โครงการ eisa ร่วมกับชุมนุม SIFE จุฬาฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/733370

โครงการ eisa ร่วมกับชุมนุม SIFE จุฬาฯ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป

โครงการ eisa ร่วมกับชุมนุม SIFE จุฬาฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

โครงการ eisa (Education Institute Support Activity) ภายใต้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) หนึ่งในโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมในสถาบันการศึกษาร่วมมือกับชุมนุม(SIFE)Students in Free Enterprise คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูป ในด้านการพัฒนาโลโก้- แพ็กเกจสินค้าและวางแผนการตลาด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มยอดการขายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน โดยทางคณะอาจารย์และนิสิตได้ดำเนินการวางแผนการทำงานร่วมกันประกอบกับกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐนครนายก ได้มอบโจทย์แก่นิสิตในชั้นเรียนเพื่อเก็บข้อมูลและแก้ปัญหาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน

ชุมนุม SIFE (Students in Free Enterprise) เป็นองค์กรอิสระก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1975 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก SIFE สนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกให้จัดตั้งทีมนักศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจในชุมชน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการทำโครงการอย่างใกล้ชิด SIFE จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 5 ประการคือ เศรษฐศาสตร์การตลาด (Market Economics),ทักษะแห่งความสำเร็จ (Success Skills , ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship), ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial Literacy), จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

ล่าสุดวันที่ 9 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โครงการ eisa และชุมนุม (SIFE) จุฬาฯได้ลงพื้นที่จริงเพื่อนำเสนอการออกแบบผ่านทางนวัตกรรมด้าน Logo & Packaging ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงการวางแผนการตลาด Online marketing เน้นการ Promote ช่องทางขายออนไลน์ผ่านทาง Line officialร่วมกับชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจปลาร้าแปรรูป ตำบลทองหลาง จังหวัดนครนายก

รำพึง ใจบุญ กับ Packaging ที่ปรับปรุงให้น่าจับต้อง

รำพึง ใจบุญ ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและการทำมาหากินในด้านอาหารและโภชนาการ ปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้บ้านของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ เช่น
ทำปลาแดดเดียว ปลาร้า ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดไก่ ปลาดุก เปิดใจถึงการนำองค์ความรู้ การปรับปรุงสินค้าเดิมให้สอดคล้องกับยุคสมัยของน้องๆ นิสิตจุฬาฯว่า “ปลื้มใจที่น้องๆ มาช่วยแบ่งเบาช่วยแก้ปัญหาปรับเปลี่ยนโลโก้สินค้า และช่วยขยายการตลาดทดลองการขายจริงมีการปรับปรุงวัสดุให้น่าจับต้องมากขึ้น มีการสนทนาผ่านทางระบบ Zoom ทำให้เกิดมุมมองรวมถึงสถานการณ์การผลิตปลาร้าที่มีการปรับปรุงแต่งสี กลิ่น รส เพิ่มจากภูมิปัญญาเดิม พ่อบ้านแม่บ้านหลายครัวเรือนที่เข้าร่วมทดสอบต่างยอมรับการพัฒนาที่ดีขึ้น รวมถึงได้ความรู้และข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่”

อรกัญญา นิลบุตร

อรกัญญา นิลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครนายก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้ซึ่งดำเนินการประสานงานโครงการระดับท้องถิ่นกับโครงการ eisa เห็นน้องๆมาช่วยชุมชน ผลิตภัณฑ์ปลาร้าแปรรูปมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ชุมชนมีโลโก้เป็นของตัวเอง มีบรรจุภัณฑ์
ที่สวยงามน่าจับต้อง ส่งผลที่ดีต่อด้านการตลาดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ทำให้ชุมชนขายสินค้าได้หลายช่องทางอีกทั้งยังเป็นการกระ ตุ้นให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าของชุมชนกว้างขึ้นค่ะ ”

ธีร์ พงศ์พลไพรวัน

ธีร์ พงศ์พลไพรวัน หลักสูตร BBA-Accounting คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ กล่าวในฐานะผู้นำทีมนิสิตในการบริหารการทำงานครั้งนี้ว่า เราเน้นเรื่องการตลาดเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลโก้ เรื่องสโลแกนรวมถึงแพ็กเกจจิ้ง เรามีโลโก้ 18 แบบให้ชุมชนได้เลือก มีการ Work Shop มีการลงพื้นที่ทดลองขายจริง สิ่งที่เราคาดไม่ถึงคือเราวางขายสินค้ารูปแบบใหม่ในที่สาธารณะจำนวน 2 จุด คือตลาดเกียรติบำรุงและตลาดเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเกินคาดมากได้ผลตอบรับที่ดีนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนสนใจมาอุดหนุนซื้อปราร้าแปรรูปและน้ำพริกขายหมดไวมากทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจกับการทุ่มเทครั้งนี้ครับ”

อาจารย์ ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม SIFE อาจารย์ ดร.สาวิตรี บุญพัชรนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ จุฬาฯ แสดงความคิดเห็นว่า วันนี้นอกจากหน้าบ้านที่เรานำแบบโลโก้และ Packaging มาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเลือกแบบตามความชอบรวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ เราก็จะมาทำหลังบ้านด้วยเรามองว่าธุรกิจจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เราคิดว่าหน้าบ้านการตลาดออนไลน์ไม่เพียงพอ นิสิตก็จะมาแนะนำเรื่องการคิดต้นทุนซึ่งต้องดูว่าวันนี้สิ่งที่ชุมชนขายตั้งราคาไว้เหมาะสมแล้วหรือยัง ถ้าเราปรับ Packaging เรามีสินค้าตัวใหม่ๆ ออกไปเราจะต้องปรับเรื่องต้นทุนไหมเพื่อที่จะให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อๆ ไป”

สินค้าหลักของชุมชนบ้านทองหลาง

สินค้าหลักของชุมชนบ้านทองหลาง


การถนอมอาหารให้อยู่นาน

การถนอมอาหารให้อยู่นาน

การทำ Marketing On Line

การทำ Marketing On Line

น้องๆ ทำโลโก้แบบใหม่ให้ชุมชนเลือก

น้องๆ ทำโลโก้แบบใหม่ให้ชุมชนเลือก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s