาชิกวง RBSO จำนวน 76 คน

นอกจากเพลงพระนิพนธ์สองบทแล้วรายการเพลงในครั้งนี้ยังประกอบด้วยบทประพันธ์อันเลื่องชื่อ คือ Vltava ของ Smetana และ Symphony หมายเลข 8ของ Dvořák บทเพลงพระนิพนธ์ทั้งสองบทในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แก่ Le Mariage de Minuit-Fantaisie pour piano et orchestre และ Concerto for Violin and Orchestra “NEFRERETTA” นี้ได้เคยอัญเชิญออกบรรเลงหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีกลาย “RBSO European Tour 2023” นี้ จึงนับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกบทหนึ่งแก่วงการดนตรีคลาสสิกสากลของชาติอีกครั้งโดยเฉพาะการบรรเลง ณ Musikverein กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย สถานที่เคยถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพุทธศักราช 2507

บทพระนิพนธ์ทั้งสองมีรูปแบบ “ดนตรีพรรณา” หรือ “Program Music” ด้วยองค์ผู้ทรงพระนิพนธ์ ทรงถ่ายทอดภาพของความทรงจำ, ประสบการณ์, ความประทับใจ, ความรู้สึก หรือความครุ่นคิด ในห้วงเวลาหนึ่งๆ บทพระนิพนธ์ทั้งสองยังเผยให้ผู้ฟังประจักษ์ในพระจริยวัตรต่อศาสตร์ศิลป์ด้านอื่นๆ อาทิ พระกรณียกิจด้านนฤมิตรศิลป์ด้านผ้าไทยและการออกแบบ พระกรณียกิจด้านกีฬาขี่ม้า ซึ่งล้วนส่งอิทธิพลและสร้างปัจจัย ก่อเกิดแรงบันดาลพระทัยต่อบทพระนิพนธ์เหล่านี้ มาโดยตลอด

“RBSO European Tour 2023” นอกจากจะสะท้อนพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ องค์อุปถัมภ์ในการนำวง RBSO ออกแสดงให้เป็นที่รู้จักและประจักษ์ถึงความสามารถของคนไทยบนเวทีระดับโลก ยังสื่อสัญลักษณ์แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งยืนยันความสัมพันธ์อันดีและไมตรีจิตระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งต่างเป็นต้นแบบของดนตรีคลาสสิกตะวันตก อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s