ผอ.ใหม่ ร.ร.ดัง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 31 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/768397

เมื่อสิ้นปีงบประมาณในเดือนกันยายนมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลางเกษียณอายุราชการออกไปหลายสิบคน

มาถึงบัดนี้มีการแต่งตั้งทดแทนกันใหม่เรียบร้อยแล้วโดยแบ่งเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 16 ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 11 ราย

ของ สพม.เขต 1 มี 1.นายวิทยา ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.นายวิโรฒ สำรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 3.นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4.นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) เป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 5.นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

6.นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสน วิทยาลัย 2 เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 7.นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 8.นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางขุนเทียน 9.นางวิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดดาวคนอง เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 10.นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส

11.นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 12.นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดราชาธิวาส 13.นายนโรดม นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนอนันต์ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 14.นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 15.นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 16.นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ส่วนของ สพม.เขต 2 มี 1.นางวรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2.นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 3.นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริวัฒนาธร 4.นายวีระ เจนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด บวรมงคล เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา 5.นายประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

6.นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 7.นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน 8.นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ 9.นายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 10.นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชลาดกระบัง 11.นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตำแหน่งเดิมของ ผอ.ที่โยกย้ายแล้วยังไม่มีใครมาลงแทนจะเป็นโอกาสของรองผู้อำนวยการที่ผ่านกระบวนการอบรมรอคิวอยู่จะมาขึ้น.

“ซี.12”

 

มุมข้าราชการ 29/10/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 29 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/766796

เกริ่นกล่าวกันมาแล้วว่าในการรับสมัครคัดเลือก รองอธิบดีใหม่ ในกระทรวงมหาดไทยนั้น มี ชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวง เป็นประธานคัดเลือก โดยโฟกัสไปที่ กรมการปกครอง ซึ่งต้องการรองอธิบดี 1 ตำแหน่งแทน ประดิษฐ์ ยมานันทน์ รองอธิบดีที่ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

ขณะนี้ กรมการปกครองมีทีมงานระดับบริหารสูงสุด คือ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดี และ อีก 2 รอง คือ รณภพ เหลืองไพโรจน์ กับ ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ซึ่งสังกัดค่าย สิงห์ดำ ล้วนๆในวงการ ตอนนี้กำลังจับตาดูว่า รองอธิบดีคนที่สาม จะได้มาจากค่ายไหนในเมื่อ ประธานคัดเลือก ก็เป็นคนค่ายเดียวกัน ก็รอว่าจะมีการใช้ วิชามาร แบบเดียวกับตอนคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านมาหรือไม่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัด ศอ.บต. 2 ราย คือ เถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกับ ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเหมือนกัน เป็น รองเลขาธิการ ศอ.บต.เช่นกัน

ระดับที่ลดหลั่นลงไปมีออกมาพร้อมกับการแต่งตั้งปลัดจังหวัดคือ สนั่น สนธิเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แถมด้วย 3 นายอำเภอ คือ เทวัญ หุตะเสวี นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร สมศักดิ์ จันทรสมบัติ นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ากรมมาเป็น ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

กรณีเช่นนี้ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ซึ่งว่างพร้อมกัน 2 อัตราน่าจะใช้สำหรับเลื่อน ปลัดจังหวัด หรือ หัวหน้าสำนักจังหวัด ในพื้นที่นั้นขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานที่นับวันแต่จะถูกลิดรอนร้าวรานลงทุกทีเพราะ สัญญาจากนาย กลายเป็นลมๆแล้งๆเหมือนโดนหลอกใช้ไปเสียแล้ว

ของกระทรวงยุติธรรมมีเทียบเท่าอธิบดีเกิดขึ้นใหม่อีกคนเมื่อ พันตำรวจโท สุพจน์ นาคเงินทอง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ต้องย้ายไปเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม โดยได้ สมณ์ พรหมรส ที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง มาเป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แทน

3 รองอธิบดีในกระทรวงแรงงานตบเท้าขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประกอบด้วย วิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ เพชรรัตน์ สินอวย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน จ่อเป็นอธิบดีในอนาคตทั้งนั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้ง รองปลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการกระทรวง คือ อาณัติ ชวนะเกรียงไกร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็น รองปลัดกระทรวง และ ปัญญา หาญลำยวง รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ทบทวนถึงเรื่องหนังสือ ชวนอ่าน ชวนคิด พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย ของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ที่ สำนักพิมพ์จุฬา นำเสนอมีเรื่องราวการวิจารณ์หนังสือดังอย่าง รวมเรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ไปจนถึง ข้ามสมุทร ของ วิษณุ เครืองาม น่าอ่านจริงๆทั้งเล่มหลักและเล่มวิจารณ์

“ซี.12”

 

คัดรองอธิบดีใน มท.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 28 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/765771

เรื่องอื้อฉาวในการคัดเลือกตัวคนขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบางรายบางจังหวัดที่ล่อแหลมท้าทายต่อระบบคุณธรรมกำลังจางหายไปตามธรรมดาของเหตุการณ์

ที่นี่ก็ไม่ได้หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร นอกจากอยากให้รู้ว่าการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีงามควรแก่การติเตียนนั้น อย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้ทัน และไม่ใช่ว่ารักกันชอบกันแล้วต้องช่วยกันปกปิดเอาไว้เพราะไม่ใช่วิสัย

ตอนนี้ที่มหาดไทยแห่งเดิมกำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย 7 ตำแหน่งด้วยกันคือ

1.ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 3.รองอธิบดีกรมการปกครอง 4.รองอธิบดีกรมที่ดิน 5.รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 2 ตำแหน่ง

เรียกรวมๆกันได้ว่าตั้ง 6 รองอธิบดี กับ 1 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง โดยกำหนดคุณสมบัติไว้คร่าวๆว่าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดี และตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงและดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

1.ประเภทบริหาร ระดับต้น 2.ประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 3.ประเภทอำนวยการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตำแหน่งประเภทอื่นที่ปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด หรือเคยดำรงตำแหน่งข้างต้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้นับระยะเวลาทวีคูณ ตามความในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 ได้ด้วย

ต้องมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง อธิการวิทยาลัย ผู้ตรวจราชการกรม หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่ากัน รวมทั้งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

อีกอันหนึ่งคือผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ตามที่กำหนดด้วย

ว่ากันตรงไปตรงมาแล้วตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง นั้นไม่น่าติดใจอะไร หากตัว ปลัดกระทรวง เห็นว่าใครมีความเหมาะสมหรืออยากใช้งานใครที่ไว้วางใจได้ก็เอามาเลย ขออย่างเดียวอย่าใช้ตำแหน่งนี้เป็นทางลัดไว้ตัดหน้าคนอื่นเพื่อขึ้นเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด เร็วเกินไปเท่านั้นเอง

ส่วนกรมอื่นๆว่าไปแล้วก็ควรให้โอกาสคนในกรมนั้นเองอย่าง กรมที่ดิน ก็ต้องเอาคนที่ผ่านการเป็นเจ้าพนักงานที่ดินขึ้นมา กรมการพัฒนาชุมชน ก็ยกให้พัฒนากรพัฒนาการที่มาจ่อคิวอยู่ หรือ กรมโยธาธิการและผังเมือง 2 ตำแหน่ง อย่างน้อยๆก็ต้องแบ่งให้วิศวกรหรือสถาปนิกนักผังเมืองเขาขึ้นบ้าง ไม่ใช่ตำแหน่งไหนว่างก็ใส่พานให้สายนักปกครองตะพึดตะพือ

สำหรับ รองอธิบดีกรมการปกครอง นั้น ไม่ว่ากันถ้าจะดึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยากปั้นให้โตเร็วๆเข้ามาจ่อไว้ แต่ก็น่าเห็นใจ ผอ.สำนักกอง เขาเหมือนกัน

อย่างไรก็ตาม คนที่สมัครลงชิงตำแหน่งนี้ก็โชคดีอยู่หน่อยหนึ่งเพราะ รองปลัดกระทรวง ที่เคยสร้างวีรเวรวีรกรรมอันอื้อฉาวเอาไว้ไม่ได้รับมอบหมายให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อาจจะแอบบงการอยู่เบื้องหลังได้

โดยเปลี่ยนตัวชนให้รองปลัดกระทรวงอีกคนคือ นายชยพล ธิติศักดิ์ มาเป็นประธานคัดเลือก

ก็ได้แต่หวังว่าผลออกมาแล้วคงไม่จำเป็นต้องเล่านิทานแมวดำตอนต่อไปอีกหน.

“ซี.12”

 

รับ นปร.รุ่นใหม่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 27 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/764901

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ โครงการ นปร. เป็นเรื่องของการบริหารคนเก่ง Talent Management คือนำคนที่มีศักยภาพสูงมาเติมเต็มในส่วนที่ขาด

ตามปกติแล้วคนรุ่นใหม่มักจะขาดในเรื่องประสบการณ์ ทักษะการทำงาน จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ นปร.เข้ามาเป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ คือ มีโอกาสฝึกงานในหลายๆหน่วยงาน

ทั้งในระดับจังหวัด สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ กระทรวง กรมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งจะทำให้ นปร.เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริง

แนวคิดของหลักสูตรโครงการ นปร.มีที่มาเนื่องจากว่า ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำการฝึกหัด ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เป็นการเฉพาะ และผู้สำเร็จการศึกษาเองไม่นิยมในการสมัครเข้าราชการเช่นในอดีต

ประกอบกับปัญหาระบบราชการไทยที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมและพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการสอนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ขึ้น หรือที่เรียกย่อๆว่า โครงการ นปร. เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะสูงเข้ารับราชการ โดยเปิดโครงการ นปร. รุ่นแรกในปี พ.ศ.2548 และปัจจุบันนี้ดำเนินการมาแล้ว 10 รุ่น

โครงการ นปร.มีเป้าหมายในการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด (Visionary Thinker) นักพัฒนาและนักวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และเมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งยังส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ตอนนี้สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ นปร.รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559-6 มกราคม 2560 นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของตัวเองจนเต็มศักยภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง

2.ผู้สมัครแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคลที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ

นี่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเข้ามาร่วมพัฒนาระบบราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 0-2356-9999 www.opdc.go.th  หรือสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โทร. 0-2141-9015 ถึง 18www.opdc.go.th

นี่เป็นอีกช่องทางที่เปิดโอกาสสู่การเป็นข้าราชการในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

“ซี.12”

 

ปลัดจังหวัดใหม่ (ต่อ)

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 26 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/763637

นายอำเภออำนวยการระดับสูงที่ได้ขยับขึ้นเป็นปลัดจังหวัดนั้นได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ 20 ราย วันนี้มาว่ากันต่ออีกในส่วนที่เหลือ ดังนี้

21.นายเทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ 22.นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็น ปลัดจังหวัดปทุมธานี 23.นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็น ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24.นายไพโรจน์ จริตงาม นายอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็น ปลัดจังหวัดปัตตานี 25.ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู นายอำเภอเมืองพะเยา เป็น ปลัดจังหวัดพะเยา

26.นายศิลป์ชัย รามณีย์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็น ปลัดจังหวัดพัทลุง 27.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ นายอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เป็น ปลัดจังหวัดพิจิตร 28.นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็น ปลัดจังหวัดพิษณุโลก 29.นายกฤษฎา แก้วสองเมือง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี เป็น ปลัดจังหวัดเพชรบุรี 30.นายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เป็น ปลัดจังหวัดพังงา 31.นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็น ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน 32.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองยโสธร เป็น ปลัดจังหวัดยโสธร 33.นายเจษฎา จิตรัตน์ นายอำเภอเมืองสงขลา เป็น ปลัดจังหวัดยะลา 34.นายเธียรชัย พุทธรังษี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็น ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด 35.นายคมสัน เจริญอาจ นายอำเภอเมืองนครนายก เป็น ปลัดจังหวัดระยอง

36.นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็น ปลัดจังหวัดลพบุรี 37.นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็น ปลัดจังหวัดเลย 38.นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็น ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ 39.นายนภดล จารุพงศ์ นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็น ปลัดจังหวัดสกลนคร 40.นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอเมืองสตูล เป็น ปลัดจังหวัดสตูล

41.นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ นายอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร 42.นายสมนึก พรหมเขียว นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็น ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม 43.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ นายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็น ปลัดจังหวัดสระแก้ว 44.นายสุชน ภัยธิราช นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็น ปลัดจังหวัดสระบุรี 45.ว่าที่ ร.ต.ธรรมศิทชัย
สามกษัตริย์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็น ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี

46.นายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี 47.นายประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็น ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 48.นายนิวัติ น้อยผาง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็น ปลัดจังหวัดสุรินทร์ 49.นายพิจิตร บุญทัน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็น ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ 50.นายสุรชัย มณีประกร นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็น ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ 51.นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี

ในจำนวนนี้มีอยู่หลายคนที่ก้าวขึ้นมาตามจังหวะจะโคนคือได้ขยับจากนายอำเภอเมืองขึ้นเป็นปลัดจังหวัดในจังหวัดเดิมนั่นเองจุดนี้มีผลดีสองประการคือหนึ่งย่อมรอบรู้กระจ่างถึงพื้นที่ ตัวบุคคลและสังคมในจังหวัดนั้นเป็นอย่างดี ลุกจากที่ว่าการอำเภอไปอยู่ศาลากลางจังหวัดก็สามารถลุยงานได้ทันที และอีกประการหนึ่ง ประหยัดงบประมาณในการขนย้ายได้มาก เพียงแต่ย้ายข้าวของเปลี่ยนบ้านจากบ้านพักนายอำเภอเมือง ไปอยู่บ้านพักปลัดจังหวัดเท่านั้นเอง.

“ซี.12”

 

ปลัดจังหวัดใหม่

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 25 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/762846

ตำแหน่งปลัดจังหวัดเป็นอีกตำแหน่งที่มีความสำคัญในข้าราชการฝ่ายปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาค

เป็นทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดของกรมการปกครองและเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการโดยตรงของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบดูแล นายอำเภอ ทุกคนในจังหวัดนั้นๆ

ช่วงที่ผ่านมามีปลัดจังหวัดเกือบ 40 รายที่ได้ขยับไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องมีการแต่งตั้งทดแทนโดยเลือกมาจาก นายอำเภอ มือดีมีอาวุโสพอสมควร

ชุดแรกเป็นการย้ายปลัดจังหวัดจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง 6 ราย คือ 1.นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดพังงา เป็น ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ปลัด จังหวัดภูเก็ต 3.นายวิสิษฎ์ พวงเพชร ปลัดจังหวัดตราด เป็น ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 4.นายเวียงชัย แก้วพินิจ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็น ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายสุเทพ วงษ์พานิช ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็น ปลัดจังหวัดชัยนาท 6.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น ปลัดจังหวัดระนอง

ชุดที่สองเป็นการแต่งตั้งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) เป็นปลัดจังหวัด 51 ราย ได้แก่ 1.นายสมโภช โชติชูช่วง นายอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็น ปลัดจังหวัดกระบี่ 2.นายธนูสินธ์ ไชยสิริ นายอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.นายปิยิน ตลับนาค นายอำเภอขอนแก่น เป็น ปลัดจังหวัดขอนแก่น 4.นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ปลัดจังหวัดจันทบุรี 5.นายพรเลิศ โชคชัย นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็น ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา

6.นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น ปลัดจังหวัดชัยภูมิ 7.นายประจินต์ ธารศิริสิน นายอำเภอเมืองชุมพร เป็น ปลัดจังหวัดชุมพร 8.นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็น ปลัดจังหวัดเชียงราย 9.นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 10.นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็น ปลัดจังหวัดตรัง

11.เรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เป็น ปลัดจังหวัดตราด 12.นายเชวงศักดิ์ ใจคำ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็น ปลัดจังหวัดตาก 13.นายคมทัตต์ ตันติยมาศ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็น ปลัดจังหวัดนครนายก 14.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ นายอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น ปลัดจังหวัดนครปฐม 15.นายธวัชชัยแท้เที่ยง นายอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น ปลัดจังหวัดนครพนม

16.นายมานิต อนรรฆมาศ นายอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ 17.นายสมยศ ศิลปีโยดม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็น ปลัดจังหวัดนนทบุรี 18.นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส 19.นายพิภัช ประจันเขตต์ นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น ปลัดจังหวัดน่าน 20.นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ นายอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็น ปลัด
จังหวัดบึงกาฬ

เรื่องการแต่งตั้งปลัดจังหวัดใหม่นี้ยังมีอีกวัน.

“ซี.12”

 

รองผวจ.โยกย้าย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 24 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/761906


นอกเหนือจากรายการโยกย้ายแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่นำเสนอไปแล้วเป็นชุด ยังมีรายการย้ายก่อนหน้านี้อีก 24 รายแต่มีผลในวันเดียวกันคือวันที่ 10 ตุลาคม 2559

รายการย้ายชุดแรกที่ว่านี้ประกอบด้วย 1.นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 2.นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 3.นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 4.นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 5.นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

6.นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 7.นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 8.นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 9.นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 10.นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

11.นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 12.นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 13.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 14.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 15.นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16.นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 17.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 18.นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 20.นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 20.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

21.นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 22.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 23.นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 24.นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

อย่าได้แปลกใจที่ให้ความสำคัญกับการโยกย้ายในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงขนาดต้องนำเสนอติดต่อกันหลายวัน

เพราะตำแหน่งตรงนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการก้าวกระโดดครั้งสำคัญไปสู่ตำแหน่งที่เป็นที่หมายปองของข้าราชการฝ่ายปกครองทุกคนคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

หลายคนอดทนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาทั้งชีวิต สามารถฟันฝ่ามาจ่อคิวได้ปีแล้วปีเล่าจวบจนปีสุดท้ายในชีวิตราชการก็ต้องเกษียณอายุราชการไปด้วยความชอกช้ำ เพราะความฉ้อฉลของกระบวนการพิจารณาและความไม่เอาไหนของผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างที่เห็นกันอยู่.

“ซี.12”

 

มุมข้าราชการ 22/10/59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 22 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/760466


บันทึกการแต่งตั้งที่ผ่านมามี ปลัดใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 2 ปลัดคือ วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เป็นปลัดกรุงเทพมหานคร.

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ในตำแหน่ง เอกอัครราชทูต เริ่มทยอยกันเข้า ครม.แล้ว ชุดนี้มี 4 ราย ประกอบด้วย มนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ เป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม แทน บุษยา มาทแล็ง ที่เข้ามาเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.

พิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ย้ายไปเป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน แทน ธีรกุล นิยม ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ แล้วได้ ภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้ามาเป็น รองปลัดกระทรวง แทน.

อีกราย นพพร อัจฉริยวณิช เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ย้ายไปเป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ แทน รัชนันท์ ธนานันท์ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้.

อีกรายการเป็นการต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง อธิบดี ในกระทรวงการต่างประเทศ และ เอกอัครราชทูต ที่ดำรงตำแหน่งมาครบวาระ 4 ปี จึงให้ต่อเวลาไปอีก 1 ปีเป็นการต่อครั้งที่ 1 ดังนี้ ตำแหน่งอธิบดี 2 รายคือ พรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กับ ชุตินธร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

ส่วนเอกอัครราชทูต 4 ราย ได้แก่ วิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
เรืองเดช มหาศรานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ ภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แต่ใน ครม.คราวต่อมาได้อนุมัติให้ ท่านทูตภาสกร ย้ายกลับมาเป็นรองปลัดกระทรวง การต่อเวลาดังกล่าวจึงยกเลิกไปโดยปริยาย.

การแต่งตั้งในวงการทูตอีกตำแหน่งหนึ่งคือ กงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นนักบริหารระดับต้น ออกมาเมื่อปลายเดือนกันยายน โดย ธานี แสงรัตน์ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ย้ายไปดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐแคลิฟอร์เนีย อลาสกา อริโซนา โคโลราโด ฮาวาย ไอดาโฮ มอนตานา เนวาดา นิวเม็กซิโก โอเรกอน ยูทาห์ วอชิงตัน ไวโอมิง รวมทั้งเกาะกวมและดินแดนในเขตอาณาของสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมด.

สำหรับอธิบดีใหม่ในกระทรวงอื่นๆที่เพิ่งมีการแต่งตั้งก็มี สมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขึ้นเป็น อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น อธิบดีกรมการศาสนา วิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

“ซี.12”

 

ปลัดจังหวัดเป็นรอง ผวจ.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 21 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/759281


40 รายที่นำเสนอในวันนี้เป็นข้าราชการในตำแหน่ง ปลัดจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม และอธิการวิทยาลัยการปกครอง ในสังกัดกรมการปกครองที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นรอง ผวจ. คือ

1.นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็น รอง ผวจ.เชียงใหม่ 2.นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็น รอง ผวจ.พิษณุโลก 3.นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็น รอง ผวจ.เชียงราย 4.นายนอบ คงพูน ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็น รอง ผวจ.กระบี่ 5.นายมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น รอง ผวจ.ลำพูน

6.นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ 7.นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผวจ.อุทัยธานี 8.นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็น รอง ผวจ.บึงกาฬ 9.นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็น รอง ผวจ.ปราจีนบุรี 10.นายธนพล จันทรนิมิ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็น รอง ผวจ.นครราชสีมา

11.นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ ปลัดจังหวัดตาก เป็น รอง ผวจ.อุบลราชธานี 12.นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็น รอง ผวจ.อุบลราชธานี 13.นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น รองผวจ.บุรีรัมย์ 14.นายรณรงค์ นครจินดา อธิการวิทยาลัยการปกครอง เป็น รอง ผวจ.น่าน 15.นายสนิท ศรีวิหค ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น รองผวจ.ภูเก็ต 16.นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.สกลนคร 17.นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็น รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 18.นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ. ชัยภูมิ 19.นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็น รอง ผวจ.สระแก้ว 20.นายพรชัย ถมกระจ่าง ปลัดจังหวัดเลย เป็น รอง ผวจ.เลย

21.นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็น รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 22.นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ปลัดจังหวัดระยอง เป็น รองผวจ.หนองบัวลำภู 23.นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น รอง ผวจ.อำนาจเจริญ 24.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกรม เป็น รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา

25.นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็น รอง ผวจ.เพชรบุรี 26.นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็น รอง ผวจ.ลพบุรี 27.นายจิรศักดิ์ ศรีคชา ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผวจ.หนองคาย 28.นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา เป็น รอง ผวจ.สตูล 29.นายเลิศบุศย์ กองทอง ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็น รอง ผวจ.สุรินทร์ 30.นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็น รอง ผวจ.จันทบุรี

31.นายชวพล พันธุมรัตน์ ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็น รอง ผวจ.ชัยนาท 32.นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น รอง ผวจ.สมุทรสาคร 33.นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็น รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด 34.นายประทีป ฤทธิกุล ปลัดจังหวัดนครพนม เป็น รอง ผวจ.นครพนม 35.นายวรนิติ์ มุตตาหารัช ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็น รอง ผวจ.สุโขทัย

36.นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เป็น รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี 37.นายจิตวัฒน์ วิกสิต ปลัดจังหวัดนครนายก เป็น รอง ผวจ.นครนายก 38.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็น รอง ผวจ.ยะลา 39.นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็น รอง ผวจ.ตรัง 40.นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์ ปลัดจังหวัดกระบี่ เป็น รอง ผวจ.ระนอง

ในจำนวนนี้ทำงานไปได้สักปีก็มีโอกาสได้เข้าเรียน วปอ.ในปีต่อไปด้วยแต่ไม่รู้กี่คน.

“ซี.12”

 

ย้ายรอง ผวจ.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ซี.12 20 ต.ค. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/758281


ดังที่เกริ่นกล่าวไปเมื่อวานนี้ถึงเรื่องราวการย้ายรอง ผวจ.สลับจังหวัดและการแต่งตั้งรอง ผวจ.ใหม่จากสายต่างๆ

วันนี้จึงเป็นการบันทึกการโยกย้ายแต่งตั้งดังกล่าว โดยชุดแรกเป็นการย้ายจังหวัดของรอง ผวจ. 12 รายคือ

1.นายชัยธวัช เนียมศิริ รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็น รอง ผวจ.ขอนแก่น 2.นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็น รอง ผวจ.ศรีสะเกษ 3.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รอง ผวจ.หนองคาย เป็น รอง ผวจ.ปทุมธานี 4.นายทรงพล ใจกริ่ม รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็น รอง ผวจ.สิงห์บุรี 5.นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รอง ผวจ.มหาสารคาม เป็น รอง ผวจ.สุพรรณบุรี 6.นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.นครพนม เป็น รอง ผวจ.อ่างทอง 7.นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็น รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช 8.นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็น รอง ผวจ.ปัตตานี 9.นายสกล จันทรักษ์ รอง ผวจ.พังงา เป็น รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช 10.นายเอกรัฐ หลีเส็น รอง ผวจ.สงขลา เป็น รอง ผวจ.พังงา 11.นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น รอง ผวจ.สงขลา 12.ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู่ รอง ผวจ.นครนายก เป็น รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา

ที่มีการเลื่อนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นรอง ผวจ. ก็ 12 ราย ดังนี้ 1.นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็น รอง ผวจ.น่าน 2.นางกุลดา พันธ์เตี้ย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็น รอง ผวจ.กำแพงเพชร 3.นายปานทอง สระคูพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น รอง ผวจ.พะเยา 4.นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็น รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน 5.นางสาวดวงพร บุญครบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น รอง ผวจ.สุรินทร์ 6.นายมงคล อดทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 7.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร เป็น รอง ผวจ.อำนาจเจริญ 8.นายโชติ เชื้อโชติ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง เป็น รอง ผวจ.หนองบัวลำภู 9.นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา 10.นายภิรมย์นิลทยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เป็น รอง ผวจ.พัทลุง 11.นางพาตีเมาะ สะดียามู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง เป็น รอง ผวจ.พัทลุง12.นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็น รอง ผวจ.ระนอง

รอง ผวจ.ใหม่ที่มาจากกรมต่างๆในกระทรวงมหาดไทยเว้นแต่กรมการปกครอง 10 ราย ได้แก่

1.นายปิยะ วงศ์ลือชา ผอ.สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รอง ผวจ.พิจิตร 2.นายวิทยา มากปาน ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รอง ผวจ.ชัยภูมิ 3.นายภูสิต สมจิตต์ ผอ.กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น รอง ผวจ.มหาสารคาม 4.นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ผอ.สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รอง ผวจ.ลพบุรี 5.นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต 6.นางสาวเพ็ญศรีเจริญสุทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็น รอง ผวจ.ยโสธร 7.นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็น รอง ผวจ.มหาสารคาม 8.นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น รอง ผวจ.สุโขทัย 9.นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น รอง ผวจ.นครปฐม 10.นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็น รอง ผวจ.ภูเก็ต

แล้วพรุ่งนี้เป็นกลุ่มปลัดจังหวัดของกรมการปกครองที่ได้เป็นรองผู้ว่าฯ.

“ซี.12”