สยามพิวรรธน์คว้ารางวัล Green Honorary Awards ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/733168

สยามพิวรรธน์คว้ารางวัล Green Honorary Awards  ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม

สยามพิวรรธน์คว้ารางวัล Green Honorary Awards ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์

เป็นหนึ่งองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมๆ กับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สยามพิวรรธน์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ คว้ารางวัลเกียรติยศ(Honorary Awards) ในฐานะองค์กรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนสังคม จากเวทีการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) จากการดำเนินโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ที่มุ่งเน้นจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สะท้อนแนวคิดขององค์กรที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการร่วมฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า ภูมิใจมากที่โครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากเวที Thailand Green Design Awards 2023 (TGDA) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมหน่วยงานหรือองค์กร ที่พัฒนาโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงผลกระทบที่ดีทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยน จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและโลกใบนี้ โดย Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบเพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรขยะเป็นศูนย์ ผ่านการบริหารจัดการของเสียแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ เรายังเตรียมขยายผลเพื่อต่อยอดแนวคิดการบริหารจัดการคัดแยกขยะไปสู่พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนอีกด้วย

“การได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2023 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของสยามพิวรรธน์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวก (Net Positive Impact) สร้างคุณค่าต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้คน ชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานที่เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste รางวัลนี้ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่จะผลักดันให้เราคิดสร้างสรรค์โครงการดีๆ ที่จะเป็นต้นแบบของการสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต” นางสาวนราทิพย์ กล่าวเสริม

Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste เป็นโครงการที่มุ่งจัดการขยะแบบ 360 องศา ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยสยามพิวรรธน์ร่วมมือกับพันธมิตรเปิดให้บริการ Recycle Collection Center (RCC) หรือจุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ 2 แห่งในสยามพารากอน ได้แก่ บริเวณลานจอดรถทัวร์หลังสยามพารากอน ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนวัดปทุมวนาราม และบริเวณทางออก 4 ถนนพระราม 1 ฝั่งสยามพารากอน กับวัดปทุมวนาราม เปิดให้ลูกค้าและประชาชนคนทั่วไปสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน มาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ บางส่วนนำกลับมาจำหน่ายในพื้นที่สำหรับสินค้ารักษ์โลก “อีโค่โทเปีย” สยามดิสคัฟเวอรี
นอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ยังเพิ่มคุณค่าของขยะที่แต่ละคนนำมาร่วมกับโครงการ ด้วยการเปลี่ยนขยะสู่มูลค่าเป็น VIZ Coins เพื่อแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้า ผ่าน ONESIAM SuperApp อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s