‘หน่อง อรุโณชา- เชอรี่ เข็มอัปสร – บุ๋ม ปนัดดา’คนบันเทิงหัวใจเพื่อสังคมใน ‘ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/732823

'หน่อง อรุโณชา- เชอรี่ เข็มอัปสร - บุ๋ม ปนัดดา'คนบันเทิงหัวใจเพื่อสังคมใน 'ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3'

‘หน่อง อรุโณชา- เชอรี่ เข็มอัปสร – บุ๋ม ปนัดดา’คนบันเทิงหัวใจเพื่อสังคมใน ‘ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3’

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 12.53 น.

หน่อง อรุโณชา พร้อมคนบันเทิงเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ทั้ง เชอรี่ เข็มอัปสร บุ๋ม ปนัดดา โค้ดดี้ อรรถพล ตลอดจนผู้กำกับมากฝีมือ บอส-นฤเบศ กูโน ฯลฯ เข้าร่วมเป็น 100 บุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในงาน “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม3” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานเปิดตัว“ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3”(100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 3)เพื่อประกาศเกียรติคุณ 100 บุคคลต้นแบบ ผู้จุดประกายสู่แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนทัศน์ ความคิด ผลงาน และความสำเร็จ จากหลากหลายสาขาอาชีพในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 6 สาขา ได้แก่ กลุ่ม PLANET นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment)  และสาขาเครือข่ายเมือง (City Networks) กลุ่ม PEOPLE นวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย สาขาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Well-Being) สาขาสิทธิเสรีภาพ ความเป็นส่วนตัว และความเท่าเทียม (Privacy, Rights & Equality) และกลุ่ม PROFIT นวัตกรรมที่สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ประกอบด้วย สาขาความมั่นคง (Security) และสาขาการเข้าถึงโอกาสที่ครอบคลุม (Inclusiveness)

สำหรับงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคนบันเทิงชั้นนำและบุคคลจากวงการสื่อมวลชนมากประสบการณ์ร่วมเป็น 100 บุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจประจำปี 2566เช่น หน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์ เรย์ แมคโดนัลด์ บอส-นฤเบศ กูโนคว้าผู้สร้างแรงบันดาลใจสาขาความมั่นคงจากพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่สายตาชาวโลกเชอรี่-เข็มอัปสร สิริสุขะ สาขาสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความตื่นตัวและร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมโค้ดดี้-อรรถพล โพธิ์หาญรัตนกุล สาขาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งช่วยส่งต่อพลังบวกในการสร้างสรรค์สังคม เชื่อมต่อช่องว่างระหว่างวัยรวมถึง บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี สาขาสิทธิเสรีภาพ ความเป็นส่วนตัว และความเท่าเทียม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมตระหนักในการแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศ ฯลฯ นับเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจจากแวดวงบันเทิงที่จะร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยและโลกใบนี้ให้ยั่งยืนต่อไปผู้สนใจสามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์ และ e–Book “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม 3” ได้ที่ www.nia100faces.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s