เซตท็อปบ็อกซ์ร้องนายกฯโดนลอยแพแบกสต็อกค้างอื้อ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/593523

  • วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 16:17 น.

เซตท็อปบ็อกซ์ร้องนายกฯโดนลอยแพแบกสต็อกค้างอื้อ

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 ร้องนายกฯถูกลอยแพแบกสต็อกอื้อขอ “คสช.”สั่ง กสทช. แจก set-top-boxให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือนตามสัญญา

ชมรมผู้ประกอบการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน 2558 โดยนายสมชาย เปรื่องวิริยะ ประธานชมรมฯ ได้ยื่นหนังสือแจ้งร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านทางช่องทางศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาที่ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งตามมติของ กสทช. เมื่อ 24 ก.ค. 2557 มีมติให้แจกคูปองมูลค่า 690 บาทแก่ประชาชน 22.9 ล้านครัวเรือน เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (set-top-box) เครื่องรับโทรศัพท์ที่รับสัญญาณทีวีดิจิทัลได้ในตัว

โดยมีบริษัทสนใจเข้าโครงการด้วยการซื้อสติกเกอร์สัญลักษณ์การผ่านตรวจสอบมาตรฐานจาก กสทช. เพื่อให้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนสามารถใช้คูปองส่วนลด จาก กสทช. ได้ ทั้งยังมีการสต็อกสินค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

แต่ 4 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.แจกคูปองเพียง 17.55 ล้านใบ ขาดอีก 5.35 ล้านใบที่จะต้องแจกให้ประชาชนตามมติที่อนุมัติ ทั้งยังมีประชาชนที่ตกหล่นและไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระสต็อกสินค้าจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เพียง 10.7 ล้านรายเท่านั้น

ชมรมผู้ประกอบการฯ ได้พยายามหาทางแก้ปัญหา พร้อมเสนอแนวทางและผลักดันโครงการดังกล่าวให้ขับเคลื่อนต่อไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โครงการของ กสทช. ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานราชการที่เป็นทั้งอาคารและบ้านพักอาศัย ตลอดจน ประชาชนผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในระยะที่ 1 จำนวนมากต่างได้รับผลกระทบจากการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบแอนาล็อก (ปัจจุบันเหลือเพียงช่อง 3 ที่ยังมีการออกอากาศในระบบทีวีแอนาล็อก) ประสงค์อยากรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ในระยะที่ 2 ได้

ดังนั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชมรมผู้ประกอบการฯได้ขอให้นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกมาตราการ คำสั่ง หรือกฎหมายเพิ่มเติมจากคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 4/ 2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกล่องดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองทีวีดิจิทัลให้ได้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือนโดยเร็ว เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการฯที่ได้ดำเนินการเตรียมสต๊อกสินค้าภายหลังการซื้ออากรเพื่อนำสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ กับสำนักงาน กสทช.

เคาะแล้ว!!ผลจัดสรรคลื่น700 เมกะเฮิรตซ์ 3 ค่ายแบ่งคนละชุด โกยรายได้เข้ารัฐ 5.64 หมื่นล้าน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/592529

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 14:07 น.

เคาะแล้ว!!ผลจัดสรรคลื่น700 เมกะเฮิรตซ์ 3 ค่ายแบ่งคนละชุด โกยรายได้เข้ารัฐ 5.64 หมื่นล้าน

กสทช.ประกาศผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 แบ่งคนละชุด ทรู -เอสไอเอส -ดีแทค จ่ายงวดแรกภายใน 15 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึง ผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งมีมีผู้เข้าร่วมขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด

การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ครั้งนี้ ไม่มีผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นฯ เลือกชุดคลื่นความถี่ซ้ำกันโดย 1.คลื่นความถี่ชุดที่ 1 ช่วงความถี่วิทยุ 703-713เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 758-768 เมกะเฮิรตซ์ บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมอวนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

2.คลื่นความถี่ชุดที่ 2 ช่วงความถี่วิทยุ 713-723เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 768-778 เมกะเฮิรตซ์ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรและ3.คลื่นความถี่ชุดที่ 3 ช่วงความถี่วิทยุ 723-733 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 778-788 เมกะเฮิรตซ์ บริษัท แอดวารซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้มีราคารวมทั้งสิ้น 52,752 ล้านบาท และมีรายได้จากการจัดสรรฯ เข้ารัฐรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาท โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่นฯ ต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระให้แก่ สำนักงาน กสทช. ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน  โดยสำนักงาน กสทข. จะมีหนังสือแจ้งวันเริ่มต้นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

บอร์ดดีแทคอนุมัติยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700 MHz

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/592493

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 09:54 น.

บอร์ดดีแทคอนุมัติยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ 700 MHz

คณะกรรมการบริหาร “ดีแทค” มีมติให้ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz

คณะกรรมการบริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีมติหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา อนุมัติให้ ดีแทค ไตรเน็ต ยื่นเอกสารเพื่อเข้าร่วมขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz จำนวน 1 ชุด ต่อสำนักงาน กสทช. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคเชื่อว่าการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่าย สำหรับคลื่น 700 MHz ดีแทคสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารไร้สายเทคโนโลยี 5G ต่อไป โดยการเข้ารับการจัดสรรคลื่นในครั้งนี้จะทำให้ดีแทคมีจำนวนคลื่นย่านความถี่ต่ำ (low band) ที่จะนำมาให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 2×10 MHz และเป็นผลให้ดีแทคจะมีคลื่นความถี่ที่ให้บริการทั้งหมดจำนวน 130 MHz (รวมคลื่นความถี่ 2300 MHz โรมมิ่งบนคลื่นทีโอที)”

นางอเล็กซานดรา กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าคลื่น 700 MHz จะสามารถนำมาใช้งาน 5G ได้ แต่ กสทช ควรให้ความสำคัญต่อแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G อย่างชัดเจนทั้งคลื่นย่านความถี่สูง และความถี่ต่ำ”

“จากการที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ความพร้อมของ 5G จะเป็นส่วนประกอบสำคัญ ดังนั้น แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจนจึงมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมในการตัดสินใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย” นางอเล็กซานดรา กล่าว

สำหรับคลื่นย่าน 700MHz จะทำให้ดีแทคขยายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือในพื้นที่ห่างไกล และยังทำให้การใช้งานในเมือง มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สื่อนอกคาด “หัวเว่ย” อาจเผชิญยอดขายสมาร์ทโฟนร่วงหลังถูกสหรัฐแบน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/592290

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 09:37 น.

สื่อนอกคาด "หัวเว่ย" อาจเผชิญยอดขายสมาร์ทโฟนร่วงหลังถูกสหรัฐแบน

สื่อนอกคาดการณ์ “หัวเว่ย” อาจเผชิญยอดขายสมาร์ทโฟนในต่างประเทศลดลง หลังถูกสหรัฐแบน ขณะที่บริษัทเดินหน้าจดทะเบียนการค้าระบบปฏิบัติการของตัวเอง

สื่อต่างประเทศหลายแห่ง ได้รายงานโดย อ้างแหล่งข่าววงในว่า ยอดขายสมาร์ทโฟนในต่างประเทศของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ จะปรับตัวลดลงประมาณ 40-60% ในปีนี้ เมื่อเทียบกับยอดขายสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยในต่างประเทศประมาณ 100 ล้านเครื่องเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา หลังถูกรัฐบาลสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำห้ามทำการซื้อขายกับบริษัทอเมริกัน

หัวเว่ยมียอดขายสมาร์ทโฟนทั้งในจีนและทั่วโลกรวมกันประมาณ 206 ล้านเครื่อง โดยหัวเว่ยเตรียมวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากแบรนด์ลูกในรุ่น Honor 20 วันที่ 21 มิ.ย.นี้ ในบางประเทศแถบยุโรป รวมถึงอังกฤษและฝรั่งเศส

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ข้อมูลจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าหัวเว่ย ได้เริ่มกระบวนการยื่นจดทะเบียนการค้าระบบปฏิบัติการ (OS) ภายใต้ชื่อ “หงเมิ่ง (Hongmeng)” ในหลายประเทศ หลังจากที่หัวเว่ยถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งแบนอุปกรณ์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

“หัวเว่ยพุ่งเป้าเปิดตัวระบบปฏิบัติการ ในประเทศต่างๆอย่างน้อย 9 ประเทศ และในยุโรป ซึ่งนับเป็นสัญญาณว่า หัวเว่ยอาจจะมีแผนสำรองในตลาดหลักๆของบริษัท หลังจากถูกแบนจากสหรัฐ”รายงานข่าวระบุ

ภาพ เอเอฟพี

หัวเว่ยเริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “HongMeng OS” ทั่วโลก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/592093

  • วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 12:03 น.

หัวเว่ยเริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "HongMeng OS" ทั่วโลก

หัวเว่ยเริ่มจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบปฏิบัติการของตัวเองแล้วในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

สื่อต่างประเทศรายงายว่า หัวเว่ยเริ่มทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบปฏิบัติการ Hongmeng OS แล้วในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยข้อมูลจากขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกของสหประชาชาติ หรือ World Intellectual Property Organization (WIPO) ระบุว่าหัวเว่ยได้จดทะเบียน Hongmeng ในหลายประเทศทั้ง กัมพูชา แคนาดา เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย สหภาพยุโรป อินเดีย รวมถึงประเทศไทยด้วย

ที่มา : http://www.wipo.int/portal/en/

อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังไม่มีรายระเอียดถึงข้อมูลของระบบปฎิบัติการดังกล่าวว่า ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมาหัวเว่ยได้จดทะเบียนระบบ Hongmeng ในประเทศจีนแล้ว ตามข้อมูลของเว็บไซต์ทรัพย์สินทางปัญญาของจีน

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่กูเกิลได้ประกาศแบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์บนอุปกรณ์ของหัวเว่ย ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐฯที่ห้ามบริษัทของสหรัฐทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกับบริษัทของจีน

“หัวเว่ย”ซุ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเอง รับมือถูกสหรัฐแบน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/589626

  • วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 20:23 น.

"หัวเว่ย"ซุ่มพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเอง รับมือถูกสหรัฐแบน

สื่อต่างประเทศเผย “หัวเว่ย” เคยยอมรับว่า พัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองจริงเพื่อเป็นแผนสำรองหากถูกสหรัฐแบนไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์

สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า โฆษกของบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ของจีน เคยออกมายอมรับเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาว่า บริษัทได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (OS) ของตัวเองจริงเพื่อใช้เป็นแผนสำรอง กรณีที่หัวเว่ยถูกแบนไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ของสหรัฐในอุปกรณ์

รายงานข่าวระบุว่า ระบบปฏิบัติการที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นเองนั้น จะใช้เมื่อมีเหตุขัดข้องเท่านั้นเพื่อให้ธุรกิจพื้นฐานเดินหน้าต่อไปได้

ขณะที่ นายริชาร์ด หยู ซีอีโอแผนกคอนซูเมอร์ของหัวเว่ย เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมนีก่อนหน้านั้นว่า ระบบดังกล่าวเป็นแผนสำรองหากหัวเว่ยถูกแบนจริง แต่หัวเว่ยยังคงยินดีที่จะใช้ระบบปฏิบัติการของสหรัฐต่อไป

รายงานข่าวดังกล่าวของสำนักข่าวซีเอ็นบีซีได้ถูกสื่อต่างประเทศนำกลับมารายงานอีกครั้งหลังจากที่ บริษัทอัลฟาเบท ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล ออกมาประกาศระงับการทำธุรกิจกับหัวเว่ย

ภาพ เอเอฟพี

“หัวเว่ย”ยัน”สมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต” ในปัจจุบันยังได้รับการอัพเดททั้งหมด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/589617

  • วันที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 18:30 น.

"หัวเว่ย"ยัน"สมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต" ในปัจจุบันยังได้รับการอัพเดททั้งหมด

“หัวเว่ย” แถลงยืนยันสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดยังได้รับบริการอัพเดทซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยและบริการหลังการขาย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.62 หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป แจ้งว่า จากกรณีการนำเสนอข่าวของสํานักข่าวรอยเตอร์ เกี่ยวกับกูเกิลจะระงับการทำธุรกิจกับหัวเว่ยนั้น หัวเว่ยขอชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เป็นส่วนสำคัญในพัฒนาการและการเติบโตของแอนดรอยด์ทั่วโลก และในฐานะที่เป็นพันธมิตรรายหลักของแอนดรอยด์ในระดับโลก เราได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพลทฟอร์มโอเพ่นซอร์ซของพันธมิตรทั่วโลกเพื่อพัฒนาอีโคซิสเต็มที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้และต่ออุตสาหกรรมนี้

หัวเว่ยขอให้ความมั่นใจว่าจะยังคงให้บริการอัพเดทซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัยและบริการหลังการขายแก่ผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของหัวเว่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดต่อไป ครอบคลุมถึงโมเดลที่ได้จำหน่ายออกไปแล้วและที่ยังรอการจัดจำหน่ายอยู่ในสต็อคทั่วโลก

เราขอยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างอีโคซิสเต็มของซอฟท์แวร์ที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดสู่ผู้ใช้ทั่วโลก

ภาพ เอเอฟพี

ตั้งราคาประมูลคลื่น 700 เคาะ 17,584 ล้านบาท เปิดยื่น 19 มิ.ย.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/589089

  • วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 16:19 น.

ตั้งราคาประมูลคลื่น 700 เคาะ 17,584 ล้านบาท เปิดยื่น 19 มิ.ย.

กสทช. ชี้แจงหลักเกณฑ์จัดสรรคลื่น700 เมกกะเฮิรตซ์ ราคาเริ่มต้นที่ 17,584 ล้านบาาท คาดจัดสรรเสร็จเดือนมิ.ย. นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ทำร่างประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิรตซ์ (694-700เมกกะเฮิรตซ์) ประกอบไปด้วย ขนาดคลื่นความถี่รวม 30 เมกกะเฮิรตซ์ แบ่งเป็นใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต ราคาเริ่มต้นการจัดสรรที่ 17,584 ล้านบาท

ทั้งนี้หลังประกาศร่างหลักเกณฑ์ฯ แล้วจะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ก่อนนำกลับมาเสนอบอร์ดกสทช.และประกาศในราชกิจการนุเบกษา ซึ่งในวันที่ 19 มิ.ย. ผู้เข้าร่วมการจัดสรรนำเอกสารมายื่นในช่วงเช้าจากนั้นจะมีการพิจารณาของบอร์ดกสทช. โดยหากผู้เข้ารับการจัดสรรเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกันให้ใช้วิธีจับสลาก โดยเบื้องต้นราคาที่กำหนดน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอีก

สำหรับแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช. กำหนดให้คลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ จัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562 คลื่น 2600 เมกกะเฮิรตซ์ (จำนวน 190 เมกกะเฮิรตซ์) และคลื่น 26 และ 28 กิกะเฮิรตซ์ จะมีการทำการประมูลแบบมัลติแบนด์ (ประมูลพร้อมกันไปสองย่าน)โดยจะมีการประมูลช่วงปลายปี 2562 คลื่น 1800 เมกกะเฮิรตซ์ และ 700 เมกกะเฮิรตซ์ ทีเหลืออยู่น่าจะมีการประมูลในเดือนเมษายน 2562 ต่อไป ส่วน 3,400-3,500 เมกกะเฮิรตซ์ เนื่องจากคลื่นยังมีการใช้งานอยู่จึงยังไม่มีการกำหนดเวลาที่จะนำมาจัดสรร

เช็คชื่อทีวีดิจิทัลช่องไหนหาย…กสทช.กำชับดูแลพนักงานถูกเลิกจ้าง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/588798

  • วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 17:21 น.

เช็คชื่อทีวีดิจิทัลช่องไหนหาย...กสทช.กำชับดูแลพนักงานถูกเลิกจ้าง

กสทช.สรุปผู้ประกอบคืนทีวีดิจิทัล 7 ช่องเหลือที่ยังออนแอร์ 15 ช่อง พร้อมกำชับดูแลพนักงานที่ถูกเลิกจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า สรุปผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ยื่นเรื่องขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินจำนวน 7 ช่อง คือ

1.ไบรท์ทีวี 20

2.บมจ.อสมท (MCOT) คืนช่อง 14 MCOT family

3.บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) คืนช่อง สปริงส์นิวส์ 19

4.บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด คืนช่อง วอยซ์ทีวี 21

5.บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) (บริษัท สปริงส์ 26) คืนช่อง สปริงส์ 26

6.บมจ.บีอีซีเวิลด์ (BEC) คืนช่อง ช่อง 28 SD และช่อง 13 Family

“ตอนนี้คิดว่าไม่มีใครมายื่นเพิ่มแล้ว ก่อนหน้านี้มีแจ้งไว้ 8 ช่อง แต่เปลี่ยนใจ ช่องสปริงส์ 19 และ 26 แจ้งไว้เมื่อวาน ส่วนช่อง 3 มายื่นเมื่อเวลา 14.00 น.”นายฐากร กล่าว

นายฐากร กล่าวว่า จากที่เอกชนที่ยื่นขอคืนช่องทีวีดิจิทัล จำนวน 7 ช่อง จะทำให้เหลือช่องทีวีดิจิทัล จำนวน 15 ช่องจากเดิมที่มีอยู่ 22 ช่อง หลังจากนี้ให้ช่องทีวีที่ขอคืนใบอนุญาตส่งเอกสาร รวมทั้งผลประกอบการ ในปี 61 และผลประกอบการในข่วง 1 ม.ค.-11 เม.ย.62 มาให้ กสทช.ภายใน 60 วัน และใช้เวลานำเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช.ภายใน 30 วัน หากรายใดยื่นเอกสารได้เร็วก็จะพิจารณาได้เร็ว และจะได้รับเงินชดเชยได้เร็ว ดังนั้นการยุติออกอากาศของแต่ละช่องจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้คาดว่าอย่างช้ากระบวนการทั้งหมดจะสิ้นสุดในเดือน ส.ค. 62 โดยต้องประชาสัมพันธ์แจ้งผู้บริโภค 30-45 วันก่อนยุติออกอากาศ

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การขอคืนช่องทีวีดิจิทัลมาจากแนวโน้มที่เห็นว่าเมื่อมี 5G จะส่งผลกระทบต่อทีวีดิจิทัล จากปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเมื่อมี 3G/4G ทำให้ทุกคนหันไปชมรายการต่าง ๆ ผ่านช่อง OTT เพิ่มขึ้น และดูทีวีน้อยลง

“บางช่องที่มี 2-3 ช่อง เท่าที่ฟังขาดทุนเป็นหมื่นล้าน เขาทนขาดทุนไม่ได้แล้ว พอมีการคืนช่องมาก็จะทำให้ภาพรวมทีวีดิจิทัลเมื่อมีน้อยรายน่าจะทำให้ดีขึ้น”นายฐากร กล่าว

ทั้งนี้ กสทช.คาดว่าจะใช้เม็ดเงินในการจ่ายค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาต รวมกับค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดิน ประกอบกับค่าใบอนุญาตงวดที่ 5-6 ที่จะยกเว้นให้ผู้รับอนุญาต รวมแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.7-3.8 หมื่นล้านบาท โดยแหล่งเงินจะมาจากการนำคลื่น 700MHz ออกประมูล เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับเงินราว 8 หมื่นล้านบาท

“แต่ละรายจะได้ค่าชดเชยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ว่าขาดทุนกำไรเท่าไร แต่อย่างน้อยจะได้รับเงิน 55%ของเงินที่จ่าค่าใบอนุญาตไปแล้วงวดที่ 1-4 “นายฐากร กล่าว

นอกจากนี้ กสทช.ต้องการเห็นแผนเยียวยาพนักงานที่ต้องออกจากงานจากการคืนช่องทีวีดิจิทัล เนื่องจากเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกำชับว่าจะต้องให้ความสำคัญและมีความเป็นห่วง

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้ง 3 ราย คือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น(TRUE) ที่ได้มายื่นขอรับสิทธิยืดระยะเวลาจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่น 900 MHz เมื่อวันที่ 7 พ.ค. แต่มีเงื่อนไขเรื่องราคาประมูลคลื่น 700 MHz ที่จะประกาศในวันที่ 14 พ.ค.นี้ หากมีราคาสูงเกินไป อาจไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส. คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งในวันนี้ยื่นขอใช้สิทธิขยายเวลาจ่ายใบอนุญาตคลื่น 900 MHz และแจ้งว่าราคาเริ่มต้นคลื่น 700 MHz ที่ กสทช.มีข่าวออกไปเห็นว่าราคายังสูง DTAC จะขอรอการรับฟังความเห็นสาธารณะของการประมูลคลื่น 700MHz ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ และบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิน (ADVANC) ก็ได้แจ้งขอใช้สิทธิเช่นกัน แต่มีเงื่อนไขการเข้าร่วมประมูลคลื่น 700 MHz หากราคาสูงเกินไปอาจเปลี่ยนใจไม่เข้าร่วม

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ราคาประมูลเริ่มต้นของคลื่น 700 MHz ที่ 25,000 ล้านบาทหากเอกชนเห็นว่าสูงเกินไปก็มีสิทธิปฏิเสธที่นะไม่เข้าร่วมประมูลได้ อย่างไรก็ตาม กสทช.จะไม่ปรับราคาตามใจผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพราะยืนยันว่าได้าทำตามหลักวิชาการ ซึ่งขณะนี้ได้ส่งให้หน่วยงานในต่างประเทศตรวจสอบก่อนที่ประกาศลงในเว็บไซด์วันที่ 14 พ.ค.นี้ และเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในวันที่ 22 พ.ค.นี้

ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแห่คืนใบอนุญาตกสทช.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

https://www.posttoday.com/it/588772

  • วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:10 น.

ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแห่คืนใบอนุญาตกสทช.

กสทช.เผยเอกชนแห่ยื่นขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลคาดจะมีไม่น้อยกว่า 5 ช่องและทำให้มีผู้ตกงานราว1,500คน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือขอคืนใบอนุญาตแล้ว 3 ช่อง เป็นการมายื่นวันนี้ จำนวน 2 ช่อง และยื่นไปแล้วเมื่อวานนี้ (9 พ.ค.) จำนวน 1 ช่อง โดย กสทช.ยังคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมายื่นขอคืนใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 5 ช่อง

ทั้งนี้ กสทช. ได้แจ้ง ผู้ประกอบการที่มาขอคืนใบอนุญาตให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยที่ให้พนักงานได้รับผลกระทบในอัตราที่ดีกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้เพราะรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้ว

สำหรับผลกระทบต่อแรงงาน แต่ละสถานีมีพนักงานอย่างน้อย 300 คน 5 ช่องประมาณ 1,500 คน ซึ่งรัฐออกมาตรา 44 ผู้ประกอบการได้เงินชดเชยกลับไปบ้าง ก็อยากจะให้นำเงินไปส่วนนี้ชดเชยกับแรงงานที่ต้องไปหางานอื่น

สำหรับผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือขอคืนใบอนุญาตเล้ว 4ช่อง ประกอบด้วย MCOT Family (14) Spring News (19) Spring (26)Voice TV (21)

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีแผนเช่าเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์อื่นๆ รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ โดยสื่อดิจิทัลได้ทำเว็บไซต์ เฟซบุ๊กเพจ และยูทูป “ขอบสนาม” ขายโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ รับจ้างจัดงานอีเวนต์ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

ส่วนบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด จะผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โดยสื่อดิจิทัลได้บริการข่าวผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจ รับจ้างจัดงานอีเวนต์ และผลิตรายการโทรทัศน์

ขณะที่ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด จะทำหน้าที่บริการ SMS ข่าวสาร เช่น ข่าวด่วน ข่าวสั้น ข่าวทั่วไป โฆษณาออนไลน์ โดยบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ จะจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบและสารสนเทศ และบริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด จะจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ด้าน นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด ระบุในแถลงการณ์ ว่า วันนี้วอยซ์ทีวีได้ยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลต่อกสทช.แต่จะยังคงดำเนินงานต่อแต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มในการนำเสนอ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์

ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ วอยซ์ทีวี 21 จะออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ และในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 จะดำเนินการออกอากาศคู่ขนานผ่านระบบดิจิทัล ดาวเทียม และแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก คือเฟซบุ๊ก และยูทูป.