ลูกเสือที่บ้าน 14.28 พาเที่ยวทั่วไทย เพชรบุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/627858

ลูกเสือที่บ้าน 14.28 พาเที่ยวทั่วไทย เพชรบุรี : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

เพชรบุรี เป็นจังหวัดริมทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก  เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ตั้งแต่สมัยหิน  จากหลักฐานเครื่องมือหินขัด และภาชนะดินเผาโบราณ อายุราว 4,000 ปี  ในถ้ำที่ ต.ห้วยแม่เพรียง   ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน  ถ้ำเขากระปุก  ถ้ำกลัดหลวง  เขากระจิว  และบ้านหนองแฟบ  อ.ท่ายาง   บ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ

เพชรบุรีเคยอยู่ในอำนาจขอมโบราณ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  เรียก ศรีชัยวัชรบุรี    มีการสร้างพระปรางค์ 5 ยอดที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร และปราสาทศิลาแลงศิลปะขอม ที่วัดกำแพงแลง

ในสมัยสุโขทัย  ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่าเพชรบุรีเป็นเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง   และเป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางจากสุโขทัยไปอินเดียและลังกา

ในสมัยอยุธยา  เพชรบุรี มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ โดยชาวฮอลันดา และฝรั้งเศสเรียกว่า  “พิพรีย์ Pilli ,Pipili ”   เมื่อพ.ศ. 2134 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จทางเรือทะเลมาที่ชายฝั่งเพชรบุรีที่บ้านโตนดหลวง  แหลมผักเบี้ย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้สร้างพระราชวังและวัด บนเขาวัง   พระราชทานนามว่า  พระนครคีรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างพระราชวังรามราชนิเวศน์ (บ้านปืน)  และ พระบาทสมเด็จพรมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้าง พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน 

1.บ้านน้ำทรัพย์  ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง https://www.youtube.com/watch?v=3qLNctOdbXw (TPBS)

2. น้ำตาลมะพร้าว https://www.youtube.com/watch?v=ZOOLtbAO1UE (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

3. สวนตาลลุงถนอม https://www.youtube.com/watch?v=ul74yEFrvIw (กินเที่ยว 360)

4. เที่ยวเพชรบุรี https://www.youtube.com/watch?v=0Whi0OSbWrA (ชิลไปไหน)

5. ธนาคารปูบ้านแหลม https://www.youtube.com/watch?v=SUurppX7RZ4 (GSB  ธนาคารภูมิปัญญา)

ลูกเสือที่บ้าน 14.27 พาเที่ยวทั่วไทย ราชบุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625178

ลูกเสือที่บ้าน 14.27 พาเที่ยวทั่วไทย ราชบุรี : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

ราชบุรีเป็นดินแดนที่มีมนุษย์อยู่มาตั้งแต่สมัยหินกว่า 12,000 ปีมาแล้ว  มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยหินใหม่ ขวานหิน กำไลหิน ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านตะโกล่าง  บ้านห้วยม่วง  บ้านตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง  บ้านห้วยสวนพลู อำเภอบ้านคา บ้านหลวงบัว อำเภอจอมบึง และพบกลองมโหระทึกสำริด ที่เมืองโบราณ คูบัว ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยทวารวดี กว่าพันปีมาแล้ว    มีพระปรางค์วัดมหาธาตุสมัยขอมอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 18 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ เคยดำรงตำแหน่งยกกระบัตรเมืองราชบุรี  ปัจจุบัน มีตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชาวต่างประเทศ

1.คลองดำเนินสะดวก https://www.youtube.com/watch?v=r-N-w3FCTaE (Spirit of Asia)

2.โรงงานผลิตโอ่ง  https://www.youtube.com/watch?v=De07IgmaL48 (MCOT)

3.ค้างคาววัดเขาช่องพราน  โพธาราม

https://www.youtube.com/watch?v=ngeS77SQtCI (Spring News)

4.ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย ที่ อ.โพธาราม https://www.youtube.com/watch?v=AquxPCy0HXE (TPBS)

5. โรงงานต่อรถบัสที่บ้านโป่ง

https://www.youtube.com/watch?v=Wkcl50jJlT4 (Made in Thailand)

ลูกเสือที่บ้าน 14.26 พาเที่ยวทั่วไทย นครปฐม : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625175

ลูกเสือที่บ้าน 14.26 พาเที่ยวทั่วไทย นครปฐม : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

นครปฐมเป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยมาในยุคเหล็ก เมื่อ ราว 2,000 ปีก่อนนี้   เพราะมีการพบชิ้นส่วนขวานหิน  ลูกปัดหิน และภาชนะสำริด ที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง  บ้านหนองกบ ตำบลทุ่งลูกนก และบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อำเภอกำแพงแสน    เมืองนครปฐมโบราณ มีความเจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดี กว่าพันปีมาแล้ว  มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณวัดพระประโทณเจดีย์   พระปฐมเจดีย์ และเมืองกำแพงแสน      ในสมัยสุโขทัย เรียกนครปฐมว่า นครพระกฤษณ์    ในสมัยอยุธยา ความเจริญอยู่ที่เมืองนครชัยศรี ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดกลางบางแก้วในปัจจุบัน    สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราชวังสนามจันทร์ ที่นครปฐม    นครปฐมมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน  มีตลาดริมน้ำดอนหวาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

1.พระปฐมเจดีย์ https://www.youtube.com/watch?v=Fc0wPJZJ83g (Travel MGR)

https://www.youtube.com/watch?v=OINVz3zPP1I (พินิจนคร)

 2.คลองเจดีย์บูชา  https://www.youtube.com/watch?v=28L2OyoVVbY (พินิจนคร)

 3.ตลาดริมน้ำดอนหวาย https://www.youtube.com/watch?v=931sE0mOlbs (สนง.ปชส. นครปฐม)

ลูกเสือที่บ้าน 14.25 พาเที่ยวทั่วไทย กรุงเทพฯ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625174

ลูกเสือที่บ้าน 14.25 พาเที่ยวทั่วไทย กรุงเทพฯ : อาทร จันทวิมล

วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นเมืองที่ตั้งมาราว 200 ปี   เดิมชื่อเมืองบางกอก    ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการสร้างป้อมแบบฝรั่งเศสไว้สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีโซ่เหล็กวางข้ามแม่น้ำเพื่อป้องกันเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกได้   พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเพื่อทดแทนกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทำลาย โดยย้ายคนจีนที่เคยอยู่ไปที่บริเวณสำเพ็ง   ในพ.ศ. 2558 กรุงเทพฯมีนักท่องเที่ยวมากเป็นที่สองของโลกรองจากฮ่องกง คือ 18.7 ล้านคน    พ.ศ. 2559 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีอาหารข้างถนนดีที่สุดในโลก กรุงเทพ มีปัญหาการจราจรติดขัด น้ำท่วม และฝุ่นละอองมากบางฤดูกาล

1.มหานครอมรรัตนโกสินทร์ https://www.youtube.com/watch?v=P4UwsrqAg8I (กระจกหกด้าน)

2.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ https://www.youtube.com/watch?v=OfQsheG9sbA (Tjainess TV)

3.รัตนโกสินทร์ศักราช https://www.youtube.com/watch?v=o0Anzyd9VYA&list=PLD2bSXV7LLGirFr3PT1iCYoGXkrlczTFl&index=6 (กระจกหกด้าน)

4.ธนบุรีศรีมหาสมุทร https://www.youtube.com/watch?v=sd7c1z-pbuE&list=PLD2bSXV7LLGirFr3PT1iCYoGXkrlczTFl&index=5 (กระจกหกด้าน)

5.กรุงเทพในอดีต 2490

https://www.youtube.com/watch?v=sFBBi7S7FsQ (พินิจนคร)

6.คลองรอบกรุง https://www.youtube.com/watch?v=uY9Y-xfLV7w (พินิจนคร)

7.นางเลิ้ง https://www.youtube.com/watch?v=JNuoIepVNpU (พินิจนคร)

8.เจริญกรุง https://www.youtube.com/watch?v=0T7s8QhJyqQ (พินิจนคร)

9.เที่ยวกรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา https://www.youtube.com/watch?v=m-_4zaUzJiA (เที่ยวไทยไม่ตกยุค PBS)

10.ตลาดน้ำคลองลัดมะยม   เขตตลิ่งชัน https://www.youtube.com/watch?v=PHuswPPoivE (One 31)

ลูกเสือที่บ้าน 14.24 พาเที่ยวทั่วไทย นนทบุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625170

ลูกเสือที่บ้าน 14.24 พาเที่ยวทั่วไทย นนทบุรี : อาทร จันทวิมล

วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

นนทบุรี เป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา   โดยมีหลักฐานพระปรางค์หลวงที่ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ และบ้านตลาดขวัญที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา   สมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ  มีการยกบ้านตลาดขวัญเป็นเมืองนนทบุรี   สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมีการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้แม่น้ำเปลี่ยนกระแสทางเดิน เข้าคลองที่ขุดใหม่ กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน  ส่วนแม่น้ำเดิมกลายเป็นคลองอ้อม คลองบางกอกน้อย และคลองบางกรวย    พ.ศ. 2264 มีการขุดคลองลัดอีกทำให้เกิดเกาะเกร็ดขึ้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยา      สมัยรัชกาลที่ 2 และ 3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีการอพยพชาวมุสลิมปัตตานี และไทรบุรี มาอยู่ที่บ้านท่าอิฐ และบ้านบางบัวทอง

1.  เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด https://www.youtube.com/watch?v=0d1ZBELqS4s (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

2.ครูดนตรีไทย https://www.youtube.com/watch?v=4ZkriWin8uQ (พินิจนคร)

3. วัดสวนแก้ว  พระพะยอม กัลยาโน https://www.youtube.com/watch?v=7h3cCkmHHG4 (Mamia)

4. พาเที่ยวแดนประหาร  เรือนจำบางขวาง https://www.youtube.com/watch?v=1fVXYKHZGzc (Thairath Online)

5. Unseen นนทบุรี https://www.youtube.com/watch?v=RncmM0plfHI (Pinaidii)

ลูกเสือที่บ้าน 14.23 พาเที่ยวทั่วไทย ปทุมธานี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625167

ลูกเสือที่บ้าน 14.23 พาเที่ยวทั่วไทย ปทุมธานี : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565, 07.00 น.

เมื่อราว 5,000 ก่อน  บริเวณจังหวัดปทุมธานีเป็นทะเล เพราะปรากฏหลักฐานหอยนางรมขนาดใหญ่หลายล้านตัวที่ทับถมกันอยู่บริเวณวัดเจดีย์หอย อ.ลาดหลุมแก้ว   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์  พวกมอญเมืองเมาะตะมะอพยพหนีพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสามโคก  พ.ศ. 2461 เปลี่ยนชื่อเมืองสามโคกเป็นจังหวัดปทุมธานี   ในปัจจุบัน  ปทุมธานีมีสวนอุตสาหกรรมบางกระดีและนวนคร ที่มีโรงงานจำนวนมากตั้งอยู่   มีตลาดไทและตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรกรรมใหญ่ของประเทศ

1. ตลาดไท  แหล่งค้าส่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย https://www.youtube.com/watch?v=zq3NU42WsbA  (บ้านน้อคดาวน์)

https://www.youtube.com/watch?v=DJLxBBteUxg (ตลาดไทคลองถม เที่ยวเมืองไทย)

2.ขนมไทย ย่าพวง https://www.youtube.com/watch?v=AYt5cpkYVHI (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

3. ตลาดต้นไม้ คลอง 15  https://www.youtube.com/watch?v=Zb6JNUCIQKQ (MCOT)

4. วัดเจดีย์หอย https://www.youtube.com/watch?v=FQftZp2b3Kw (Anan Kemthong)

5. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร https://www.thai-koujyo.com/ie_summary.php?lg=th&ineid=0037 (Thai-Kouiyo)

6. สวนอุตสาหกรรมบางกระดี https://www.youtube.com/watch?v=lGilT56wnjo (กรมแรงงาน)

ลูกเสือที่บ้าน 14.22 พาเที่ยวทั่วไทย พระนครศรีอยุธยา : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625155

ลูกเสือที่บ้าน 14.22 พาเที่ยวทั่วไทย พระนครศรีอยุธยา : อาทร จันทวิมล

วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นเมืองหลวงราชอาณาจักรของชนชาติไทยระหว่าง พ.ศ. 1893 ถึง2310 อยู่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำป่าสักกับ เมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ที่เป็นเมืองเก่า และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดพนัญเชิงและวัดอโยธยา (วัดเดิม) ที่สร้างมาก่อนการตั้งกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง โดยรวมอำนาจระหว่างอาณาจักรละโว้ กับสุพรรณภูมิ  ราชอาณาจักรอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าระดับภูมิภาคกับจีน  ญี่ปุ่น เวียดนาม อินเดีย  เปอร์เชีย  ฝรั่งเศส  สเปน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ  โดยมีสินค้าสำคัญคือ ข้าวสาร หนังกวาง ไม้สัก เกลือ ปลาแห้ง  พริกไทย เมื่อ พ.ศ. 2534  องค์การยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นมรดกโลก

1.อโยธยาศรีรามเทพนคร https://www.youtube.com/watch?v=q-gYP4dydvA (กระจกหกด้าน)

2. อยุธยามรดกโลก https://www.youtube.com/watch?v=NFZRxhgv8yk (TPBS)

3.  กรุงเก่าเล่าใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=upkoM6EykXg (กระจกหกด้าน)

4.โรตีสายไหม https://www.youtube.com/watch?v=rbF8MgZygFw (GSB ธนาคารภูมิปัญญา)

5. Ayutthaya  https://www.youtube.com/watch?v=z6HEbZEYLHQ (Expedia)

ลูกเสือที่บ้าน 14.21 พาเที่ยวทั่วไทย อ่างทอง : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625150

ลูกเสือที่บ้าน 14.21 พาเที่ยวทั่วไทย อ่างทอง : อาทร จันทวิมล

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

อ่างทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี ปรากฏหลักฐานที่บ้านคูเมือง อำเภอแสวงหา และมีคนอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอ่างทอง มีชื่อเรียกว่าเมืองวิเศษไชยชาญ  โดยมีทุ่งป่าโมกเป็นที่ตั้งทัพรวมพลที่สำคัญ มีพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก นักรมคนสำคัญของเมืองวิเศษไชยชาญ คือขุนรองปลัดชูซึ่งนำกองอาทมาต 400 คนรบกับทหารพม่าที่ตำบลหว้าขาว ริมทะเลกุยบุรี จนตายหมดทั้งกองทัพ 

1.โครงการผันน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง https://youtu.be/63QEKItYBDs (สทท. กาญจนบุรี)

2. ชะอมสู้โควิดที่ตำบลโพธิ์รังนก https://www.youtube.com/watch?v=zWzSz_b7IVk (NBT)

ลูกเสือที่บ้าน 14.20 พาเที่ยวทั่วไทย สิงห์บุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/625143

ลูกเสือที่บ้าน 14.20 พาเที่ยวทั่วไทย สิงห์บุรี : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

สิงห์บุรีเป็นพื้นที่ซึ่งมีคนอยู่มาหลายพันปีก่อนประวัติศาสตร์  เพราะพบหลักฐานขวานหิน  กำไลสำริด ที่บ้านชีน้ำร้าย อ.อินทรบุรี  และที่ บ้านบางวัว  อ.บางระจัน   พบเมืองโบราณสมัยทวารวดี  มีคันดินคูน้ำ  ภาชนะดินเผา ลูกปัด  ที่บ้านคูเมือง  อ.อินทร์บุรี  และบ้านคีม อ.บางระจัน  สมัยอยุธยา สิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง  พ.ศ.2308 ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวต่อสู้พม่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา นำโดย พระอาจารย์ธรรมโชติ นายท่านนายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่  นายโชติ นายทองเหม็น  นายจันหนวดเขี้ยว นายทองแก้ว   ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดคือ ปลาช่อนแม่ลา

2.1 กินเพลิน เดินชิลล์ ที่สิงห์บุรี https://www.youtube.com/watch?v=wzbNtvV4ZF8 (เที่ยวไทยไม่ตกยุค)

2.2 ปลาช่อนแม่ลา https://localwisdom.gsb.or.th/category/index/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5 (GSB)

2.2 ตลาดไทยย้อนยุคค่ายบางระจัน https://www.youtube.com/watch?v=PifzMY0L0B4 (อมรินทร์ทีวี)

ลูกเสือที่บ้าน 14.19 พาเที่ยวทั่วไทย ชัยนาท : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/620595

ลูกเสือที่บ้าน 14.19 พาเที่ยวทั่วไทย ชัยนาท : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 07.00 น.

เมืองชัยนาทตั้งขึ้นเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ ในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ใช้ชื่อว่าเมืองแพรก หรือเมืองสรรค์  มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่นเจ้าพระยา ท่าจีน แม่น้ำน้อย   มีเขื่อนเจ้าพระยา และ สวนนกชัยนาท เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ   มีคลองชัยนาทป่าสัก สำหรับผันน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไปแม่น้ำป่าสัก  และคลองพระองค์เจ้าไชยยานุชิต ลงทะเลเพื่อบรรเทาอุทกภัยในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

4.1 คลองชัยนาทป่าสัก  ผันแม่น้ำเจ้าพระยาไปแม่น้ำป่าสัก https://www.youtube.com/watch?v=_TWJJ0iiNMY (กรุงเทพธุรกิจ)

4.2 สวนนกชัยนาท https://www.youtube.com/watch?v=UvARmNjgXHE (MCOT)