‘อธิบดีกรมการข้าว’ย้ำงานวันข้าวฯ 66 จัดเต็มองค์ความรู้ด้านข้าว เพื่อพี่น้องชาวนาไทย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/733420

'อธิบดีกรมการข้าว'ย้ำงานวันข้าวฯ 66 จัดเต็มองค์ความรู้ด้านข้าว เพื่อพี่น้องชาวนาไทย

‘อธิบดีกรมการข้าว’ย้ำงานวันข้าวฯ 66 จัดเต็มองค์ความรู้ด้านข้าว เพื่อพี่น้องชาวนาไทย

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 19.00 น.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ออกอากาศสด รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคุณนันทิญา จิตตโสภาวดี ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ Studio สถาวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรุงเทพมหานคร

สำหรับงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี2566 จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน”  และในส่วนภูมิภาคอีก 2 แห่ง ซึ่งจัดใหญ่ไม่แพ้กัน คือ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 และจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

“การจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะขนขบวนนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชาวนา ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยกรมการข้าวจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขายคาร์บอนเครดิต นอกจากนั้นยังมีการประกวด แข่งขัน สาธิตอีกมากมาย แล้วพบกันในงานนะครับ” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

– 006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s