รายการ LIFE VARIETY : ผศ.นายแพทย์ ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/600349

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.นายแพทย์ ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.นายแพทย์ ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.37 น.

ผศ.นายแพทย์ ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/600348

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 08.29 น.

รายการ LIFE VARIETY : ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : วิรัช พงศ์ฉบับนภา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599070

รายการ LIFE VARIETY : วิรัช  พงศ์ฉบับนภา

รายการ LIFE VARIETY : วิรัช พงศ์ฉบับนภา

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.17 น.

วิรัช พงศ์ฉบับนภา กรรมการผู้จัดการ โรงแรมพาวิเลียน สมุย

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.สาธิต ปิตุเตชะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599065

รายการ LIFE VARIETY : ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

รายการ LIFE VARIETY : ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564, 15.05 น.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599059

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

วันพุธ ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564, 14.57 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายกสมาคมนักผังเมืองไทย

รายการ LIFE VARIETY ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/591426

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

รายการ LIFE VARIETY : ธเนศวร์ เพชรสุวรรณ

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.35 น.

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ภญ.ดร.อภิฤดี เหมะจุฑา , ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/591424

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ภญ.ดร.อภิฤดี เหมะจุฑา , ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

รายการ LIFE VARIETY : ผศ.ภญ.ดร.อภิฤดี เหมะจุฑา , ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.26 น.

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมหลวง รองฤทธิ์ ปราโมช , หม่อมหลวงวิสุมิตรา ปราโมช #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/591422

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมหลวง รองฤทธิ์ ปราโมช , หม่อมหลวงวิสุมิตรา ปราโมช

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมหลวง รองฤทธิ์ ปราโมช , หม่อมหลวงวิสุมิตรา ปราโมช

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.19 น.

รายการ LIFE VARIETY : นายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/585839

รายการ LIFE VARIETY : นายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.38 น.

รายการ LIFE VARIETY : สุพจน์ ชัยวิไล รองประธานกรรมการบริหาร บ.ไทยแทฟฟ์ต้า จำกัด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/585830

รายการ LIFE VARIETY : สุพจน์ ชัยวิไล รองประธานกรรมการบริหาร บ.ไทยแทฟฟ์ต้า จำกัด

วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 15.22 น.