‘ข้าราชการ ศธ.’ ติดโควิด 1 ราย ‘ตรีนุช’ สั่งยกระดับป้องกัน-เน้นเวิร์คฟอร์มโฮม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/565431

‘ข้าราชการ ศธ.’ติดโควิด 1 ราย ‘ตรีนุช’สั่งยกระดับป้องกัน-เน้นเวิร์คฟอร์มโฮม

‘ข้าราชการ ศธ.’ติดโควิด 1 ราย ‘ตรีนุช’สั่งยกระดับป้องกัน-เน้นเวิร์คฟอร์มโฮม

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.07 น.

‘ข้าราชการ ศธ.’ติดโควิด 1 ราย ‘ตรีนุช’สั่งยกระดับป้องกัน-เน้นเวิร์คฟอร์มโฮม

11 เมษายน 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น ว่า ตนได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงเหลือ 25% ของบุคลากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือให้ทำงานที่บ้าน (Work From Home)

สำหรับผู้ที่เข้ามาภายในกระทรวงศึกษาธิการ ต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านการตรวจคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และมีการเว้นระยะห่าง รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ อาคาร เป็นต้น ส่วนการประชุมก็ให้ดำเนินการประชุมผ่านทางออนไลน์แทน

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ตนได้สั่งการให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) สั่งการให้บุคลากรคนดังกล่าวพักรักษาตัวจนกว่าจะหายขาด พร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์และสั่งให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อทันที รวมทั้งทำการกักตัว 14 วัน และเฝ้าระวังอาการด้วย ตลอดจนให้ปลัด ศธ. และหัวหน้าส่วนราชการ สามารถใช้ดุลยพินิจสั่งการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใกล้ชิด และมีความเสี่ยงกักตัวและเฝ้าระวังอาการ ตนมั่นใจว่าหากเราร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี และปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มข้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือและทำความสะอาดตนเองทุกครั้งที่มีการสัมผัส ก็จะทำให้เราปลอดเชื้อและห่างไกลจากโรคโควิด-19 ได้

โพลชี้ปชช. 43.8% อาจไม่ร่วมงาน ‘สงกรานต์’ เหตุมี ‘โควิด’ คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/565386

โพลชี้ปชช.43.8%อาจไม่ร่วมงาน‘สงกรานต์’เหตุมี‘โควิด’ คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

โพลชี้ปชช.43.8%อาจไม่ร่วมงาน‘สงกรานต์’เหตุมี‘โควิด’ คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 07.00 น.

“สวนดุสิตโพล” ชี้คนไทยยังให้ความสำคัญ “สงกรานต์” แต่มี “โควิด” ทำให้ 43.88% อาจไม่ร่วมงานตามสถานที่ต่างๆ คาดใช้จ่ายเฉลี่ย 4 พันบาท

11 เมษายน 2564 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,324 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนกรณีสงกรานต์ปี 2564 รัฐบาลเน้นการจัดงานแบบ “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ฉลองเทศกาลสงกรานต์ไปพร้อมๆกับมาตรการควบคุมโรคระบาด สรุปผลได้ ดังนี้

1. ในปี 2564 ที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนจะเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่จัดตามสถานที่ต่าง ๆ หรือไม่

ไม่เข้าร่วม 43.88%         

ไม่แน่ใจ 33.31%        

เข้าร่วม 22.81%

2. กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงปกติก่อนมีโควิด-19 คือ

อันดับ 1 กลับภูมิลำเนา 76.52%

อันดับ 2 ไปวัดทำบุญร่วมกัน  68.99%

อันดับ 3 ทำความสะอาดบ้าน/หิ้งพระ 67.08%

อันดับ 4 ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์/สาดน้ำ ประแป้ง 63.47%

อันดับ 5 ไปเที่ยวกับครอบครัว 45.05%

3. แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 แต่สิ่งที่ประชาชนยึดถือและยังปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ

อันดับ 1 รดน้ำดำหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว 64.82%

อันดับ 2 อยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว 63.28%

อันดับ 3 ตักบาตรทำบุญ 53.66%

อันดับ 4 สรงน้ำพระที่บ้าน 52.50%

อันดับ 5 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 37.64%

4. ค่าใช้จ่ายของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีโควิด-19 ประมาณกี่บาท

อันดับ 1 ไม่เกิน 3,000 บาท 55.86%

อันดับ 2 3,001-5,000 บาท 25.49%

อันดับ 3 มากกว่า 5,000 บาท 18.65%

ค่าเฉลี่ย ประมาณ 4,183.57 บาท    

5. ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 ให้ความสำคัญเท่าเดิม 57.63%        

อันดับ 2 ให้ความสำคัญน้อยลง 30.51%      

อันดับ 3 ให้ความสำคัญมากขึ้น 11.86%

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจ พบว่า ถึงแม้จะมีโควิด-19 แต่วันสงกรานต์ยังเป็นเทศกาลที่ประชาชนให้ความสำคัญและใช้เวลากับครอบครัว สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยในปีนี้ถึงแม้มีวันหยุดหลายวัน แต่ประชาชนก็คาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายไม่มากนัก เพราะยังอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และยังมีความไม่แน่นอนจากสภาวการณ์โควิด-19 ดังนั้นภาครัฐจึงควรเร่งบริหารงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

ด้าน ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ในปี 2564 คนไทยยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ เพราะตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยภาพรวมของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ประชาชนยังคงเดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากปีที่แล้วถูกงด และรัฐบาลไม่ได้ประกาศ Lock Down ซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลนี้หมุนเวียนขึ้นมาบ้าง

ในส่วนของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ยังคงมีการทำบุญที่วัด สรงน้ำพระ แต่ละวัดต้องมีมาตรการโควิด-19 อย่างเข้มงวด เว้นระยะห่าง ล้างมือ และอีกหลายๆ มาตรการ การสืบทอดและฉายภาพของวัฒนธรรมไทยมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำบุญที่วัดใกล้บ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีสงกรานต์ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ห้างสรรพสินค้าได้มีการจัดกิจกรรมที่จะฉายภาพประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้คนเข้าชม และที่สำคัญประชาชนนิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ในการรดน้ำอวยพรทั้งทางไลน์ เฟซบุ๊ก วันหยุดยาวนี้ จึงเชื่อได้ว่าจะนำพาความสุขและกลิ่นอายของความสดชื่นจากเทศกาลสงกรานต์อย่างแน่นอน

ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง) #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/edu-health/463419

ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)

ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)9 เมษายน 2564 – 16:05 น.

ม.รามคำแหง ประกาศเลื่อนการสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง) หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.รามคำแหง) จึงประกาศ เลื่อนการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ส่วนกลาง) จากเดิมวันที่ 19 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 #เป็นวันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2564 โดยวิชาที่สอบ คาบเวลาสอบ และสถานที่สอบเป็นไปตามกำหนดเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด19พุ่งสูงอีก วันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ราย

สำหรับ กำหนดการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 #ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ

ช่วงที่ 1: วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564

ช่วงที่ 2: วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611

‘ปลัดศธ.’ ลงนามประกาศ ศธ.ปรับลดเวลา-วันทำงานบุคลากรในสังกัด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564958

'ปลัดศธ.'ลงนามประกาศ ศธ.ปรับลดเวลา-วันทำงานบุคลากรในสังกัด

‘ปลัดศธ.’ลงนามประกาศ ศธ.ปรับลดเวลา-วันทำงานบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564, 09.39 น.

“ปลัดศธ.” ลงนามประกาศ ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานบุคลากรในสังกัดและในกำกับศธ. เหลือ 25%ใน 5 จังหวัด ตั้งแต่ 9-23 เม.ย. นี้

9 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดรอบ 3 อยู่ในขณะนี้  เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาในประกาศระบุว่า 

ด้วยปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ระลอกใหม่ขึ้นและแพร่ระบาตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิต โดยให้เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นสำคัญ

ข้อ 3 ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาสิการ ได้ระบุรายชื่อจังหวัดแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 2.จังหวัดนนทบุรี 3.จังหวัดนครปฐม 4.จังหวัดปทุมธานี  5.จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

‘ครูโอ๊ะ’ เผยกักตัว 14 วัน หลังผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564755

'ครูโอ๊ะ'เผยกักตัว 14 วัน หลังผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อ

‘ครูโอ๊ะ’เผยกักตัว 14 วัน หลังผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.51 น.

“ครูโอ๊ะ”กักตัว 14 วัน เผยผลตรวจโควิด-19 ไม่พบเชื้อ พร้อมขอขอบคุณทุกความห่วงใย-กำลังใจทุกช่องทาง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ครูโอ๊ะได้เข้าร่วมงานและภายหลังพบว่ามีผู้ติดโรคโควิด-19 ด้วยนั้น ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเร่งเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ซึ่งขณะนี้ผลตรวจออกมาแล้ว ปรากฎว่า “เป็นลบ” หมายความว่าไม่ติดโรคโควิด-19 แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ครูโอ๊ะจึงจะทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามคำแนะนำของ นพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร เนื่องจากถือเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจะทำการกักตัวตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2564 และยังคงทำงานในรูปแบบ Work from home อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น ครูโอ๊ะรู้สึกสบายดี ไม่ได้กังวลอะไร และที่ผ่านมาก็ระมัดระวังตัวเองอย่างดี และขอแสดงความขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใย และให้กำลังใจที่ส่งมาให้กันในทุกช่องทาง

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า ครูโอ๊ะยังคงทำงานตลอดเวลาเหมือนเดิม เพียงแต่ปรับรูปแบบการทำงานโดยใช้ระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ดังนั้น หากใครมีข้อเสนอแนะอะไร ก็สามารถแนะนำ และติดตามการทำงานได้ที่เฟซบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์-เพจ” ซึ่งเป็นช่องทางเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นได้ตลอด

ศธ.ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ-ติดเครื่องวัดอุณหภูมิทุกตึก ยกเลิกทำบุญสงกรานต์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564741

ศธ.ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ-ติดเครื่องวัดอุณหภูมิทุกตึก ยกเลิกทำบุญสงกรานต์

ศธ.ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ-ติดเครื่องวัดอุณหภูมิทุกตึก ยกเลิกทำบุญสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.16 น.

ศธ.ระดมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ-ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทุกตึก ขอร้องข้าราชการปฏิบัติตามมาตรการศบค. ยกเลิกพิธีทำบุญเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่อาคารราชวัลลภ แล้วตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา และจะทยอยฉีดให้ครบทุกตึกภายในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจะติดเครื่องวัดอุณหภูมิเพิ่มที่ประตูด้านหลังอาคารราชวัลลภอีก 2 จุด เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคาร และทางเข้าทุกตึกจะมีเครื่องวัดอุณภูมิและมีเจลแอลกอฮอลบริการด้วย

“ช่วงนี้ผมก็หลีกเลี่ยงการพบคนจำนวนมากๆ และเว้นกิจกรรมประชุมต่างๆ ที่วางไว้ทั้งหมด และข้อร้องให้ข้าราชการ บุคลากรของ ศธ.ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.อย่างเคร่งคัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง และอย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และถ้าใครมีอาการก็ขอให้ไปตรวจหาเชื้อก่อนเพื่อป้องกัน” ปลัด ศธ.กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวด้วยว่า เดิม ศธ.กำหนดจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 9 เม.ย.เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ แต่เนื่องจากสถานการโควิดในช่วงนี้ ศธ.จึงงดจัดงานดังกล่าวแล้ว

‘คุณหญิงกัลยา’ ผลตรวจโควิดเป็นลบ แต่เน้น ‘ทำงานที่บ้าน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564724

'คุณหญิงกัลยา'ผลตรวจโควิดเป็นลบ แต่เน้น'ทำงานที่บ้าน'

‘คุณหญิงกัลยา’ผลตรวจโควิดเป็นลบ แต่เน้น’ทำงานที่บ้าน’

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.28 น.

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า วานนี้ (7 เม.ย.) คุณหญิงกัลยา ได้เข้าไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หลังจากได้ทราบข้อมูลจาก น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่ามีผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 และคุณหญิงกัลยา ได้มีโอกาสร่วมประชุมกับท่าน รมว.ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

คุณหญิงกัลยาจึงได้เข้าไปรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาล ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ในช่วงสาย พร้อมกับตรวจเลือดเพื่อหาภูมิต้านทานไปในคราวเดียวกันด้วย เนื่องจากคุณหญิงกัลยาได้รับวัคซีนต้านโควิด-19เข็มที่ 1 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คุณหญิงกัลยาได้รับแจ้งผลการตรวจเชื้อจากโรงพยาบาลในช่วงเย็นวันเดียวกัน ซึ่งเบื้องต้นผลตรวจออกมาเป็นลบ (negative) อย่างไรก็ตาม คุณหญิงกัลยาจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเน้นการทำงานส่วนใหญ่ที่บ้านหรือ Work from Home ยกเว้นหากมีกิจกรรมสำคัญที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็จะพิจารณาเป็นรายกิจกรรมอีกครั้ง

“จากคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีของคุณหญิงกัลยา ถือเป็นการสัมผัสการติดเชื้อในระดับเทียร์ 3 ถึงแม้ผลการตรวจหาเชื้อที่ออกมาจะเป็นลบ และไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน แต่คุณหญิงต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home ยกเว้นหากมีกิจกรรมสำคัญที่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมก็จะพิจารณาเป็นรายกิจกรรมอีกครั้ง และฝากขอบคุณมายังทุกท่านที่กรุณาแสดงความห่วงใยในเหตุการณ์ดังกล่าว” นางดรุณวรรณ กล่าว

‘ตรีนุช’ ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564431

'ตรีนุช'ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน

‘ตรีนุช’ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน

วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.22 น.

“ตรีนุช”ปลุกชาวศธ.การ์ดไม่ตก สั่งตรวจเข้มเข้าศธ.-โรงเรียน ขอหน่วยงานในสังกัดศธ.งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันโควิด-19 

7 เม.ย.2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( โควิด 19) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในวงกว้างมากขึ้น และกระจายในหลายพื้นที่  ถึงแม้ว่าขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 แต่ขณะเดียวกันก็อยู่ในช่วงของการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 และสถานศึกษาบางแห่งก็มีกิจกรรมการเรียนจัดให้แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ดังนั้น จึงขอเน้นย้ำให้ ทุกสถานศึกษาที่ยังมีกิจกรรมต่างๆอยู่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเข้มงวดสูงสุด หากพบว่ามีปัญหาต้องประสานกับฝ่ายสาธารณสุขทันที และขอให้สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด ศธ. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

“กรณีสถานศึกษาของรัฐ และเอกชนใดที่ยังไม่ปิดภาคเรียน หรือ ยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ หากพบว่ามีนักเรียนหรือผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โควิด 19  ต้องหารือกับสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา หรือยุติการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาหรือไม่ และเร่งดำเนินการตามมติที่ได้จากการหารือทันที ทั้งนี้การพิจารณาปิดสถานศึกษาเป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว ขณะเดียวกันก็ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดสอนชดเชยให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังเปิดทำงานเป็นปกตินั้น ตนได้สั่งการให้เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มข้น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ ศธ.กำหนดไว้ ทั้งในเรื่องของการสวมใส่หน้ากาก การให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งจุดคัดกรอง แอลกอฮอล์เจล และมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร รวมถึงมาตรการในการจัดประชุมต่างๆที่จะต้องจัดเฉพาะงานที่มีความจำเป็นจริงๆ และการจัดงานต้องดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด และขอเน้นย้ำไปยังผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้ดูแลป้องกันสุขภาพตัวเองและครอบครัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดด้วย พวกเราชาว ศธ.การ์ดต้องไม่ตก

ทวงคืนสำเร็จ! ‘2 ทับหลัง’ ของชาติ เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564384

ทวงคืนสำเร็จ!‘2 ทับหลัง’ของชาติ เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ

ทวงคืนสำเร็จ!‘2 ทับหลัง’ของชาติ เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ

วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564, 07.54 น.

ทวงคืนสำเร็จ!‘2 ทับหลัง’ของชาติ เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ

7 เมษายน 2564 เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความระบุว่า…

เตรียมกลับสู่มาตุภูมิ…2 ทับหลังของชาติ 

ถือเป็นเรื่องที่น่ายินสำหรับประเทศไทย เร็ว ๆ นี้ โบราณวัตถุ 2 รายการ คือ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว กำลังจะคืนสู่แผ่นดินไทย หลังจากถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 (55 ปี)

ขณะนี้ ทับหลังทั้ง 2 รายการกำลังอยู่ในกระบวนการส่งคืนให้ไทย โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คาดว่าจะมีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งโบราณวัตถุเพิ่มเติมอีก 13 รายการ ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูป และรูปเคารพต่าง ๆ ที่จะถูกส่งคืนมาพร้อมกัน

หลังจากนั้นกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จะนำโบราณวัตถุนี้ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาหาความรู้ครับ

สำหรับภาพรวมตั้งแต่ปี 2508 – 2563 ประเทศไทยได้รับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากต่างประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย ทั้งหมด 25 ครั้ง รวม 1,090 รายการ 

‘รมว.ศึกษาฯ’ ประกาศกักตัว 14 วัน หลังผู้ร่วมยินดีรับตำแหน่งติดโควิด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/564281

‘รมว.ศึกษาฯ’ประกาศกักตัว 14 วัน หลังผู้ร่วมยินดีรับตำแหน่งติดโควิด

‘รมว.ศึกษาฯ’ประกาศกักตัว 14 วัน หลังผู้ร่วมยินดีรับตำแหน่งติดโควิด

วันอังคาร ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.20 น.

‘รมว.ศึกษาฯ’ประกาศกักตัว 14 วัน หลังผู้ร่วมยินดีรับตำแหน่งติดโควิด

6 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน เป็นต้นไป ตนจะหยุดปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และทำการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากตนได้รับแจ้งจากผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับตนที่ได้รับตำแหน่ง รมว.ศธ. ติดเชื้อโควิด-19 เพราะเมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ตนเปิดบ้านที่ จ.สระแก้ว ต้อนรับบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตนจึงขอหยุดการทำงานที่ ศธ.และทำการกักตัว พร้อมกับไปตรวจคัดกรองแบบ Swab หรือ PCR ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ตนจะปฏิบัติงานและสั่งงานด้วยระบบ Zoom แทน โดยเป็นการ Work Form Home อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ Swab จากทางโรงพยาบาล

นอกจากนี้ น.ส.ตรีนุช โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “วันนี้ ดิฉันได้ทราบข่าวว่ามีหนึ่งในผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับดิฉันที่บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา ติดเชื้อ COVID-19 และหลังจากที่ดิฉันทราบข่าวแล้ว ดิฉันจึงรีบเข้ารับการตรวจเชื้อกับคุณหมอทันที ซึ่งเบื้องต้นยังพบผลตรวจเป็นลบ (negative) อยู่”

“ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน ดิฉันขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ รีบแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบข่าวกันก่อน โดยดิฉันจะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกักตัวอยู่บ้านตามมาตรการของ ศบค. เป็นเวลา 14 วัน และจะเข้ารับการตรวจเชื้ออีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานค่ะ”

“ขณะนี้ ดิฉันได้สั่งการไปยังผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานรูปแบบออนไลน์ (Online) เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของพวกเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงจะใช้โอกาสนี้ในการเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ให้มากยิ่งขึ้น หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เห็นภาพของการทำงานภาคปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสรุปบทเรียนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ของน้อง ๆ นักเรียน และคุณครูทุกท่านต่อไปค่ะ”