รายการ LIFE VARIETY : น.ท.(หญิง) ชูจิต จิตต์แก้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/696273

รายการ LIFE VARIETY : น.ท.(หญิง) ชูจิต จิตต์แก้ว

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 14.37 น.

รายการ LIFE VARIETY : น.ท.(หญิง) ชูจิต จิตต์แก้ว หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 14.05 – 14.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/696272

รายการ LIFE VARIETY : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 14.23 น.

รายการ LIFE VARIETY :  ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 14.05 – 14.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : อรรถพล อ่อนสุวรรณ , เพ็ญศิริ โกมลวัจนะ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/696268

รายการ LIFE VARIETY : อรรถพล อ่อนสุวรรณ , เพ็ญศิริ โกมลวัจนะ

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 13.44 น.

รายการ LIFE VARIETY : อรรถพล อ่อนสุวรรณ , เพ็ญศิริ  โกมลวัจนะ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 14.05 – 14.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/690831

รายการ LIFE VARIETY : ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 14.32 น.

ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ
ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : กิตติ จาตุประยูร (หนุมาน) , ด.ช.ดีนาน จุณณะทรัพย์ (มัจฉานุ)

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/690830

รายการ LIFE VARIETY : กิตติ จาตุประยูร (หนุมาน) , ด.ช.ดีนาน จุณณะทรัพย์ (มัจฉานุ)

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 14.28 น.

รายการ LIFE VARIETY : กิตติ จาตุประยูร (หนุมาน) , ด.ช.ดีนาน จุณณะทรัพย์ (มัจฉานุ)

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 14.05 – 14.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ดร.สมพร แต้มประสิทธิ์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/688942

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ดร.สมพร แต้มประสิทธิ์

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 14.13 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ดร.สมพร แต้มประสิทธิ์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/688940

รายการ LIFE VARIETY : ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์

วันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 14.05 น.

ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ Faculty Member Choral Conductor

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : U Kyi Ko นักเขียนอิสระ – ซยา มะแก้ว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/685753

รายการ LIFE VARIETY : U Kyi Ko นักเขียนอิสระ – ซยา มะแก้ว

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 11.09 น.

รายการ LIFE VARIETY : U Kyi Ko นักเขียนอิสระ – ซยา มะแก้ว

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : กลุ่มหัตถศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ จ.เพชรบุรี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/685752

รายการ LIFE VARIETY : กลุ่มหัตถศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ จ.เพชรบุรี

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 11.07 น.

รายการ LIFE VARIETY : กลุ่มหัตถศิลป์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ จ.เพชรบุรี

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/685751

รายการ LIFE VARIETY : รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565, 11.06 น.

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการคลังเนื้อเยื่อ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.