ภาพข่าวสังคม : 7 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6225

ภาพข่าวสังคม : 7 มีนาคม 2560

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรต…

 • ทบทวนบทบาท : ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รอง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดการสัมมนา “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมงานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  ทบทวนบทบาท : ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รอง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดการสัมมนา “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” โดยมี พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมงานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  ทบทวนบทบาท : ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รอง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดการสัมมนา “บทบาทขอ…

 • “สดุดีมหาคีตราชัน” : ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รอง ผจก.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินให้แก่ ซาฟีนา โกมลตะเมธี นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อสดุดีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  “สดุดีมหาคีตราชัน” : ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รอง ผจก.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินให้แก่ ซาฟีนา โกมลตะเมธี นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อสดุดีพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  “สดุดีมหาคีตราชัน” : ปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รอง ผจก.มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงิน…

 • เพื่อพระพุทธศาสนา : สุวิทย์ กิ่งแก้ว รอง กก.ผจก.อาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุน “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี กว่า 700 ทุน จาก 80 เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยมี ปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม.เป็นประธานในงาน ที่ ศาลาว่าการ กทม.

  เพื่อพระพุทธศาสนา : สุวิทย์ กิ่งแก้ว รอง กก.ผจก.อาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุน “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล์ สืบสานนักธรรมจิ๋ว” ให้แก่นักเรียน
ชั้น ป.6 ที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
กว่า 700 ทุน จาก 80 เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด กทม. โดยมี ปราณี สัตยประกอบ รองปลัด กทม.เป็นประธานในงาน ที่ ศาลาว่าการ กทม.
  เพื่อพระพุทธศาสนา : สุวิทย์ กิ่งแก้ว รอง กก.ผจก.อาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ มอบทุน “ธรรมะเบิกบาน ซีพี ออลล…

 • พม่าดูงาน : วิรัตน์ สุพรรณธะริดา กรรมการ บจก.โรงงานลักกี้สตาร์การทอ ต้อนรับ Mr.Kyaw Zay Ya-Richie Yang, Board Director แห่ง Mandalay National Golf Estate Development Co.,Ltd.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

  พม่าดูงาน : วิรัตน์ สุพรรณธะริดา กรรมการ บจก.โรงงานลักกี้สตาร์การทอ ต้อนรับ 
Mr.Kyaw Zay Ya-Richie Yang, Board Director แห่ง Mandalay National Golf Estate Development Co.,Ltd.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ที่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
  พม่าดูงาน : วิรัตน์ สุพรรณธะริดา กรรมการ บจก.โรงงานลักกี้สตาร์การทอ ต้อนรับ Mr.Kyaw Zay Ya-Richie …

 • ประชารัฐ : มานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และ สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานในการประชุมร่วมภาครัฐ และเอกชนไทยในเวียดนาม โดยมี อุรีรัตน์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมประชุม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

  ประชารัฐ : มานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และ สนั่น 
อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นประธานในการประชุมร่วมภาครัฐ
และเอกชนไทยในเวียดนาม โดยมี อุรีรัตน์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 
ร่วมประชุม ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  ประชารัฐ : มานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย และ สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-…

 • แบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลัง : ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “The Most Powerful Brand 2016” ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ “แบรนด์” โดยมี พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.เซเรบอส (ประเทศไทย) รับมอบ ที่ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

  แบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลัง : ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “The Most Powerful Brand 2016” ให้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
“แบรนด์” โดยมี พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผอ.ฝ่ายการตลาด บจก.เซเรบอส 
(ประเทศไทย) รับมอบ ที่ โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
  แบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลัง : ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “The…

 • สื่อเพื่อการศึกษา : ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนาม สัญญาสั่งซื้อไอแพด (iPad) ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี จาก บมจ.คอมเซเว่น โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รอง ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมนำมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

  สื่อเพื่อการศึกษา : ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนาม
สัญญาสั่งซื้อไอแพด (iPad) ในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยสื่อเทคโนโลยี 
จาก บมจ.คอมเซเว่น โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รอง ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมนำมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
  สื่อเพื่อการศึกษา : ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนาม สัญญาสั่งซื้อไอแพด (iPad…

 • ครบ 31 ปี รพ.วิภาวดี : พล.อ.นพ.สิงหา เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร, แพทย์ และพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 31 ของโรงพยาบาลวิภาวดี โดยมีแขกที่มาร่วมแสดง ความยินดีคับคั่ง ณ โรงพยาบาลวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต

  ครบ 31 ปี รพ.วิภาวดี : พล.อ.นพ.สิงหา 
เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร, แพทย์ และพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 31 ของโรงพยาบาลวิภาวดี โดยมีแขกที่มาร่วมแสดง
ความยินดีคับคั่ง ณ โรงพยาบาลวิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต
  ครบ 31 ปี รพ.วิภาวดี : พล.อ.นพ.สิงหา เสาวภาพ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน..

ภาพข่าวสังคม : 6 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6224

ภาพข่าวสังคม : 6 มีนาคม 2560

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปในงานปิดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ไปในงานปิดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระ…

 • ทำดีเพื่อพ่อ : ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานฯ ผู้ก่อตั้ง สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม รับมอบเกียรติบัตร “น้ำใจไมตรี” จาก วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เพื่อตอบแทนการอุทิศตนให้บริการประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง

  ทำดีเพื่อพ่อ : ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานฯ ผู้ก่อตั้ง สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม รับมอบเกียรติบัตร “น้ำใจไมตรี” จาก วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เพื่อตอบแทนการอุทิศตนให้บริการประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวง
  ทำดีเพื่อพ่อ : ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานฯ ผู้ก่อตั้ง สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม รับมอบเกียรติบัตร…

 • ร้อยดาวให้ครบล้าน : ศุภลักษณ์ อัมพุช และ กฤษณา อัมพุช ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบเงินให้แก่ 4 องค์กรการกุศล รวม 9 ล้านบาท จากกิจกรรม “Let’s Give Good : รวมพลังโดยเขียนปณิธานความดี จากหนึ่งเป็นร้อย จากร้อยเป็นล้าน ที่ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์

  ร้อยดาวให้ครบล้าน : ศุภลักษณ์ อัมพุช และ กฤษณา อัมพุช ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ มอบเงินให้แก่ 4 องค์กรการกุศล รวม 9 ล้านบาท จากกิจกรรม “Let’s Give Good : รวมพลังโดยเขียนปณิธานความดี จากหนึ่งเป็นร้อย จากร้อยเป็นล้าน ที่ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์
  ร้อยดาวให้ครบล้าน : ศุภลักษณ์ อัมพุช และ กฤษณา อัมพุช ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่…

 • เลือดแดง-ขาว ชาวอัสสัมชัญ : วาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ์ ชวนเพื่อนๆ AC 2494 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2428 โดยให้นักเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ชนินทร์-จณา วรรณดิษฐ์, คุณหญิงจิตตระการ ทองใหญ่, พัชรี-จำลอง ศรีกาญจนา, ปวีณา-สุภาพ เพ็ชรตระกูล, สมใจ-ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล มาร่วมพบปะสังสรรค์ ที่ห้องอาหารราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

  เลือดแดง-ขาว ชาวอัสสัมชัญ : วาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ์ ชวนเพื่อนๆ AC 2494 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2428 โดยให้นักเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ชนินทร์-จณา วรรณดิษฐ์, คุณหญิงจิตตระการ ทองใหญ่, พัชรี-จำลอง ศรีกาญจนา, ปวีณา-สุภาพ เพ็ชรตระกูล, สมใจ-ทวีศักดิ์ บำรุงตระกูล มาร่วมพบปะสังสรรค์ ที่ห้องอาหารราชกรีฑาสโมสร ถนนอังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
  เลือดแดง-ขาว ชาวอัสสัมชัญ : วาริน-ผาณิต พูนศิริวงศ์ ชวนเพื่อนๆ AC 2494 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ ที..

ภาพข่าวสังคม : 5 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6223

ภาพข่าวสังคม : 5 มีนาคม 2560

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา…

 • ขอบข่ายในงาน มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510” โดยมีเภสัชกรชำนาญการพร้อมด้วยนักวิชาการอาหารและยาจากหน่วยงานและสำนักต่างๆ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  ขอบข่ายในงาน   มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510” โดยมีเภสัชกรชำนาญการพร้อมด้วยนักวิชาการอาหารและยาจากหน่วยงานและสำนักต่างๆ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  ขอบข่ายในงาน มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ข…

 • เพื่อการสอน สุชาติ เห็นสว่าง กก.ผจก.TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ มอบเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง “LEGACY” ให้แก่ ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ TRSC ตึกอื้อจือเหลียง

  เพื่อการสอน     สุชาติ เห็นสว่าง กก.ผจก.TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ มอบเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่อนความถี่สูง “LEGACY” ให้แก่ ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ TRSC ตึกอื้อจือเหลียง
  เพื่อการสอน สุชาติ เห็นสว่าง กก.ผจก.TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ มอบเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่อน…

 • พัฒนาอนามัยเด็ก วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย” จัดโดย รุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผอ.สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมีพยาบาลและนักโภชนาการเด็กหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  พัฒนาอนามัยเด็ก   วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม “ภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย” จัดโดย รุ่งกานดา พงศ์ธรกุลพานิช ผอ.สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม กรุงเทพมหานคร โดยมีพยาบาลและนักโภชนาการเด็กหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  พัฒนาอนามัยเด็ก วิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม …

 • ขอบข่ายในงาน มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510” โดยมีเภสัชกรชำนาญการพร้อมด้วยนักวิชาการอาหารและยาจากหน่วยงานและสำนักต่างๆ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  ขอบข่ายในงาน   มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรมประมง ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510” โดยมีเภสัชกรชำนาญการพร้อมด้วยนักวิชาการอาหารและยาจากหน่วยงานและสำนักต่างๆ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  ขอบข่ายในงาน มีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เปิดการอบรมหลักสูตร “บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ข…

 • อาหารไทยหรู..คู่ไวน์ไทยเลิศ มร.คาร์ลอส ซานเชส วิซาน รอง ผจก.ทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว, วิสุตา โลหิตนาวี ผจก.ทั่วไป ไร่องุ่นกรานมอนเต้ และ ไวน์เมกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทย ร่วมเปิดงาน “กรานมอนเต้ ไวน์ดินเนอร์” ที่ ห้องอาหารไทยสวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว

  อาหารไทยหรู..คู่ไวน์ไทยเลิศ   มร.คาร์ลอส ซานเชส วิซาน รอง ผจก.ทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว, วิสุตา โลหิตนาวี ผจก.ทั่วไป ไร่องุ่นกรานมอนเต้ และ ไวน์เมกเกอร์หญิงคนแรกของเมืองไทย ร่วมเปิดงาน “กรานมอนเต้ ไวน์ดินเนอร์” ที่ ห้องอาหารไทยสวนบัว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว
  อาหารไทยหรู..คู่ไวน์ไทยเลิศ มร.คาร์ลอส ซานเชส วิซาน รอง ผจก.ทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้…

 • ถึง 30 เม.ย.60 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง กก.ผจก.ใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ มาร์ลิน บราวน์ ผจก.ใหญ่ประจำประเทศไทย บจก.อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) ร่วมเปิดแคมเปญ “Shopping Splendor” รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ช้อปครบรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาต่างๆ

  ถึง 30 เม.ย.60  ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง กก.ผจก.ใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ มาร์ลิน บราวน์ ผจก.ใหญ่ประจำประเทศไทย บจก.อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) ร่วมเปิดแคมเปญ “Shopping Splendor” รับสิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ช้อปครบรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาต่างๆ
  ถึง 30 เม.ย.60 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง กก.ผจก.ใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ มาร์ลิน บร…

 • สาขาใหม่ ภาสกร ศิวะลีราวิลาศ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เปิดแฟมิลี่มาร์ท สาขาแอสปาย สาทร-ท่าพระ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้อาศัย โดยมี ภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผช.กก.ผอ.และ ยศสวลี ประโยชน์ไพบูลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี

  สาขาใหม่   ภาสกร ศิวะลีราวิลาศ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เปิดแฟมิลี่มาร์ท สาขาแอสปาย สาทร-ท่าพระ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้อาศัย โดยมี ภัทรภูริต รุ่งจตุรภัทร ผช.กก.ผอ.และ ยศสวลี ประโยชน์ไพบูลย์ ผจก.อาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี
  สาขาใหม่ ภาสกร ศิวะลีราวิลาศ ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เปิดแฟมิลี่มา..

ภาพข่าวสังคม : 4 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6221

ภาพข่าวสังคม : 4 มีนาคม 2560

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสาธารณะ “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ณ บริเวณสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสาธารณะ “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ณ บริเวณสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสาธารณะ “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ณ บ…

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดน : คมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ ดวงใจ วรคามิน ภริยา เปิดงาน “เทศกาลส่งเสริมอาหารไทยและท่องเที่ยวไทย” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูมิภาคบอลข่าน ณ โรงแรมเคมปินสกี้ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดน : คมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ ดวงใจ วรคามิน ภริยา เปิดงาน “เทศกาลส่งเสริมอาหารไทยและท่องเที่ยวไทย” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูมิภาคบอลข่าน ณ โรงแรมเคมปินสกี้ สาธารณรัฐบัลแกเรีย
  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างแดน : คมกริช วรคามิน เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ ดวงใจ วรคา…

 • ร่วมยินดี : สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฯ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา แสดงความยินดีกับ ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี สากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว

  ร่วมยินดี : สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฯ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา แสดงความยินดีกับ ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี สากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมงาน ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ ลาดพร้าว
  ร่วมยินดี : สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฯ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา แสดงความยินดีกับ ดร…

 • ACS รุ่น 18 สังสรรค์ : ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป นัดเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 18 สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมี ดร.นรสีห์ ตระกูลช่าง, พีระพล ชนะพันธ์, พยนต์ ฤทัยวิลาวัณย์, มงคล สุนทรสุข, ประยูร ปิยะ, ธรรมนูญ ตระกูลยุทธชัย และเพื่อนๆอัสสัมชัญศรีราชาร่วมรุ่น สนุกสนานกันอย่างครึกครื้น ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่

  ACS รุ่น 18 สังสรรค์ : ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป นัดเพื่อนศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 18 สังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยมี ดร.นรสีห์ ตระกูลช่าง, พีระพล ชนะพันธ์, พยนต์ ฤทัยวิลาวัณย์, มงคล สุนทรสุข, ประยูร ปิยะ, ธรรมนูญ ตระกูลยุทธชัย และเพื่อนๆอัสสัมชัญศรีราชาร่วมรุ่น สนุกสนานกันอย่างครึกครื้น ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
  ACS รุ่น 18 สังสรรค์ : ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป นัดเพื่อนศิษย์เก่าโรงเร…

 • ดูงาน : ชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผจก.โครงการสามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ นำคณะครูจากโรงเรียนวัดสรรเพชญ และโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสามพรานโมเดล ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมี มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมต้อนรับ

  ดูงาน : ชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผจก.โครงการสามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ นำคณะครูจากโรงเรียนวัดสรรเพชญ และโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสามพรานโมเดล ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมี มีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และผู้ก่อตั้งโรงเรียน ร่วมต้อนรับ
  ดูงาน : ชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผจก.โครงการสามพรานโมเดล มูลนิธิสังคมสุขใจ นำคณะครูจากโรงเรียนวัดสรรเพชญ แล…

 • ความสุขกับเสียงเพลง : ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ต้อนรับ ประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ในโอกาสมาร่วมงาน “ดนตรีในสวน รพ.เจ้าพระยา ครั้งที่ 11” จัดคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องคุณภาพฟรี เพื่อรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะแก่ประชาชนที่สนใจ ตลอดเวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่ รพ.เจ้าพระยา

  ความสุขกับเสียงเพลง : ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ต้อนรับ ประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ในโอกาสมาร่วมงาน “ดนตรีในสวน รพ.เจ้าพระยา ครั้งที่ 11” จัดคอนเสิร์ตศิลปินนักร้องคุณภาพฟรี เพื่อรอยยิ้มและสร้างเสียงหัวเราะแก่ประชาชนที่สนใจ ตลอดเวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่ รพ.เจ้าพระยา
  ความสุขกับเสียงเพลง : ปราโมทย์ หิรัญจารุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเจ้าพระยา ต้อนรับ ประชา

ภาพข่าวสังคม : 3 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6220

ภาพข่าวสังคม : 3 มีนาคม 2560

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัด ระนอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัด ระนอง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น.
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE …

 • SME Revolution : ดร.อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นทางสายโอกาส เอสเอ็มอี 4.0” ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค. 2560 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงาน ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล

  SME Revolution : ดร.อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นทางสายโอกาส เอสเอ็มอี 4.0” ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค. 2560 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงาน ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล
  SME Revolution : ดร.อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน “เส้นทางสายโอกาส เอสเอ็มอี 4.0” ร…

 • แฟรนไชส์สาขาแรก : สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ปธ.กก.บจก.คาร์คอนวินี่ ในเครือล็อกซเล่ย์ และ อภิรัตน์ ธนาดำรงค์ศักดิ์ กก.ผจก.บจก.เอสซีจี ออโต้เซอร์วิส ร่วมลงนามสัญญาแฟรนไชส์ “คาร์คอน วิภาวดี 36” ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็วจากญี่ปุ่น โดยมี ธงชัย ล่ำซำ ปธ.กก.บห.บมจ.ล็อกซเล่ย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

  แฟรนไชส์สาขาแรก : สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ปธ.กก.บจก.คาร์คอนวินี่ ในเครือล็อกซเล่ย์ และ อภิรัตน์ ธนาดำรงค์ศักดิ์ กก.ผจก.บจก.เอสซีจี ออโต้เซอร์วิส ร่วมลงนามสัญญาแฟรนไชส์ “คาร์คอน วิภาวดี 36” ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์แบบรวดเร็วจากญี่ปุ่น โดยมี ธงชัย ล่ำซำ ปธ.กก.บห.บมจ.ล็อกซเล่ย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน
  แฟรนไชส์สาขาแรก : สุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ ปธ.กก.บจก.คาร์คอนวินี่ ในเครือล็อกซเล่ย์ และ อภิรัตน์ ธนาดำ…

 • หลักธรรมาภิบาล : ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ปธ.กก.บห.บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รายงานข้อมูลผลประกอบการ ประจำปี 2559 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL FY16 Analyst Meeting) ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ที่อาคารธาราสาทร

  หลักธรรมาภิบาล : ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ปธ.กก.บห.บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รายงานข้อมูลผลประกอบการ ประจำปี 2559 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL FY16 Analyst Meeting) ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุน ที่อาคารธาราสาทร
  หลักธรรมาภิบาล : ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ปธ.กก.บห.บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยผู้บริหาร รายงานข้อมูลผลป…

 • อร่อยล้ำ…ต้นตำรับ : ณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “THE MALL JAPAN DISCOVERY ENCHANTED KYUSHU” รวบรวมอาหารและขนมหวานต้นตำรับจากเกาะกิวชู ประเทศญี่ปุ่น ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2560 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา

  อร่อยล้ำ...ต้นตำรับ : ณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสการตลาด บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “THE MALL JAPAN DISCOVERY ENCHANTED KYUSHU” รวบรวมอาหารและขนมหวานต้นตำรับจากเกาะกิวชู ประเทศญี่ปุ่น ถึงวันที่ 7 มี.ค. 2560 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
  อร่อยล้ำ…ต้นตำรับ : ณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้อำนวย…

 • ร่วมยินดี : วรรณวิไล พรหมลักขโณ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2560 พร้อมแสดงความยินดีกับ วิเชียร ชวลิต อดีตนายกสมาคม ที่ได้รับเแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2560 โดยมี สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  ร่วมยินดี : วรรณวิไล พรหมลักขโณ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2560 พร้อมแสดงความยินดีกับ วิเชียร ชวลิต อดีตนายกสมาคม ที่ได้รับเแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2560 โดยมี สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  ร่วมยินดี : วรรณวิไล พรหมลักขโณ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดปร..

ภาพข่าวสังคม : 2 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6219

ภาพข่าวสังคม : 2 มีนาคม 2560

 • ประชารัฐ…สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหาร บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) อาทิ มีชัย วีระไวทยะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์

  ประชารัฐ...สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหาร บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) อาทิ มีชัย วีระไวทยะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์
  ประชารัฐ…สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักด…

 • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีฯ และ ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีฯ และ ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผอ.ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมงาน ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี : นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมด้านการบริจาคปลูกถ่ายอวัยว…

 • 3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดแห่งปี 2016” ของ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม “เบอร์ดี้®” จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน

  3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดแห่งปี 2016” ของ กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม “เบอร์ดี้®” จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน
  3 ปีติดต่อกัน : วีระชัย ธีรภาพพจนกุล กก.ผจก.บจก.อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) รับมอบรางวัล “แบรนด์…

 • เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรียมงานมอบรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ให้แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆทั่วประเทศ โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ร่วมงาน ที่ กรมประชาสัมพันธ์

  เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรียมงานมอบรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32 ให้แก่บุคคลดีเด่นประเภทต่างๆทั่วประเทศ โดยมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร และ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ ร่วมงาน ที่ กรมประชาสัมพันธ์
  เชิดชูคนดี : สมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเตรีย…

 • เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” ร้านจำหน่ายวินเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยมี กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กก.ผจก.บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมยินดีกับ โอภาส – วิลาวรรณ จิโนรส ผู้บริหาร บจก.เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ ที่ ร้านเวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” 
ร้านจำหน่ายวินเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ ในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ โดยมี กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กก.ผจก.บจก.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ร่วมยินดีกับ โอภาส - วิลาวรรณ จิโนรส ผู้บริหาร บจก.เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ ที่ ร้านเวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เปิดโฉมใหม่ : อดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น เปิด “เวลเซฟ เฟอร์นิเจอร์มอลล์” …

 • ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.และ สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผจก.ฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล อิมเมจจิ้ง เปิดตัวกล้อง Medium Format GFX 50s พร้อมกล้อง X-Series ใหม่ X-T20 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

  ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.และ สิทธิเวช เศวตรพัชร์ ผจก.ฝ่ายอาวุโส ผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอล อิมเมจจิ้ง เปิดตัวกล้อง Medium Format GFX 50s พร้อมกล้อง X-Series ใหม่ X-T20 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
  ระดับมืออาชีพ : มร.ไทสุเกะ ทารุมิ กก.ผจก.บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และ สภารัตน์ ประดิษฐ์ ผช.กก.ผจก.แ..

ภาพข่าวสังคม : 1 มีนาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6218

ภาพข่าวสังคม : 1 มีนาคม 2560

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง In…

 • ส่งเสริมการท่องเที่ยว : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าฯ ททท.ด้านตลาดยุโรปฯ เปิดแคมเปญใหม่ “The LINK” ต้อนรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท โดยมี อารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์ ผอ.ททท.สำนักงานปารีส และ ดวงใจ รุ่งเรืองอารี ผจก.โรงแรม ร่วมต้อนรับ

  ส่งเสริมการท่องเที่ยว : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าฯ ททท.ด้านตลาดยุโรปฯ เปิดแคมเปญใหม่ “The LINK” ต้อนรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและสื่อมวลชน ที่โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์ สุขุมวิท โดยมี อารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์ ผอ.ททท.สำนักงานปารีส และ ดวงใจ รุ่งเรืองอารี ผจก.โรงแรม ร่วมต้อนรับ
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าฯ ททท.ด้านตลาดยุโรปฯ เปิดแคมเปญใหม่ “The LINK” ต…

 • สัตว์เลี้ยงแสนรัก : ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ปธ.จนท.บห.กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ สุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผอ.ส่วนเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 2” งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 3-12 มี.ค. 2560 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

  สัตว์เลี้ยงแสนรัก : ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ปธ.จนท.บห.กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ สุจิณ เรืองถาวรฤทธิ์ ผอ.ส่วนเพาะชำกล้าไม้ กรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 2” งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งใหญ่แห่งปี ระหว่างวันที่ 3-12 มี.ค. 2560 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ
  สัตว์เลี้ยงแสนรัก : ไพบูลย์ กนกวัฒนาวรรณ ปธ.จนท.บห.กลุ่ม บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ สุจิณ เรืองถาวรฤทธิ…

 • รับฟังปัญหาประชาชน : ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี สกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ที่ศาลาหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รับฟังปัญหาประชาชน : ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ และเครื่องอุปโภคบริโภค โดยมี สกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับ ที่ศาลาหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รับฟังปัญหาประชาชน : ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้การช่วยเหลือ…

 • ก้าวให้ทันยุค : บุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กก.ผจก. บจก.เคพีเอ็น มิวสิค จัดประชุมผู้บริหารสถาบันดนตรี เคพีเอ็น กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารสถาบันดนตรีเคพีเอ็น เป็นการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดนตรี ที่ดับเบิลยู ดิสทริค คอมมูนิตี้ มอลล์ สุขุมวิท

  ก้าวให้ทันยุค : บุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กก.ผจก. บจก.เคพีเอ็น มิวสิค จัดประชุมผู้บริหารสถาบันดนตรี เคพีเอ็น กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารสถาบันดนตรีเคพีเอ็น เป็นการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจดนตรี ที่ดับเบิลยู ดิสทริค คอมมูนิตี้ มอลล์ สุขุมวิท
  ก้าวให้ทันยุค : บุญญพัฒน์ สุวรรณมาศ กก.ผจก. บจก.เคพีเอ็น มิวสิค จัดประชุมผู้บริหารสถาบันดนตรี เคพีเอ..

ภาพข่าวสังคม : 28 กุมภาพันธ์ 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6217

ภาพข่าวสังคม : 28 กุมภาพันธ์ 2560

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา 2560” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา 2560” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน…

 • ปรับตัวรับการเงินยุคดิจิทัล : ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล โดยมี อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ ที่โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 สามย่าน

  ปรับตัวรับการเงินยุคดิจิทัล : ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทย ยุคดิจิทัล โดยมี อนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับ ที่โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 สามย่าน
  ปรับตัวรับการเงินยุคดิจิทัล : ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการส…

 • พัฒนาทีมประเมิน : นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุม “การใช้งานโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก” โดยมี ศ.(เกียรติคุณ) พญ.พรสวรรค์ วสันต์ และ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่ฯ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  พัฒนาทีมประเมิน : นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุม “การใช้งานโปรแกรมประเมินและรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก” โดยมี ศ.(เกียรติคุณ) พญ.พรสวรรค์ วสันต์ และ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช เลขาธิการศูนย์นมแม่ฯ ร่วมประชุม ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  พัฒนาทีมประเมิน : นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดประชุม “การใช้งานโปรแกรมประเมินและรั…

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ศ.คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุม “การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่” จัดโดย พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.สำนักวัณโรค โดยมี ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล และ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ร่วมงานที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ศ.คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุม “การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่” จัดโดย พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.สำนักวัณโรค โดยมี ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล และ ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ ร่วมงานที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ศ.คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุม “การบริหารจัดการและก…

 • การข่าว : พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตร “ข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง” จัดโดย สำนักงานตำรวจเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ปีเตอร์ โอนีล, แคท เรย์ และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ ผกก.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ร่วมเป็นวิทยากร ที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค

  การข่าว : พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตร “ข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง” จัดโดย สำนักงานตำรวจเครือรัฐออสเตรเลีย โดยมี ปีเตอร์ โอนีล, แคท เรย์ และ พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ ผกก.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ร่วมเป็นวิทยากร ที่ โรงแรมแลนด์มาร์ค
  การข่าว : พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดอบรมหลักสูตร “ข่าวกรองทางอาญาขั้น…

 • แผนธุรกิจระดับโลก : ศ.ดร.ดีพัค ซี เจน ผอ.สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน “The mai Bangkok Business Challenge®@ Sasin 2017” เปิดงานโดย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผจก.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ Start up ที่ อาคารศศปาฐศาลา

  แผนธุรกิจระดับโลก : ศ.ดร.ดีพัค ซี เจน ผอ.สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขัน “The mai Bangkok Business Challenge®@ Sasin 2017” เปิดงานโดย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผจก.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการเริ่มต้นธุรกิจ Start up ที่ อาคารศศปาฐศาลา
  แผนธุรกิจระดับโลก : ศ.ดร.ดีพัค ซี เจน ผอ.สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ…

 • สถาปนาจุฬาฯ ครบ 100 ปี : ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะนิสิตและอาจารย์ มอบสื่อประชาสัมพันธ์งาน “จุฬาฯ Expo 2017” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค.2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล โดยมี เฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า ต้อนรับ

  สถาปนาจุฬาฯ ครบ 100 ปี : ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะนิสิตและอาจารย์ มอบสื่อประชาสัมพันธ์งาน “จุฬาฯ Expo 2017” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 15-19 มี.ค.2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล โดยมี เฉลิมชัย ยอดมาลัย บรรณาธิการข่าว หนังสือพิมพ์แนวหน้า ต้อนรับ
  สถาปนาจุฬาฯ ครบ 100 ปี : ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย …

 • เสวนาสุขภาพ : ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดบรรยายให้ความรู้วิธีดูแลสุขภาพของคนไทย เอาใจใส่กระดูกและข้อขณะออกกำลังกายให้แข็งแรงปลอดภัยไม่บาดเจ็บ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องพร้อมเชิญศิลปินนักร้อง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ รพ.เจ้าพระยา

  เสวนาสุขภาพ : ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดบรรยายให้ความรู้วิธีดูแลสุขภาพของคนไทย เอาใจใส่กระดูกและข้อขณะออกกำลังกายให้แข็งแรงปลอดภัยไม่บาดเจ็บ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องพร้อมเชิญศิลปินนักร้อง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ รพ.เจ้าพระยา
  เสวนาสุขภาพ : ศ.เกียรติคุณ นพ.เจริญ โชติกวณิชย์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดบรรยายให..

ภาพข่าวสังคม : 26 กุมภาพันธ์ 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6214

ภาพข่าวสังคม : 26 กุมภาพันธ์ 2560

 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสว…

 • คืนรอยยิ้มหลังน้ำท่วม : สุวิมล จิวาลักษณ์ ผจก.มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) มอบครุภัณฑ์ ชั้นหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านปากบางกลม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  คืนรอยยิ้มหลังน้ำท่วม : สุวิมล จิวาลักษณ์ ผจก.มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) มอบครุภัณฑ์ ชั้นหนังสือ อุปกรณ์การเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ ขวัญจิตต์ เนียมเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านปากบางกลม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
  คืนรอยยิ้มหลังน้ำท่วม : สุวิมล จิวาลักษณ์ ผจก.มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) มอบค…

 • ดูโอเปียโนคลาสสิก : นวรัตน์ ธำรงวิทวัสพงศ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมรอยัลเบญจา ต้อนรับ มร.เท็ตสึ มาชิโกะ และ มร.มาซากิ นิชิฮารา นักเปียโนชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ตามที่ มงคล ชยศิริโสภณ กก.ผจก.D&M Music Studio เชิญมาและเข้าพักที่โรงแรมรอยัลเบญจา

  ดูโอเปียโนคลาสสิก : นวรัตน์ ธำรงวิทวัสพงศ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมรอยัลเบญจา ต้อนรับ มร.เท็ตสึ มาชิโกะ และ มร.มาซากิ นิชิฮารา นักเปียโนชื่อดังจากญี่ปุ่น ที่มาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ ตามที่ มงคล ชยศิริโสภณ กก.ผจก.D&M Music Studio เชิญมาและเข้าพักที่โรงแรมรอยัลเบญจา
  ดูโอเปียโนคลาสสิก : นวรัตน์ ธำรงวิทวัสพงศ์ ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมรอยัลเบญจา ต้อนรับ มร.เท็ตสึ …

 • แบรนด์หรู : ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ ธีราพร จิตนาวา ผจก.ทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เปิดงาน “LIFESTYLE ADDICT” จัดแสดงสินค้า ทั้ง โครงการบ้าน คอนโดมิเนียม, รถยนต์หรู และเครื่องดนตรี ถึง 27 ก.พ.นี้ ที่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

  แบรนด์หรู : ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ ธีราพร จิตนาวา ผจก.ทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เปิดงาน “LIFESTYLE ADDICT” จัดแสดงสินค้า ทั้ง โครงการบ้าน คอนโดมิเนียม, รถยนต์หรู และเครื่องดนตรี ถึง 27 ก.พ.นี้ ที่ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์
  แบรนด์หรู : ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผช.กก.ผจก.ใหญ่ ฝ่ายการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา และ ธีราพร จิตนา…

 • ตำนานกว่า 100 ปี : พล ศรีแดง ผอ.อาวุโส แบรนด์ “โยชิโนยะ” ในเครือ บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และ จิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ ผช.ผอ.บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จัดงาน “Yoshinoya Taste of season” ให้ลูกค้า ที่โชคดีปรุงเมนูพิเศษกับ 2 นักร้อง แม็กซ์และเมย์ จาก ทรู อคาเดมีฯ ซีซั่น 12

  ตำนานกว่า 100 ปี : พล ศรีแดง ผอ.อาวุโส แบรนด์ “โยชิโนยะ” ในเครือ บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และ จิรัฐติกาล สุทธิวรรณารัตน์ ผช.ผอ.บจก.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จัดงาน “Yoshinoya Taste of season” ให้ลูกค้า
ที่โชคดีปรุงเมนูพิเศษกับ 2 นักร้อง แม็กซ์และเมย์ จาก ทรู อคาเดมีฯ ซีซั่น 12
  ตำนานกว่า 100 ปี : พล ศรีแดง ผอ.อาวุโส แบรนด์ “โยชิโนยะ” ในเครือ บจก.เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป และ จ…

 • “แทปไลน์” มอบไออุ่น : ชลัช บุญหลาย รักษาการ กก.ผจก.บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จัดกิจกรรม “อิ่มไอบุญ อุ่นไอรัก จากแทปไลน์… สู่น้องวัดสระแก้ว” โดยบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

  “แทปไลน์” มอบไออุ่น : 
ชลัช บุญหลาย 
รักษาการ กก.ผจก.บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 
จัดกิจกรรม “อิ่มไอบุญ 
อุ่นไอรัก จากแทปไลน์...
สู่น้องวัดสระแก้ว” โดยบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน
วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
  “แทปไลน์” มอบไออุ่น : ชลัช บุญหลาย รักษาการ กก.ผจก.บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จัดกิจกรรม “อิ่มไอบ…

 • แนวคิดธุรกิจ ปี 2560 : ฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อม คณะผู้บริหาร แถลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR SUSTAINABLE GROWTH” เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ตลอดจนภาคชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

  แนวคิดธุรกิจ ปี 2560 : ฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อม
คณะผู้บริหาร แถลงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “CONNECTING THAIS FOR 
SUSTAINABLE GROWTH” เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค ตลอดจนภาคชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ที่ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้
  แนวคิดธุรกิจ ปี 2560 : ฟิลิป แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) พร้อม..

ภาพข่าวสังคม : 25 กุมภาพันธ์ 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/gallery/6213

ภาพข่าวสังคม : 25 กุมภาพันธ์ 2560

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ฯ, อาคาร 80 ปีฯ ในโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขณะเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ฯ, อาคาร 80 ปีฯ ในโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขณะเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารพรีคลิน…

 • AWEN Thailand : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ร่วมกันเปิดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย โดยมี เกษสุดา ไรวา และ พนิดา เทพกาญจนา ร่วมประชุม ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

  AWEN Thailand : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ร่วมกันเปิดงานประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย โดยมี เกษสุดา ไรวา และ พนิดา เทพกาญจนา ร่วมประชุม ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
  AWEN Thailand : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณหญิงณัฐิกา ว…

 • ครั้งที่ 1/2560 : พล.อ.เดชา ปุญญบาล ที่ปรึกษาเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร เปิดการประชุมคณะทำงานประสานงานมวลชนร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ โดยมี พล.ท.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ และ พล.ท.สนธิชัย ธนูสิงห์ ร่วมประชุม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์

  ครั้งที่ 1/2560 : พล.อ.เดชา ปุญญบาล ที่ปรึกษาเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร เปิดการประชุมคณะทำงานประสานงานมวลชนร่วม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฯ โดยมี พล.ท.ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ และ พล.ท.สนธิชัย ธนูสิงห์ ร่วมประชุม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์
  ครั้งที่ 1/2560 : พล.อ.เดชา ปุญญบาล ที่ปรึกษาเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจัก…

 • ค่านิยมทอท. : นิตินัย ศิริสมรรถการ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เปิดงาน “AOT Leadership Communication Program” โดยมี ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รอง กก.ผอ.ใหญ่, เพ็ชร ชั้นเจริญ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง และ มนฤดี เกตุพันธุ์ ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

  ค่านิยมทอท. : นิตินัย ศิริสมรรถการ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เปิดงาน “AOT Leadership Communication Program” โดยมี ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รอง กก.ผอ.ใหญ่, เพ็ชร ชั้นเจริญ ผอ.ท่าอากาศยานดอนเมือง และ มนฤดี เกตุพันธุ์ ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมงาน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  ค่านิยมทอท. : นิตินัย ศิริสมรรถการ กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เปิดงาน “AOT Leadership Communicati…

 • น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ : ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทฯ” และนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี สิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส ต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สวมเสื้อผ้าทอของนราธิวาส และประชาชนชาวนราธิวาสกว่า 3,000 คน ร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560

  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ : ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทฯ” และนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี สิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส ต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สวมเสื้อผ้าทอของนราธิวาส และประชาชนชาวนราธิวาสกว่า 3,000 คน ร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560
  น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ : ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เปิดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ…

 • สู่เวทีระดับโลก : ม.ร.ว.วรปภา จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาฯ คณะ กก.อำนวยการกองประกวดฯแถลงข่าวจัดประกวด มิสซิสยูนิเวิร์ส 2560 ค้นหาสตรีไทยสวยสมบูรณ์แบบทั้งในและนอกบ้าน ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยมี ซาการ์ เนเกอร์ ผจก.ทั่วไป ร่วมต้อนรับอดีตนางงามจักรวาล นาตาลี เกลโบว่า

  สู่เวทีระดับโลก : ม.ร.ว.วรปภา จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาฯ คณะ กก.อำนวยการกองประกวดฯแถลงข่าวจัดประกวด มิสซิสยูนิเวิร์ส 2560 ค้นหาสตรีไทยสวยสมบูรณ์แบบทั้งในและนอกบ้าน ที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยมี ซาการ์ เนเกอร์ ผจก.ทั่วไป ร่วมต้อนรับอดีตนางงามจักรวาล นาตาลี เกลโบว่า
  สู่เวทีระดับโลก : ม.ร.ว.วรปภา จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษาฯ คณะ กก.อำนวยการกองประกวดฯแถลงข่าวจัดประกวด…

 • ถวายเป็นพระราชกุศล : เบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

  ถวายเป็นพระราชกุศล : เบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  ถวายเป็นพระราชกุศล : เบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรม..