“โครงการร้อยใจรักษ์” แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ “บ้านห้วยส้าน” สวรรค์บนดอย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460336

“โครงการร้อยใจรักษ์” แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ “บ้านห้วยส้าน” สวรรค์บนดอย

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย6 มีนาคม 2564 – 17:07 น.

“ร้อยใจรักษ์” แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินการท่องเที่ยวแห่งใหม่ “บ้านห้วยส้าน” กับ “ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์” คอสมอสหลากสี มากาเร็ตรูปหัวใจ สลับกับทุ่งดอกหญ้าเดินผ่านสะพานไม้ไฝ่ขึ้นไป ณ จุดชมวิวจะพบกับ “ทะเลบนดอย” ต้นโกงกาง พืชน้ำเค็มยืนเด่นเป็นสง่า ห้อมล้อมไ

“ร้อยใจรักษ์” ถือเป็นแลนด์มาร์ค จุดเช็คอินการท่องเที่ยวแห่งใหม่ “บ้านห้วยส้าน” กับ “ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์” คอสมอสหลากสี มากาเร็ตรูปหัวใจ สลับกับทุ่งดอกหญ้าเดินผ่านสะพานไม้ไฝ่ขึ้นไป ณ จุดชมวิวจะพบกับ “ทะเลบนดอย” ต้นโกงกาง พืชน้ำเค็มยืนเด่นเป็นสง่า ห้อมล้อมไปด้วยลำพูน ลำแพน สร้างสมดุลได้อย่างงดงาม บนจุดชมวิว 360 องศา”

“โครงการร้อยใจรักษ์” ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมพื้นที่ 37,119 ไร่ 4 หมู่บ้าน และ 20 หย่อมบ้าน ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดิมพื้นที่นี้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ “นายเล่าต๋า แสนลี่” อดีตราชายาเสพติดทางภาคเหนือ และเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดอย่างรุนแรง มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพ

ภายหลังจากการจับกุมและดำเนินคดีเล่าต๋าแล้ว “พระองค์ภา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ ณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป
จึงเกิดเป็น “โครงการร้อยใจรักษ์” ซึ่งเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

“เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคม”

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามศาสตร์พระราชาและตำราแม่ฟ้าหลวง ด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริตและหลากหลาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ระยะสั้น และวางรากฐานสู่รายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน และหนึ่งในแนวทางเพื่อสร้างอาชีพที่สุจริตและรายได้ที่มั่นคงให้ชุมชนคือ การพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะพื้นที่นี้มีต้นทุนทางธรรมชาติที่สวยงาม ภูเขา ท้องนา ลำธาร น้ำพุร้อน ประกอบกับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ กะเหรี่ยง ลีซอ จีน อาข่า และลาหู่ เป็นสีสันและเอกลักษณ์ของตำบลท่าตอน

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

โดยแบ่งพื้นที่การท่องเที่ยวเป็น 3 โซน คือ

1. โซน “กาดหลวงร้อยใจรักษ์” เป็นตลาดขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชนเผ่าทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลผลิตทางการเกษตร ข้า ฟักทองญี่ปุ่น มะเขือเทศ ขิง ข่า รวมทั้งดอก         เก๊กฮวย เปิดขายทุกวัน ส่วนตลาดนัดชนเผ่าจะมีทุกวันอังคาร วันเสาร์

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

2.  โซน “สวนร้อยใจรักษ์” กับทุ่งคอสมอสหลากสีสัน สลับกับสีเหลืองของดอกเก๊กฮวย ดอกหญ้า 

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

3.  โซน “ทะเลบนดอย” จุดชมวิวบ้านห้วยส้าน มองเห็นตำบลท่าตอน 360 องศา

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

“โครงการร้อยใจรักษ์” ถือเป็นแลนด์มาร์ค จุดเช็คอินการท่องเที่ยวแห่งใหม่ “บ้านห้วยส้าน” กับ “ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์” คอสมอสหลากสี มากาเร็ตรูปหัวใจ สลับกับทุ่งดอกหญ้า เดินผ่านสะพานไม้ไฝ่ขึ้นไป ณ จุดชมวิวจะพบกับ “ทะเลบนดอย” ต้นโกงกาง พืชน้ำเค็มยืนเด่นเป็นสง่า ห้อมล้อมไปด้วยลำพูน ลำแพน สร้างสมดุลได้อย่างงดงาม บนจุดชมวิว 360 องศา”

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่กับ “โครงการร้อยใจรักษ์” บ้านห้วยส้าย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีถนนใหญ่เชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายตัดผ่าน หากทำให้นักท่องเที่ยวหยุดแวะเยี่ยมชมได้ก็จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ของชุมชน ทั้งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนบริการด้านท่องเที่ยวต่างๆ เพราะเมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่สุจริต มั่นคงอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พึ่งพาตัวเองได้แล้ว พวกเขาจะมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนได้ต่อไป

 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย
 "โครงการร้อยใจรักษ์" แลนด์มาร์ค จุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่ "บ้านห้วยส้าน" สวรรค์บนดอย

สำหรับการเดินทางนั้น หากเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอ แม่ริม-แม่แตง-เชียงดาว-ไชยปราการ-ฝาง ถึงบ้านท่าตอน อำเภอแม่อาย (สะพานข้ามแม่น้ำกก) ต่อเนื่องยังทาง หลวงหมายเลข 1089 สายแม่จัน – ฝาง เลยโครงการหลวงหมอกจ๋าม ไปไม่ไกล โครงการร้อยใจรักษ์ จะตั้งอยู่ริมถนนขวามือ

“เก้า” แท็กทีม “พลอย” เปิดตัวซีรีส์เรื่องล่าสุด “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460322

“เก้า” แท็กทีม “พลอย” เปิดตัวซีรีส์เรื่องล่าสุด “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล”

"เก้า" แท็กทีม "พลอย" เปิดตัวซีรีส์เรื่องล่าสุด "เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล"6 มีนาคม 2564 – 14:50 น.

“เก้า จิรายุ” แท็กทีม “พลอย พลอยไพลิน” เปิดตัวซีรีส์เรื่องล่าสุด “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล” พร้อมขนทัพทีมนักแสดงสาวสุดฮอต เสิร์ฟทุกเรื่องร้อนเบื้องหลังชีวิตไอดอล

เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จัดเต็มสุดๆ เมื่อพระเอกขวัญใจวัยทีน “เก้า จิรายุ” ขอแท็กทีมนางเอกสาวดาวรุ่ง “พลอย พลอยไพลิน” พร้อมทีมนักแสดงสาววัยใส เปิดตัวซีรีส์ฟอร์มดี “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT)” ซีรีส์คุณภาพเรื่องล่าสุดจาก WeTV Original อำนวยการสร้างโดย WeTV ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำของไทย ภายใต้บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยมี บริษัท กันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส จำกัด รับหน้าที่ดำเนินการผลิต และจัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

สำหรับซีรีส์ “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT)” นอกจากจะได้พระนางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะคู่ใหม่อย่าง “เก้า จิรายุ” ที่โคจรมาร่วมงานครั้งแรกประกบ “พลอย พลอยไพลิน” หรือ พลอย pigkaploy แล้วนั้น ซีรีส์เรื่องนี้ยังขนทัพนักแสดงมากความสามารถ จับสาวๆดาวรุ่งอนาคตไกลเข้าคอร์สปรับลุคเป็นไอดอลกลุ่มใหม่ ประกอบด้วย

เจ้าแม่ขาแดนซ์ “เชอรีน-ณัฐจารี” น้องสาวคนสวยของซุปตาร์ดังแดนกิมจิอย่าง “นิชคุณ” ที่พลิกบทบาทมารับบทไอดอลสาวเป็นครั้งแรก นอกจากนั้นยังมี “เมโกะ ชนนิกานต์ , ปั๋น-ดริสา , ฟิล์ม-รชานันท์” มาในลุคสาวไอดอลสุดน่ารัก เรียกแสงแฟลชจากบรรดาสื่อมวลชนไปตามระเบียบ

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

ขาดก็แต่อีกสองสาว “นารา เทพนุภา , แคท นาเดียร์” ที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ได้ ปิดท้ายกับหนุ่มแนวงานดี “เบสท์ ณัฐสิทธิ์” ที่ปรับลุคเป็นโอตะมาปล้นใจแฟนซีรีส์เช่นกัน

ซีรีส์ “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT)” เป็นเรื่องราวตีแผ่วงการไอดอลที่พร้อมเปิดโปงทุกเรื่องลึก เรื่องลับของเหล่าไอดอล และ โอตะ (แฟนคลับ) จัดเต็มไปด้วยทุกเบื้องหลังของโลกไอดอลที่คุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จากทีมผู้สร้างภาพยนตร์ดัง “อวสานโลกสวย” สู่ “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT)” เข้มข้นถึงใจ ถึงอารมณ์ กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมากความสามารถอย่าง “ปัญญ์ หอมชื่น” และ “อรอุษา ดอนไสว” ที่จะมาการันตีด้วยความสดใหม่ ถูกใจแฟนซีรีส์อย่างแน่นอน

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

โดยในงานนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย จาก บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานแถลงข่าวพร้อมเปิดเผยว่า ซีรีส์ เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT) ถือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ซีรีส์จาก WeTV Original ที่ทาง WeTV ตั้งใจผลิตให้เป็นซีรีส์คุณภาพทัดเทียมนานาชาติ ตามมาตรฐานของ WeTV ที่มีเนื้อหาเข้มข้น มีเรื่องราวแปลกใหม่ เกี่ยวกับการตีแผ่เรื่องราวลับๆของกลุ่มไอดอลชื่อดัง ชวนให้ติดตามลุ้นในทุกตอน และเรายังได้ทีมนักแสดงวัยรุ่นที่มีความสามารถ และมีคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นมาร่วมในซีรีส์เรื่องนี้ รวมถึงได้ผู้ผลิตชั้นนำอย่างกันตนา ผู้ผลิตละครชั้นนำระดับประเทศที่มีสไตล์การทำซีรีส์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มาช่วยผลิต ทำให้เชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีความลงตัวและน่าติดตาม ตอบโจทย์กลุ่มคนดูที่ต้องการชมซีรีส์คุณภาพที่สนุกและแปลกใหม่ได้อย่างแน่นอน

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

ด้านนักแสดงนำอย่าง เก้า จิรายุ กล่าวว่า ซีรีส์ เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT) เป็นซีรีส์แนวใหม่ที่มีครบทุกรสชาติ ความตื่นเต้น และความระทึกขวัญ และที่สำคัญยังเป็นซีรีส์ทันสมัยที่นำเสนอเรื่องราวอีกด้านหนึ่งของกลุ่มไอดอล ที่คุณไม่เคยจะเห็นที่ไหนมาก่อน อยากให้ลองติดตาม และพิสูจน์กันก่อน อย่าเพิ่งดราม่าว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีเฉพาะด้านมือของไอดอลอย่างเดียว ทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างมาก แค่เห็นคอสตูมของสาวๆกลุ่มไอดอลก็คุ้มค่าแล้ว รับประกันความสนุกและแซ่บมาก ใครที่เป็นสาวไอดอล และติดตามงานของ WeTV Original คงรู้กันอยู่แล้วว่ามาตราฐานของซีรีส์ งานดีมีคุณภาพ ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวัง

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

สามารถติดตามชมซีรีส์ “เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล (THE DEBUT)” พร้อมกันทั่วโลก ได้ทุกวันอังคารและพุธ เวลา 20.00 น. (สองทุ่มตรง) รับชมแบบ VIP ล่วงหน้า 2 ตอนก่อนใคร เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 16 มีนาคมนี้ (พ.ศ. 2564) ทางแอปพลิเคชั่น WeTV และ เว็บไซต์ www.wetv.vip เท่านั้น

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

ชมตัวอย่างของซีรีส์ ได้ที่นี่ https://youtu.be/bO6ZVPSZzco

รับชมซีรีส์ เดอะ เดบิวต์..อวสานไอดอล ได้ที่นี่ https://qqlivei18n.onelink.me/ETTr/4f0f2f6b

เก้า จิรายุ, พลอย พลอยไพลิน, เดอะ เดบิวต์ อวสานไอดอล

“อ้น สราวุธ” ปล่อยของ ร่วมแคสซีรีส์วาย “สะพานปูน” อินจนแอบน้ำตาไหล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460304

“อ้น สราวุธ” ปล่อยของ ร่วมแคสซีรีส์วาย “สะพานปูน” อินจนแอบน้ำตาไหล

"อ้น สราวุธ" ปล่อยของ ร่วมแคสซีรีส์วาย "สะพานปูน" อินจนแอบน้ำตาไหล6 มีนาคม 2564 – 11:35 น.

ปังปุริเย่ “อ้น สราวุธ” ปล่อยของ ร่วมแคสซีรีส์วาย “สะพานปูน” อินจนแอบน้ำตาไหล

เรียกว่ากระแสแรงเกินต้านจริงๆ สำหรับซีรีส์วายเรื่อง สะพานปูน The Series ที่โด่งดังทั่วโลกออนไลน์ กับงานเปิดตัวแคสติ้งนักแสดง เพื่อที่จะหานักแสดงคุณภาพมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตัวละคร

สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ

ซีรีส์วายเรื่อง สะพานปูน The Series ถือเป็นเรื่องแรกของ บริษัท เรนิตา 195 ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศ เกือบ 1,000 คน ที่หลั่งไหลเข้ามาอยากเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดง ถึงขั้นนั่งรอแคสติ้งหลายชั่วโมงก็ยอม

สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ

แถมซีรีส์วายเรื่อง สะพานปูน The Series ยังเพิ่มดีกรีความแซบของนักแสดง หนุ่มหล่อมากความสามารถอย่าง “อ้น สราวุธ มาตรทอง” ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการแคสติ้งตัวนักแสดงในครั้งนี้ด้วย พร้อมปล่อยของ ปล่อยพลังการแสดงถึงขั้นน้ำตาแอบไหล ระหว่างร่วมเล่นรับส่งอินเนอร์ให้กับน้องๆที่เข้ามาร่วมแคสติ้งแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กตั้งแต่บ่ายยันเย็น ณ mbk center fl G Zone Rama hall ที่ผ่านมา

สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ

สามารถติดตามประกาศผลคัดนักแสดงที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์วายเรื่อง สะพานปูน จากนิยายสู่ซีรีส์ ได้ที่เพจ สะพานปูน The Series ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้ ไปพร้อมๆกันจ้า

สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ
สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ
สะพานปูน, ซีรีส์วาย, อ้น สราวุธ

หวานมาก “นนนี่” สุดปลื้มแฟนหนุ่ม “แอ็คมี่” ทำเซอร์ไพรส์ครบรอบ 1 ปี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460237

หวานมาก “นนนี่” สุดปลื้มแฟนหนุ่ม “แอ็คมี่” ทำเซอร์ไพรส์ครบรอบ 1 ปี

หวานมาก "นนนี่" สุดปลื้มแฟนหนุ่ม "แอ็คมี่" ทำเซอร์ไพรส์ครบรอบ 1 ปี5 มีนาคม 2564 – 14:45 น.

ซาบซึ้งเกินคาดเดา “นนนี่” แฮปปี้ “แอ็คมี่” เซอร์ไพรส์วันครบรอบ 1 ปี นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดินเนอร์สุดสวีทริมทะเล

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่าจับตา หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 1 ปีแล้ว ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา “แอ็คมี่ – วรวัฒน์ นาคแนวดี” หนุ่มเทรดเดอร์คนดังรางวัลระดับโลก และนักร้องนำแห่งวง DoubleDeep ทำเซอร์ไพรส์จัดหนักจัดฉลองครบรอบ 1 ปีแห่งความรัก ให้นางเอกสาว “นนนี่ – ณัฐชา เจกะ” ด้วยการทุ่มเหมาเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวพาแฟนสาวเหินฟ้าเที่ยวชมความงามเหนือท้องทะเล ในบรรยากาศสุดโรแมนติก

นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี

โดยงานนี้หนุ่ม แอ็คมี่ แอบเตรียมการอย่างลับๆเพื่อทำเซอร์ไพรส์แฟนสาว นนนี่ ณัฐชา กับการฉลองครบรอบ 1 ปีแห่งความรักของทั้งคู่ไว้ล่วงหน้าหลายวัน เริ่มจากการซุ่มไปช็อปนาฬิกาสุดหรูที่นนนี่อยากได้ แต่ก็ยังคงเก็บเงียบเรื่องเซอร์ไพรส์เอาไว้ว่าจะฉลองกันแบบไหนโดยไม่ให้นางเอกสาวเอะใจแม้แต่น้อย

จนกระทั่งมาถึงนาทีควงนางเอกสาวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นแหละ ช็อตนี้ดาราสาวนนนี่ถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่แฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ให้ขนาดนี้ จากนั้นทั้งคู่ก็พากันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบอกรักกันบนฟ้าเหนือท้องทะเลสีครามอันสวยงาม แล้วควงแขนกันไปดินเนอร์ฉลองครบรอบ 1 ปีที่ The Sky Gallery Pattaya ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

หลังทานอาหารมื้อที่แสนอร่อย ทั้งนนนี่และแอ็คมี่ต่างก็มอบของขวัญให้แก่กันด้วยดอกไม้ช่อใหญ่ อันถือว่าเป็นสื่อแทนความรักที่ทั้งคู่ต่างมีให้กัน พร้อมกันนี้ฝ่ายชายก็สวมนาฬิกาเรือนหรูให้กับนนนี่เพื่อยืนยันความในใจ ขณะที่นนนี่ก็มอบภาพคู่ของทั้งสองให้

นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี

งานนี้ทำเอานางเอกสาวปลื้มจนยิ้มไม่หยุดตลอดหัวค่ำอันแสนโรแมนติก หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอที่บอกเล่าถึงเรื่องราวและบรรยากาศในวันครบรอบ 1 ปีทางโซเชียล เพื่อตอกย้ำว่าความรักครั้งนี้ของนนนี่ ณัฐชา และ แอ็คมี่ วรวัฒน์ จะเป็นความรักที่มั่นคงตลอดไป งานนี้ทำเอาหลายๆคนที่ได้เห็นภาพถึงกับอิจฉากันเลยทีเดียว

นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี
นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี
นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี
นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี
นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี
นนนี่, แอ็คมี่, ครบรอบ 1 ปี

เปิดวาร์ป “เชอแตม-พริม-มินซอ” 3 สาว “AR3NA” เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย 411 Music #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460212

เปิดวาร์ป “เชอแตม-พริม-มินซอ” 3 สาว “AR3NA” เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย 411 Music

เปิดวาร์ป "เชอแตม-พริม-มินซอ" 3 สาว "AR3NA" เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากค่าย 411 Music5 มีนาคม 2564 – 11:25 น.

สมรภูมิแห่งความฝันกำลังจะลุกเป็นไฟ ค่าย 411 Music ประกาศเดบิวต์ “AR3NA” เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ “เชอแตม-พริม-มินซอ” พร้อมแล้ว มี.ค.นี้ มาแน่

สิ้นสุดการรอคอยหลังจาก “กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ” บอสใหญ่แห่ง 411 Music ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ค่ายเพลงน้องใหม่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ได้โพสต์ถึง 3 ลูกสาวคนใหม่ ซึ่งได้สร้างความคึกคักให้กับวงการเพลงไทย หลังจากเก็บตัวซุ่มซ้อมมานานกว่า 2 ปี เพราะเล็กๆไม่ ใหญ่ๆบอสกึ้งจัดให้

กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ

ซึ่งก่อนหน้านี้ “แอลลี่ – อชิรญา นิติพน” (Ally) เดบิวต์เป็นศิลปินเบอร์แรก แจ้งเกิดอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพลงฮิตแห่งปีอย่าง “How To Love (feat. GRAY)” เมื่อปีที่ผ่านมา

ล่าสุด AR3NANowLanding ประกาศพร้อมส่งเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มใหม่ ในชื่อ “AR3NA” (อารีน่า) ลงสู่สนาม โดยชื่อนี้มีที่มาจากความมุ่งมั่นและความทะเยอะทะยานอันแรงกล้าของเด็กสาวทั้ง 3 คน ที่จะมาร่วมกันต่อสู้ในสมรภูมิแห่งความฝันด้วยเสียงเพลงของเขาไปทั่วทุกมุมโลก

ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสุดเทรนด์ดี้มีสมาชิก 3 คน นําทีมโดย “เชอแตม (Je t’aime) – ณมน สวาทยานนท์” ร่วมด้วยอีก 2 สาว “พริม (Prim) – ดิศรา ดิศกุล ณ อยุธยา” และ “มินซอ (Min Seo) – โกมินซอ (Ko Min Seo)” ชาวเกาหลีใต้ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังในการผลักดันเพลงไทยไปสู่ตลาดสากล

เรียกว่าลูกสาวบ้านนี้งานดีทั้งกรุ๊ป สามคนสามสไตล์ ทำเอาร้อนแรงติดเทรนทวิตเตอร์ อันดับ 5 #AR3NAมาซักที ในเวลาอันรวดเร็ว

กึ้ง เฉลิมชัย, AR3NA, อารีน่า

เชอแตม (Je t’aime) สาวไทยที่มีใจมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินผ่านการออดิชั่นของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เกาหลีใต้ นอกจากโด่นเด่นเรื่องการเต้นที่เก่งเกินวัย 18 ปี เธอยังเสียงดี เล่นดนตรีได้หลายชนิด และมีความสามารถพูดได้ถึง 4 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน, เกาหลี) เป็นความภาคภูมิใจของบ้าน 411 Music เรียกว่าคนนี้ครบเครื่อง

พริม (Prim) อายุ 16 ปี สวยคมเข้มสไตล์งามอย่างไทยสะกดสายตา ภายใต้รูปลักษณ์ที่เห็น เธอมีความฝันบางอย่างซ่อนอยู่นั้นก็คือการเป็น “ศิลปิน” และวันนี้เธอพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่สมรภูมิแห่งความอันยิ่งใหญ่

ปิดท้ายที่ มินซอ (Min Seo) วัย 15 ปี น้องคนสุดท้องในแก๊งศิลปินฝึกหัดของ 411 Music สาวเท่ใบหน้าสวยเฉียบเฉี่ยวคนนี้ เอาจริงเอาจังในการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองไม่แพ้ใคร และนี่คือส่วนผสมที่ลงตัวของ “AR3NA” ไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปสุดเทรนด์ดี้ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการเพลงไทยมีนาคมนี้มาแน่

กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ, AR3NA, อารีน่า

ติดตามความเคลื่อนไหวของ 3 สาว “AR3NA” ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ 411 Music ไม่ว่าจะเป็น YouTube : 411ent , Official Fan page : fouroneoneent , ทวิตเตอร์และอินสตราแกรม @411ent , Facebook : @AR3NAofficial , Twitter : @AR3NA_official , instagram: @AR3NA_official , TikTok:@AR3NA_official รวมถึงอินสตาแกรมของบอสกึ้ง @kueng_chalermchai

กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ, AR3NA, อารีน่า

“เยนลี่ยัวส์” ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460162

“เยนลี่ยัวส์” ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

"เยนลี่ยัวส์" ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว4 มีนาคม 2564 – 19:32 น.

สดชื่น ลืมร้อน “YenlyYours (เยนลี่ยัวส์)” ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟ “Social Dessert Happening” เมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์อย่างเต็มรูปแบบ คำว่า “ร้อน” คงเป็นคำพูดติดปากของใครหลายคนในช่วงนี้ จนทำให้มีความรู้สึกหมดแรงและโหยหาเครื่องดื่มหวานเย็นเพื่อเพิ่มพลังและปลุกความสดชื่นในตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าชานมไข่มุกคงเป็น 1 ในตัวเลือกที่ใครหลายคนต้องการ แต่จะดีแค่ไหนกันถ้าหากเรามีเมนูที่สามารถทดแทนการดื่มชานมไข่มุกแบบและเพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดี สามารถทานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักพร้อมสุขภาพดีไปได้ด้วย 

"เยนลี่ยัวส์" ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

วันนี้ ‘YenlyYours (เยนลี่ยัวส์)’ แบรนด์มะม่วงปั่นสัญชาติไทย’ พร้อมเริ่มต้นฤดูร้อนไปกับเมนูเพิ่มความสดชื่นในอุณหภูมิสุดฮอต ด้วยการยกขวนมะม่วง มาเสริมทัพเมนูอย่างล้นหลาม อาทิ มะม่วงปั่นเยลลี, มะม่วงสาคูนมสด, นมสดมะม่วงไข่มุกลาวา, รวมไปถึงขนมทานเล่น อย่าง มาการองข้าวเหนียวมะม่วง, เครปมะม่วง, โมจิมะม่วง, ข้าวเหนียวมะม่วง, ข้าวเหนียวมะม่วงเกล็ดหิมะ, พุดดิ้งมะม่วง, ไอศกรีมมะม่วง ฯลฯ เรียกได้ว่า เป็นการต้อนรับซัมเมอร์ให้คุณได้ Feel Good สดชื่น เต็มรสชาติมะม่วงสดแท้ ตอกย้ำยอดขายกลุ่มเมนูนอนที (Non-Tea) ที่เป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้รีเฟรชและดื่มด่ำกับธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมใส่ใจสุขภาพ 

"เยนลี่ยัวส์" ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

โดยการจัดแคมเปญพิเศษ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Social Dessert Happening” ที่พร้อมประเดิมซัมเมอร์ให้ประทับใจแก่กลุ่มลูกค้า และสามารถจับต้องสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังจะเห็นได้อีกว่า เครื่องดื่มเหล่านี้ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ตามเทรนด์ผู้บริโภคที่ให้ความสนใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ และยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย 

"เยนลี่ยัวส์" ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

“ธวัชชัย วัชสิริเสรี” CEO แบรนด์มะม่วงปั่น YenlyYours (เยนลี่ยัวส์) กล่าวว่า “สำหรับเมนูในหน้าร้อนที่กำลังเดินทางมาถึงนี้ ทางแบรนด์ของเราพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นและจัดสรรเมนูสุดพิเศษ มาพร้อมคุณประโยชน์อย่างคับแก้ว เอาใจสายมะม่วงเลิฟเวอร์อย่างสุดขีด โดยการชูความต้องการในการสร้างความสุข ด้วยเมนูที่ทำให้ผู้บริโภคหลงใหล ตอบโจทย์ทุกวัย ได้ในทุกจังหวะชีวิต และเพื่อเป็นการส่งความสุขในช่วงหน้าร้อน ยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์ ผ่านการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภคในหลากหลายช่องทาง

"เยนลี่ยัวส์" ประเดิมซัมเมอร์ เสิร์ฟเมนูสุดสวีท ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว

เช่น โซเชียลมีเดีย/การประชาสัมพันธ์/โฆษณา ณ จุดขาย ซึ่งทางแบรนด์ยังมองอีกด้วยว่า YenlyYours (เยนลี่ยัวส์) เป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรกับกลุ่มคนที่ดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวและสำคัญที่สุดคือดีต่อสุขภาพ นี่คือทิศทางของเรา รวมไปถึง ราคาที่จับต้องได้ ให้ปริมาณเยอะ เน้นการรับประทานร่วมกันเป็นครอบครัว/แชร์กลุ่มเพื่อน หรือคนเดียวก็สามารถลิ้มลองได้เช่นกัน และเราเชื่อว่าลูกค้าจะสนับสนุนเราเป็นอย่างดี”

“ธัญ” เผยเคล็ด (ไม่) ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460156

“ธัญ” เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน4 มีนาคม 2564 – 18:50 น.

“ธัญ” (THANN) ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะ เผยเคล็ดลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 และความร้อน

ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนเมืองในปัจจุบันที่ต้องใช้ชีวิตเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศ และฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองต่อผิวหน้าแล้ว ยังส่งผลกระทบโดยตรงกับเส้นผมและหนังศีรษะ หากละเลยหรือปล่อยไว้นานยิ่งจะทวีความรุนแรงและส่งผลเสียในระยะยาวได้

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

ฝุ่นละออง PM2.5 (Particulate Matters 2.5) คือฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตร ซึ่งเล็กกว่าเส้นผมเราถึง 40 เท่า (เส้นผมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 ไมคอน) เป็นอนุภาคที่ลักษณะขรุขระ สามารถนำพาสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายต่างๆ ติดมาด้วย

 อาทิ แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน เป็นต้น นอกจากนี้ฝุ่นละอองและมลภาวะสามารถเกาะตัวกับเส้นผมได้มากกว่าผิวหนังถึง 3 เท่า โดยเฉพาะผู้ที่มีผมหนาหรือยาวมักเกิดปัญหาผมเกิดความอ่อนแอ แห้งกรอบ หลุดร่วงง่าย รวมถึงการอุดตันรูขุมขนบนหนังศีรษะ และการเกิดสิว หากปล่อยไว้นานฝุ่นละอองเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าเส้นผมและทำลายโครงสร้างโปรตีนของเส้นผม ทำให้ผมแห้งและหลุดร่วงมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วเส้นผมของคนเราจะหลุดร่วงเฉลี่ยประมาณวันละ 70-100 เส้น หากหลุดร่วงมากกว่านั้นก็อาจะเป็นสัญญาณว่าหนังศีรษะเริ่มมีปัญหา

แบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผม ‘ธัญ’ (THANN) ที่ได้รับการยอมรับจากสากลทั่วโลก พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะ รศ.ดร. แพทย์หญิง รัชต์ธร ปัญจประทีป อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะเคล็ดลับการดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 และความร้อน กับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ‘ธัญ อะโรม่าเธอราพี แชมพู’ (THANN Aromatherapy shampoo) 4 ชนิด

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

อาทิ ‘ดีท็อกซิฟายอิ้ง ฟอร์มูล่า” (Detoxifying formula), ‘เอ็กซ์ตร้า ชายน์ ฟอร์มูล่า’ (Extra shine formula), ‘เอ็กซ์ตร้า นูริชชิ่ง ฟอร์มูล่า’ (Extra nourishing formula), ‘คัลเลอร์ ทรีท แฮร์ ฟอร์มูล่า’ (Colour treated Hair formula) และผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพเส้นผม ‘แอดวานซ์ โพรเทคทีฟ แฮร์ เซรั่ม’ (Advance protective hair serum) และ ‘แฮร์ มาส์ก’ (Hair mask) โดยมีเซเลบริตี้สาวสวยร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลเส้นผมตามแบบฉบับขของตนเอง อาทิ เมลนีย์ อยู่วิทยา, ญาดา รุ่งวัฒนภักดิ์ และ วัจณา เจริญสมสมัย ที่ ธัญ แซงชัวรี่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

รศ.ดร. แพทย์หญิง รัชต์ธร ปัญจประทีป อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะนำเคล็ดลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 และความร้อนว่า “ปัญหามลภาวะทางอากาศทั้งแสงแดด ฝุ่นละอองPM 2.5 ที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน นอกจากจะส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายและผิวพรรณแล้ว ยังส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ทำให้เกิดอาการหนังศีรษะแห้งลอกเป็นขุย เส้นผมเปราะบาง ขาดความเงางาม หลุดร่วงง่าย การทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นประจำ เพื่อกำจัดคราบไขมัน ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรก รวมถึงคราบสารเคมีจากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม สำหรับคนที่หนังศีรษะมัน ควรสระผมทุกวัน หรือวันเว้นวัน และคนที่หนังศีรษะแห้งก็สามารถทิ้งระยะห่างในการสระผมห่างได้เช่นทุก 2-3 วัน 

แชมพูที่ดีควรขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรกตกค้าง รวมถึงสารเคมีจากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมออกไปได้มากที่สุดโดยไม่ทำให้เส้นผมหรือหนังศีรษะแห้งคัน ในปัจจุบันมีแชมพูสระผมหลากหลายประเภท อาทิ แชมพูสำหรับผมปกติ (Normal hair), ผมแห้ง (Dry hair), ผมมัน (Oily hair), ผมเสียแห้งเสีย (Damaged hair), ผมเส้นเล็ก (Fine hair), ผมทำสี (Colour treated hair) และแชมพูยาสำหรับรักษารังแคหรือการอักเสบของหนังศีรษะ ซึ่งการเลือกใช้ควรพิจารณาว่าแชมพูชนิดไหนเหมาะกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของเรา นอกจากนี้การทำแฮร์ทรีทเม้นท์ (Hair treatment) ก็มีส่วนช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่แห้งเสียให้กลับมามีสุขภาพดี การใช้ครีมนวดผม (Hair conditioner), ครีมหมักผม (Hair mask) หรือเซรั่มบำรุงเส้นผม (Hair serum) ที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากธรรมชาติ จะช่วยเคลือบปิดเกล็ดผม (Cuticular scales) ไม่ให้ฉีกขาดง่าย ช่วยลดแรงต้าน (Friction) เวลาหวีผม ทำให้เส้นผมไม่ถูกทำลายได้โดยง่าย และทำให้เส้นผมมีน้ำหนัก 

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

สิ่งที่ทำลายสุขภาพเส้นผมโดยที่เราไม่รู้ตัว ทำให้เส้นผมเกิดความอ่อนแอ แห้งเสีย ชี้ฟูและไม่เงางาม ได้แก่
•การใช้แชมพูสระผมที่มีค่าความเป็นด่างสูง ทำให้เกล็ดผมบวม และง่ายต่อการถูกทำลาย รวมถึงการใช้น้ำที่ร้อนเกินไปสระผม ทำให้เส้นผมสูญเสียความชุ่มชื้น เนื่องจากน้ำร้อนจะไปชะล้างน้ำมันที่หล่อเลี้ยงเส้นผมออกไป ทำให้ผมแห้งเสีย

•การใช้ไดร์ร้อนเป่าผม เครื่องหนีบผม หรือเครื่องม้วนผม เป็นการทำลายเกล็ดผม ทำให้เส้นผมแห้งเสีย และชี้ฟูการดัดหรือยืดผมทำให้ผมเสีย เนื่องจากสารเคมีในน้ำยาดัดหรือยืดผมทำให้เส้นผมเกิดการเปลี่ยนรูปร่าง และเปราะบางขึ้น ส่วนการกัดสีหรือทำสี ทำให้รากผมอ่อนแอ หลุดร่วงง่าย บางรายอาจมีอาการแพ้ เกิดผื่นคันที่หนังศีรษะ รวมถึงเกิดอาการผมร่วงได้ เนื่องจากในน้ำยาทำสีผมมีส่วนประกอบของสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่าง 

•การอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งเป็นเวลานาน ทำให้เส้นผมแห้งกระด้าง เกิดไฟฟ้าสถิต ผมชี้ฟู และจัดทรงยากส่วนความร้อนจากแสงแดดและรังสี UV ก็ทำให้เส้นผมเปราะ ขาดง่าย แห้งกร้าน เนื่องจากโปรตีนเคราตินที่ทำหน้าที่ปกป้องเส้นผมถูกทำลาย

•ความเครียดทำให้ผมแห้งเสีย ขาดน้ำหนัก ในบางรายอาจมีอาการผมร่วงได้ เนื่องจากความเครียดส่งผลต่อฮอร์โมน และระบบต่างๆ ในร่างกายทำงานผิดปกติ ทำให้สารอาหารที่ไปช่วยบำรุงเส้นผมไม่เพียงพอ 

•การถอนเส้นผมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้ผมไม่งอกขึ้นมาใหม่ ส่วนการแกะเกาหนังศีรษะอย่างรุนแรง อาจทำให้เกิดผื่นคันเรื้อรัง ผมหักขาดเป็นหย่อมๆ

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

การมีผมสวยสุขภาพดีย่อมเป็นที่ดึงดูด และส่งผลดีต่อบุคลิกภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งวิธีการง่ายๆ เริ่มจากลดการใช้สารเคมีในการทำสี ดัด ย้อมให้น้อยที่สุด, หลีกเลี่ยงการเป่าผมด้วยความร้อนจัด หลีกเลี่ยงการหนีบผม หรือไดร์ยืดผมตอนที่เส้นผมยังเปียกอยู่ เพราะจะทำให้เส้นผมขาดหักได้ง่าย, การหวีผม ควรใช้แปรงที่มีตุ่มหรือหวีซี่ใหญ่ โดยไม่ทำให้เกิดเส้นผมขาดจากการเกี่ยวของหวีหรือแปลงได้, ควรใช้น้ำอุ่นในการสระผม โดยให้ปลายนิ้วนวดคลึงหนังศีรษะ เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และไม่ควรเกาหนังศีรษะอย่างรุนแรงขณะสระผม 

นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเอ, วิตามินบี, สังกะสี (Zinc) และเหล็ก (Iron) อาทิ เนื้อปลา หอยนางรม ไข่ นมหรือผลิตภัณฑ์จากนม ถั่วและธัญพืชชนิดต่างๆ ผักใบสีเขียวเข้ม ส้ม และแครอท ฯลฯ ก็ช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีได้อีกด้วย”

‘ธัญ’ (THANN) ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผม ผสานคุณค่าแห่งพืชพรรณจากแหล่งธรรมชาติชั้นดีทั่วโลกและเทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ‘ธัญ’ (THANN) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติผสานเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อการดูแลสุขภาพผิวและเส้นผม โดยปัจจุบันมีกว่า 90 สาขา รวมถึงสปาอีก 15 แห่งใน 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย อเมริกา และยุโรป โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ในครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์โฮม อะโรมา ซึ่งประกอบไปด้วย ‘อะโรมาเธอราพี แชมพู ดีท็อกซิฟายอิ้ง ฟอร์มูล่า” (Aromatherapy shampoo detoxifying formula) ขนาด 250 มล. ราคา 550 บาท แชมพูสูตรขจัดสิ่งสกปรกและสารเคมีตกค้าง สูตรทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างล้ำลึก แต่คงความอ่อนโยน พร้อมคืนความชุ่มชื้นและเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมด้วย น้ำมันมะกอกออแกนิค (Organic olive oil), น้ำมันโจโจ้บา (Jojoba oil), สารสกัดจากลูกเดือย (Coix seed extract) และโปรตีนสกัดจากข้าวสาลี (Wheat protein) มีให้เลือก 2 กลิ่น คือ ‘อะโรมาติก วูด’ (Aromatic wood) และ ‘โอเรียนทอล เอสเซ้นซ์’ (Oriental essence) 

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

‘อะโรมาเธอราพี แชมพู เอ็กซ์ตร้า ชายน์ ฟอร์มูล่า’ (Aromatherapy shampoo extra shine formula) ขนาด 250 มล. ราคา 550 บาท แชมพูสูตรเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมด้วยคุณประโยชน์จากน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่อุดมด้วยกรดไขมันที่จำเป็น และวิตามินอี อาทิ น้ำมันมะกอกออแกนิค (Organic Olive Oil), น้ำมันงาออแกนิค (Organic Sesame Oil) และ น้ำมันรำข้าว (Rice Bran Oil) พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของน้ำมันหอมธรรมชาติจาก ส้ม (Orange), แทงเจอรีน (Tangerine), จันเทศ (Nutmeg) และ ไม้จันทน์ (Sandalwood) 

‘อะโรมาเธอราพี แชมพู เอ็กซ์ตร้า นูริชชิ่ง ฟอร์มูล่า’ (Aromatherapy shampoo extra nourishing formula) ขนาด 250 มล. ราคา 550 บาท แชมพูสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงให้ผมนุ่มสลวย ด้วยคุณประโยชน์จากน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่อุดมด้วยกรดไขมันที่จำเป็น และวิตามินอี อาทิ น้ำมันเมล็ดคาเมลเลียออแกนิค (Organic camellia), น้ำมันอาร์แกนออแกนิค (Organic argan oil) และน้ำมันรำข้าว (Rice bran oil) พร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของน้ำมันหอมธรรมชาติจากตะไคร้ (Lemongrass) และ มะกรูด (Kaffir Lime)

‘อีเดน บรีซ คัลเลอร์ ทรีท แฮร์ แชมพู’ (Eden breeze colour treated hair shampoo) ขนาด 250 มล. ราคา 550 บาท แชมพูสูตรที่พัฒนามาสำหรับผมทำสีด้วยค่า pH4.5 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับเส้นผม ทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างอ่อนโยน โดยไม่ทำลายสีผม อุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติที่มอบคุณค่าการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ อาทิ น้ำมันมะกอกออแกนิค (Organic olive oil), น้ำมันโจโจ้บา (Organic jojoba oil), สารสกัดจากไหมข้าวโพดออแกนิค (Organic corn silk extract) เติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและหนังศีรษะ คืนความเงางาม ลดการหลุดล่วงของเส้นผมด้วยสารสกัดจากดอกลินเดน (Tilicine) และน้ำมันสกัดจากเมล็ดเชีย (Chia seed oil) เพื่อผมนุ่มลื่น น่าสัมผัส

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

‘แอดวานซ์ โพรเทคทีฟ แฮร์ เซรั่ม’ (Advance protective hair serum) ขนาด 100 มล. ราคา 675 บาท เซรั่มบำรุงผมเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูสภาพเส้นผมจากความร้อน และสารเคมีจากผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมสูตรบางเบา พร้อมซึมซาบเข้าบำรุงเกล็ดผมทันทีที่ใช้ เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม อุดมด้วยคุณค่าสารสกัดธรรมชาตินานาชนิด อาทิ น้ำมันอาร์แกนออยล์ออแกนิค (Organic argan oil), น้ำมันมะกอกออแกนิค (Organic olive oil), สารสกัดอนุภาคขนาดเล็กจากใบชิโซะ (Nano shiso extract) และสารสกัดจากรากมาคา (Maca root extract)

‘แฮร์ มาส์ก’ (Hair mask) ขนาด 100 มล. ราคา 800 บาท ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ โดดเด่นด้วยส่วนผสมของสารสกัดอนุภาคขนาดเล็กจากใบชิโซะ (Nano shiso extract) ช่วยเสริมความแข็งแรงกับเส้นผมที่แห้งเสีย รวมถึงทำหน้าที่เป็นสารแอนตี้ออกซิเด้นท์ (Anti-oxidant) ตามธรรมชาติ พร้อมคุณค่าของน้ำมันสกัดเข้มข้นจากอาร์แกนออแกนิค (Organic argan oil), เซราไมด์ โปรตีน (Ceramide protein), น้ำมันโจโจ้บา (Jojoba oil) และโปรตีนสกัดจากข้าวสาลี (Wheat protein) ช่วยบำรุงผมที่แห้งเสีย แตกหักง่าย ให้แข็งแรง เงางาม

ด้านเหล่าเซเลบริตี้สาวรักเส้นผมได้ร่วมกิจกรรม พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้สวยสุขภาพดีในแบบฉบับของตนเอง เริ่มที่คุณแม่สาวสวย เมลนีย์ อยู่วิทยา เผยว่า “ช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควร เนื่องจากระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาเมย์จะทุ่มเทเวลาไปกับการดูแลลูกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนตัวแล้วเมย์เป็นคนที่แพ้ง่ายมาก ก็เลยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเป็นพิเศษ โดยจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากธรรมชาติหรือมีส่วนผสมของสารสกัดออแกนิคที่เน้นเรื่องการบำรุงเส้นผมอะโรมาเธอราพี แชมพู เอ็กซ์ตร้า นูริชชิ่ง ฟอร์มูล่า เพราะนอกจากจะช่วยฟื้นสภาพเส้นผมให้กลับมามีสุขภาพดีแล้ว กลิ่นหอมที่ได้จากน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติก็ช่วยให้เราผ่อนคลายและอารมณ์ดีได้ด้วย นอกจากนี้เมย์ก็จะหาเวลาระหว่างสัปดาห์เพื่อทำแฮร์ทรีทเม้นท์ที่บ้านด้วย แฮร์มาส์กและแฮร์เซรั่มเพื่อฟื้นฟูสภาพเส้นผมที่แห้งเสีย แตกหักง่าย ให้กลับมาแข็งแรง เงางาม และปกป้องเส้นผมจากความร้อนด้วย”

"ธัญ" เผยเคล็ด(ไม่)ลับดูแลเส้นผมเมื่อต้องเผชิญฝุ่น PM2.5 และความร้อน

ถัดมาที่สาวสังคม ญาดา รุ่งวัฒนภักดิ์ เล่าว่า “กิ๊ฟเป็นคนที่ชอบทำสีผมตลอดเวลา ซึ่งคนที่ชอบทำสีผมเหมือนกันจะรู้ดีว่าจะต้องคอยหมั่นเติมสีที่โคนผมอยู่ตลอดเพื่อให้สีผมเสมอกัน ปัญหาที่ตามมาจากการทำสีผมก็คือ เส้นผมจะเสียและแห้งมาก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับเส้นผมจึงต้องเหมาะกับผมทำสีโดยเฉพาะอย่างอีเดน บรีซ คัลเลอร์ ทรีท แฮร์ แชมพู สามารถทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างอ่อนโยน ไม่ทำลายสีผม และควรมาร์คผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งด้วยแฮร์มาส์กซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าคอนดิชันเนอร์ทั่วไปหลายเท่าตัว หากใช้คู่กับแชมพูก็จะช่วยให้เส้นผมกลับมามีสุขภาพดีและเห็นผลเร็วยิ่งขึ้น เป็นวิธีง่ายๆ ที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาไปทำแฮร์ทรีทเม้นท์ที่ร้านทำผมเลย และหลังจากสระผมเสร็จก็ไม่ลืมที่จะใช้แฮร์เซรั่มเพื่อปกป้องและฟื้นฟูสภาพเส้นผมก่อนเจอกับความร้อนจากไดร์เป่าผมด้วย”

ปิดท้ายที่ดีไซน์เนอร์สาว วัจณา เจริญสมสมัย เผยว่า “ปกติเราเป็นคนที่ไม่ทำสีและไม่ดัดผม จึงทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา แต่หากช่วงไหนที่ต้องออกงานบ่อยๆ ก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เครื่องหนีบหรือดัดลอนผม ทำให้เสี่ยงต่อผมแห้งเสียได้ง่าย ยิ่งช่วงนี้มลภาวะจากฝุ่นละออง PM2.5 เยอะมาก การทำความสะอาดเส้นผมจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เราจึงเลือกใช้แชมพูสูตรที่เน้นทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากธรรมชาติที่เป็นออแกนิค โดยไม่ทำให้ผมแห้งเสียอย่างอะโรมาเธอราพี แชมพู ดีท็อกซิฟายอิ้ง ฟอร์มูล่า ร่วมกับการทำแฮร์ทรีทเม้นท์ที่บ้านเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยแฮร์มาส์กควบคู่กับการอบไอน้ำสัปดาห์ละครั้ง และควรใช้แฮร์เซรั่มบำรุงเส้นผมก่อนการหนีบหรือดัดลอนผม เพื่อเป็นการปกป้องเส้นผมจากความร้อนและมลภาวะด้วย”

สัมผัสผมนุ่มสลวย เงางาม อย่างสุขภาพดี ด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘แฮร์ แคร์ ซีรี่ส์’ (Hair care series) ได้แล้ววันนี้ที่ออนไลน์สโตร์  www.thann.co.th (ส่งฟรีทั่วประเทศ) และร้าน ‘ธัญ’ (THANN) ทั้ง 15 สาขาทั่วประเทศ อาทิ สาขาสุขุมวิท 47, ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษร, ชั้น 5 ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม, ชั้น 1 และชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน, ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, ชั้น 4 ไอคอน สยาม, ร้านวูว์ ถนนเจริญราษฎร์ และสาขาถนนพระปกเกล้า (ตรงข้ามวัดเจดีย์หลวง) จังหวัดเชียงใหม่, สาขาป่าตอง (หน้าโรงแรม La Flora ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต

จะดีแค่ไหน ถ้าเห็นภาพลูกได้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/460089

จะดีแค่ไหน  ถ้าเห็นภาพลูกได้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน

จะดีแค่ไหน  ถ้าเห็นภาพลูกได้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน4 มีนาคม 2564 – 11:08 น.

จะดีแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของลูกได้ตั้งแต่วินาทีแรก

นายแพทย์พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มา กว่า 25 ปี คลินิก Gifted IVF Udonthani กล่าวว่า จะดีแค่ไหนถ้าคุณพ่อคุณแม่สามารถบันทึกภาพการเปลี่ยนแปลงของลูกได้ตั้งแต่วินาทีแรก วันนี้ Gifted IVF Udonthani ช่วยสานฝันให้เป็นจริงได้แล้ว ด้วยเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน EmbryoScope Plus เทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรป ที่ถูกนำมาใช้ในคลินิกชั้นนำทั่วโลก โดยมีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้กว่าล้าน Cycle ที่ช่วยการันตีความสำเร็จของเจ้าเครื่องดังกล่าว

จะดีแค่ไหน  ถ้าเห็นภาพลูกได้ตั้งแต่เป็นตัวอ่อน

ในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธีเด็กหลอดแก้ว (IVF,ICSI) นั้น ความท้าทายอย่างหนึ่งของขั้นตอนการรักษา คือการเลือกตัวอ่อนที่ดี มีแนวโน้มที่จะสามารถเจริญเติบโตเป็นทารกที่สมบูรณ์แข็งแรงในครรภ์ได้ วิธีการเลี้ยงตัวอ่อนแบบเดิมนั้น ในทุกๆ วันทางนักวิทย์ฯ จะสามารถนำตัวอ่อนออกมาจากตู้เลี้ยงได้เพียงวันละ 1 ครั้งเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับ เพราะถ้าเอาออกมาบ่อยกว่านั้นจะเป็นการรบกวนและอาจเกิดการผิดพลาดได้ตลอดเวลา ซึ่งนั่นหมายความว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวอ่อนในช่วงระหว่างวันนั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยครับ

แต่ด้วยเทคโนโลยี EmbryoScope Plus ตัวอ่อนจะถูกดูแลอยู่ภายในเครื่องนี้ โดยเจ้าหน้าที่จะสามารถร่วมวิเคราะห์และเห็นพัฒนาการของตัวอ่อนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ได้อย่างต่อเนื่อง และคัดตัวอ่อนที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดเพื่อให้เกิดโอกาสสูงสุดในการตั้งครรภ์ครับ ซึ่งในระหว่าง 5 วันที่ตัวอ่อนอยู่ในเครื่อง EmbryoScope Plus นี้จะถูกควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อน บวกรวมเข้ากับระบบการถ่ายภาพตัวอ่อนแบบ time-lapse จะเป็นการบันทึกข้อมูลทุกๆ 5 นาที ทำให้นักวิทย์ได้เห็นตัวอ่อนในทุกการเปลี่ยนแปลงและชัดเจนทุกมุมมองครับ ที่สำคัญทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเฝ้าดูการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและเก็บคลิปพิเศษๆ นี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ ในอนาคตอย่างที่ไม่เคยมีเทคโนโลยีไหนทำได้มาก่อน ที่สำคัญไม่เป็นการรบกวนตัวอ่อนอย่างที่ผ่านมาด้วยครับ

คุณหมอกล่าวปิดท้ายอีกด้วยว่า แม้ว่า Gifted IVF Udonthani เราจะมีอัตราความสำเร็จจากการใส่ตัวอ่อนกลับสูงถึง 62-72% แต่เรายังคงไม่หยุดพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคนไข้ของเราครับ  

# # #
ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : นายแพทย์พิชัย โชตินพรัตน์ภัทร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์มา กว่า 25 ปี คลินิก Gifted IVF Udonthani

ขุดศพ ‘มะแจซิน’ นางฟ้ามัณฑะเลย์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/scoop/460327

ขุดศพ’มะแจซิน’นางฟ้ามัณฑะเลย์

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์6 มีนาคม 2564 – 14:57 น.

ทหารเมียนมาขุดศพ “นางฟ้ามัณฑะเลย์” พิสูจน์หัวกระสุน หวังเคลียร์ปมสไนเปอร์

++
    เหตุการณ์การชุมนุมใหญ่ของประชาชนเมียนมา ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารัฐบาลทหารเมียนมา จะสั่งการให้ทหาร-ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาด มีผู้เสียชีวิตเกือบ 60 คน และบาดเจ็บนับพันคน 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2564 แฟนเพจเฟซบุ๊ค Khurtai Maisoong ได้มีการรายงานข่าวว่า ช่วงกลางคืนวันที่ 5 มี.ค.2564 ตำรวจ-ทหารเมียนมา นำกำลังเข้าไปขุดศพมะแจซิน หรือ มะแจ่สิ่น หรือ เติ้งเจียซี (Ma Kyal Sin) ชาวพม่าเชื้อสายจีนยูนนาน  ที่ถูกยิงเสียชีวิตในการชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร  ภายในสุสานเมืองมัณฑะเลย์

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์

หลุมฝังศพมะแจซิน 

    ก่อนหน้านี้ ทหารเมียนมาได้แถลงว่า แผลที่ถูกยิงไม่ได้เกิดจากกระสุนปืนของทหาร ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำศพขึ้นมาผ่าตัดชันสูตรพลิกศพใหม่ และฝังศพไว้ตามเดิม โดยทิ้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผ่าตัดไว้ 

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์

    ประเมินกันว่า กองทัพเมียนมา คงอยากทราบว่า กระสุนที่เจาะเข้าศรีษะเป็นชนิดใด เนื่องจากฝ่ายผู้ชุมนุมได้ออกข่าวไปแล้วว่า มะแจซิน ถูกสไนเปอร์ส่องเข้าที่ศรีษะ
    ย้อนไปเมื่อวันที่ 3 มี.ค.2564 มีการชุมนุมใหญ่ที่เมืองมัณฑะเลย์ กองทัพเมียนมาได้สลายการชุมนุม และสังหารประชาชนที่ออกมาประท้วง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเด็กสาวอายุ 19 ปี ถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิต

ภาพข่าวการเสียชีวิตของมะ แจซิน วัย 19 ปี ขณะที่เธอร่วมชุมนุมอย่างกล้าหาญ กลายเป็นไวรัล ปลุกเร้าผู้คนให้เกลียดชังอำนาจเผด็จการทหาร และเรียกขานเธอว่า “นางฟ้ามัณฑะเลย์” และ “วีรสตรีประชาธิปไตย” 
    ครอบครัวมะแจซิน เจ้าของร้านบิวตี้ซาลอน อยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ เธอมักจะย้อมผม และตัดผมให้พ่อด้วยตัวเองเสมอ

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์
    นอกจากทำร้านบิวตี้ซาลอนแล้ว เธอยังเรียนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด แถมยังเป็นนักเต้น และนักร้อง เมื่อปีที่แล้ว เธอทำเพลงและทำเอ็มวีเอง โดยใช้ชื่อในการร้องเพลงว่า Angel (นางฟ้า) 

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์

มะแจซิน ลูกสาวคนพม่าเชื้อสายจีน 

 ขุดศพ'มะแจซิน'นางฟ้ามัณฑะเลย์

“ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์” จ่อคิว นั่ง ส.ส. #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/scoop/460315

“ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์” จ่อคิว นั่ง ส.ส. 

"ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์" จ่อคิว นั่ง ส.ส. 6 มีนาคม 2564 – 13:36 น.

“ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม-จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์”จ่อคิว นั่ง ส.ส. หากศาลรัฐธรรนูญชี้ขาดว่า สมาชิกภาพ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของจำเลย คดี กปปส. ‘พุทธิพงษ์ -ณัฏฐพล-อิสสระ’ สิ้นสุดลง ในส่วน ส.ส. เขตอย่าง” ถาวร-ชุมพล” ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน 

หลังจาก  5 จำเลยคดี กปปส. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์ นายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์

และนายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุกและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเป็นเวลา 2 วัน 2 คืน  ก่อนได้รับการอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

"ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์" จ่อคิว นั่ง ส.ส. 

                                                    ยุทธนา โพธสุธน 

จึงมีประเด็นว่าทั้ง 5 คน ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้วหรือไม่ เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มาตรา 98 บัญญัติว่า  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (6 )ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล

และมาตรา 101 บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลง เมื่อ 

 ( 6 ) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98

ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าทั้ง 5 คน ขาดสมาชิกภาพ ส.ส. แล้วหรือยัง 

 ทั้งนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กำหนดกรณี ส.ส.  พ้นสมาชิกภาพ ไว้ว่า..

-หากเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ  อย่าง นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และ นายอิสสระ สมชัย  ให้ใช้วิธีเลื่อนลำดับผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น เข้ามาเป็น ส.ส. แทนที่

-หากเป็น ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง  อย่าง นายชุมพล จุลใส และ นายถาวร เสนเนียม ให้ใช้วิธี จัดการเลือกตั้งใหม่โดย กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 วัน

 ดังนั้น หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 5 ส.ส. ในคดี กปปส.  ขาดสมาชิกภาพ

ในส่วนของนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นั้น นายยุทธนา โพธสุธน  บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 21 จะเข้ามาเป็น ส.ส. แทนที่ 

สำหรับ นายยุทธนา โพธสุธน ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นหลานของ นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา

-นายต่อศักดิ์ อัศวเหม  บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 22 จะเข้ามาเป็น ส.ส. แทนที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

 นายต่อศักดิ์ อัศวเหม    เครือญาติตระกูลอัศวเหม เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม แกนนำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

 ส่วนทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ หรือ “เสี่ยไก่ชน” บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 26 จะเข้ามาเป็น ส.ส. แทนที่นายอิสสระ สมชัย

ทั้งนี้  เสี่ยไก่ชน-นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เคยได้เลื่อนเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อมกราคม 2563 แทนนายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่คราวนั้น นายจักพันธ์ เป็น ส.ส.ได้เพียง 11 วัน ก็ต้องหลุดจาก ส.ส. เมื่อ กกต. มีมติประกาศผลการคำนวณจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ หลังศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายชาติชาย วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์

ส่งผลให้มีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ทั้งหมด พรรคประชาธิปัตย์ ถูกลดแต้ม ส.ส.บัญชีรายชื่อลง 1 คน นายจักพันธ์ จึงต้องหลุดจาก ส.ส. ดังนั้นหากคราวนี้ นายจักพันธ์ กลับเข้ามาเป็น ส.ส. อีกครั้ง แทนที่ นายอิสสระ หลายฝ่ายเชื่อว่า คงจะได้อยู่ยาว

ในส่วน ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง อย่างนายชุมพล จุลใส จ.ชุมพร เขต 1 และ นายถาวร เสนเนียม จ.สงขลา เขต 6 กกต. ก็ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 45 วัน 

ลุ้นกันต่อไปว่า “ยุทธนา -ต่อศักดิ์ -จักพันธ์ ” จะได้นั่งเก้าอี้ ส.ส. หรือไม่  

"ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์" จ่อคิว นั่ง ส.ส. 

                                           ต่อศักดิ์ อัศวเหม

"ยุทธนา โพธสุธน-ต่อศักดิ์ อัศวเหม- จักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์" จ่อคิว นั่ง ส.ส. 

                                   จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์