‘คนรุ่นใหม่’-กลุ่มหนุน ‘เพื่อไทย’ แนะปรับภาพลักษณ์ สู้ ‘เลือกตั้ง70’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/549773

26 พ.ค. 2566

‘คนรุ่นใหม่’-กลุ่มหนุน ‘เพื่อไทย’ แนะปรับภาพลักษณ์ สู้ ‘เลือกตั้ง70’

‘คนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุน’ แนะเพื่อไทย ใช้โซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม ช่วยทำให้เข้าถึงข้อมูลผ่านพรรคโดยตรง ปรับภาพลักษณ์ กลยุทธ์หาเสียงใหม่ สู้ศึก ‘เลือกตั้ง70’ ยันเป็นโหวตเตอร์ต่อไป ‘ภูมิธรรม’ ชี้ การเลือกตั้ง66 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ไทยภายใต้ร้ฐบาลประชาธิปไตย

กลุ่ม PT Junior ( Potential Team Junior ) ภายใต้กิจกรรม Youth Session Vol.1 ร่วมล้อมวงคุยถอดบทเรียนการเลือกตั้งผ่านมุมมองของกลุ่ม PT Junior ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยมีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ดร.นลินี ทวีสิน ประธานคณะทำงานด้านต่างประเทศ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การเลือกตั้งในปี 2570 ด้วย

แนะปรับภาพลักษณ์เพื่อไทย

โดยข้อเสนอของกลุ่ม PT Junior เช่น การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียที่จะช่วยทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลผ่านพรรคโดยตรง การใช้โซเชียลมีเดียที่หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น และเสนอให้มีการปรับภาพลักษณ์ กลยุทธ์ในการหาเสียงที่จะเข้าถึงเยาวชนมากขึ้น

ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566

นอกจากจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย กลุ่ม PTST มอบข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ให้กับพรรคเพื่อไทย โดยมีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดร.ลิณธิภรณ์ วริษวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย น.ส.ชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นางประภาพร ทองปากน้ำ ว่าที่ สส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ

กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566

กลุ่ม PTST มอง‘พรรคเพื่อไทย’ เป็นความหวังชาติ

โดยกลุ่ม PTST ได้จัดทำเวิร์คช็อปถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาพรรคเพื่อไทย ทั้งในด้านของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นโยบาย การสื่อสาร การทำงานของ สส.เขต ฯลฯ โดยพร้อมยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไป และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นความหวังของประเทศ

นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอบคุณที่ให้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยมานำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งทางพรรคจะได้นำข้อเสนอเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพรรคต่อไปพรรคเพื่อไทยยังคงยึดมั่นกับประชาชน เรายินดีรับฟังและพร้อมที่จะรับข้อเสนอของทุกฝ่ายในสังคม

กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566

กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566กลุ่มคนรุ่นใหม่-กลุ่มหนุนพรรคเพื่อไทย ล้อมวงถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566

‘คนรุ่นใหม่’-กลุ่มหนุน ‘เพื่อไทย’ แนะปรับภาพลักษณ์ สู้ ‘เลือกตั้ง70’

พรรคเพือ่ไทยถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566พรรคเพือ่ไทยถอดบทเรียนเลือกตั้ง2566

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s