‘โมโน เน็กซ์’ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมสนับสนุนการจัดทำขาเทียม

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/733314

'โมโน เน็กซ์'ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมสนับสนุนการจัดทำขาเทียม

‘โมโน เน็กซ์’ร่วมบริจาคอะลูมิเนียมสนับสนุนการจัดทำขาเทียม

วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, 14.15 น.

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบมจ.โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จากกิจกรรม “MONO NEXT  CARE แยกแคร์โลก” โดยการขอความร่วมมือจากทุกคนในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ล่าสุดทำการรวบรวมอะลูมิเนียมรวมกว่า 20 กิโลกรัม ส่งมอบให้แก่กรมควบคุมมลพิษ โดยมี คุณพิทยาปราโมทย์วรพันธุ์รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำขาเทียมใน “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน” โดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กรมควบคุมมลพิษ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน… 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคอะลูมิเนียม โดยทำความสะอาดและส่งมาได้ที่ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานกรมควบคุมมลพิษเลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธินเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s