คุณแหน : 26 พฤษภาคม 2566

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/733087

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

ll ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 สำหรับโครงการครั้งนี้ได้ตรวจรักษาผู้ป่วย พระสงฆ์ผู้พิการได้กว่า 30,000 ราย โดยมีคลินิกเฉพาะทาง 28 คลินิก มีแพทย์กว่า 200 คนจิตอาสากว่า 2,000 คน เพื่อ ปชช. ในพื้นที่ จ.จันทบุรี สระแก้ว ตราด และระยอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย..

ll พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Digital CEO#6 จำนวน 109 คน เช่น ธวัชชัย ศรีทอง,จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ,สมเกียรติ วิริยะกุลนันท์,ณรงค์ ขันติวิริยะกุล,ณัฐพงศ์ ดิษยบุตร,เกศนรี จองโชติศิริกุล,ไขแข เชิดวิศวพันธุ์,จารุพรรณ อินทรรุ่ง,ธานินทร์ พานิชชีวะ,จิรพล ตังทัตสวัสดิ์,ชมนาถ พรสมผล,มรกต ยิบอินซอย,ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา,ณัฐ เหลืองนฤมิตชัย,ณัฐพลสืบอ่ำ,ธนพล กองบุญมา,ธีรัส บุญ-หลง,ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก,ประเทือง เผ่าดิษฐ,พีรพงศ์ กรินชัย,ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์,ดร.ฤทธิกร ภูมิศักดิ์,ดร.ชวลิต นิ่มละออ,ศานิตย์ภู่บุบผา,ศิริพร วงศ์ตรีภพ,สินีนุช โกกนุทาภรณ์,สุเมธ สุรบถโสภณ,นพ.อภิชาต วชิรพันธ์,อุกฤษฎ์ตั้งสืบกุล,อติพร ประทีปมงคล,อรรถวิทย์เฉลิมทรัพยากร,ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์,ยอดฤดี สันตติกุล,ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์,กีรตยา สมบัติปัน..

ll ชาว Digital CEO#5 ปลื้มใจกับเพื่อนร่วมรุ่น ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ที่ได้รับรางวัลกีรตยาจารย์แห่ง ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปี 2565..

ll เฉลิมพันธ์ สุวรรณประกร พร้อม สุภาพ กตัญญู,บรรเจิด-วิไลภรณ์ ลบล้ำเลิศ,กอบทิพย์ ศรีจอมขวัญ และระพีพรรณ-คุณวรรณ รุจิรัตน์ ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ สุภัทร วรคุณธาดา ณ วัดพลับพลาชัย..

ll ชัชฎา อภิชาสุทธากุล ซีอีโอ ต้อนรับ ดร.ภาสกร ประถมบุตร พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 ที่มาดูงานเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ บจ.ทัช เทคโนโลยี..

llชื่นชม ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ซีอีโอหนุ่มไฟแรงของ Beyond Training แม้จะมีภารกิจมากแต่ก็ยังจัดสรรเวลาไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดไปบริจาคเลือดเป็นครั้งที่ 16 แล้ว ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย..

ll ดร.ปรีสาร รักวาทิน แจ้งเปิดรับสมัครหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4 สำหรับผู้สนใจที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและเกษตร เน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียดที่ www.depa.or.th/th/cda หรือโทร.089-2030183..

ll กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ เยอรมนี จัดงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 วันจำหน่ายปลีก 27 พ.ค.นี้ 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รายละเอียดที่ www.thaifex-anuga.com..ll

น้องใหม่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s