“สุขุม” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/446335

“สุขุม” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์”

"สุขุม" ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้นักศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ "ลูกศิษย์"18 ตุลาคม 2563 – 08:45 น.

“รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์” ชี้อาจารย์สอนให้ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” ย้ำต้องดูแลนศ.อย่างจริงจัง ต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาก่อน

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ จิบกาแฟ ดู (แล) นักศึกษา ” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ร่วมเสวนากับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทิศทางในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

 อ่านข่าว : เปิด171รายชื่อคนไทย เสนอรัฐบาลรับฟังเสียงปชช.-ใช้สภาหาทางออกให้สังคมโดยด่วน

รศ.ดร.สุขุม กล่าวตอนหนึ่ง ว่า “อาจารย์” คือผู้สอนระดับอุดมศึกษา ที่เน้นการสอนให้ความรู้ แต่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่แบบ “ลูกศิษย์” ดังนั้น ในการอบรมสั่งสอนด้วยความรู้สึกถึงความเป็นครู ซึ่งคณาจารย์ทุกคน ต้องเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักศึกษาก่อน ประกอบด้วย

1) สถานะทางสังคม การเรียนการสอนต้องมีการกำหนดกรอบ เกณฑ์ให้ชัดเจน สร้างกรอบปฏิบัติของนักศึกษา หล่อหลวมให้เป็นหนึ่งเดียว เช่น การใส่เสื้อแถบ หรือ การใส่รองเท้ามีส้น เพื่อเน้นย้ำให้นักศึกษามีบุคลิภาพที่ดีแบบสวนดุสิต

2) ประสบการณ์และทักษะ นักศึกษาแต่ละคน จะมีพื้นฐานสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดแตกต่างกัน คณาจารย์ต้องพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆให้กับนักศึกษา เพื่อเร่งพัฒนานักศึกษารองรับการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21

3) สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างระหว่างอุดมศึกษากับมัธยมศึกษา จึงจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกใหม่ และต้องสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม เป็นตัวตนแบบสวนดุสิต

4) องค์ความรู้ใหม่ในการประกอบวิชาชีพ หากสอนตามทฤษฎีอย่างเดียว จะไม่เกิดองค์ความรู้ ต้องสอนตามความรู้สึกและมีความทันสมัย จึงจะเกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ

พร้อมเน้นย้ำ เรื่องกระบวนการดูแลนักศึกษา ควรดำเนินการทั้งหมด 8 ข้อ คือ

 1. การคัดเลือกนักศึกษา (Student recruitment) เป็นการเตรียมผู้เรียนตั้งแต่ก่อนเข้ามา จนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก

 2.กิจกรรมแนะนำสู่รั้วมหาวิทยาลัย (Student affair) เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในมหาวิทยาลัย

3. การลงทะเบียนเรียน (Register) ดูแลการลงทะเบียนให้เข้าถึงง่าย

4.กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษา (Student actıvity) ต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ดีขึ้น

5.การพัฒนานักศึกษา (Student development) พัฒนาทักษะ สังคม โดยใช้ความรู้สึก ให้นักศึกษาไว้ใจว่าเราพูดคุยกันแบบเพื่อน เพราะเราเป็นคนสวนดุสิตเหมือนกัน

6.การดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือด้านการจัดการสื่อการเรียนรู้ (Health, Retention and Learning assistants) หรือแม้กระทั่ง การช่วยเหลือหาทุนการศึกษา เพื่อรักษานักศึกษาไว้ และสนับสนุนสื่อการเรียนรู้

7.การยอมรับทางสังคม (Social affair) เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องถูกการยอมรับจากสังคม

8.ศิษย์เก่า (Alumni) ต้องดึงเข้ามาช่วยเหลือพัฒนามหาวิทยาลัย จะทำให้ไปพัฒนาได้เร็ว

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม p50

‘ครูตั้น’ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนก่อนเปิดเทอม จ.สุพรรณบุรี

12 มิ.ย. 2563

โรงเรียนนิวนอร์มอล!‘สอวช.’คาดการศึกษาไทย เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังโควิด

12 มิ.ย. 2563

ร.10 มีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

12 มิ.ย. 2563

ในหลวงส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

12 มิ.ย. 2563

‘ผู้ปกครอง’อ่านเลย! บอร์ด กพฐ.กางแผนเตรียมพร้อมก่อน’เปิดเทอม’

12 มิ.ย. 2563

‘คุณหญิงกัลยา-ภูมิสรรค์’ร่วมพูดคุย’อั้ม อธิชาติ’ แนวคิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสื่อ

11 มิ.ย. 2563

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมมือทุกวิทยาเขตตอบโจทย์การพัฒนา โดยนำวิทยาศาสตร์ดิจิทัลสร้างนวัตกรรม พัฒนาพื้นที่ภาคใต้

11 มิ.ย. 2563

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมทำ workshop ร่วมกับชุมชน เตรียมพร้อมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปหลังเข้าสู่ภาวะใหม่

11 มิ.ย. 2563

SPU เผยเบื้องหลังการทำงานออนไลน์สู้โควิด-19หนักมาก ทุกมิติของงานต้องดำเนินต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

11 มิ.ย. 2563

นศ.เหยื่ออาชีวะเอกชนชัยนาทร้องศูนย์ดำรงธรรมส่อไม่มีที่เรียนเหตุถูกเบี้ยววุฒิ

10 มิ.ย. 2563

เช็คด่วน! ‘ศบค.’อนุมัติ สพฐ.เปิดสอบขรก.11 รายการ กลุ่มแรกเริ่มสอบ 4 ก.ค.นี้

10 มิ.ย. 2563

‘ม.ศรีปทุม’พร้อม!เตรียมสถานที่ใหม่ เน้น Social Distancing ประเดิม‘หอสมุด’

10 มิ.ย. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

ลุยสอบคัดเลือก’รองผอ.สถานศึกษาอาชีวศึกษา’ สัมภาษณ์รอบสุดท้ายวันนี้

10 มิ.ย. 2563

ห้ามโฆษณา-บอกเล่าเรื่องนํ้าเมา กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่?

10 มิ.ย. 2563

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านสอนอาชีพระยะสั้นฟรี แก่ผู้ว่างงานจากพิษโควิด-19

9 มิ.ย. 2563

ส่องวิสัยทัศน์ ‘กิติพงค์ พร้อมวงค์ ‘หลังคัมแบ๊ค นั่ง’ผอ.สอวช.’สมัยสอง

9 มิ.ย. 2563

ผู้ปกครอง-นร.อ่านด่วน! ‘ครูตั้น’ห่วงเด็กตจว.สอบติดในเมือง อาจกักตัวก่อนเปิดเทอม14วัน

9 มิ.ย. 2563

‘กสศ.’สร้าง’อสม.การศึกษา’หนุนเสริมการทำงานโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร279โรงเรียน 45 จังหวัด

9 มิ.ย. 2563

9 มิถุนายน’วันอานันทมหิดล’ น้อมรำลึกในหลวงร.8 จิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์

9 มิ.ย. 2563

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ตัวอย่างของความดีงาม สร้างความสุขให้กับนักเรียนในการแก้ปัญหาก่อนเปิดเทอม

9 มิ.ย. 2563

ม.ศรีปทุม มีเฮ! ร่วมบันทึกความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์ อธิการบดี นักศึกษา ร่วมเซลฟี่ สถานี‘หน้ามอ’ไม่ยั้งมือ

9 มิ.ย. 2563

ผอ.ร.ร.แจงเก็บเงิน800ค่าทำความสะอาด เผยถ้าผู้ปกครองไม่เห็นด้วยก็ยกเลิก

8 มิ.ย. 2563

‘กสศ.-พระปกเกล้า’จับมือพัฒนา’นวัตกรรม’ ถอนรากความยากจน-ความเหลื่อมล้ำในประเทศอย่างยั่งยืน

8 มิ.ย. 2563

‘ครูตั้น’แย้มเปิดเทอม 1 ก.ค.เล็งเรียน‘ผสมผสาน’ สั่งเดินเครื่องยกกำลังสองการศึกษาไทย

8 มิ.ย. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

EA-อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ.เป็นศูนย์กลางนำร่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

7 มิ.ย. 2563

พระอาทิตย์ทรงกลด! เปิดวันแรก’ไหว้พระแก้วมรกต-ชมพระบรมมหาราชวัง’ (ประมวลภาพ)

7 มิ.ย. 2563

เสมา1 ลุยต่อเนื่อง ตรวจสนามสอบ ม.4 ร.ร.สิงห์สมุทร

7 มิ.ย. 2563

‘เสมา 2’ตรวจเยี่ยมสนามสอบเข้าเรียน ม.4 รร.สตรีวิทยา

7 มิ.ย. 2563

‘วิโชค มุกดามณี’ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

7 มิ.ย. 2563

‘คุณหญิงกัลยา’เช็คสนามสอบเข้าม.1 ร.ร.บดินทรเดชาฯ ต้นแบบ New Normal

6 มิ.ย. 2563

เลขาฯกอศ.ตรวจเยี่ยมผลิตสื่อการเรียนรู้ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมอาชีวะ

5 มิ.ย. 2563

สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชม’พระบรมมหาราชวัง’ ตั้งแต่วันที่7มิ.ย.เป็นต้นไป

5 มิ.ย. 2563

กมว.เปิดทาง’ครู’ที่ยังไม่เคยขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถขอรับได้!

5 มิ.ย. 2563

‘เทวัญ’ขอ’สิตางศุ์ ส้มหยุด’สบายใจได้ ชี้ปมภาพเจ้าปัญหา สำนักพุทธฯอุทัยฯไม่มีอำนาจ

5 มิ.ย. 2563

‘ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน’เสนอ’3แนวคิด’ติดตามเงินกู้1.9ล้านล้าน

4 มิ.ย. 2563

ปัตตานีเห็นชอบเปิดโรงเรียนตาดีกาและสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 ก.ค.นี้

4 มิ.ย. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

สอศ.จับมือICDL Thailandพัฒนาทักษะดิจิทัล นักเรียนอาชีวะรองรับการขับเคลื่อนประเทศ

4 มิ.ย. 2563

‘ในหลวง-ราชินี’พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อแห่งที่ 15 ให้รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

4 มิ.ย. 2563

ทั่วไทยร่วมใจถวายพระพร สมเด็จพระราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2563

ตามคุณครูขึ้นเขา เฝ้าจับตาดูเด็กเรียนหนังสือ สนุกตื่นเต้นในสายตาของคนบนพื้นราบที่เจริญแล้ว

4 มิ.ย. 2563

วัฒนธรรมการอ่านหนังสือของคนไทย กับมาตรการส่งเสริมการอ่านของภาครัฐ จะปล่อยให้สลายไปกับความเปลี่ยนแปลงหรือ?

4 มิ.ย. 2563

‘ในหลวง-พระราชินี’โปรดเกล้าฯพระราชทานสิ่งของ แก่สถานสงเคราะห์6แห่ง

3 มิ.ย. 2563

บุคคลสำคัญ-ขรก.-ปชช.ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา’สมเด็จพระราชินี’

3 มิ.ย. 2563

ข้าราชบริพารในพระองค์พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่’สมเด็จพระบรมราชินี’

3 มิ.ย. 2563

‘ในหลวง’โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี ถวายภัตตาหารเพลวันเฉลิมพระชนมพรรษา’สมเด็จพระราชินี’

3 มิ.ย. 2563

‘สมพงษ์’นำกก.บห.เพื่อไทย ลงนามถวายพระพร’สมเด็จพระบรมราชินี’

3 มิ.ย. 2563

‘ปธ.ชวน’นำลงนามถวายพระพร’สมเด็จพระบรมราชินี’

3 มิ.ย. 2563

ปธ.ศาลปกครองพร้อมคณะตุลาการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล’สมเด็จพระราชินี’

3 มิ.ย. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

โปรดเกล้าฯให้ผู้แทนพระองค์ ปล่อยโค-นก-ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา’สมเด็จพระราชินี’

3 มิ.ย. 2563

นายกฯนำคณะลงนามถวายพระพร’สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’

3 มิ.ย. 2563

มท.1พร้อมผู้บริหารระดับสูง ลงนามถวายพระพรชัยมงคล’สมเด็จพระราชินี’

3 มิ.ย. 2563

ชี้การศึกษายุคใหม่ ต้องกระตุ้นการเรียนรู้-ปลุกความคิดสร้างสรรค์

2 มิ.ย. 2563

สพฐ.กางแผน 4 เฟสจัด‘เรียนทางไกล’ หนุนเบี้ยเลี้ยงครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียน

2 มิ.ย. 2563

ศธ.สั่งโรงเรียนสำรวจความพร้อมตามมาตรการป้องโควิด รับเปิดเทอม 1 ก.ค.

2 มิ.ย. 2563

โครงการมื้อเที่ยงDISTANCINGดูแลเด็ก

2 มิ.ย. 2563

นายกฯเปิดผลศึกษาเตรียมพร้อม 2 สถานการณ์‘เรียนทางไกล’ ชี้นับเวลาเรียน 1 ก.ค.-16 พ.ค.

2 มิ.ย. 2563

‘บิ๊กแดง’นำตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา’สมเด็จพระราชินี’

2 มิ.ย. 2563

ม.มหิดลนำหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ในสามรพ.เครือข่าย ศักยภาพเดินเร็วเทียบเท่าคน ไม่ต้องมีผู้คอยควบคุม

2 มิ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบความสำเร็จเต็มๆ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเกาะแต้วได้เป็นกอบเป็นกำ

2 มิ.ย. 2563

ทปอ. ประกาศศักยภาพของคนไทยให้ทั่วโลกรับรู้ มุ่งเน้นย้ำพัฒนาทักษะคนทุกด้านของคนในชาติ

2 มิ.ย. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

‘สช.’ลั่นเปิดให้โรงเรียนเอกชนยื่นกู้ยืมเงิน สู้วิกฤตโควิด 1-10 มิ.ย.นี้

29 พ.ค. 2563

ลุ้นร่นเปิดเทอมก่อน1ก.ค. ‘ศบค.’ส่งมาตรการสกัดโควิดให้ศธ.แจ้งทุกร.ร.ทำได้หรือไม่?

29 พ.ค. 2563

นายกฯสั่งศธ.วางแนวทางเปิดสอนก่อน 1 ก.ค. ปิ๊งไอเดียรร.ในเมือง‘เหลื่อมเวลา’เรียน3วัน

29 พ.ค. 2563

3 นร.เกาะลันตาดีใจสุดๆ ได้เรียนออนไลน์ผ่านทีวี แทนจอมือถือแปะกาวติดฝาบ้าน

28 พ.ค. 2563

ในหลวงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

28 พ.ค. 2563

ร.10ส่งพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีปากีสถาน แสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีเครื่องบินตก

28 พ.ค. 2563

เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกร้องยกเลิก ‘เรียนออนไลน์’กลุ่มเด็กเล็ก

28 พ.ค. 2563

ร.10ส่งพระราชสาส์นถึงประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย-บังกลาเทศ

28 พ.ค. 2563

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งเป้าตรวจโควิดทั่วประเทศ1แสนรายภายในมิ.ย.นี้

28 พ.ค. 2563

‘ครู’รอลุ้น! สพฐ.ชงศบค.ไฟเขียวสอบ 11 กลุ่ม ก.ค.นี้ รองรับตำแหน่งว่าง

28 พ.ค. 2563

ศธ.กางแพ็คเกจอุ้ม‘ครู-รร.เอกชน’ นัดถกกงสุล-ตม.หาช่องให้ต่างชาติกลับมาเรียน-สอน

27 พ.ค. 2563

เปิด’ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย’ แห่งที่ 4

27 พ.ค. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

พม.เปิดตัวหนังสือการ์ตูน ‘Know Covid : รู้ทันโควิด’ ให้ความรู้ฝ่าวิกฤติโควิด-19

27 พ.ค. 2563

การประปาเปิดเวทีชวน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์คลิปรณรงค์ ประหยัดนํ้าแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดนํ้าของ กปน. ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

27 พ.ค. 2563

คณบดี‘CIBA-มธบ.’ชี้งานหลังโควิด ผู้คัดเลือกพิจารณามากกว่าใบปริญญา

27 พ.ค. 2563

‘ครูตั้น’รอ’ศบค.’ตัดสินใจเปิดเทอมเร็วขึ้นหรือไม่! ชี้แจกกล่องสัญญาณต้องจำเป็นจริงๆ

26 พ.ค. 2563

กสศ.- Disrupt เปิดสนามให้คนรุ่นใหม่เสนอไอเดียปฏิวัติการศึกษา

26 พ.ค. 2563

วัดพระธรรมกายมอบหน้ากากอนามัยป้อง‘โควิด’ แก่วัด-โรงพยาบาล 14,000 ชิ้น

26 พ.ค. 2563

เปิด‘โมเดลแก้จน’ฉบับ สอวช. ลุยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก-แก้ตรงจุด

26 พ.ค. 2563

‘ในหลวง’ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร’ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย’

26 พ.ค. 2563

‘พระสังฆราช’ทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศ ครบ 1 ปี ‘พล.อ.เปรม’

26 พ.ค. 2563

3 นศ. ม.ราชภัฏสงขลา เปิดใจผลงานได้รับคัดเลือกโชว์ แรงบันดาลใจที่สำคัญมาจากทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทย

26 พ.ค. 2563

ส่วนหนึ่งของเด็ก(นักเรียน)ไทย ที่ทำวิกฤติให้เป็นโอกาส รวบยอดให้เป็นหนึ่ง ในทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต

26 พ.ค. 2563

รมช.ศึกษาฯ ดึงอาชีวะสร้างชลกร แก้ไขความยากจน New Normal ที่จะเกิดขึ้น แท้จริงคือเศรษฐกิจพอเพียง

26 พ.ค. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

อัศจรรย์!!! อัฐิธาตุ’หลวงพ่อสุดใจ’สีทองอร่าม ภาพไฟจิตกาธานคล้ายรูปปั้นกินนร

25 พ.ค. 2563

ร.10ส่งพระราชสาส์นถวายพระพร สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

25 พ.ค. 2563

ศธ.ชงศบค.ไฟเขียวเปิดรร.นานาชาติ 1 มิ.ย. สั่งสพฐ.ดูแล‘ครู’ภาระมากเหตุเรียนออนไลน์

25 พ.ค. 2563

ตั้งทีมล่าโรงเรียนเถื่อน! ลุยตรวจ‘มหา’ลัย-อาชีวะเอกชน’ ลอบเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น

25 พ.ค. 2563

กสศ. แนะปรับการศึกษาช่วงโควิด-19 ต้องเริ่มจากเรียนรู้ไม่ใช่แค่การยืนสอน

24 พ.ค. 2563

‘นิด้าโพล’ระบุปชช.51.51% เห็นด้วยมากเปิดเทอม1ก.ค. 46.90%ค้าน‘เรียนออนไลน์’ทุกระดับ

24 พ.ค. 2563

‘วัดพระธรรมกาย’มอบแอลกอฮอล์วัด-รพ.-สถาบันการศึกษา 21,000 ชุด ป้องกัน‘โควิด-19’

23 พ.ค. 2563

เลื่อนเปิดเทอมผลร้ายสกัดเด็กยากจน ขาดสารอาหาร

23 พ.ค. 2563

ร่วมถวายกระเบื้องมุงหลังคา คืบหน้าโบสถ์‘พระประธานนาคปรก’สวนกุหลาบ

23 พ.ค. 2563

ถอด‘ศิลปินแห่งชาติ’ได้ วธ.ออกกฎกระทรวงใหม่ หากทำตัวเสื่อมเสีย-ติดคุก

23 พ.ค. 2563

‘ในหลวง-พระราชินี’พระราชทาน’ห้องตรวจหาเชื้อ’ ให้’รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา’

22 พ.ค. 2563

‘บิ๊กสช.’ชงมาตรการชุดใหญ่ ขอเปิดโรงเรียนนานาชาติ 216 แห่ง 1 มิ.ย.นี้

22 พ.ค. 2563

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/education

การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

92องค์กรร้อง’รมว.ศึกษาฯ’ แก้ปัญหาครูละเมิดทางเพศนักเรียน จี้ตร.-ยธ.ลงโทษหนัก

22 พ.ค. 2563

สช.ลงนามMOUร่วม15พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

21 พ.ค. 2563

ทุกโรงเรียนอ่านด่วน! สธ.เคาะ 6 มาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.

21 พ.ค. 2563

กสศ.ระดมสมองเสนอโมเดลเรียนออฟไลน์

21 พ.ค. 2563

‘รมว.ศธ.’ย้ำเปิดเรียนปกติ! เผยปัญหาหลักเรียนทางไกล อุปกรณ์ไม่พร้อม

21 พ.ค. 2563

นักศึกษา มจธ. คว้ารางวัลวิจัยระดับโลกด้านสถาปัตยกรรม นำอัตลักษณ์ของบ้านเกิดมาเป็นแรงจูงใจในการสร้างงาน

21 พ.ค. 2563

‘เกษมสันต์’ เปิดใจ สู้โควิด พร้อมเปิด ‘ซีเอ็ด’ ทั่ว ปท.

21 พ.ค. 2563

ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับสามงานวิจัยดีเด่น สร้าง ผลงานวิจัยสำคัญ เผยแพร่ 5 เรื่องหลัก

21 พ.ค. 2563

‘ประสาร’ เสนอฉีดภูมิคุ้มกันเสมอภาค ผลักดัน ‘อสม.การศึกษา’

20 พ.ค. 2563

‘ครูผู้ช่วย’เฮ!!!‘บอร์ด ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์สอบ‘ภาค ค.’-บรรจุข้ามจังหวัดได้

20 พ.ค. 2563

บ้านนร.1.5ล้านไร้‘กล่องสัญญาณ’ สพฐ.เตรียมประเมินเรียนทางไกล 3 เฟส

20 พ.ค. 2563

‘ม.มหิดล’เปิดตัว‘2หุ่นยนต์’ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

20 พ.ค. 2563