เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ พาน้องๆ บ้านโสสะฯ กว่า 800 ชีวิต ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/733325

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ พาน้องๆ บ้านโสสะฯ กว่า 800 ชีวิต ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ พาน้องๆ บ้านโสสะฯ กว่า 800 ชีวิต ทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ผู้ก่อตั้งเคป แอนด์ แคนทารีโฮเทลส์ / กรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด และรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เปิดโลกการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กและครอบครัวโสสะกว่า 800 ชีวิต จากทั้งหมด 5 หมู่บ้านทั่วประเทศ ได้แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู หาดใหญ่ หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งห้องพักโรงแรมฯ อาหาร การเดินทาง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เราเห็นความสำคัญของการสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ดีให้กับเด็กๆ ซึ่งเขาคืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า ผมอยากให้กำลังใจเด็กทุกคน โดยการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อให้พวกเขามีโอกาสในช่วงวันหยุดภาคฤดูร้อนพักผ่อนท่องเที่ยวใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวที่อบอุ่นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของพวกเขาในวันนี้จะเป็นความทรงจำที่สวยงาม อีกทั้ง เป็นกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญให้พวกเขาเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมโดยเราได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งหมด รวมทั้งอาหารและที่พักโรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี เพื่อให้เด็กจากแต่ละหมู่บ้านของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้เที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจและมีความสุข เราตั้งใจทำเพื่อเด็กๆ ทุกคนอย่างจริงใจ”

กิจกรรมทัศนศึกษาและท่องเที่ยวประจำปี 2566 ครั้งแรกวันที่ 19-21 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ (148 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ ระยอง ครั้งที่ 2 วันที่ 19-21 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย (192 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-23 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต (148 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา ครั้งที่ 4 วันที่ 26-28 เมษายน 2566 หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย (157 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา และครั้งที่ 5 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ จ.สงขลา (176 คน) เข้าพัก ณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก จ.พังงา

นอกจากนี้ ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ พร้อมด้วย พงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ ยังได้มอบเงินบริจาคเพิ่มเติมในนามกลุ่มโรงแรม เคป แอนด์ แคนทารี ประจำปี 2566 จำนวน 300,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมี พล.ต.ท.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, วิทยา เนติวิวัฒน์, กุลเวช เจนวัฒนวิทย์,รมณีย์ เธียรประสิทธิ์, ดวงใจ ตั้งสง่า, รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์และ ภวิณ เจริญรัชต์ภาคย์

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้การเลี้ยงดูเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร โดยเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูจากแม่โสสะด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวโสสะซึ่งเป็นครอบครัวทดแทนถาวร เด็กยังได้เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องชายหญิงในบ้าน และอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็ก 5 แห่งทั่วประเทศที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กจำนวนมากที่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s