อ.ส.ค.จับมือกฟภ.ติดตั้ง ระบบผลิตลดต้นทุนค่าไฟฟ้า

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/733185

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนผิวน้ำ (Solar Floating) ขนาดไม่น้อยกว่า 737 กิโลวัตต์ ที่สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) จ.ประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นแห่งแรกของภาคใต้และยังได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค.ในภูมิภาคอีก 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จ.สระบุรี, สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยทั้ง 4 แห่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,851.99 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) โดยข้อตกลงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา 20 ปี

นายสมพรกล่าวต่อว่า ความร่วมมือดังกล่าวของ อ.ส.ค.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นมิติสำคัญในการผลักดัน อ.ส.ค.ก้าวสู่องค์กรชั้นนำในการให้ความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านประหยัดพลังงานและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โครงการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2579 ด้วย ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์และแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานราชการ เอกชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาหน่วยงานของ อ.ส.ค.มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 808 kw และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s