ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/437034

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

…เมื่อเราให้ทานมากๆ เราก็กลายเป็นคนที่ไม่ห่วงไม่ตระหนี่ เป็นที่มีน้ำใจแล้วก็มีความสุข เพราะว่าชีวิตไม่ยึดติดกับสิ่งของอย่างเมื่อก่อน และเมื่อเรารักษาศีล เราไม่ไปเบียดเบียนใคร เรารู้จักทวนกระแสกิเลส ทวนกระแสความอยาก ความโกรธในใจ จิตใจเราก็เข้าสู่ความปกติได้ง่ายขึ้น และเมื่อเราไม่ไปเบียดเบียนใคร จิตใจเราก็มีความสงบได้ง่าย…

ธรรมะวันเสาร์ : พระอาจารย์ชยสาโร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/433757

ธรรมะวันเสาร์ : พระอาจารย์ชยสาโร

ธรรมะวันเสาร์ : พระอาจารย์ชยสาโร

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

…การให้ธรรมเป็นทาน คือการให้อันยอด เพราะเป็นการช่วย ‹หงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเห็นรูปได้› ใครมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์ ย่อมได้บุญอย่างยิ่ง…

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/432229

ธรรมะวันเสาร์  : พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

“…สิ่งที่น่าพอใจ คือสิ่งที่เราต้องระวัง เพราะมันทำให้เราประมาท เวลาเรามีความทุกข์ มันมีความพยายามโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่จะพยายามหลุดพ้นออกจากสิ่งนั้น แต่เวลามีความสุขใจมันจะเข้าไปคลอเคลีย เข้าไปยึด เข้าไปหลง ทำให้เกิดความประมาทขึ้น ของเหล่านี้เป็นของชั่วคราว ถ้าเราหลงมันมันก็ทุกข์…”

ธรรมะวันเสาร์ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/430572

ธรรมะวันเสาร์ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ธรรมะวันเสาร์ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

…จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์ คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน จิตมั่นคง ต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้ จะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป…

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/429040

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะวันเสาร์ : พระไพศาล วิสาโล

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

…สุขทุกข์นี่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะ แต่มันอยู่ที่ใจของเราเป็นสำคัญเลย อยู่ที่ว่าเราจะมองอย่างไร เราจะวางใจอย่างไร ได้อะไรมามากมายก็เป็นทุกข์ได้ ถ้าหากว่าใจเรามันยังอยากได้มากกว่านั้น…

พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะวันเสาร์ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/427425

ธรรมะวันเสาร์  : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะวันเสาร์ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

…อย่าไป บ้า กับ ชีวิต ให้มาก เพราะมันเป็นสิ่งสมมุติ เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่ง ทุกอย่าง เราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม…

ธรรมะวันเสาร์ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/426035

ธรรมะวันเสาร์ :  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ธรรมะวันเสาร์ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 06.00 น.

“…จงอย่าหวั่นไหว จงทำใจให้ได้เมื่อมีทุกข์คนที่ทำใจได้เพราะมีสติควบคุมใจได้ ถ้าผู้ใดเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน จิตมั่นคง ต้องช่วยตัวเองได้ทำใจได้ จะไม่เสียใจ ไม่น้อยใจต่อบุคคลใด คนทำใจได้นั่นแหละ จะได้รับผลดี มีสติเป็นอาวุธของตนตลอดไป…”