รายการ LIFE VARIETY : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660427

รายการ LIFE VARIETY : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 14.23 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660228

รายการ LIFE VARIETY : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.35 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/660226

รายการ LIFE VARIETY : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 15.29 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654332

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.43 น.

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654328

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.31 น.

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

อธิการบดี ม.เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654325

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.29 น.

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654324

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.28 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654322

รายการ LIFE VARIETY : น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.26 น.

น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร ปรึกษาพิเศษด้านจิตเวชศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654321

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.25 น.

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654319

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.24 น.

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.