ลูกเสือที่บ้าน 14.63 พาเที่ยวทั่วไทย ยโสธร : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643210

ลูกเสือที่บ้าน 14.63 พาเที่ยวทั่วไทย ยโสธร : อาทร จันทวิมล

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

ยโสธร  เป็นชุมชนโบราณสมัยเจนละชื่อศังขปุระ ผู้ครองนครมีความสัมพันธ์ เป็นเครือญาติกับกษัตริย์ขอมชื่อ ศรีอีสานวรมัน (พ.ศ. 1159-1178) ต่อมาเข้าอยู่ในอาณาจักรล้านช้าง เดิมชื่อบ้านสิงห์ท่าสิงห์โคกในพ.ศ. 2322  เข้ามาในอาณาจักรสยามสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี   พ.ศ. 2357 สมัยรัชกาลที่ 2 ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองยศสุนทร  แล้วเปลี่ยนเป็นอำเภอยโสธรในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2515 แยกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี

พบจารึกโบราณสมัยเจนละที่ ดงเมืองเตย อ.คำเขื่อนแก้วสมัยพุทธศตวรรษที่ 12 และ บ้านตาดทอง อ.เมือง สมัยพุทธศตวรรษที่ 15พบหลักฐานการสร้างชุมชนสมัยพุทธศตวรรษที่ 11-16 ที่บ้านตาดทอง บ้านขุมเงิน อำเภอเมือง  บ้านโนนเมืองน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว  บ้านหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย และ บ้านโพนเมือง  อำเภอค้อวัง 

ที่อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดยโสธรมีนิทานปรัมปราเรื่องพญาคันคาก ซึ่งเป็นคางคกที่ได้รบกับพญาแถนจนได้ชัยชนะแล้วให้พญาแถนบันดาลให้ฝนตกลงมายังโลกมนุษย์มีงานใหญ่คืองานประเพณีบุญบั้งไฟ ในเดือนมิถุนายน   เพื่อบูชาพระยาแถน ที่เป็นเทพยดาคอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  โดยจะมีขบวนแห่ที่สวยงาม  และจุดจรวดบั้งไฟ ซึ่งเป็นดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ที่ทำจากดินประสิวมาคั่วกับถ่านไม้ตำละเอียดอัดใส่กระบอกไม้ไผ่หรือท่อเหล็ก แล้วต่อสายชนวนจุดไฟให้พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีนักท่องเที่ยวไปร่วมงาน จำนวนมาก   

งานบุญบั้งไฟขอฝนที่ยโสธร

https://www.youtube.com/watch?v=kXZy1L0WvOU (MCOT)

https://www.youtube.com/watch?v=be3HiGhxK3Y (TNN)

กิจกรรมรับผู้ป่วยที่ติดโควิด กลับบ้านเกิดที่ยโสธร

https://www.youtube.com/watch?v=J0P0VTeJ3Gk (TPBS)

https://www.youtube.com/watch?v=0Qy06iwYkPI (TPBS)

ถิ่นภูไท  บ้านห้องแซง  อ.เลิงนกทา

https://www.youtube.com/watch?v=YOkUhjASRM0 (TPBS)

สาวยโสธร

https://www.youtube.com/watch?v=B4Ma0Hd_WVg&list=RDB4Ma0Hd_WVg&index=1 (อาร์สยาม)

ทำไมลาบยโส ถึงมีชื่อเสียง

https://www.youtube.com/watch?v=mVdWvXmdcFU (Thai Franchise)

ลูกเสือที่บ้าน 14.62 พาเที่ยวทั่วไทย ชัยภูมิ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643206

ลูกเสือที่บ้าน 14.62 พาเที่ยวทั่วไทย ชัยภูมิ : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

เมื่อ 130 ล้านปีก่อน ที่บริเวณอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เคยเป็นที่อยู่ของสัตว์โบราณหลายชนิดเมื่อ พ.ศ. 2560  มีการพบหลักฐานกระดูกไดโนเสาร์กินพืชยุคครีเตเชียส  “ภูเวียงโกซอรัส สิริธรเน” ความยาวราว 15 เมตร แบบเดียวกับที่เคยพบที่ขอนแก่น   พร้อมทั้ง ฟันจระเข้ กระดูกปลา และหอยโบราณหลายชนิด ในชั้นหินทรายลึก 5 เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านพนังสื่อ  และพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์กินพืชยุคครีเตเชียสปากนกแก้วซิททาโคซอรัส ที่อำเภอคอนสวรรค์ด้วย

บริเวณจังหวัดชัยภูมิ มีคนอยู่อาศัยมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์   มีการพบเสมาหินยุคทวาราวดีอายุราวพันปีสมัยพุทธศตวรรษที่ 12-16 ที่ วัดศรีปทุมคงคาวนาราม บ้านกุดโง้ง อ.เมือง ลักษณะคล้ายกับที่พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง  กาฬสินธุ์      มีแหล่งโบราณคดีเมืองคอนสวรรค์ สมัยทวารวดี ที่มีคันดินคูน้ำรูปวงกลม   พบศิลาจารึกภาษาปัลลวะ ที่ห้วยมะอึและบ้านหัวขัว  อ.เกษตรสมบูรณ์ อีกด้วย

พุทธศตวรรษที่ 15-18  อาณาจักรขอมโบราณแผ่อิทธิพลเข้ามา  มีการสร้าง ปราสาทปรางค์กู่  ที่ อ.เมือง  และปราสาทกู่แดงที่ อ.บ้านเขว้า 

พ.ศ. 2365 สมัยรัชกาลที่ 3  มีการยกบ้านหลวง เป็นเมืองชัยภูมิ โดยมีพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นเจ้าเมืองคนแรก

ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ มีแร่โปแตชอยู่ใต้ดินจำนวนมาก  มีการทำเหมืองเพื่อนำโปแตชมาผลิตเป็นปุ๋ยพืช

1.ทุ่งดอกกระเจียว   ชัยภูมิ

https://www.youtube.com/watch?v=WCY5ScoZ34I (TNN)

https://www.youtube.com/watch?v=lye0nVQHwu4 (MCOT)

2.ภูแลนคา

https://www.youtube.com/watch?v=MXtBqJrKY6E (อมรินทร์ทีวี)

3.หม่ำ

https://www.youtube.com/watch?v=9LSDOXHVrMk (TPBS)

4.มอหินขาว  สโตนเฮนจ์ เมืองไทย

https://www.youtube.com/watch?v=gHGUC9lpU40 (MCOT)

5.เหมืองแร่โปแตช ใต้ดินสำหรับ ทำปุ๋ย ที่อ.บำเหน็จณรงค์

https://www.youtube.com/watch?v=wWcRbZ3ooVg (ไทยรัฐ)

https://www.youtube.com/watch?v=1o72PU402MM (ไทยรัฐ)

ลูกเสือที่บ้าน 14.61 พาเที่ยวทั่วไทย อุบลราชธานี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643202

ลูกเสือที่บ้าน 14.61 พาเที่ยวทั่วไทย อุบลราชธานี : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี มีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหิน ราว 14,000 ปีมาแล้วพบหลักฐานเครื่องมือหินในกลุ่มวัฒนธรรมโฮบินเหียนที่ถ้ำตาลาว กิ่ง อ.พนา

ราว 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานสังคมเกษตรกรรม ที่บ้านชีทวน อ.เขื่องใน  บ้านโนนสาวเอ้ อ.เมือง  บ้านดอนแสนพัน อ.เขมราฐ  และภาพเขียนสีชีวิตโบราณที่ผาแต้ม อ.โขงเจียม

ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-13 พื้นที่อุบลราชธานีอยู่ในอาณาจักรเจนละ (เขมรโบราณ) ก่อนสร้างเมืองพระนครในกัมพูชา เกิดชุมชนโบราณ บริเวณบ้านคูเมือง

อุบลราชธานีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสยามในสมัยกรุงธนบุรี  โดยยกฐานะบ้านห้วยจะระแมขึ้นเป็นเมืองอุบล

1.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  อ.โขงเจียม

https://www.youtube.com/watch?v=syKSB1y2jB8 (Sadoodta)

https://www.youtube.com/watch?v=FztCwpR3lOI (คำมั่น)

2.มหัศจรรย์ สามพันโบกแกรนด์แคนยอนเมืองไทย

https://www.youtube.com/watch?v=F-3Vb2zxGXo (MCOT)

3.ขัวน้อยร้อยปี ที่ตำบลชีทวน 

https://www.youtube.com/watch?v=6eQXCZe3IRo (ชื่นใจไทยแลนด์)   

4. ราชธานีอโศก  ชุมชนเรือโบราณ   ริมแม่น้ำมูล

https://www.youtube.com/watch?v=IT_AZ3PJgf0 (สำนักข่าวไทย)

5. ประวัติเมืองอุบล

https://www.youtube.com/watch?v=r3xVQl2oP38 (เอก)

6. งานแห่เทียนพรรษา  อุบล

https://www.youtube.com/watch?v=kLqlVVujcWw (TPBS)

ลูกเสือที่บ้าน 14.60 พาเที่ยวทั่วไทย อำนาจเจริญ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643199

ลูกเสือที่บ้าน 14.60 พาเที่ยวทั่วไทย อำนาจเจริญ : อาทร จันทวิมล

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญมีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 3,000-10,000 ปีมาแล้ว  จากหลักฐาน ภาพเขียนสีบนหน้าผา   ขวานและเครื่องประดับสำริด ที่แหล่งโบราณคดี บ้านโพนเมือง อ.พนา แหล่งโบราณคดีโนนเมือง อ.หัวตะพาน ซึ่งคล้ายกับโบราณวัตถุที่พบที่บ้านเชียง  อุดรธานี    ชนพื้นเมืองที่อยู่มาก่อนได้แก่พวก ข่า กวย และส่วย      มีการพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี และเจนละ อายุราว 1,000 ปี สมัยพุทธศตวรรษที่ 12-15 ที่แหล่งโบราณคดีดงเฒ่าเก่า อ.เมือง เป็นใบเสมาหินทรายสลักรูปหม้อน้ำและธรรมจักร   อิทธิพลของทวารวดีสิ้นสุดลงในพุทธศตวรรษที่ 16  

พ.ศ. 2401 มีการยกฐานะบ้านค้อใหญ่ เป็นเมืองอำนาจเจริญ ขึ้นกับเมืองอุบล   พ.ศ. 2536 ตั้งเป็นจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมกับจังหวัดหนองบัวลำภู และสระแก้ว

วิถีภูไท  ที่บ้านคำเดือย  อ.ชานุมาน

https://www.youtube.com/watch?v=hUPQi0bil2M (TPBS)

น้ำตกตาดใหญ่  อ.ชานุมาน

https://www.youtube.com/watch?v=_IHFYCk6j8o (MCOT)

เกษตรอินทรีย์ 365 วัน  บ้านหนองเม็ก  อ.เมือง

https://www.youtube.com/watch?v=y80U2mo4S2U (TPBS)

ลูกเสือที่บ้าน 14.59 พาเที่ยวทั่วไทย ศรีสะเกษ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643198

ลูกเสือที่บ้าน 14.59 พาเที่ยวทั่วไทย ศรีสะเกษ : อาทร จันทวิมล

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมีมนุษย์อยู่อาศัยมากว่า 3,000 ปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะมีการใช้ตัวอักษรหรือภาษาเขียน  มีร่องรอยคันดินคูน้ำ ชุมชนโบราณ ยุคเหล็ก พุทธศตวรรษที่ 12-13ในเขตอำเภอราศีไศล  ขุนหาญ  เช่นเมืองโบราณโคกขันธ์ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวอำเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน    พุทธศตวรรษที่13-17  สมัยขอมเรืองอำนาจ  มีการสร้างปราสาทหินสระกำแพงใหญ่  สระกำแพงน้อย ที่อำเภอ อุทุมพรพิสัย   ปราสาทบ้านปราสาท ที่อำเภอห้วยทับทัน  ปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่   ปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง  จนทำให้จังหวัดศรีสะเกษได้รับสมญาว่า นครร้อยปราสาท   

ในสมัยอยุธยา   เรียกชนเผ่าบริเวณศรีสะเกษที่มีเชื้อสายสืบมาจากพวกขอม เยอ และกวย (กูย)ว่า “เขมรป่าดง”  และมีการยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมืองขุขันธ์  พ.ศ. 2325 มีการยกบ้านโนนสามขาสระกำแพง เป็นเมืองศรีสะเกษ

หอมแดง และกระเทียม เป็นผลิตผลลือชื่อของศรีสะเกษ   มีการปลูกทุเรียน  และองุ่น บนพื้นที่ภูเขาไฟเก่าด้วย

หอมแดง  กระเทียม ศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=MQZeF6kR00w (TPBS)

https://www.youtube.com/watch?v=m9TPIRzh2Eo (ตามอำเภอจาน)

ปราสาทสระกำแพงใหญ่

https://www.youtube.com/watch?v=NL0Yqp8W2fA (Sadoodta)

คนตีมีดโบราณ บ้านโนนหล่อ

https://www.youtube.com/watch?v=zTLRHPn4h10 (TPBS)

ทุเรียนภูเขาไฟ  อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=-QZhm-cUozI (TPBS)

สวนองุ่นภูเขาไฟ อ.กันทรลักษ์

https://www.youtube.com/watch?v=NHk1KpeK4NI (TPBS)

ไก่ย่างไม้มะดัน  ห้วยทับทัน

https://www.youtube.com/watch?v=FwnnyZDSxUk (ThairathTV)

ลูกเสือที่บ้าน 14.58 พาเที่ยวทั่วไทย บุรีรัมย์ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/643191

ลูกเสือที่บ้าน 14.58 พาเที่ยวทั่วไทย บุรีรัมย์ : อาทร จันทวิมล

วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นภูเขาไฟเก่า ที่ระเบิดเมื่อราวหนึ่งล้านปีมาแล้ว    และมีความเจริญมาแต่ยุคทวารวดี กว่าพันปีมาแล้ว   มีปราสาทขอมโบราณหลายแห่ง เช่นปราสาทหินพนมรุ้ง ซึ่งสร้างมาแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 15ถึง17    มีการพบแหล่งโบราณคดีสำคัญ เช่นเตาเผาภาชนะดินเผาชนิดเครื่องถ้วยเขมร สมัยพุทธศตวรรษที่ 15-18 อยู่ทั่วไป     มีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชา  โดยมีช่องโอบก และช่องสายตะโก อ. บ้านกรวด  เป็นจุดผ่านแดนสำคัญ 

เดิมชื่อ เมืองแปะ นางรอง พุทไธสง (ไผทสมันต์) และประโคนชัย  แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นบุรีรัมย์ ในพ.ศ. 2476

ปราสาทพนมรุ้ง

https://www.youtube.com/watch?v=oq_ckheGVV4 (ประวัติศาสตร์นอกตำรา)

ลิซ่า จุดกระแสบุรีรัมย์ฟีเวอร์

https://www.youtube.com/watch?v=agi7rEWQ49E (Thairath online)

ลูกชิ้นยืนกิน  ตามรอยลิซ่า

https://www.youtube.com/watch?v=FyaoKHykxrI (MCOT)

ชุมชนบ้านโคกเมือง  อ.ประโคนชัย

https://www.youtube.com/watch?v=p2D9iMOOfK8 (ชุมชนทั่วไทย TPBS)

ชุมชนบ้านน้อย  อ.พุทไธสง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม

https://www.youtube.com/watch?v=uc2eZU3Vf9s (TPBS)

งานว่าว บุรีรัมย์

https://www.youtube.com/watch?v=a72_XPtimLY (อิสานมักม่วน)

ลูกเสือที่บ้าน 14.57 พาเที่ยวทั่วไทย สุรินทร์ : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/641298

ลูกเสือที่บ้าน 14.57 พาเที่ยวทั่วไทย สุรินทร์ : อาทร จันทวิมล

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

สุรินทร์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ อีสานใต้  เดิมชื่อ เมืองประทายสมันต์  ที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงช้าง  ทอผ้าไหม  และปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นที่อยู่ของชนหลายเผ่า เช่นไทยอีสาน กูย เขมร   มีช่องข้ามเขาบรรทัดไปเขมรหลายแห่ง เช่น ช่องปราสาท ช่องตาเมิน ช่องดอนแก้ว ช่องตะโก มีการเปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันต์ เป็นเมืองสุรินทร์ ใน พ.ศ. 2329

สุรินทร์เป็นเมืองโบราณ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 4,000 ปีมาแล้ว  มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ 3 ชั้น  บริเวณโรงพยาบาลสุรินทร์ และโรงเรียนสิรินธร ในปัจจุบัน    นอกจากนั้นยังมีแหล่งโบราณคดีบ้านโนนสวรรค์  อ.ชุมพลบุรี  ซึ่งพบเศษภาชนะดินเผาแบบขอม  แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท สมัยขอม  อ.ปราสาท ชุมชนทวารวดีบ้านพระพีด  อ.เขวาสินรินทร์  ชุมชนโบราณบ้านตรึม อ.ศีขรภูมิ      พุทธศตวรรษที่ 12-13 มีการสร้างปราสาทภูมิโพน ศิลปะขอมโบราณแบบไพรกเมงที่อ.สังขะปราสาทตาเมือนธม ที่ อ.พนมดงรัก 

หมู่บ้านช้างใหญ่สุดในโลก   บ้านตากลาง

https://www.youtube.com/watch?v=QWBlZuFcYk0 (Amarin TV)

https://www.youtube.com/watch?v=HUMeP_lW1Tc (TPBS)

https://www.youtube.com/watch?v=Lki9UeQJgDk (Khmer Surin)

https://www.youtube.com/watch?v=kF86D-tL-W4 (Chanawan)

ผ้ายกเงินยกทองบ้านท่าสว่าง   อ.เมือง  สุรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=xrxj2fzl974 (กระจกหกด้าน)

ผ้าไหมร้อยล้านบาท ที่ บ้านประทุน อ.ศีขรภูมิ

https://www.youtube.com/watch?v=oN8IrAleJUE (srikhorcdd)

หัวไชโป้ว สุรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=PDEQlyI1LFs (GSB)

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยบ้านปันรัว  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=EzG09pakStg (Bangaor TV)

เลี้ยงควายใหญ่ขายได้ราคาดี

https://www.youtube.com/watch?v=pdX3KSB_Zy4 (Naewna)

ลูกเสือที่บ้าน 14.56 พาเที่ยวทั่วไทย สระบุรี : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/641293

ลูกเสือที่บ้าน 14.56 พาเที่ยวทั่วไทย สระบุรี : อาทร จันทวิมล

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

พื้นที่จังหวัดสระบุรี มีความเจริญมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11-16 ในยุคทวารวดีกว่าพันปีมาแล้ว  โดยพบหลักฐานเมืองเก่าที่บ้านอู่ตะเภา อ.หนองแซง  และถ้ำพระโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย และถ้ำเขาวง  อ.พระพุทธบาท ซึ่งมีจารึกที่ผนังถ้ำด้วยอักษรปัลลวะ ภาษามอญโบราณ    ราวพุทธศตวรรษที่ 17 อาณาจักรทวารวดีได้เสื่อมลง เพราะมีพวกขอมแผ่อิทธิพลปกครองถิ่น   

เมืองสระบุรีตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนพ.ศ. 2112  มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน มีคลองสำคัญคือคลองรพีพัฒน์  มี  พระพุทธบาทสระบุรีที่ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งได้เสด็จฯไปนมัสการ    ตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 มีพวกโจรขึ้นไปลักเงินที่ปูลาดพื้น และทองคำที่หุ้มพระมณฑปน้อย  สมัยรัชกาลที่ 3 กองทัพสยามไปตีเมืองเวียงจันทน์ แล้วอพยพชาวลาวเวียง  และลาวพวน  และชาวไทยยวนจากโยนกเชียงแสน มาที่จังหวัดสระบุรีจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญคือ    เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  และน้ำตกสามหลั่น

1.พระพุทธบาท สระบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=UhIQOw4u2To (ตอนที่ 1 เผ่าทอง)

https://www.youtube.com/watch?v=RS8w-HlnOtI ( ตอนที่ 2 เผ่าทอง)

2.การผลิตปูนซิเมนต์ และชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรง

https://www.youtube.com/watch?v=NLNGiMUSQiM  (กบนอกกะลา)

https://www.youtube.com/watch?v=Znce2LAVQj4 (กบนอกกะลา)

3.ฟาร์มโคนม ไทย เดนมาร์ก

https://www.youtube.com/watch?v=CnPpX7ZLQq8 (กรมประชาสัมพันธ์)

4.ชาวไทยยวน  สระบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=kiNMsLkIO1I (TNN)

https://www.youtube.com/watch?v=jgoUyB5_yn8 (TPBS)

https://www.youtube.com/watch?v=A6VPih2IYk4 (พันแสงรุ้ง)

https://www.youtube.com/watch?v=fbgld0_Hsz8 (Thairath Online)

5.ข้าวเสาไห้   อ.หนองแซง https://www.youtube.com/watch?v=Gk6xgIMVRFk (Amarin TV)

6.โรงงานผลิตปลาร้าป้าสาย  สระบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=bv01uKU4do0 (Matichon TV)

ลูกเสือที่บ้าน 14.55 พาเที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/641288

ลูกเสือที่บ้าน 14.55 พาเที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

นครราชสีมาหรือโคราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย  และมีประชาการมากเป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ    บริเวณอำเภอสีคิ้ว และโนนสูง มีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคหิน ราว 3,000 ปีมาแล้ว  ต่อเนื่องมาถึงยุคสำริดและยุคเหล็ก  โดยมีหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท   และบ้านโนนวัดซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีการฝังศพในภาชนะดินเผา     ที่อำเภอพิมายพบเครื่องปั้นดินเผาแบบพิมายดำ และแบบปากแตร 

อาณาจักรศรีจนาศะสมัยทวารวดี ราวพันปีมาแล้ว  มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโบราณเสมา อำเภอสูงเนิน มีการพบจารึกบ่ออีกา ที่อำเภอสูงเนิน พ.ศ. 1411  ใช้อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร  และจารึกศรีจนาศะ พ.ศ. 1480   ระบุว่าศรีจนาศะมีความสัมพันธ์กับเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองละโว้ลพบุรี   พุทธศตวรรษที่ 15 จักรวรรดิขอมแผ่อำนาจข้ามาทำให้อาณาจักรศรีจนาศะสิ้นสุดลง   หลัง พศ. 1600มีการสร้างปราสาทหินพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนา นิกายมหายาน  ด้วยอิฐดินเผาและหิน ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7   จารึกปราสาทพระขรรค์ พ.ศ. 1734 กล่าวถึงเส้นทางราชมรรคาจากพิมายไปถึงนครวัด โดยมีที่พักพร้อมด้วยไฟ 17 แห่งระหว่างทาง

หลัง พ.ศ. 1900 รัฐอยุธยาขยายอำนาจควบคุมลุ่มแม่น้ำมูล สร้างเมืองนครราชสีมาขึ้นแทนที่เมืองพิมาย หลัง พ.ศ. 2000  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการวางผังเมืองนครราชสีมาใหม่โดยเดอ ลามาร์ วิศวกรฝรั่งเศส  มีเมืองบริวารคือ นครจันทึก (สีคิ้ว)   ชัยภูมิ พิมาย บุรีรัมย์ และนางรอง

สมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงค์ยกทัพมากวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปยังเวียงจันทน์  คุณหญิงโม ภริยาพระปลัดเมืองนำพวกผู้หญิงใช้กระบองและหลาวไม้เข้าต่อสู้กับฝ่ายลาวที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องถอยทัพกลับไป    ต่อมาคุณหญิงโมได้รับแต่งตั้งให้เป็นท้าวสุรนารี และมีการสร้างอนุสาวรีย์ ไว้ที่ประตูเมืองถึงปัจจุบัน

ในรัชกาลที่ 3  มีการใช้แร่ทองแดงจากเหมืองทองแดงที่ตำบลจันทึก   นครราชสีมา มาหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 2 องค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพระประธานที่วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง นนทบุรี และ วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพ

1.สถานที่ท่องเที่ยว นครราชสีมา  https://www.youtube.com/watch?v=fKxU1WNt0Ek (Travel Thailand)

2. เขาใหญ่ มรดกโลก https://www.youtube.com/watch?v=zrBvkwKzTuk (ตอนที่ 1 New 18)

https://www.youtube.com/watch?v=PGx1B1MHtEM (ตอนที่ 2 New18)

https://www.youtube.com/watch?v=GqlLgMFMs7s (ตอนที่ 3 New 18)

หอเอนปิซ่า อิตาลี ในเมืองไทยที่เขาใหญ่ ฯ

https://www.youtube.com/watch?v=GqbVwCTEBcc (Journey DD)

3. ฟาร์มโชคชัย  ปากช่อง

https://www.youtube.com/watch?v=I1kkWWCnHmU (Homeland)

4.ปราสาทหินพิมาย

https://www.youtube.com/watch?v=oTS0PjXL42s (Thairath)

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_666630 (Matichon TV)

https://youtu.be/uaUd-dnnYVM (ตอนที่ 1  พิมาย รัฐเครือญาติอยุธยาและกัมพูชา Matichon TV)

https://youtu.be/JX1mZllFf7M (ตอนที่ 2 พิมาย ชุมทางแม่น้ำหลายสาย Matichon TV)

https://youtu.be/_5k96L9vf64 (ตอนที่ 3พิมาย   ผู้หญิงเป็นใหญ่ ก่อนพุทธพราหมณ์  เข้ามา Matichon TV)

https://youtu.be/5VjsNu79JEo (ตอนที่ 4  พิมาย ถิ่นบรรพชนเขมร Matichon TV)

https://youtu.be/CW1LeOE_InM (ตอนที่ 5 พิมายหมดยุครุ่งเรือง ก้าวสู่อยุธยาเป็นใหญ่ Matichon TV)

5.เส้นทางราชมรรคาโบราณพันปี  ระหว่าง พิมาย-นครธม

https://www.youtube.com/watch?v=3AX7TogF8Hg (จดหมายเหตุกรุงศรี)

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Khmer_Highway (Wikipedia)

ลูกเสือที่บ้าน 14.54 พาเที่ยวทั่วไทย ขอนแก่น : อาทร จันทวิมล

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ลูกเสือที่บ้าน 14.54 พาเที่ยวทั่วไทย ขอนแก่น : อาทร จันทวิมล

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565, 07.30 น.

เมื่อหลายล้านปีก่อน  บริเวณจังหวัดขอนแก่น เป็นที่อยู่ของไดโนเสาร์ขนาดใหญ่  คณะสำรวจยูเรเนียมของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบกระดูกของไดโนเสาร์ซอโรพอต กินพืช เดิน 4 เท้า  คอยาวหางยาว   ยุคครีเตเชียสตอนต้น   อายุราว 130 ล้านปี ที่ประตูตีหมา  อำเภอภูเวียง  ตั้งชื่อว่า ภูเวียงโกซอรัส สิริธรเน่   นอกจากนี้ยังได้พบกระดูกไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นในจังหวัดขอนแก่นอีกหลายตัว

เมื่อราว 5,000 ปีก่อน มีมนุษย์ถ้ำ อาศัยอยู่ ที่ถ้ำมือแดง  ถ้าหินลาดหัวเมย อำเภอภูเวียง   บ้านเมืองเก่า อำเภอเวียงเก่า   แหล่งโบราณคดีโนนนกทา กิ่งอ.หนองนาคำ (พบเครื่องปั้นดินเผาที่มีแกลบข้าวผสม เครื่องใช้ทำจากสำริดและเหล็ก อายุ 3,500 ปี)  แหล่งโบราณคดีโนนเมือง ต.ชุมแพ  (พบคูดินคูน้ำกำแพงเมือง และเสมาหิน อายุ 2,500 ปี)  แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย อ.เมือง  (พบลูกปัดและต่างหูเปลือกหอยทะเล  ปลาร้า  เกลือ  อายุ 2,500 ปี )  ชุมชนโบราณบ้านเมืองเพียอ.บ้านไผ่ (พบแม่พิมพ์กำไลดินเผา  พระพุทธรูปหินทราย ลูกปัดแก้ว)  เมืองโบราณชัยวาน   กิ่งอ.โคกโพธิไชย  พบคันดินคูน้ำ  พระพุทธรูปหินทราย  เสมาหิน)  บ้านศรีฐาน  บ้านท่ากระเสริม บ้านโนนกู่ โนนแท่น บ้านบัวสิมมา

มีการพบพระพุทธรูปแกะสลักสมัยทวารวดี สมัยพุทธศตวรรษที่ 12 ถึง16  ที่ถ้ำเพิงผา  ภูเวียง   ต่อมาตกอยู่ใต้การปกครองของขอม  และอาณาจักรล้านช้าง

1.  หมู่บ้านงูจงอางที่บ้านโคกสง่า  ฝูงค้างคาวที่ภูผาม่าน https://www.youtube.com/watch?v=6eQXCZe3IRo (ชื่นใจไทยแลนด์)

2.  หมู่บ้านโนนสว่าง  อนุรักษ์ควายไทย พันตัว  https://www.youtube.com/watch?v=DyVI-fqnTfY (ข่าวช่อง 8)

3. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

https://www.youtube.com/watch?v=87IdKOTlEcw (MCOT)

https://mgronline.com/travel/detail/9620000124039 (MGR)

4. แหล่งโบราณคดี โนนเมือง

https://www.youtube.com/watch?v=oIpsYinpOkY (Feelthai)