อสมท เปิดตัวรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุดยิ่งใหญ่ ‘สายธารพระราชไมตรี’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/237569

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “สายธารพระราชไมตรี” ที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมดจำนวน 52 ตอน โดยนำเสนอเรื่องราวเสด็จพระราชดำเนินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยือนประเทศต่างๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ระหว่าง พ.ศ.2502-2510 รวม 28 ประเทศ จำนวน 31 ครั้ง เพื่อเจริญพระราชไมตรีกับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยสารคดีชุดดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถ่ายทำในสถานที่จริงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตรอันงดงามที่สร้างความประทับใจแก่ชาวโลก และทรงได้รับการถวายการต้อนรับจากผู้นำของแต่ละประเทศอย่างสมพระเกียรติสูงสุด ซึ่งหลักฐานและข้อมูลในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนประเทศต่างๆ นั้นถือว่าครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด

ทั้งนี้การเปิดตัวรายการจัดขึ้น ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 โดยมี ชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับบทบาทความสัมพันธ์ต่างประเทศ”, นรชิต สิงหเสนี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึง “ความร่วมมือในการผลิตสารคดีของกระทรวงการต่างประเทศ และพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”, พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาในการนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระราชไมตรี” พร้อมด้วย ธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิตสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระราชไมตรี”, ประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงเปิดตัวรายการในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้กล่าวถึง การเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธ์ 49 เพลง สำหรับประกอบรายการสารคดีฯ พร้อมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง Thailand Philharmonic Orchestra

สำหรับความโดดเด่นของสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สายธารพระราชไมตรี” นอกจากผู้ชมจะได้รับชมความงดงามของสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนแล้ว ผู้ชมยังจะได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่สร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วโลกมาแล้ว ข้อมูลหลักฐานในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือน ถือว่าครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ทั้งจากพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุ และหนังสือต่างๆ ของบุคคลที่ตามเสด็จฯ เอกสารจากสำนักพระราชวัง ภาพข่าวหนังสือพิมพ์จากหอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งบทสัมภาษณ์บุคคลที่เคยเข้าเฝ้าฯ และแหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ ทั้งหลักฐานภาพถ่าย เมนูเลี้ยงพระราชทาน ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ภาพยนตร์ และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่เคยมีในประเทศไทย ถ่ายทำด้วยระบบ 4 K หรือ Ultra High Definition ที่ให้คุณภาพของภาพคมชัดสมบูรณ์มากที่สุดมากกว่าแบบ Full HD ถึง 4 เท่า

ติดตามชมรายการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด “สายธารพระราชไมตรี” มีทั้งหมด 52 ตอน ออกอากาศทุกคืนวันเสาร์ เวลา 19.40-20.00 น. ทางช่อง MCOT HD 30 และทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 น. ทางช่อง MCOT Family 14

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/237202

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา

จัดปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง ‘แนวพระราชดำริด้านการศึกษากับอนาคตประเทศไทย’

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสนองพระราชดำริ ในการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ จำนวน 10 องค์กร ล้วนอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชินูปถัมภ์ และพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หนึ่งในองค์กรสมาชิก จัดงานปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “แนวพระราชดำริด้านการศึกษากับอนาคตประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นองค์ปาฐก โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน เป็นประธานเปิดงานแสดงปาฐกถา, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา และอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มอบของที่ระลึกแด่องค์ปาฐก และ สานนท์ พรหมผลิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์, ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ, ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา, คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, คุณหญิงผะอบทิพย์ ศาตะมาน, คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์ พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา เข้าร่วมงาน ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยมีพระบรมราโชวาทพระราชทานไว้ว่า “ประเทศของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของแต่ละคนเป็นสำคัญ ซึ่งการศึกษา และอบรมในวันนี้ จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า สำหรับการศึกษาสำหรับเด็ก นั้นต้องเน้นทั้งเรื่องความรู้ และยังต้องหัดการทำงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุข ความเจริญ ทั้งป้องกันตนไม่ให้ตกต่ำได้”

“สำหรับผู้ที่เป็นอาจารย์นั้นใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ทางวิชาการ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งเรื่องศีลธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม ความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ และเตรียมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในวันข้างหน้า ซึ่งการให้ความรู้หรือให้การสอนนั้นต่างจากการอบรม การสอนคือการให้ความรู้ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึกจิตใจของผู้เรียนให้ซึมซับติดเป็นนิสัย นอกจากนี้ครูต้องสอนให้เด็กมีน้ำใจ เช่น คนเรียนเก่ง ต้องช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง ไม่ใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้ลำดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องสอนให้เด็กแข่งกับตัวเอง และต้องสอนให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”

“เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เหล่าองคมนตรีจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง เพราะหากมุ่งสร้างคนเก่ง ก็จะเก่งไม่กี่คน และที่เก่งไม่แน่ใจว่าเก่งดีหรือเก่งชั่ว แต่ถ้ามุ่งสร้างคนดีจะได้ทั้งคนดี และคนเก่งทั้งองค์กรซึ่งปัจจุบันมี 155 โรงเรียนทั่วทั้งประเทศ และพบว่าเด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมมากขึ้นมีจิตอาสา มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ ชอบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วย”

ภายในงานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา รวมทั้งโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดเมื่อปี 2498 รวมทั้งการแสดงรำถวายพระพร ได้แก่ การแสดงรำถวายพระพรชุด “เฉลิมพระเกียรติกษัตราธิราช พระบรมราชินีนาถศรีแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,การแสดงรำ “ชุดไทยพระราชนิยม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ,การแสดงชุด “ศิลป์แผ่นดินทอง” เป็นการแสดงจากภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย และการแสดงเพลงเรือ “จิตรลดาพาที เทิดองค์ภูมีคู่ราชินีไทย” และการออกร้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำ และร้านภัทรพัฒน์ ให้ร่วมสนับสนุนด้วย ทั้งนี้ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้รับหนังสือทรงคุณค่า “สมเด็จแม่กับการศึกษา” พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

64 ปี สยามกลการ สนับสนุนการศึกษาเยาวชนไทย และเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/235912

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559, 17.47 น.

64 ปี สยามกลการ สนับสนุนการศึกษาเด็กไทยและเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร ชูคำ3 คำ ซื่อสัตย์…สามารถ….ขยัน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนกำไรสู่สังคมในโอกาสครบรอบ 64 ปี บริษัท สยามกลการ จำกัดซึ่งตรงกับ 4 กันยายนของทุกๆ ปี

ดร.พรเทพ พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สยามกลการ จำกัด ให้ความสำคัญการศึกษาของบุตรพนักงานครอบครัวสยามกลการ โดยมอบทุนการศึกษาแก่อนาคตของชาติ โดยปี 2016 ทุนสนับสนุนมาจากมูลนิธิถาวร-อุษาพรประภา, มูลนิธิสยามกลการ, ทุนบริษัท สยามกลการ จำกัด, ทุนบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด และทุนกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบแก่บุตรพนักงาน นิสิต นักศึกษา ในระดับประถมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้ง ทุนสื่อมวลชน ที่สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสยามกลการด้วยดีเสมอมา จำนวน 320 ทุน เป็นเงิน 2,132,000 บาท และ
ได้รับเกียรติจาก ครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนทุกคนในการเรียน“ภาษาอังกฤษ” ไม่ยากอย่างที่คิดและยังสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาได้ดีถ้าต้องการพัฒนา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์..สามารถ..ขยัน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรโดยในปี 2016 มีพนักงานจำนวน 500 คนที่ได้รับรางวัล หากเปรียบเทียบกับอายุการทำงานทั้งหมด 7,775 ปี ที่มาจากอายุงานครบ 10, 20,30 ปี และเกษียณอายุจากหลายบริษัทในกลุ่มสยามกลการ ที่แสดงให้เห็นว่าพลังที่ออกมาจากข้างในของทุกคน เสมือนเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจ ให้เติบโตก้าวไปอย่างมีเสถียรภาพ และร่วมกันพัฒนางานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับเป็นรากฐานสำคัญที่สุดต่อทุกกลไกในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความมั่นคงต่อไปและยังได้รับเกียรติจาก เอกชัย วรรณแก้ว หรือมนุษย์เพนกวิน ซูเปอร์ฮีโร่ของคนไทยที่มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ลงมือทำ” และยังมีกิจกรรม SMG’sGOT Talent เป็นการสร้างสรรค์งานอย่างมีความสุขและสนุกสนานโดยพนักงานในกลุ่ม

64 ปี สยามกลการ รากฐานมั่นคงที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย และสังคมไทยมายาวนาน เพราะนี่คือ ธุรกิจชีวิตอนาคตลูกหลานครอบครัว “สยามกลการ” ที่อยากเห็นเยาวชนของชาติทุกคนตั้งใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ บนพื้นฐานความเชื่อมั่นที่ว่า….ทุกอย่างทำด้วยใจการห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ยังคำนึงการเสริมสร้างพนักงานทุกคน ให้มีความสุขกับงาน เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข หรือ HAPPY WORKPLACE ทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ‘สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้สูงวัย’ ครั้งที่ 9

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/235321

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช., ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก นำคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผอ.รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์, ผศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง, นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์, รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ร่วมร้องเพลงก่อนเข้ารายการถ่ายทอดสดรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี“สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยสูงวัย”

นับเป็นครั้งที่ 9 แล้ว ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี“สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LongTerm Care) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตโดยงานนี้ รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง ศิลปินดารานักแสดงมาร่วมกันช่วยรับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาณ สถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 9 กันยายน2559 ที่ผ่านมา

ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุสงฆ์อาพาธจัดสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนทุนเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ สำหรับปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” เป็นครั้งที่ 9 เพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต โดยอาคารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแห่งนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอาคารต้นแบบที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านแพทย์และบุคลากรที่จะดูแลผู้สูงอายุ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในการรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ และในขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งเบาภาระบุตรหลานที่ส่วนมากหลายครอบครัวอยู่ในวัยทำงานไม่สะดวกในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุด้วยตนเอง ซึ่งอาคารแห่งนี้จะรองรับปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี”

สำหรับรายการโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ครั้งที่ 9 ถ่ายทอดสดทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี มีเนื้อหาในรายการประกอบไปด้วย สารคดีเทิดพระเกียรติพระราชบิดา และสารคดี“ศูนย์เวชศาสตร์คือ อะหยังแม่ฮู้ก่อ” ซึ่งจะกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีละครจากชีวิตจริง “วันดีๆ…กับหมอของผู้สูงวัย” นำแสดงโดย ณัฐวุฒิเจนมานะ, ปาณิสรา ปริญญารักษ์, ภัทรากร ตั้งศุภกุล, ธนฉัตร ตุลยฉัตร, กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์ ซึ่งนักแสดงทั้ง 5 คน ได้รับบทเป็นผู้อาสามาเป็นผู้ช่วยคุณหมอที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเล่าเรื่องราวจากสถานการณ์จริงในโรงพยาบาลฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคในวันถ่ายทอดสด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 48.2 ล้านบาท มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังขอเชิญคนไทยทุกคน ร่วมทำบุญและร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้ที่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-938400 โทรสาร 053-938888หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5393-5672กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-52252-0, ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. เลขที่บัญชี968-0-02053-5, ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่เลขที่บัญชี 471-2-33333-8, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 405-9-78590-2

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แสดงมุทิตาจิต แด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/235107

วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร นำโดย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ นายกสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ แมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาอธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เนื่องในวันฉลองศาสนนาม โดยมี สมาชิกทั้ง 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์, สมาคมศิษย์ซางตาครู้สคอนแวนท์, สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมศิษย์เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สมาคมศิษย์วจนคาม-เซนต์ปอลคอนแวนต์, สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ บางนา, สมาคมศิษย์เก่าเซนต์โยเซฟ ระยอง เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ The Bangkok Club ชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ภายในงาน แมร์มีเรียม กิจเจริญ มอบของที่ระลึกแด่ผู้สนับสนุนและกรรมการจัดงาน “สุนทรีย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” จากนั้นร่วมกันเสวนา เรื่อง “คุยกันตามประสาคนคอนแวนต์” โดย มหาอธิการิณี แมร์มีเรียม กิจเจริญ, ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร (เซนต์โยเซฟฯ), อ.รัตนวรรณ เผ่าวนิช (เซนต์โยเซฟฯ), อรุโณชา ภาณุพันธุ์ (ซางตาครู้ส), รศ.ฉันทนา ไชยชิต (เซนต์ฟรังฯ) ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วีณา เชิดบุญญชาติ ก่อนจะร่วมกันสังสรรค์พร้อมขับร้องเพลงตามอัธยาศัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

‘ดนตรีสื่อสวรรค์’ ฉลองครบรอบ 96 ปี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/234896

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และอดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต “ดนตรีสื่อสวรรค์” มี ครอบครัว “ยนตรรักษ์” นำโดย ณัฐ-พ-วงเดือน ยนตรรักษ์, พิณนรี-พารณี-พณ ยนตรรักษ์ ต้อนรับ

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบ 96 ปี หรืออายุวัฒนมงคล 8 รอบ นักษัตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมาของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และอดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นปีพิเศษย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของ “ศาลาสุทธิสิริโสภา” ณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนแนวหน้าแห่งประเทศไทย ศิลปินร่วมสมัยศิลปาธร จัดการแสดงคอนเสิร์ต “ดนตรีสื่อสวรรค์” Music From Heaven โดยนำบทเพลงประพันธ์ของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทั้งหมด 10 บทเพลงจาก 174 บทเพลง มาเรียบเรียงสำหรับ เปียโนเดี่ยว เปียโนสี่มือ เปียโนคู่ เปียโนคู่แปดมือ เปียโนและฮาร์พ (พิณฝรั่ง) เปิดการแสดงปฐมฤกษ์ทั้งหมดโดยครอบครัวยนตรรักษ์ พร้อมเปิดตัวโครงการอัดซีดีเพลงและจำหน่ายพร้อมกับโน้ตเพลงทั้งควบคู่ไปด้วย เพื่อเชิดชูเกียรติประธานองคมนตรีในฐานะ “รัฐบุรุษศิลปิน” โดยการเผยแพร่บทเพลงออกสู่สายตาสาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติ งานนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าของวันเกิด ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และอดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้จัดการของศาลาสุทธิโสภา เดินทางมาร่วมชมการแสดง ณ ศาลาสุทธิสิริโสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

ภายในงานยังมีแขกคนสำคัญ อาทิ กอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์, ดร.ปณิธาน วัฒนายากร, คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล, ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, ศ.ดร.กันตธีร์ศุภมงคล, มร.ฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล อัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากสถานอัครราชทูต เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ส่วน 10 บทเพลงพิเศษที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้แก่ บทเพลง “แค่ฝัน”, “กลิ่นนาง”, “สองเรา”, “ใต้แสงจันทร์”,“คิดถึงเธอ”, “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”, “เหงาใจ”,“เขาจะรู้ไหม”, “อกหัก” และ “ดนตรีสื่อสวรรค์” ซึ่งล้วนแต่เป็นบทเพลงไพเราะที่นำมาเรียบเรียงในโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ศาลาฯ ได้มีโอกาสสนับสนุนศิลปินไทยอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่นักดนตรีทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันทุกครั้งที่มาแสดง “ที่นี่อะคูสติก (ระบบเสียงธรรมชาติ) ดีมาก” รู้สึกมีความสุขที่ได้มาเล่นที่นี่ และอยากกลับมาเล่นอีก ทำให้ครอบครัว “ยนตรรักษ์” มีกำลังใจที่จะทำงานและดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำที่สวยงามได้เห็นการพัฒนาความสามารถเห็นแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอีกสิ่งที่เห็นในทุกๆ ครั้งคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขที่ทุกคนได้รับจากการชมคอนเสิร์ตที่ “ศาลาสุทธิสิริโสภา”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

พิธีประกาศเกียรติคุณ‘สตรีนักธุรกิจ-วิชาชีพตัวอย่าง และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก’ปี 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/234747

วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม U.S. Agency for International Development (USAID) คัดเลือกนักธุรกิจสตรีตัวอย่างนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ประจำปี 2559 และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง ประจำปี 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยปีนี้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต เป็นประธานจัดงาน ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 แล้ว ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และ Mr.John Peter Wildgrube รองเลขาธิการ USAIDให้เกียรติมาร่วมงาน นับเป็นนิมิตหมายแห่งความร่วมใจของภาครัฐร่วมเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการสนับสนุนความเป็นผู้นำด้วยการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า“งานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีผู้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบกิจการหรือประกอบวิชาชีพด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบความสำเร็จหรือเป็นผู้นำแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ได้รับรางวัลจึงควรค่าแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง การได้รับการยอมรับจากสังคมและก้าวมาสู่จุดนี้ได้ จะต้องผ่านปัญหา อุปสรรค และความยากลำบากมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การยกย่องและเชิดชูเกียรตินักธุรกิจสตรีและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างและสตรีผู้นำอนุรักษ์โลกตัวอย่างในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้สังคมรับรู้ว่า สตรีนั้นมีความสามารถเท่าเทียมกับบุรุษ อันจะส่งผลให้สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทในการบริหารมากยิ่งขึ้น และเป็นการจุดประกายแนวความคิดรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหารในองค์กรอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุลประธานสหพันธ์ฯ กล่าวว่า “ในปี 2559 เป็นปีอภิมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ด้วยทศพิธราชธรรมนั้นทั้งสองพระองค์ทรงอุทิศเวลาให้กับความกินดีอยู่ดีของพสกนิกร การประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง และสตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลกตัวอย่าง จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานพัฒนาวิชาชีพ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เจริญรอยตามพระยุคลบาทที่ทรงตรากตรำเพื่อพสกนิกรมาตลอด 7 ทศวรรษ โดยการประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ถือเป็นพันธกิจสำคัญของสหพันธ์ฯ ที่ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นมาตลอดสี่สิบปีที่ก่อตั้งสหพันธ์ฯ อีกทั้งคณะกรรมการทุกสมัยยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดพันธกิจให้มีวิวัฒนาการต่อไป จึงได้สร้างพลังแห่งอนาคตด้วยสตรีวัยก้าวหน้าซึ่งคัดเลือกจากสมาคมสมาชิกให้ได้รับทุนจากสหพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมกับองค์กรสตรีระหว่างประเทศ เป็นการเพิ่มประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ด้วยการเรียนรู้ที่จะมีบทบาทในเวทีโลก และสร้างความพร้อมก่อนที่จะส่งต่อโอกาสแก่รุ่นต่อไปอีกด้วย”

Mr. John Wildgrube, Deputy Chief of Party-Operations, USAID Low Emissions Asian Development Program กล่าวแสดงความยินดีว่าผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศไทย เป็นนักธุรกิจสตรีและวิชาชีพที่มีความคิดก้าวหน้า กระตือรือร้น ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และไม่หยุดยั้งที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

นักธุรกิจสตรีตัวอย่างและนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างที่ได้รับรางวัลทั้ง 10 คน มีดังนี้ ยุวดี จิราธิวัฒน์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่างส่วนกลาง, พัชรพิมล ยังประภากร นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคกลาง, ชลิดา เอกชัยพัฒนกูลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคเหนือ, นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคตะวันออก, ยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,รุ่งรัติ ศรีสุข นักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคใต้,ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา นักวิชาชีพสตรีตัว อย่างส่วนกลาง ภาครัฐ,ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนกลาง ภาคเอกชน,อารีรัตน์ เทียมทอง, นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนภูมิภาค ภาครัฐ, พิสมัยธารเลิศ นักวิชาชีพสตรีตัวอย่างส่วนภูมิภาคภาคเอกชน ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัล สุดยอดสตรีนักอนุรักษ์โลก ทั้ง 10 คน ได้แก่เกศรา มัญชุศรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เบญจมาศ นาคหลง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2, จันทนา สุขุมานนท์บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),จินนาลักษณ์ ชุ่มมงคล บริษัทจินนาลักษณ์จำกัด, ประยูร เหล่าสายเชื้อ บริษัท ดีจริงมอเตอร์ จำกัด, ละออ ตั้งคารวคุณบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด, ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี โรงแรมชาโต เดอ แบงคอก, วิจิตรา ตระการเถลิงศักดิ์บริษัท ลานนา ไรซ์ เทรด จำกัด, วิจิตราอร่ามวัฒนานนท์ บริษัท ซีเวล์ โฟรเซ่น ฟู้ดจำกัด, ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สตรีวัยก้าวหน้าดีเด่น” ประจำปี 2559 คือ ณัฐธิดา พละศักดิ์ เป็นสมาชิกสตรีวัยก้าวหน้าจาก สธวท.อุบลราชธานี จะได้รับทุนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม BPW Congress ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2560 ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

125 ปี พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทายาทและสมาชิกราชสกุล ‘วรวรรณ’ จัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/234012

วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

งานบำเพ็ญกุศลวันประสูติครบรอบ 125 ปี พล.ต.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

งานบำเพ็ญกุศลวันประสูติครบรอบ 125 ปี “พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์” ทายาทและสมาชิกราชสกุล “วรวรรณ” นำโดยธิดาเสด็จในกรมฯ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตรร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยมี สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่จากวัดต่างๆ ที่เสด็จในกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงบำเพ็ญกุศลเป็นประจำ มาร่วมสวดมนต์ถวายบำเพ็ญกุศลณ วิหารวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่25 สิงหาคม 2559

ภายในงานมีบุคคลสำคัญที่ล้วนแต่เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดและเคารพนับถือเสด็จในกรมฯ มาโดยตลอด อาทิ ผู้แทนพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เรณู ตังคจิวางกูรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ,ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์รองราชเลขาฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ, พล.ต.อ.สันต์ศรุตานนท์, ศ.ดร.จีระ-คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์,นงนุช เพชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ,ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ นายกราชบัณฑิตยสภา รวมถึงเครือญาติ“วรวรรณ” พล.ท.ม.ร.ว.สมชนก กฤดากร, ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ศุขเนตร, ม.ร.ว.วรวัลลภ วรวรรณ, ม.ร.ว.ชาญวุฒิ วรวรรณ,ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา, ม.ร.ว.มารศรี สุจริตกุล,ม.ร.ว.เบญจวรรณ จักรพันธุ์, ม.ร.ว.ทัชวรรณ สายเชื้อ, ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ, ม.ร.ว.ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว.มลุลีวรวรรณ, ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล รัชนี, ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ, ม.ร.ว.อภิรจิตรอาภาศิลป์, ม.ร.ว.สาวิกา วรวรรณ, ม.ร.ว.พงศ์กวี วรวรรณเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทาง กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย อภิชาติชินวรรโน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพ จัดงานบำเพ็ญกุศล พร้อมจัดงานเสวนา “มรดกทางภูมิปัญญาการทูตไทยของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมี วีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน, แผน วรรณเมธี,ศ.ดร.อรุณ ภาณุพงศ์, เตช บุนนาค, กษิต ภิรมย์ ร่วมเสวนาณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นปูชนียบุคคลที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปี พ.ศ.2534 และถวายพระเกียรติคุณในวาระที่ตรงกับปีวันประสูติ 100 ปี เสด็จในกรมฯ ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการทรงงานด้านต่างๆ ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทั้งในฐานะนักการทูตที่เป็นประธานสมัชชาองค์การสหประชาชาติองค์แรกและองค์เดียวที่เป็นคนไทยจนถึงทุกวันนี้ ทรงเป็นนักบัญญัติศัพท์ผู้ทรงวางรากฐานแห่งการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งราชบัณฑิตยสภาได้เสนอให้มีการประกาศถวายพระเกียรติคุณให้พระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งการบัญญัติศัพท์ ในด้านการศึกษาได้ทรงเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงเป็นประธานในคณะกรรมการก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทรงร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ศรีภูมิ-ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร ‘สังสรรค์-หรรษา เพื่อเตรียมอำลา-สู่สังคมผู้สูงวัย’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/233845

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

21สิงหาคม ที่ผ่านมาตรงกับวันเกิดที่มีอายุครบ 7 รอบ ของ ศรีภูมิ ศุขเนตร กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ แห่งราชรัฐโมนาโก
อดีตปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (สมัย ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์) พร้อมกับภริยา ม.ร.ว.วรรณาภรณ์
ศุขเนตร ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จึงชักชวนเพื่อนสนิทที่ล่องเรือในทะเลกันบ่อยๆ มาร่วมฉลองในงาน “สังสรรค์-หรรษา เพื่อเตรียมอำลำ สู่สังคมผู้สูงวัย” ณ ห้องรับรองของสถานกงสุลใหญ่โมนาโกซอย 61 ถนนสุขุมวิท ซึ่งอบอุ่นไปด้วยมวลมิตรมาร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

งานนี้ Back drop อันใหญ่เต็มผนัง ตั้งโดดเด่นบนเวที ที่บุตรชายคนที่ 2 ศิรเวท ศุขเนตร ได้จัดหามาติดเป็นภาพโมนาโกมองจากข้างบนเห็นภาพพระราชวังของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 ท่าจอดเรือยอชต์ และทัศนียภาพอันสวยงามของโมนาโก ส่วนด้านหน้ามีภาพตัดรถมอเตอร์ไซค์เจ้าเสน่ห์ Vespa ของอิตาลี บอกที่มาจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่ ซึ่งม.ร.ว.วรรณาภรณ์ จับสลากมานั่งเกาะท้าย โดยมีคุณศรีภูมิ จับสลากได้เป็นผู้ขับ ล่องตามชายฝั่งริเวียร่าของหน้าหนาวธันวาคม พ.ศ.2497 เพราะรถยนต์ของคณะนักเรียนฝรั่งเศสที่ไปเที่ยวกันตอนนั้นมีไม่พอกับจำนวนคน พอกลับปารีส ก่อนส่งคุณหญิงขึ้นเครื่องบินกลับลอนดอน คุณศรีภูมิ ยังได้มีโอกาสเป็นไกด์พาสาวจากลอนดอน ตระเวนชมกรุงปารีสโดยรถ Vespa อีก 3-4 วัน ราวกับหนัง Roman Holidays ที่มี Gregory Peck และ Audrey Hepburn เป็นตัวแสดงนำในอีกไม่กี่ปีต่อมา จนปี พ.ศ.2500 คุณหญิงกลับเมืองไทยก่อน และจัดพิธีหมั้นโดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ 2 ฝ่าย มีเพื่อนๆ เป็นพยาน อาทิ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์, ดร.เฉลิมชัย วสีนนท์, ดร.มาลดี บุนนาค, ดร.แน่งน้อย ตุงคสวัสดิ์ ตามมาด้วยพิธีแต่งงานที่กรุงเทพ ในเดือนสิงหาคม 2501

อยู่กันมาครบ 55 ปี เมื่อสิงหาคม พ.ศ.2556 ทั้งคู่จัดงานฉลองใหญ่ครบ 55 ปี ที่ห้องโถงของไปรษณีย์กลางบางรัก พอถามว่าทำไมฉลอง 55 ปี ทั้งคู่ก็ตอบว่า เพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงฉลองครบ 60 ปี หรือไม่ แขกเหรื่อที่มาร่วมงานประมาณ 600 คน ต่างก็ต้องยกนิ้วให้กับคุณ Bala Subramanion, อดีต Postmaster General of Singapore ด้วยวัย 96 ปี ก็ยังบินมาฉลองในงานนี้ด้วย

อยู่กันมาหลายปี มีบุตรชาย 3 คน คนโต สันธาน ศุขเนตร ทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายของการบินไทย, ศิรเวท ศุขเนตร คนที่ 2 เป็น นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในปัจจุบัน (ทั้งๆ ที่จบวิศวกรรมโยธาจาก U.C.Berkeley แต่มาต่อโทที่ HEC ปารีส) มีบุตรชายชื่อน้องโตน (ศุภพล) คนสุดท้อง พันเอก (พิเศษ) ศิรนันท์ ศุขเนตร อยู่กรมราชองครักษ์ แต่งงานกับ ทิพย์รัตน์ ศุขเนตร มีบุตรชาย 2 คน คนโต (สันตพัฒน์) เพิ่งสอบเข้าเป็นนักศึกษาปี 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนคนรอง (สิทธิพัฒน์)กำลังเรียนเกรด 11 อยู่ที่ Academy of Finance and Enterprise ที่นครนิวยอร์ก

ตำแหน่งปัจจุบันในวัย 84 ของ ศรีภูมิ ศุขเนตร มีอยู่มากมาย นอกจากเป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ของโมนาโกแล้ว ยังเป็นประธานสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) เป็นปีที่ 13, เป็นนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, เป็นกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), เป็นกรรมการของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์, เป็นกรรมการของมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เป็นประธานชมรมสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Légion d’Honneur อันมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส และเป็นประธานคณะที่ปรึกษาของกลุ่มบริษัทเบญจจิดาโฮลดิ้ง จำกัด ของครอบครัวเบญจรงคกุล

มีกิจกรรมทำมากมาย คุณศรีภูมิ จึงคิดว่าอยากทำอะไรได้เหมือนอดีต เมื่อรถ Vespa กลับเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทย 3-4 ปีที่แล้ว คุณศรีภูมิ จึงไปซื้อมาขับเล่น 1 คัน เพื่อจะพาคุณหญิงไปตระเวนตามซอยของสุขุมวิท แต่ในขณะซ้อมขับอยู่ 2-3 วันก่อนรถไปตกหลุมจะล้ม คุณศรีภูมิ จึงใช้แขนขวากระชากขึ้นมา เอ็นหัวไหล่ขาดไป 3.5 เซนติเมตร รถ Vespa ที่หมายมั่นปั้นมือ จึงกลายเป็นรถให้คนในบ้านเอาไปซื้อของปากซอย 61 แทน

ส่วนเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของชายวัย 84 ผู้นี้ คือ การตื่นตีสี่ทุกวัน ออกไปจ๊อกกิ้ง, จี้กง และเข้าห้อง Fitness ที่ Polo Club สัปดาห์ละ 3 วัน ตีกอล์ฟที่ราชกรีฑาสโมสรสัปดาห์ละ 2 วัน และจ๊อกกิ้งในซอยอีกสัปดาห์ละ 2 วัน รวม 7 วัน ไม่มีขาดเกิน นอกจากนั้น มีการสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงที่สโมสรทุกวัน ถึงเวลาดี 4 ทุ่ม เข้านอนทันที รวมทั้งยังเดินทางอยู่เป็นประจำทุกเดือนสิงหาคมไปกราบพระเจ้าองค์ตื้อ ที่จังหวัดชัยภูมิ 3 วัน กันยายนไปชมเมืองภูเขา Sapa ใกล้ๆ กรุงฮานอยอีก 4 วัน เดือนตุลาคมนี้จะไปชมกิจการโทรคมนาคมที่นครเซี่ยงไฮ้กับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ พฤศจิกายน ก็จะไปล่องแม่น้ำไรน์กับคณะที่เห็นหน้ากันในคอลัมน์นี้ ส่วนธันวาคมก็จะพาครอบครัวไปชมแสงเหนือ (Northern light) ที่นอร์เวย์ และสวีเดน ส่วนงานส่วนตัวที่อยากจะทำให้เสร็จก่อนอำลาเพื่อนฝูง ญาติมิตรไปก็ได้แก่การจัดตั้ง “สโมสรผู้สูงวัย” ขึ้นที่อำเภอศรีราชา เพื่อให้ผู้สูงวัยได้อยู่รวมกันอย่างสดชื่น มีกิจกรรมทำร่วมกัน เช่น การออกกำลังกาย การทานอาหาร การทัศนาจร การทำประโยชน์ต่อสังคมที่ด้อยโอกาส (เช่น การสอนภาษา, สอนภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์, การสอนงานช่างฝีมือ ฯลฯ) ไม่ต้องมานั่งรอลูกหลานอยู่คนเดียวในบ้านพักของตน เช่นเดียวกับคุณศรีภูมิ และม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ทำอยู่ในชีวิตประจำวัน ตามสโมสรต่างๆ และตามสังคมต่างๆ

ดังนั้น เมื่ออาจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง จับไมโครโฟนขึ้นพูดในงาน จึงบอกว่าดีใจมาก ที่ตนยังไม่สูงวัย เพราะอายุเพียง 66 ปี แต่ในงานนี้เจ้าภาพ อายุ 84 ก็เพิ่งจะเตรียมตัวเป็น “ผู้สูงวัย” จึงทำให้มีกำลังใจทำงานขึ้นอีกมาก เพราะยังไม่สูงวัย

ผู้ที่ครวญเพลงไพเราะในวันนี้ มี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร้องเสียหลายเพลงอย่างไพเราะ ทิพยรักษ์ สุขุม และลูกชาย-ศรีล สุขุม ก็ร้องเพลงได้ไพเราะมาก, ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ก็ออกมาร้องเพลงเช่นกัน ส่วน เปรมิกา สุจริตกุล ครวญเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสได้อย่างนุ่มนวล ในขณะที่สันธาน ศุขเนตร, ศิรเวท ศุขเนตร ได้รับขนานนามให้เป็น เอื้อ สุนทรสนาน และหลุยส์ อาร์มสตรอง ตามลำดับ จากนั้น พล.อ.วรเดช และ วิสาขา พลางกูร นำเปิดฟลอร์โรแมนติก เป็นคู่แรก ทำเอาท่านองคมนตรี ม.ร.ว.เทพกมล เทวกุล และ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา อยากออกมาเต้นบ้าง

ของชำร่วยในโอกาสครบ 7 รอบ ที่เจ้าภาพนำมามอบแก่แขกก่อนเลิกงานแล้ว ยังมี “กล้วยแขก” จากนางเลิ้ง ให้อีกคนละถุง ผู้มาร่วมงานต่างพึงพอใจ เพราะอร่อยพอๆ กับกล้วยแขกของราชกรีฑาสโมสร ห้องอาหาร Winning Post ซึ่งเราพกกลับมาทานที่บ้านไม่ได้ ก่อนจะปิดท้ายด้วยประธาน สนช. อวยพรให้เจ้าภาพทั้ง 2 มีอายุยืนยาวไปอีกอย่างน้อย 1 รอบ เพื่อจะได้ฉลองครบ 8 รอบ กันอีกครั้งหนึ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สนช. สังสรรค์ขอบคุณ ผู้สนับสนุน การจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/233079

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความชื่นชมจากทุกภาคส่วน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือคณะกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า” เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ดังนั้น คณะกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานขึ้นกล่าวขอบคุณ ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยงานนี้ยังได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้ ซึ่งภายในงาน ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานกรรมการโครงการฯ ขึ้นกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้มีอุปการคุณมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนั้นร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมร่วมกันสังสรรค์และสนุกสนานไปกับบทเพลงไพเราะที่ ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จับไมค์ร้องเพลงสร้างสีสันภายในงานให้บรรยากาศครึกครื้น นอกจากนี้ หนูน้อยคนเก่งจากเวทีเดอะวอยซ์ คิดส์ ซีซั่น 4 เด็กหญิงญฐมน อรุณประสบสุข หนึ่งในนักร้องกิตติมศักดิ์จากคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติฯ ก็มาร่วมขับร้องเพลงให้แขกเหรื่อได้ฟังอย่างน่ารักน่าเอ็นดูอีกด้วย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง