อธิบดีกรมข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต หลังพบกลิ่นไม่โปร่งใส

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/732890

อธิบดีกรมข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต หลังพบกลิ่นไม่โปร่งใส

อธิบดีกรมข้าว สั่งตรวจสอบ 2 โครงการใหญ่ส่อทุจริต หลังพบกลิ่นไม่โปร่งใส

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 15.05 น.

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปี 2566 กรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566  โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการร้องเรียนมายังอธิบดีกรมการข้าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL พบว่าได้มีการนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ว่ามีการให้ซื้อเครื่องจักรตามที่อธิบดีกรมการข้าวกำหนด ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งทำให้กลุ่มผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมหลายรายได้รับผลกระทบ

โดยข้อเท็จจริงนั้นอธิบดีกรมการข้าวได้มีข้อสั่งการไปยังศูนย์ข้าวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการว่า ควรเลือกซื้อเครื่องมือทางการเกษตรในการทำนาโดยให้คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรงตามความประสงค์ที่แท้จริงของศูนย์ข้าวชุมชน นอกจากนั้นเครื่องมือที่จะจัดซื้อควรต้องมีศูนย์บริการหลังการขายในพื้นที่ เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และที่สำคัญควรมีการรับประกันอย่างน้อย 1 – 2 ปี ดังนั้นจึงขอฝากไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนทุกศูนย์ว่าอย่าหลงเชื่อ หากมีผู้ใดนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการหลอกลวงให้มาซื้อเครื่องจักรของตน     

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้ถูกร้องเรียนมายังอธิบดีกรมการข้าวด้วยเช่นกัน คือ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ที่มีการร้องเรียนว่า มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิกว่าที่เกษตรกรจะได้รับ อีกทั้งมีเกษตรกรที่มีชื่อรับเมล็ดพันธุ์แต่กลับไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์ อธิบดีกรมการข้าวจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วให้รายงานผลมายังอธิบดีกรมการข้าวภายใน 15 วัน ซึ่งหากพบว่ามีการทุจริตจริง จะดำเนินการตามกฏหมายทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญาต่อไป      

“ตนเองขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กรมการข้าวมีความต้องการให้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆให้มากที่สุด ซึ่งกรมการข้าวเคยตรวจพบและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกรณีทุจริตการยักยอกเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนมาแล้ว ซึ่งตนเองจะไม่ยอมให้เกิดการทุจริตใดๆขึ้นอีก 

ดังนั้นโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG MODEL และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ตนเองจะทำให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริง โดยหากพบว่าในโครงการใดการมีการทุจริตเกิดขึ้น กรมการข้าวจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ย้ำ ฟันไม่เลี้ยง” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s