หนังสือเด่น : ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในชีวิตของคน ขึ้นอยู่กับกรอบความคิด หรือ Mindset ที่แตกต่าง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/610894

หนังสือเด่น : ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในชีวิตของคน ขึ้นอยู่กับกรอบความคิด หรือ Mindset ที่แตกต่าง

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือ ‘Mindset  ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา’ เป็นหนังสือแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ คือ Mindset: The New Psychology of Success ผู้เขียน Carol S. Dweck นักจิตวิทยาและอาจารย์ชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่มีผลงานโดดเด่นคือทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของปัจจัยที่ทำให้คนสามารถประสบความสำเร็จ จนกระทั่งมาพบว่าความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับความคิด 2 แบบ แบบหนึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ส่วนอีกแบบจะทำให้พัฒนาแบบก้าวกระโดด และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีแต้มต่อในชีวิตหรือตัวช่วยอะไรก็ตาม แนวคิดนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกวงการ ถูกนำไปเขียนเป็นหนังสือจิตวิทยาที่ขายดีที่สุด 10 ปีติดต่อกัน รวมทั้งกลายเป็นวิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสแตนฟอร์ด แปลเป็นภาษาไทยโดยพรรณี ชูจิรวงศ์

แนวคิดดังกล่าวคือเชื่อว่ากรอบความคิด ( Mindset)  ทำให้คนแตกต่างกัน มนุษย์ทุกเพศทุกวัยในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่มีกรอบความคิดอยู่ 2 แบบ คือ กรอบคิดแบบตายตัว (Fixed mindset) และ กรอบคิดแบบพัฒนาได้ (Growth mindset)   คนที่มีกรอบความคิดแบบ Fixed mindset คือคนที่มีความคิดหรือทัศนคติที่ติดยึดอยู่กับกรอบความคิดเดิม เรื่องเดิม เป็นคนไม่กล้าเสี่ยงแม้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต เกรงกลัวความผิดพลาด กลัวการเปลี่ยนแปลง แม้แต่การที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ยังไม่กล้า ไม่กล้าทำอะไรยากๆ เพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ เวลาล้มเหลวจะโทษคนอื่นตลอดเวลา ส่วนคนที่มีกรอบความคิดแบบ Growth mindset จะมีความเชื่อว่า ทุกสิ่งอย่างในชีวิตสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ชอบศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา ชอบความท้าทาย หากทำอะไรล้มเหลวก็จะถือโอกาสก้าวข้ามและนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในการพัฒนาตัวเอง

มนุษย์เราที่มีกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือ สิ่งแวดล้อมที่อาศัย  แต่คนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้หรือ Growth mindset ก็จะสร้างความก้าวหน้า และสามารถเปลี่ยนกรอบคิดจากลบเป็นบวกได้ง่าย สำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัว Fixed Mindset  นั้นก็อาจจะพัฒนาได้ แต่จะยากกว่า ต้องใช้ความตั้งใจและพยายามอย่างสูง  เพราะมีความคิดและความเชื่อที่เป็นลบอยู่ และ มีแนวโน้มที่อาจจะล้มเลิกความพยายามในอนาคตอันใกล้ได้อีกด้วย  

ในเนื้อหาในเล่มเมื่ออ่านแล้วก็จะเข้าใจกรอบความคิดทั้ง2แบบ และสามารถแบ่งแยกได้ว่าใครมีกรอบความคิดแบบไหน  การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด กรอบความคิดจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทุกด้าน  อาทิ สภาวะการเป็นผู้นำในองค์กร การทำงานที่ประสบผลสำเร็จ ความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูก  ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยภาษาที่อ่านสนุกอ่านง่าย เรียบเรียงดี และทำให้เราเข้าใจเรื่องกรอบความคิดชัดเจนขึ้น  และสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้  และ ไม่ว่าเราจะเป็นคนมีกรอบความคิดแบบกรอบคิดแบบตายตัว (Fixed mindset) และ กรอบคิดแบบพัฒนาได้ (Growth mindset)    ก็สามารถพัฒนาตัวเองได้  ขึ้นอยู่ว่าเราอยากเป็นคนประสบความสำเร็จ หรือจะเป็นคนล้มเหลว

เรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ด้วยคอนเทนต์ ตั้งแต่เบื้องต้นจนสามารถสื่อสารได้เหมาะสม

‘คอนเทนต์’ เป็นสิ่งที่การทำการตลาดในปัจจุบันให้ความสำคัญ แต่การที่จะทำให้คอนเทนต์ ทรงพลังและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องรู้จักก่อนว่าคอนเทนต์คืออะไร คอนเทนต์ทำงานอย่างไร และจะเข้ามาช่วยการตลาดได้อย่างไร เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีพอแล้ว เราก็จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ หนังสือ “สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า” หรือ “How to Do Content Marketing Right” เล่มนี้ จึงเป็นหนังสือเล่มที่มีความสำคัญต่อวงการการตลาดคอนเทนต์เป็นอย่างมาก ซึ่ง “ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง”เจ้าของเพจ nuttaputch.com ที่เขียนได้อย่างละเอียด แต่เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้จริง สามารถทำการตลาดคอนเทนต์ได้อย่างถูกทิศทาง มีหลักการ เข้าถึงแก่น และ เกิดผลลัพธ์อย่างที่องค์กรต้องการ ต่อให้เราจะไปอยู่ในองค์กรไหน มีสินค้าหรือการบริการที่แตกต่างกันไปก็ตาม หนังสือเล่มนี้ราคา255.00 บาท

100 บุคคลสำคัญที่ชาวไทยทุกคนควรจดจำ ผู้กำโชคชะตาประเทศชาติทั้งทางตรงและอ้อม

“สยามประเทศ” ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาอย่างยาวนาน โดยส่วนหนึ่งนั้นมาจากบุคคลที่มีอิทธิพล ที่สามารถกำหนดชะตาชีวิตและความเป็นอยู่ ของราษฎร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หนังสือ “100 ฅน ผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง”ผู้เขียน    ทศ คณนาพร และคณะ เล่มนี้ ได้รวบรวมบุคคลสำคัญผู้มีอิทธิพลทั้งด้านการดำรงชีวิต ในความคิด การกระทำ หรือในบางเวลานั้น ถึงขั้นเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของคนทั้งประเทศมาให้ผู้อ่านได้รู้จัก ซึ่งการเรียนรู้สิ่งที่ผ่านมาในอดีตนั้นล้วนเกิดผลดี สามารถนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิต และยังทำให้เราสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้เรียนรู้อย่างละเอียดถึงรากเหง้าความเป็นคนไทย เรื่องของบรรพบุรุษ บุคคลสำคัญ ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ แนวความคิด และการกระทำที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด ที่ทำให้มีชาติไทยและสังคมไทยอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้ จำหน่ายในราคา195.00 บาท

เคล็ดลับการเล่นหุ้นเล็กๆให้ได้กำไรไม่ธรรมดา ปูพื้นฐาน เสริมความรู้ให้นักลงทุนหน้าใหม่

“Small Stock” หรือ “หุ้นเล็ก กำไรไม่ธรรมดา” เล่มนี้  เขียนโดย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม นักลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว่า 1+1 อาจจะไม่เท่ากับ 2 เสมอไป โดยเฉพาะในตลาดหุ้นที่มีความผันผวน เคลื่อนไหว ไม่แน่นอนสูง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตที่ทุกฝ่ายต่างเฝ้าลุ้น หนีรอดจากการขาดทุนให้ได้ และมองหาโอกาสครั้งใหญ่ในการเติบโตแบบก้าวกระโดด  หนังสือนี้เป็นเรื่องของทั้งจิตวิทยาการลงทุนในแบบที่มือใหม่และนักลงทุนควรทำความเข้าใจ เป็นเคล็ดลับการเรียนรู้การจัดการ การทำกำไรในหุ้นฯลฯ เป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพอร์ตของตัวเอง ไม่ต้องมานั่งงมเรียนรู้เอง เนื้อหาในเล่มได้เล่าอย่างเป็นกันเองด้วยภาษาอ่านสนุก เข้าใจง่าย สไตล์ “คุณแพ้ท ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” ส่วนเทคนิค วิธีคิดและวิธีจับตาหาหุ้นเล็ก หุ้นธรรมดา ๆ แต่กำไรไม่ธรรมดาที่ว่า สามารถหาคำตอบในหนังสือเล่มนี้ จำหน่ายในราคา279.00 บาท

มหากาพย์ไซ-ไฟคลาสสิกของโลกตลอดกาล นำมาสร้างเป็นหนังฟอร์มยักษ์ให้ได้ชมกันอีกครั้ง

“มหาศึกแห่งดูน” มหากาพย์นี้เริ่มต้นที่การแย่งชิง ‘สไปซ์’เครื่องเทศที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาล บนดาว “อาร์ราคิส” หรือ “ดูน”ดาวแห่งทะเลทราย โดย จักรพรรดิพาดิชา ผู้นำสูงสุดของเหล่าดวงดาว มีบัญชาให้ “ดยุคเลโท อะเทรดีส ไปครองบัลลังก์ดูน แต่หนทางไม่ได้ราบรื่น เพราะมีคนจ้องจะโค่นล่มอำนาจของจักรพรรดิแห่งกาแล็กซี เพื่อต้องการชิงอำนาจครอบครองเครื่องเทศดังกล่าว และพอล อาทีย์เดส บุตรชายวัย 15 ปีของดยุคเลโท เป็นความหวังเดียวที่จะลุกขึ้นมายุติแผนการร้ายนั้น พวกเขาสามารถไว้ใจใครได้บ้าง ใครเป็นผู้ทรยศ และพอลจะรอดพ้นจากเงื้อมมือได้อย่างไร  มหากาพย์เล่มนี้เขียนโดย “แฟรงก์ เฮอร์เบิร์ต” ตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1965    และกลายเป็นนิยายชิ้นเอกของโลกมาจนถึงปัจจุบัน เป็นนิยายที่มีส่วนผสมอันยอดเยี่ยมของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ การผจญภัยอันตื่นเต้น ไซ-ไฟ แฟนตาชี การเมือง และการหักมุมอันยากจะคาดเดา  ได้รับการยกย่องว่าเป็นนิยายไซ-ไฟคลาสสิกของโลกตลอดกาล หนังสือเป็น Book Set 2 เล่มจบ ราคา 799.00 บาท

หนังสือเด่น : รวมทุกทักษะความรู้ที่ ‘ผู้นำยุคใหม่ต้องมีอย่างครบถ้วน’ เป็นผู้นำในที่แบบตัวของตัวเอง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/609299

หนังสือเด่น : รวมทุกทักษะความรู้ที่ ‘ผู้นำยุคใหม่ต้องมีอย่างครบถ้วน’  เป็นผู้นำในที่แบบตัวของตัวเอง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

หนังสือ

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือ How to Lead คิด และ ทำ นำคน ให้แตกต่าง ของ Jo Owen โค้ชและวิทยากรชื่อดังด้านการเป็นผู้นำและการจัดการระดับโลก แปลโดยกัลศลา วนันโท เล่มนี้เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 5 นอกจากจะโฟกัสทักษะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังโฟกัสที่การเป็นผู้บริหารที่ดีและประสบผลสำเร็จในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย หนังสือทักษะการเป็นผู้นำเล่มนี้ เกิดขึ้นจากการสำรวจวิจัยคุณสมบัติการเป็นผู้นำ ที่มีทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อให้ได้บทสรุปการเป็นผู้นำที่ดีและให้เห็นภาพรวมของการบริหารงานแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเป็นผู้นำจากแนวคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้คือ การเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน นำองค์กรในระดับใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติมากมาย แต่ต้องเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยสิ่งที่ควรมุ่งเน้นให้ความสำคัญคือ การตั้งเป้าหมายการพัฒนาและบริหารด้านไอพีเอ (IPA) คือความคิด Idea ผู้คนคือ People และ การลงมือทำ Action โดยในเนื้อหาได้ออกออกมาอธิบายและขยายความไอพีเอไว้ในส่วนที่ 1-3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นเรื่องของความคิด พลังความคิดที่ดีต้องสอดคล้องกับคนอื่นคุ้มค่าที่จะลงมือ ต้องสื่อสารหรือขายความคิดให้คนเกี่ยวข้องเป็น ความคิดต้องสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ ต้องจัดการกลยุทธ์ให้เป็น ในส่วนที่ 2 พูดถึงกลยุทธ์ในการจัดการกับทีมงาน การสร้างทีมที่จะมาสนับสนุนเปลี่ยนไอเดียของผู้บริหารให้เป็นจริง ศิลปะการสร้างทีมงาน การคัดเลือกการจ้างคน การไล่ออก การโค้ช การกระตุ้นทีมการบริหารและจัดการผลงานของทีม ส่วนที่ 3การลงมือทำ คือการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างยอดเยี่ยมแล้วบรรลุเป้าหมาย โดยการบริหารจัดการเวลา ความเปลี่ยนแปลง จัดการโครงการ ความขัดแย้ง การรับมือกับวิกฤต การต่อรองงบประมาณและเป้าหมาย การควบคุมค่าใช้จ่ายการตัดสินใจ การสร้างกลไกความสำเร็จ ส่วนที่ 4เกี่ยวกับทักษะแห่งความสำเร็จที่ผู้นำต้องฝึกให้เชี่ยวชาญ ทั้งการอ่าน การเขียน การประชุมการนำเสนอ การคำนวณตัวเลขต่างๆ และส่วนที่ 5คือทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนหน้านี้ ได้แก่ ต้องรู้จักสร้างเส้นทางอาชีพของตนเอง เรียนรู้และฝึกทักษะให้สัมพันธ์กับตลาดแรงงาน ทักษะการโน้มน้าวใจ สร้างเครือข่ายที่ทรงอิทธิพล และสร้างความเชื่อใจ ทักษะด้านคนและการเมือวง รับมือกับความเปลี่ยนแปลง ความไม่ชัดเจน ความท้าทายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รู้วิธีบริหารจัดการพนักงานทักษะสูงๆ

หนังสือเล่มนี้ลำดับขั้นตอนเนื้อหาเป็นเหตุผลต่อเนื่องกัน ในตอนเริ่มต้นของแต่ละส่วนมีการบอกขอบเขตของเนื้อหาชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับการอ่านหนังสือประเภทนี้ ส่วนการวางเนื้อหาก็เป็นไปตามลำดับความสำคัญ และมีความเกี่ยวเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ก็สามารถแยกอ่านเป็นเรื่องๆ เป็นหัวข้อได้ เพราะทักษะแต่ละได้ระบุอออกเป็นส่วนๆ อ่านส่วนไหนก็สามารถทำความเข้าใจส่วนนั้นได้ทันที เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบจะช่วยทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ด้านการเป็นผู้นำได้เร็วขึ้น เข้าใจบริบทการเป็นผู้นำอย่างชัดเจน เป็นกรอบในการฝึกฝนการก้าวสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องไปค้นคว้าหรือคลำทางด้วยตัวเอง เพราะในหนังสือค่อนข้างสมบูรณ์นำไปปรับใช้ได้ทันที

ความเชื่อในกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนของจักรวาล อยากได้พลังบวก ก็ให้คิด พูด ทำ แต่เรื่องบวก

“ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข” เล่มนี้ เป็นผลงานเล่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก เขียนโดย “เว็กซ์ คิงส์”นักเขียนอินฟลูเอนเซอร์ใน Instagram ที่ให้คำปรึกษาและแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มาแล้วทั่วโลก เรียกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ ความลับของการบรรลุในสิ่งยิ่งใหญ่นี้คือการเข้าใจ กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนที่กล่าวว่า ทุกอย่างในจักรวาลล้วนเกิดจากแรงสั่นสะเทือน แรงสั่นสะเทือนที่มีความถี่ตรงกัน สามารถดึงดูดกันได้ คนเราควรเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางอารมณ์ให้เป็นบวกเพื่อตรงกับพลังงานบวกของจักรวาล จักรวาลก็จะสะท้อนคลื่นความสุข ความสำเร็จกลับมาเท่าทวีคูณ ทุกคำพูด อารมณ์ และการกระทำของคนเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทันที อย่าเผลอไผลไปตามสมองที่ติดนิสัยชอบผลักไสโชคและสิ่งดีๆ ด้วยพลังลบ ก็จะได้ผลลบกลับมา ผลงานเล่มนี้สร้างยอดขายกว่า 600,000 เล่มทั่วโลก จำหน่ายในราคา 245.00 บาท

ตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยวิธีเรียบง่าย แต่ทรงพลัง ด้วย 21 เคล็ดลับเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตลอดชีวิต

หนังสือ “Brian Tracy on Goals! 21 หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต” จะเป็นการเปิดเผยถึงหลักการตั้งเป้าหมายที่เรียบง่ายเหนือกาลเวลา และทรงพลัง สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านมาแล้ว โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลก หนังสือเล่มนี้จะเปิดเผย 21 หลักการตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงประสบผลสำเร็จจริง โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ของ “Brian Tracy” ผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จอันดับหนึ่งของโลก หนังสือจะทำให้ผู้อ่านสามารถสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยม สร้างเป้าหมายที่แท้จริง และชัดเจน และบรรลุทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม ไม่ว่าเป้าหมายในการทำอาชีพการงาน หรือเป้าหมายทางการเงิน สำเร็จได้ทุกอย่าง และอย่างง่ายดายตามสไตล์ของผู้เขียน ราคาเล่มละ 345.00 บาท

สารพัดการพูด ที่นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ เรียนรู้การใช้ประโยคเด็ดๆ ให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

“พูด” น้อย “ได้” มาก Talk Less Get More คือเรียนรู้สารพัดวิธี “พูด” ที่จะพาชีวิต ไปสู่ ความสำเร็จ เขียนโดย เฌอมาณย์รัตนพงศ์ตระกูล ในทุกวันนี้ คนส่วนใหญ่มักจะ “พูดมาก” แต่ “ได้น้อย”มาเปลี่ยนตัวเองให้พูดน้อยๆ แล้วได้อย่างไม่จำกัดด้วยวิธีการในหนังสือเล่มนี้ ในเนื้อหาจะแนะวิธีการในการพูดอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้อ่าน เช่น การพูดแค่ 1 ประโยคหรือไม่กี่คำ สามารถทำให้คนประทับใจ โน้มน้าวหรือจูงใจคนได้ แล้วสุดท้ายเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการ อย่ามัวเสียเวลาพูดเรื่องที่ไม่ใช่ให้ หรือพูดอะไรที่มันเสียเวลาและยืดยาวไป มาเรียนรู้การใช้ประโยคเด็ดๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้รับ หรือมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับสิ่งที่ต้องการหรือคาดหวังโดยง่ายจากหนังสือเล่มนี้ในราคาเล่มละ 129.00 บาท

50วิธีมีความรัก ที่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของความรักมากขึ้น

หนังสือ “เก่งแค่ไหนก็ต้องการคนกอด” ผลงานเขียนของนักเขียนออนไลน์ไทยชื่อดัง “ก็ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แฟน” ที่มีคนติดตามเกือบล้าน เป็นหนังสือที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ไม่มีนิยามเฉพาะ แต่เป็นความรักที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เป็นบันทึก 50 เรื่องราวเติมเต็มความรักที่ไม่สมบูรณ์ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าบนโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจแค่ไหน กระทั่งสามารถยืนได้ด้วยตัวคนเดียวโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ก็ยังต้องการมีใครสักคนให้ได้กอด ให้ได้แบ่งปันเรื่องราว ความเชื่อ ความชอบ ช่วงเวลาดีๆ แก่กันและกัน สิ่งที่ทำให้หัวใจอบอุ่นอยู่เสมอ ข้อเขียนสั้นๆ ไม่กี่บรรทัดในแต่ละบทจะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ มากขึ้น สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์แต่ละรูปแบบ ชวนให้ตั้งคำถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการร่วมทางกัน เพื่อที่เราจะได้มองความรักในมุมที่เปิดใจได้กว้างมากขึ้น ราคาเล่มละ 225 บาท

หนังสือเด่น : เคล็ดลับแห่งความร่ำรวย ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คงเนื้อหาเดิม เพิ่มสิ่งใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/607734

หนังสือเด่น : เคล็ดลับแห่งความร่ำรวย ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ คงเนื้อหาเดิม เพิ่มสิ่งใหม่ให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือ คิดแล้วรวย (Think & Grow Rich) ของ นโปเลียน ฮิลล์ มียอดขายกว่า 60 ล้านเล่มทั่วโลก ได้รับการแปลครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2510 จนถึงปัจจุบัน คิดแล้วรวย สู่ศตวรรษที่ 21  ที่เรียบเรียงโดยคุณกมล แสงทองศรีกมล ก็ยังคงเป็นหนังสือที่ขายดีและทรงคุณค่า เพราะเป็นหนังสือที่เรียกว่ามีปรัชญาแห่งความสำเร็จแล้ว ที่สามารถศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล

หนังสือเล่มนี้มีต้นกำเนิดจากที่นโปเลียนฮิลล์ ซึ่งมีอาชีพนักเขียนในนิตยสาร Bob Taylor’s ได้ไปสัมภาษณ์ แอนดรูว์ คาร์เนกี มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกัน ซึ่งคาร์เนกีประทับใจในตัวฮิลล์มากจึงได้เสนองานให้เขาไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ 500 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลความสำเร็จและนำมาวิจัย และ  ทำขึ้นมาเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ และกลายเป็นหนังสือเล่มนี้  ซึ่งหลักการดังกล่าว ก็ได้สร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับผู้คนนับล้านคนทั่วโลก จึงอาจจะพูดได้ว่าทั้งนโปเลียน ฮิลล์ และ หนังสือคิดแล้วรวย ได้ร่วมกันสร้างเศรษฐีใหม่ขึ้นมากมายกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์  ในเนื้อหากล่าวถึงหลักแห่งความสำเร็จมีอยู่ 13 ประการ ซึ่งในการอ่านให้ได้ผลนั้น ต้องอ่านเรียงลำดับจากบทต้นๆไปท้ายบท เนื้อหามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน แนวคิดหนึ่งอาจไปปรากฏอยู่อีกบทหนึ่ง ผู้อ่านจึงต้องอ่านทำความเข้าใจแต่ละบทก่อน และพิจารณาทุกตัวอักษร ทุกไอเดีย ทำความเข้าใจทุกแนวคิด

เริ่มต้นบทแรก ฮิลล์ได้พูดถึงเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ ที่นี้หมายถึงการทำเงินและสร้างความร่ำรวยกับผู้คน วิธีการใช้เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จ รายนามบุคคลที่สำเร็จจากเคล็ดลับนี้ พูดถึงความทรงอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้และฮิลล์ ที่ได้สร้างเศรษฐีใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายกว่าผู้ใดในประวัติศาสตร์  ต่อมาเป็นหลักแห่งความสำเร็จ ร่ำรวย13 ประการ อาทิ ข้อ 1 พูดถึงพลังความคิด การที่เราจะร่ำรวยได้นั้น ต้องมาจากความคิดที่มุ่งมั่นและตั้ง ปณิธานอันแรงกล้า หรือเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจน ที่จะร่ำรวย สำนึกอันแรงกล้าจะผลักดันเราไปสร้างสรรค์แผนงานเพื่อให้ได้มาในที่สุด   ปิดทางถอยหลังทุกรูปแบบแม้พบอุปสรรค แนะนำหลักปฏิบัติ 6วิธีเปลี่ยนปณิธานเป็นเงินทอง ฝันให้ยิ่งใหญ่  ไม่สนใจความล้มเหลว หรืออุปสรรค ปณิธานเอาชนะธรรมชาติได้  ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ ต้องไม่ยอมรับความล้มเหลวใดๆทั้งสิ้น  2. ศรัทธาในตัวเอง หรือเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเอง เพื่อส่งปณิธานที่เราต้องการบรรลุไปสู่จิตใต้สำนึก เพื่อแปรเปลี่ยนผลทางปฏิบัติคือเป็นเงินทอง คำสั่งใดส่งไปยังจิตใต้สำนึกด้วยความเชื่อและศรัทธาจะบรรลุผล แนะนำวิธีการสร้างศรัทธาในตัวเอง  สูตรสร้างความมั่นใจในตัวเอง  3.การเสนอแนะตัวเอง คือการปลูกฝังความคิดที่สร้างสรรค์สู่จิตใต้สำนึก เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความคิดบวกและประสบผลสำเร็จ อาทิ สร้างมโนภาพและความรู้สึกว่าเงินอยู่กับเรา อ่านปณิทานทางการเงินที่เขียนไว้ดังๆวันละ 2 เวลาผสมผสานความรู้สึกเข้าไปจิตสำนึกจะจดจำ และทำงานต่อ และปฏิบัติซ้ำๆ รวมพลังใจอาทิ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการและเพ่งความคิดไปหาเงินจำนวนนั้น แนะนำวิธีกระตุ้นจิตใต้สำนึกการได้เงิน  4.ความรู้เฉพาะทาง เป็นสิ่งที่เปลี่ยนปณิทานเป็นเงินทองได้ ผู้ที่จะร่ำรวยต้องรู้เฉพาะทางในงานของตัวเอง หรือต้องอาศัยการระดมความคิด 5.ใช้จินตนาการสังเคราะห์และสร้างสรรค์ เปลี่ยนปณิทานเป็นเงินทอง 6.การวางแผนงานอย่างมีระบบ ด้วยการสร้างแผนปฏิบัติชัดเจน การเตรียมแผนสำรองเมื่อแผนแรกล้มเหลว คุณสมบัติการเป็นผู้นำ ความล้มเหลว เป็นต้น

หนังสือคิดแล้วรวย ถือได้ว่าเป็นปรัชญาแห่งความสำเร็จเล่มแรกๆของโลก ที่มีสูตรลับในการสร้างความร่ำรวยทางธุรกิจแล้ว ยังมีการชี้นำความคิดและการกระทำ และสร้างคุณค่าให้ตัวเราเอง เล่มปรับปรุงใหม่นี้นอกจากจะยังคงเนื้อหาของเดิมที่ฮิลล์เขียนไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ผู้เรียบเรียงยังได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาร่วมสมัยให้เนื้อหาทันยุคทันสมัยเข้าไป และยังแทรกบทวิจารณ์เพื่อเสริมข้อมูล แนะนำหนังสือและสื่ออื่นๆที่ทำให้หนังสือนี้สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งอักขระ ไวยากรณ์ รูปประโยคที่สมบูรณ์ขึ้นอีกด้วย

บรรลุเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตได้ทุกรูปแบบ เพียงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเล็กๆ ที่มีความสุข

 “Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิด พิชิตทุกเป้าหมาย” ผู้เขียน BJ Fogg, PhD. (บีเจ ฟ็อกก์, ดร.)ผู้ก่อตั้ง Behavior Lab ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  แปลโดยพอหทัย อภิรัชฎาพร  หนังสือติดอันดับ New York Times Bestseller   แนะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมหาศาล ตรงกันข้าม ก้าวเล็ก ๆ ต่างหากที่ทรงอานุภาพอย่างยิ่ง การเริ่มด้วยการวิดพื้น 2 ที ดีกว่าต้องเวิร์คเอาต์ยาวสองชั่วโมง การหายใจลึก ๆ เพียง 5 ที ดีกว่านั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง  สูตรนี้เกิดขึ้นจากการเฝ้าศึกษาพฤติกรรมผู้คนมายาวนานยี่สิบปีของผู้เขียน สูตรอันทรงอานุภาพที่ได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 60,000 คน เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่ต้องทุ่มเทเวลา กำลังใจ หรือแรงบันดาลใจใดๆ แค่เริ่มต้นด้วยเดินทางด้วยก้าวที่เล็กแสนเล็กและทำให้ตลอดทางเป็นความสุข ก็จะบรรลุทุกเรื่องสำคัญของชีวิต ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว ธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างสรรค์อะไรก็ตาม ไม่ว่าเพื่อตัวคุณเองหรือใครก็ตาม  

ทำความรู้จักพลังมหัศจรรย์ แห่งการสำนึกคุณ เพื่อชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์พูนสุขและมีความสุข

หนังสือเดอะเมจิก เป็นผลงานเล่มล่าสุดของ รอนดา เบิร์น ผู้เขียนหนังสือเดอะซีเคร็ตที่สร้างปรากฎการณ์มาทั่วโลก เป็นหนังสือติดอันดับ International Bestseller จากหลายประเทศทั่วโลก เน้นย้ำ และเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ ของ กฎแห่งแรงดึงดูดและการสำนึกรู้คุณ เนื้อหาอธิบายชัดเจนน่าเชื่อถือ มีข้อแนะนำที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดการเรียนรู้ไว้ภายใน 28 วัน เพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังของการสำนึกรู้คุณทั้งในด้านสุขภาพ เงินทอง การงาน และความสัมพันธ์ รวมทั้งการทำให้ความปรารถนาเป็นจริง ด้วยการฝึกฝนและปฏิบัติหรือนำการสำนึกรู้คุณเข้าไปรวมอยู่ในชีวิตประจำวัน  เดอะเมจิก ถือเป็นหนังสือที่ได้รับความสนใจ ได้รับการยอมรับว่า ทำให้ผู้คนได้พบทางออกในการดำเนินชีวิต จุดประกายความหวัง ทำให้คนที่มีปัญหาชีวิตได้พบทางออกที่ดี หรืออย่างมหัศจรรย์ ได้อีกทางหนึ่ง

เรียนรู้ชีวิตของชาวบ้าน ที่มีอายุยืนในญี่ปุ่น เพื่อชีวิตยืนยาวและมีความสุขแบบพวกเขา

อิคิไก : Ikigai  ผู้เขียน Hector Garcia (เอกตอร์ การ์เซีย),Francesc Miralles (ฟรานเซสค์ มิราเยส)ผู้แปล เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ หนังสือขายดี ที่ได้กล่าวถึง ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะโอะกินะวะ หมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีคนอายุเกิน 100 ปี ได้บอกเล่าวิธีการรับประทานอาหาร วิธีคิด และการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  อิคิไก จะทำให้คุณรู้ว่าความตายอาจไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว และอาจพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การนอนสบายอยู่เฉย ๆ ไม่ใช่การไม่ต้องรับผิดชอบงานใด ๆ หรือไม่ใช่การมีเงินทองใช้จ่ายแบบไร้ข้อจำกัด มันอาจจะตรงกันข้ามเลยด้วยซ้ำ อิคิไกจะกระตุ้นให้คุณค้นหาความหมายในการมีชีวิตอยู่ จากนั้นเชื่อเหลือเกินว่า ผลที่ตามมาคือการมีชีวิตอันยืนยาวอย่างมีความสุขกับสิ่งที่รัก

เรียนรู้เรื่องหุ้น ตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ จนถึงการซื้อ-ขายออนไลน์จริงเพื่อทำกำไร

หนังสือคู่มือ เริ่มต้นเล่นหุ้น Online นั้นอธิบายเรื่องหุ้นตั้งแต่พื้นฐานที่สำคัญ จนถึงการซื้อ-ขายออนไลน์จริง เพื่อสามารถทำกำไรได้จริง  การเล่นหุ้นหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องศึกษาก่อนเล่นให้รู้ก่อน ก็จะเห็นกำไร ไม่เจ็บตัว ผู้เขียนอัครพงศ์ ขวงธนะชัย จะมาปูพื้นฐานที่สำคัญและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นหุ้นมือใหม่ ให้ก้าวสู่ตลาดหุ้นอย่างมั่นใจ อธิบายการเล่นหุ้นออนไลน์ Step by Step เพื่อการซื้อขาย ทำกำไรจริงด้วยตัวเอง อาทิ  การจะเริ่มเล่นหุ้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร การเปิดพอร์ตและการซื้อ-ขายหุ้นออนไลน์ทำอย่างไร วิธีการเล่นหุ้นในปัจจุบันมีกี่แบบ วิธีการทำกำไรในตลาดหุ้นทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ พร้อมเกร็ดความรู้ที่สำคัญในการเล่นหุ้นครบถ้วน มือใหม่เล่นหุ้นอ่านแล้วไม่ผิดหวัง

หนังสือเด่น : เคล็ดลับการจัดการ ด้านการเงินที่สมบูรณ์แบบ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการเงิน ได้ทุกยุค ทุกสมัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/604636

Featured Books: Management Tips  Perfect financial  To achieve financial success in every era, every time.

วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือ ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน : Secrets of the Millionaire Mind เขียนโดย T. Harv Eker แปลโดย พูลลาภ อุทัยเลิศอรุณผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาโดยตกผลึกมาจากประสบการณ์ตัวเอง ที่เคยเป็นคนถังแตก แต่เมื่อเขาเปลี่ยนวิธีคิดและค้นพบเคล็ดลับในเรื่องการจัดการการเงิน เขาก็ใช้เวลาเพียงสองปีครึ่งก็กลายเป็นเศรษฐีร้อยล้าน เมื่อเขาสำเร็จก็ได้ถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนมากหลายหมื่นคน และตัดสินใจทำหนังสือเล่มนี้ออกมา

หนังสือเล่มนี้ เขาได้เผยความลับที่ทำให้เขาประสบผลสำเร็จทางการเงิน คือ เขาเชื่อว่าในสมองของเราจะมี “แผนผังการเงิน” ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองและความสำเร็จ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใต้สำนึก และยังเป็นตัวกำหนดวิธีการหาเงิน ใช้เงิน และเก็บเงินของเรา หนทางและขุมทรัพย์สู่ความร่ำรวยนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการเงินของตัวเองก่อนโดยเริ่มจากการเปลี่ยนข้างในคือ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนความรู้สึก และนำมาสู่การกระทำ เช่น ถ้าอยากรวยก็ต้องคิดให้เหมือนคนรวย รู้สึกและทำตัวให้เหมือนคนรวยเนื้อหาในเล่มรวมชี้ให้เห็นว่าวิถีคนรวยและคนจนมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติต่างกันถึง 17 ข้อ ได้แก่

1.คนรวยเชื่อว่าตนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ ส่วนคนจนมักคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อ

2.คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนแค่เล่นเกมเพื่อไม่ให้แพ้  

3.คนรวยมุ่งมั่นที่จะรวยแต่คนจนแค่อยากรวย 

4.คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดเล็ก   

5.คนรวยมองโอกาสมากกว่าอุปสรรค  

6.คนรวยจะชื่นชมคนรวยและประสบความสำเร็จด้วยกัน! ส่วนคนจนมักจะอิจฉาและคบกับคนจนด้วยกัน

7.คนรวยชอบคบหาคนรวยและคนที่มีความคิดบวกเนื่องจากจะส่งพลังบวกให้กันและกัน 

8.คนรวยชอบโปรโมทตัวเอง และโปรโมทความเชื่อของตัวเอง 

9.คนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก คนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่

10.คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม คนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่  

11.คนรวยเลือกรับเงินจากผลงาน คนจนมักเลือกรับเงินตามระยะเวลางาน

12.คนรวย “เลือกทั้งสองทาง” คนจนเลือก “ทางใดทางหนึ่ง” 

13.คนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สิน คนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงาน

14.คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงิน แต่คนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆ

15.คนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมา  

16.คนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้หวาดกลัวคนจนมักให้ความกลัวหยุดยั้งตนเอง  

17.คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลาคนจนคิดว่าตนรู้ดีอยู่แล้ว 

หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการประสบความสำเร็จด้านการเงิน  อ่านเข้าใจง่ายเนื้อหาคุณภาพ และทรงพลัง ทำให้ผู้อ่านได้รับรู้วิธีคิดของคนรวย คนสำเร็จว่าเขาหาเงิน เก็บเงิน และใช้เงินอย่างไร ถึงมีเงินเหลือเก็บหลักล้านได้สามารถนำมาวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนแผนผังการเงินในหัวของคุณ เพื่อช่วยให้คุณหาเงินและเก็บเงินได้มากขึ้น รวมทั้งใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม และก้าวข้ามความจนมาสู่ความสำเร็จทางการเงินได้

ผลงานติดอันดับขายดี ของนักเขียนป่วยซึมเศร้า ถ่ายทอดมุมมองความเจ็บป่วยได้อย่างน่าสนใจ

หนังสือ “แด่ผู้แหลกสลาย”ผู้เขียน Matt Haig (แมตต์ เฮก) ผู้แปล ศิริกมล ตาน้อย “แมตต์ เฮก” เป็นนักเขียนวรรณกรรมชื่อดังชาวอังกฤษ ที่เคยทนทุกข์ทรมานจากการป่วย “โรคซึมเศร้า” มาตั้งแต่วัยเด็ก เขาได้บันทึกเหตุการณ์และความทรงจำแห่งในวันที่ต่อกรกับโรคนี้ จากช่วงที่ป่วยหนักที่ชีวิตอยู่ห่างความตายเพียงย่างก้าว ก้าวสู่ช่วงเวลาที่เขาต่อสู้และหยัดยืนขึ้นมาได้  พร้อมก้าวข้ามความเจ็บปวดและกลับมาสู่ภาวะปรกติ เขาบันทึกและถ่ายทอดได้อย่างซื่อตรง สอดแทรกอารมณ์ขันและชั้นเชิงได้อย่างน่าสนใจ ถ่ายทอดอารมณ์เบื้องลึกของผู้มีภาวะซึมเศร้าได้อย่างงดงาม หนังสือเล่มนี้ติดอันดับหนังสือขายดีแห่งสหราชอาณาจักรกว่า 46 สัปดาห์ หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์สำหรับของผู้ต้องการเข้าใจโรคซึมเศร้า หรือสำหรับตัวผู้ป่วยเองอ่านแล้ว เหมือนมีคนเข้าใจ และมีเพื่อนร่วมทุกข์และสามารถนำมาปลอบประโลมใจในวันเศร้า เป็นความหวังแด่เหล่าผู้ใจแหลกสลายจากโรคนี้ได้เป็นอย่างดี

เรื่องราวน่าสนใจของ   “เซเปียนส์” มนุษย์สปีชี่ปัจจุบัน ที่ปฏิวัติตัวเอง จากลิงไร้หางมาเป็นเจ้าครอบครองโลก

“เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of Humankind”  ผู้เขียน Yuval Noah Harari (ยูวัล โนอาห์ แฮรารี) ผู้แปล ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์ บอกเล่าเรื่องราวอันโลดโผนของมนุษย์ปัจจุบัน นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นลิงไร้หาง จนกลายเป็นเจ้าผู้ครอบครองโลก  “เซเปียนส์” เป็นสปีชีหนึ่งของสกุล โฮโม (มนุษย์) ซึ่งในอดีตมนุษย์มีอยู่มากมายหลายสปีชี เซเปียนส์มา เก่งกาจเหนือสปีชี่อื่นๆ ตั้งแต่ “การปฏิวัติการรับรู้” ที่เกิดขึ้นเมื่อ 70,000 ปีก่อน ได้เป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญ ที่ทำให้เหล่าเซเปียนส์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในฐานะผู้ล่าในห่วงโซ่อาหาร “ยูวัล โนอาห์ แฮรารี” พาเราไปหาคำตอบว่า มนุษยชาติเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้อย่างไร? ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเรา เกิดความเปลี่ยนแปลง สุขนาฏกรรม และโศกนาฏกรรม อะไรบ้าง?  ผู้อ่าน “Sapiens” นอกจากจะรู้สึกสนุกสนานราวกับอ่านนวนิยายด้วยสำนวนการเล่าเรื่อง และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากความรอบรู้ของผู้เขียนแล้ว ยังจะได้พบกับข้อสังเกต สมมุติฐาน และคำอธิบาย ที่กล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา ชวนให้ขบคิดตลอดทั้งเล่ม

วิธีจัดการงานยากๆที่เปรียบเทียบเหมือนกบ ด้วยการจัดการทันที  ชีวิตจะดีขึ้นมหาศาล

“กินกบตัวนั้นซะ!” (ฉบับปรับปรุง) 21 วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง และทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง ผู้เขียน Brian Tracy (ไบรอัน เทรซี่) หนังสือขายดีระดับโลก ยอดขายทะลุ 1.6 ล้านเล่ม Third Edition ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา 2 บทใหม่ พูดถึงเวลาเจองานยาก ๆ คนส่วนใหญ่เลี่ยงที่จะทำงานง่ายก่อน รอให้พร้อมถึงจะมาทำงานที่ยาก แต่ในความเป็นจริง คนเราไม่เคย “พร้อม” งานยาก ๆ นั้นจึงคาราคาซัง คอยสูบพลังและทำให้เราเหนื่อยล้าเคร่งเครียดไม่รู้จักจบสิ้น “ไบรอัน เทรซี่” เปรียบงานยาก ๆ ว่าเป็นเหมือน “กบ” ที่หลายคนเบือนหน้าหนี โดยที่ไม่รู้เลยว่าถ้า “กินกบ” ตัวนั้นเข้าไป หน้าที่การงานและชีวิตก็ดีขึ้นอย่างมหาศาล ล่ะ รีบค้นหามันให้เจอ แล้วกินมันเข้าไปซะ ยิ่งกินกบตัวใหญ่เท่าไหร่ ชีวิตของเราก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เขาจึงแนะนำวิธีค้นหาและลงมือกินกบตัวที่ใหญ่และสำคัญที่สุด คุณจะได้เรียนรู้   21 เคล็ดลับการบริหารเวลาที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้หยุดการผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำได้ทันที  

ทำความรู้จัก เงินดิจิทัล “บิตคอยน์และบล็อกเชน” ฉบับอ่านง่าย สำหรับคนทั่วไป อ่านเข้าใจทุกแง่มุม

หนังสือ “Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก” เล่มนี้ เป็นเหมือนคู่มือบิตคอยน์ที่จะอธิบายคนทั่วไปให้เข้าใจ เพื่อให้สังคมไทยมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้น โดยเน้นไปที่ข้อมูลเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจในบิตคอยน์จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการขุด ระบบบล็อกเชน รวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเงิน และเหตุผลการมีมูลค่าของบิตคอยน์ ผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบิตคอยน์และบล็อกเชนมากขึ้น ไม่ได้มองว่ามันเป็นเพียงเงินโลกมืดที่ใช้ทำผิดกฎหมายหรือสิ่งของที่ใช้เก็งกำไรเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเงินดิจิทัล ที่คนไทยควรจะรับรู้ได้อย่างครบถ้วน เพราะเขียนโดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับบิตคอยน์อย่างแท้จริง ใช้ภาษาที่ สนุกเข้าใจง่าย และเห็นภาพ

หนังสือเด่น : สอนวิธียิงโฆษณาในโซเชียลมีเดียยอดนิยม สำหรับมือใหม่ หัดโปรโมทสินค้าและบริการ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/603055

หนังสือเด่น : สอนวิธียิงโฆษณาในโซเชียลมีเดียยอดนิยม สำหรับมือใหม่ หัดโปรโมทสินค้าและบริการ

หนังสือเด่น : สอนวิธียิงโฆษณาในโซเชียลมีเดียยอดนิยม สำหรับมือใหม่ หัดโปรโมทสินค้าและบริการ

วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ในทุกวันนี้ การขายสินค้าออนไลน์ เป็นสิ่งที่คนในสังคมคุ้นเคยมากขึ้น  มีผู้ค้าหน้าใหม่เข้ามาค้าขายทางอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์โควิดระบาด ก็ทำให้การค้าขายออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น การขายของในช่องทางดังกล่าว ก็มีความจำเป็นในการที่ต้องแนะนำหรือเสนอขายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ผู้เริ่มต้นขายก็จะยังไม่ลงทุน มักจะไปฝากร้านฟรีตามโพสต์ของเซเลบ หรือไปลงขายตามกลุ่มต่างๆ ซึ่งก็มักจะเจอปัญหาและอุปสรรคมากมาย บางครั้งก็อาจจะโดนบล็อก หรือโดนก่อกวนจากคู่แข่งขัน และอื่นๆ  จึงหันมาพิจารณาการลงโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย และในปัจจุบัน สื่อโซเชียลที่จะนิยมลงโฆษณากันก็มี Facebook  Google Ads  YouTube  Instagram  Twitter Line และน้องใหม่อย่าง Tick Tok ซึ่งในแต่ละช่องทางก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งการลงโฆษณาให้ได้ผลนั้น ต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสม และเข้าใจธรรมชาติของแต่และสื่อพอสมควร

การเริ่มลงโฆษณาออนไลน์ด้วยตัวเอง แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินที่จะเรียนรู้ บางคนที่พอมีงบก็จ้างเอเจนซี่ให้จัดการให้ ซึ่งนอกจากค่าโฆษณาแล้วยังมีค่าบริการอีกด้วยซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง   สำหรับบางคนที่เงินน้อย หรือต้องการประหยัดงบประมาณ ก็สามารถลงโฆษณาเองได้ โดยผู้ลงโฆษณาต้องมีความรู้และทำความเข้าในหลักการของแต่ละช่องทาง ผู้ขายหน้าใหม่สามารถเรียนรู้เพื่อที่จะปรับกลยุทธ์การโฆษณาได้ หากเข้าใจหลักการลงโฆษณาในแต่ละสื่อได้อย่างเหมาะสมโดยการศึกษาด้วยตนเอง

หนังสือ ยิงแอดออนไลน์ งบไม่บานปลาย ขายได้คุ้มชัวร์ เล่มนี้ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการลงหัดลงโฆษณาดังกล่าว เนื้อหาในเล่มนั้นครอบคลุมสื่อออนไลน์ทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำช่องทางการยิงโฆษณาในโซเชียลต่างๆ และในเว็บไซต์ Facebook Page, Google Ads , YouTube ,Instagram, Twitter, Line Official  และ Tick Tok อย่างละเอียด รวมถึงบอกถึงสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ทุกอย่าง ได้แก่  การวางแผนเตรียมตัวก่อนลงโฆษณาว่าต้องมีอะไร และทำอย่างไร แนะนำขั้นตอนการสร้างโฆษณาในช่องทางต่างๆอย่างละเอียด การตรวจสอบและวัดผลการโฆษณาเมื่อเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่ลงไปว่าคุ้มค่าหรือไม่  เทคนิคการลงโฆษณาอื่นๆที่ควรรู้ ข้อแนะนำ เคล็ดลับต่างๆอีกมากมาย ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้ มีการแบ่งส่วนชัดเจนอธิบายไปทีละเรื่อง  ถือว่าเป็นหนังสือให้ข้อมูลละเอียดครบถ้วน แนะนำในส่วนที่คนหัดลงโฆษณาควรจะได้รับความรู้ และทำความเข้าใจได้อย่างสัดส่วนที่เหมาะสม อธิบายได้เห็นภาพชัดเจน มีตัวอย่างประกอบทุกบท หนังสืออ่านสบายตา น้ำหนักเบา และพิมพ์ 4สีทั้งเล่ม  คนลงโฆษณาหน้าใหม่ สามารถอ่านได้โดยทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก  เมื่อเข้าใจหลักการในการยิงโฆษณาแล้ว ก็จะสามารถโปรโมต เพจ เว็บไซต์ แบรนด์ สินค้า บริการ และธุรกิจต่างๆ ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเรียกลูกค้า และสร้างยอดขายได้และสร้างกำไรในที่สุด

คู่มือฮวงจุ้ยโบราณ เพื่อการจัดบ้านและที่ทำงาน มีภาพประกอบ เนื้อหาเข้าใจง่าย ตรวจสอบได้

หนังสือ “ฮวงจุ้ยรับโชคลาภ”เป็น คู่มือฮวงจุ้ย เพื่อการจัดบ้านและที่ทำงาน เขียนโดย Wu Xing (อู่สิง) แปลโดย อำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่าพงศ์  เป็นหนังสือคู่มือที่มาพร้อมภาพประกอบที่ให้คำแนะนำตามหลักธรรมมเนียมจีนไปทีละขั้น  เพื่อช่วยให้อยู่ร่วมกับ “ชี่” หรือพลังแห่งการให้ชีวิตที่อยู่ภายในและรอบๆ ตัวได้อย่างกลมกลืน พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้ เข็มทิศปาจื้อส่วนตัว ในการดูฮวงจุ้ย เพื่อนำสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต เนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า ฮวงจุ้ยรอบๆ ตัว “ดี” หรือ “ไม่ดี” อย่างไร สร้างความเข้าใจเรื่องการผสานกันของธาตุทั้งห้าทั้งในบ้านและที่ทำงาน ตลอดจนประเมินสิ่งรอบตัว ตั้งแต่ทำเลที่ตั้งของบ้านและอาคาร ไปจนถึงการจัดวางโซฟาหรือโต๊ะทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยรอบตัวให้สมดุลและกลมกลืนอยู่เสมอ  ราคาเล่มละ 130.00 บาท

วรรณกรรมคลาสสิก ของ “ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์” หนังสือ 1 ใน 50 วรรณกรรมเยาวชน ที่ต้องอ่านก่อนโต

“บ้านเล็กในป่าใหญ่” เขียนโดย ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ สุคนธรส ผู้แปล เป็นผลงานเล่มที่ 1ในหนังสือชุด “บ้านเล็ก” เป็นบทเริ่มต้นของครอบครัวอิงกัลล์ส ที่ได้ไปใช้ชีวิตท่ามกลางป่ากว้างในกระท่อมไม้ซุงหลังน้อย ในป่าใหญ่ของรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา เดินเรื่องโดย เด็กหญิงคนหนึ่งที่อพยพอยู่ในป่าใหญ่ ในดินแดนตะวันตกที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากครอบครัวมาเสี่ยงโชคในแผ่นดินใหม่ ต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บ การย้ายบ้านครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อไปพบโอกาสที่ดีกว่า การจับจองที่ดิน ภัยธรรมชาติที่โหดร้าย สัตว์ป่า แทรกด้วยเกร็ดการทำอาหาร ชีวิตทางสังคม ความรัก และอบอุ่นในครอบครัว การใช้ชีวิตในบ้านเล็ก มีสัตว์ป่าเป็นอาหาร ฤดูหนาว ที่มีหิมะสูงเป็นเมตร  หนังสือเล่มนี้ถือเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลก ที่เขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน มีคุณค่า นำมาตีพิมพ์ใหม่ สนับสนุนโดย กระทรวงวัฒนธรรม และสสส.ราคาเล่มละ 115.00 บาท

นวนิยายไทยแนวโรแมนติกและแฟนตาซี ผลงานเด่น ของนักเขียนรุ่นใหม่อนาคตไกล

“เชตุพน 2375 ข้าคือหมอยาอันดับหนึ่ง” เขียนโดย ตฤณภัทร ราคา 320.00 บาท เรื่องราวเริ่มต้นด้วย อุบัติเหตุและความผิดพลาดของเทวีสาว ที่นำ “ปรัชญาดา” นักค้นคว้าวิจัยยาระดับเซียน ย้อนกลับไปเกิดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่โชคร้ายได้กลับไปเป็นทาสสาวชื่อ “นังปริก” ผู้มีชีวิตสุดแสนรันทด โชคดีที่มีหัวใจเก่ากับความทรงจำเดิมติดมาด้วย ปรัชญาดาในร่างของนังปริก จึงทำทุกวิถีทางที่จะผลักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นหมอยาอันดับหนึ่งให้ได้ แต่หนทางนั้นไม่ใช่ง่าย ๆ เพราะโชคชะตายังตามมาเล่นตลกกับเธอเรื่อยมา การเดินเรื่องราวสนุกสนาน โรแมนติก  แถมสาระ ความรู้ และได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเขียนรุ่นใหม่คนนี้ มีรางวัลรองชนะเลิศ โครงการอ่านเอาก้าวแรกรุ่นที่ 2 การันตี  และผลงานนวนิยายของเธอ “พระนคร 2410” และ “แม่สื่อตัวร้ายกับนายโปลิศ” ก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์เพื่อทำละครโทรทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตื่นขึ้นมาในวันใหม่ใช้ชีวิตช่วงเช้าให้มีคุณค่า เพื่อปลดปล่อยศักยภาพ และเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

หนังสือ “Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า” ผู้เขียน   Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) ผู้แปล เสรี อู่ธาราสวัสดิ์ เป็นหนังสือพัฒนาตนเอง ที่เห็นความสำคัญและเชื่อว่า การตื่นนอนและใช้เวลาในช่วงเช้าอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นหนทางบรรลุความผลสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิต เมื่อเริ่มช่วงเช้าดี ก็จะนำพาไปสู่การทุ่มเทเพื่อใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในแต่ละวัน หนังสือ เล่มนี้ จะมาแนะแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติตนในช่วงเวลาเช้า อันได้แก่ การใช้ The Life S.A.V.E.R.S. หรือ ความสงบนิ่ง (S), คำปฏิญาณ (A), การสร้างภาพจินตนาการ (V), การออกกำลังกาย (E), การอ่าน (R) และ การเขียน (S) เปรียบเสมือการอัดฉีดเชื้อเพลิงเต็มขั้นเข้าสู่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ในทุก ๆ วัน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ และทำให้ทุก ๆ สิ่งในชีวิตของคุณดีขึ้น ราคาเล่มละ 195 บาท

หนังสือเด่น : เคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยการฝึกฝนและปรับปรุงแนวคิดอย่างเป็นระบบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/601439

หนังสือเด่น : เคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยการฝึกฝนและปรับปรุงแนวคิดอย่างเป็นระบบ

หนังสือเด่น : เคล็ดลับก้าวสู่ความสำเร็จ ด้วยทัศนคติเชิงบวก โดยการฝึกฝนและปรับปรุงแนวคิดอย่างเป็นระบบ

วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

PMA หรือ Positive Mental Attitude หรือทัศนคติเชิงบวก เป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยมีความเชื่อว่าเมื่อคนเรามีทัศนคติเชิงบวก คนๆนั้นจะมีความสุขกับตนเองและผู้อื่น จะมีความนับถือตัวเอง มีความรู้สึกดีกับสรรพสิ่ง พบเจอแต่สิ่งที่ดี และห่างไกลจากเรื่องเลวร้าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผู้รู้หลายคนที่อุทิศตนเองในการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดเชิงบวกนี้ และ นโปเลียน ฮิลล์ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยึดแนวคิดนี้และอุทิศชีวิตศึกษาและรวมเป็นปรัชญาไปสู่ความสำเร็จ และได้นำหลักการนี้เข้าไว้ในหนังสือขายดีของเขาหลายเล่ม  รวมถึง พลิกชีวิตคิดเชิงบวก Napoleon Hill’s Keys to Positive Thinking ผู้เขียน: Michael J. Ritt, Jr. และNapoleon Hill เล่มนี้ด้วย

คนเราเกิดมามีทั้งความคิดเชิงบวกและเชิงลบ ถ้าปล่อยให้ความคิดเชิงลบมีอิทธิพลเหนือจิตใจ ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานก็จะไร้สุข บางรายทุกข์หนักจนอาจถึงกับล้มป่วยทางจิต และทำให้คนรอบข้างได้รับผลกระทบไปด้วย แต่ถ้าเราหันมาพัฒนาความคิดเชิงบวกและขจัดความคิดลบ ก็เหมือนกับเรามีอุปกรณ์ช่วยในการดำเนินชีวิต จะทำให้คนเรานั้นทรงพลังและมีอำนาจในการกำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเอง และในหนังสือเล่มนี้ นอกจากมาให้ความรู้และนิยามคำว่าทัศนคติเชิงบวกแล้ว ยังมาบอกถึง 10 ขั้นตอนที่ถือเป็นแก่นในการพัฒนาความคิด และการรักษาไว้ซึ่งทัศนคติทางบวก  ที่มีทั้งวิธีการเรียนรู้ในการปฏิบัติ และแบบทดสอบตนเอง ที่ต้องกระทำสม่ำเสมอ  ได้แก่ การฝึกควบคุมจิตใจตัวเองด้วยการฝึกหัดโน้มน้าวจิตตัวเอง ด้วยการอ่านข้อความที่ได้กำหนดไว้ เป็นสิ่งแรกของกิจกรรมในตอนเช้า , การฝึกจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ปรารถนา และหลีกเลี่ยงสิ่งไม่พึงปรารถนา โดยการฝึกสร้างวินัยให้ความคิด สร้างภาพในใจในสิ่งที่ต้องการ พูดย้ำกับตัวเองว่าต้องการมีประสิทธิภาพด้านไหน ตอบโต้ความโชคร้าย ล้มเหลว พ่ายแพ้ เศร้าโศกด้วยทัศนคติเชิงบวก  , การยึดกฎใจเขาใจเรา คือให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นในแบบที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเรา และไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระทำกับเรา , การขจัดความคิดเชิงลบออกไปจากตัวเรา ด้วยการทบทวนตัวเอง และเอาความคิดเชิงบวกมาแทนที่  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กระทำสิ่งใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น ฝึกถ่ายทอดพลังแห่งความสุข , ฝึกเป็นคนนิสัยใจกว้าง  ยอมรับผู้คนในแบบที่เขาเป็น มองหาจุดดีผู้อื่น เรียนรู้ที่จะชอบผู้อื่น , เตือนตัวเองด้วยความคิดเชิงบวก  โดยการป้อนสิ่งดีๆสิ่งบวกให้สัมผัสทั้งห้าของเรา ผู้อื่น , เชื่อในพลังแห่งการอธิษฐาน  ให้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับฟังในสิ่งที่เราอธิษฐานทุกเรื่อง และเราได้ยินเสียงของเราด้วย  กำหนดเป้าหมาย โดยกำหนดทันทีและชัดเจนว่าต้องการอะไรละสิ่งใดทดแทน ศึกษาและคิดวางแผนทุกวัน  อาทิการใช้เวลา 15-20นาทีคิดถึงเป้าหมายตรวจสอบ ทบทวน ทัศนคติเชิงบวก  คิดวางแผนด้วยทัศนคติเชิงบวก  และ สุดท้ายกล่าวถึง ดับเบิลยู คลีเมนต์ สโตนคนที่นำทัศนคติเชิงมาใช้ทุกอย่างในการดำเนินชีวิต

นอกจากนี้ในส่วนท้ายของแต่ละขั้นตอนยังมี วจีปราชญ์ ซึ่งเป็นความคิดเห็นของบุคคลที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้ทัศนคติเชิงบวกซึ่งมีคุณค่า และให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น และหนังสือเล่มนี้ ถ้าเทียบกับหนังสือในปัจจุบัน ในการอ่านต้องทำความเข้าใจ และมีสมาธิในการอ่าน และต้องตีความพอสมควร เพราะอาจจะเป็นสำนวนการเขียนในยุคเก่า แต่มีข้อดีคือได้รวบรวมแนวคิดวิธีการปฏิบัติเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกไว้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถนำมาฝึกฝนได้ และหากปฏิบัติสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นนิสัย และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และปนะสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้าน

เจาะลึกโครงสร้างทางธุรกิจของ”แอมะซอน” อ่านเข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้กับในทุกธุรกิจ

โตอย่าง Amazon คิดอย่าง BEZOS 14 กฎทอง ของสุดยอดธุรกิจค้าปลีก ที่ปฏิวัติวงการให้โตไม่หยุดฉุดไม่อยู่! ผู้เขียน Steve Anderson (สตีฟ แอนเดอร์สัน),Karen Anderson (แคเรน แอนเดอร์สัน) ผู้แปล ธมกร ศรีกิจกุล หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของ “เจฟ เบโซส” และเจาะลึกเข้าไปใน “แอมะซอน”  ผู้อ่านจะได้พบโครงสร้างทางธุรกิจที่น่าทึ่ง โดยผู้เขียนได้ถอดรหัสตรรกะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังจดหมายจากเบโซสถึงผู้ถือหุ้น และแปลมันออกมาให้เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรได้เกือบทุกอย่าง ยิ่งไปกว่านั้น ยังสอดแทรกเรื่องราวสนุก ๆ ตั้งแต่เรื่อง “ความล้มเหลวที่สำเร็จ” ของเบโซส ไปจนถึงมุมมองของเบโซสที่มีต่ออวกาศ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านได้เปิดหูเปิดตา และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี เป็นหนังสือ Best Seller USA Today แปลขายแล้วกว่า 17 ประเทศ

แนะนำวิธีการพัฒนาทักษะการคุยเล่น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สำเร็จระดับแถวหน้า

หนังสือ อย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็น ผู้เขียน Tadashi Yasuda (ทาดาชิ ยาซุดะ) ผู้แปล ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ หนังสือเขียนขึ้นโดยตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ทักษะการคุยเล่น เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ประสบผลสำเร็จ ผู้คนจะไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้ถ้าปราศจากทักษะนี้ และเป็นสิ่งที่ควรฝึกฝน ในเล่มจะมาบอกถึงทักษะคุยเล่นของคนชั้นแนวหน้าในทุกวงการ ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยให้พวกเขาก้าวสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้ แนะนำการฝึกพูด ไม่ว่าจะเป็น พูดโดยใช้เสียงในระดับ “ฟา” หรือ “ซอล” , หัดเล่าถึงความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตัวเอง, ฝึกชมแบบ “พึมพำ” , ทำไมการถามว่า “ทำไมล่ะ” ถึงดูสิ้นคิด และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาทักษะการคุยเล่น โดยหยิบยกวิธีการที่นำไปทดลองปฏิบัติจริง แล้วได้ผลมาสรุปเป็นคำแนะนำที่ละเอียดชัดเจน เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทิ้งการใช้ชีวิตที่ตามรอยคนอื่น กลับมาเป็นตัวเอง เดินตามเส้นทางที่ชอบ ทำให้เต็มที่ ก็จะสำเร็จเอง

หนังสือ นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ ผู้เขียน Ha Wan (ฮาวัน) ผู้แปล   ตรองสิริ ทองคำใส เป็นการแนะนำการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ โดยในทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตหลากหลาย และคนปุถุชนธรรมดาส่วนใหญ่ ถ้าไม่ใช่คนห่วยมากมาย ก็มักจะใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายโดยหวังว่าตัวเองจะประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ บางคนต่อสู้ดิ้นรนโดยเลือกทำตามแบบที่คนสำเร็จเขาทำกัน แต่ก็ไม่ได้มีผลลัพธ์ดีเหมือนเขา กลับรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้ และถ้าใครกำลังรู้สึกไม่มีความสุขลองหันมาใช้ชีวิตตามที่หนังสือเล่มนี้แนะนำ คือเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ที่แตกต่างออกไป  ทำสิ่งที่ชอบให้เต็มที่ ขณะเดียวกันก็ผ่อนคลายและไม่ยึดติดจนเกินไป สุดท้ายอาจจะพบกับชีวิตที่มีความสุข สมดุล หรืออาจจะพบทางออกใหม่ที่ไม่น่าเบื่อ ถึงแม้จะไม่ประสบผลสำเร็จก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต

คนฉลาด ต้องรู้จักแสร้งโง่ เพื่อเรียนรู้การทำงาน แล้วลงมือทำอย่างจริงจัง จนกว่าจะประสบผลสำเร็จ

หนังสือ คนฉลาดแสร้งโง่ ผู้เขียน อิบูคิ ทาคาชิ,โทขุดะ โทราโอะ ผู้แปล อธิคม สวัสดิญาณ เล่มนี้ ได้อธิบายว่าคุณค่าของคนเรามิได้อยู่ที่สมองดีหรือไม่ดี แต่อยู่ที่การใช้สมอง ทัศนคติ วิธีการทำงาน และท่าทีการวางตัวที่เหมาะสม ผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะรู้จักแสร้งโง่กับทุกๆเรื่อง หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว ที่มีพลัง และแรงผลักดันให้อยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่  เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น   และให้ตั้งเป้าหมายชีวิตให้เหนือความสามารถให้ได้100เท่า แล้วเริ่มจากลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำต่อเนื่อง เอาใจใส่เต็มกำลัง ยืนหยัดให้ถึงที่สุด และรู้จักแสวงหาผู้ร่วมมือปฏิบัติที่เหมาะสม  ความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ล้วนเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

หนังสือเด่น : สรุปบทเรียนจาก ‘พ่อรวยสอนลูก’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/599837

หนังสือเด่น : สรุปบทเรียนจาก  ‘พ่อรวยสอนลูก’

หนังสือเด่น : สรุปบทเรียนจาก ‘พ่อรวยสอนลูก’

วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ในหมู่ของนักอ่านประเภทธุรกิจ-การเงิน ชื่อเสียงของ “โรเบิร์ต ที.คิโยซากิ” เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ คนหนึ่งของพวกเขาเช่นกัน

Rich Dad Poor Dad หรือ “พ่อรวยสอนลูก” เป็นหนังสือที่เขียนมาแล้วเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา แต่วันนี้ หนังสือเล่มนี้ยังติดอันดับขายดีแถมเนื้อหาก็ยังร่วมสมัย ใช้ได้ไม่ตกยุค ดังที่คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ หรือโค้ชหนุ่ม โค้ชการเงินชื่อดัง ได้ออกมา สรุปประเด็นที่มองเห็น เมื่อเทียบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ในมุมมองของตัวเขาเองเผื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆ รุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มต้นศึกษาเรื่องเงินว่า จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกสักนิดจากการอ่านหนังสือเล่มนี้

คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ผู้แปล Rich Dad Poor Dad หรือ “พ่อรวยสอนลูก” พูดถึง 6 บทเรียนของพ่อรวย กับยุค 2021 ในมุมมองผู้แปลและเรียบเรียง ว่า

1. คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงิน ไม่ได้หมายความว่าคนรวยทำงานไม่มุ่งหวังเงินหรือผลตอบแทน จริงๆ แล้วไม่ใช่นะครับ ในที่นี้หมายถึง “คนรวยไม่ติดพันธนาการทางการเงิน” ต่างหากซึ่งพันธนาการที่สำคัญที่สุด ก็คือ การเป็นหนี้จน หนี้ที่ทำเราต้องเหนื่อย ต้องดิ้นรน เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ และเมื่อไหร่ที่เราติดกับดักหนี้พวกนี้ เราจะคิดถึงแต่ “เงิน” ทำอะไรก็ต้องเอาเงินเป็นตัวตั้ง ไม่ได้เงินไม่ทำ ได้น้อยไม่ทำ (ขยันเพราะหนี้เยอะ กับขยันเพราะอยากสร้างชีวิตให้มั่นคงเร็วๆ ไม่เหมือนกัน)

2. แยกให้ออกว่าอะไร คือ “ทรัพย์สิน” อะไร คือ “หนี้สิน” ซึ่งคนที่อ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูก จะท่องได้เหมือนกันหมด “ทรัพย์สิน” คือ สิ่งที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋า “หนี้สิน” คือ สิ่งที่ทำให้เงินไหลออกจากกระเป๋า ซึ่งหลักคิดนี้ก็ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนะ ไม่ล้าสมัย

3. สร้างธุรกิจของตัวเอง ไม่ได้หมายความว่า ให้ทุกคนสร้างธุรกิจของตัวเองหรอกนะครับ แต่หมายความว่า “ทรัพย์สิน” ทุกอย่างก็อยู่ในรูปธุรกิจทั้งหมดนั่นแหละ

4. เข้าใจเรื่องภาษี ข้อนี้ไม่มีอะไรจะแนะนำมากไปกว่า จงเรียนรู้และเข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา (ฐานบริโภค ฐานรายได้ และฐานทรัพย์สิน) คิดคำนวณภาษีและวางแผนภาษีตัวเองให้เป็น ไม่ว่าจะคุณจะทำงานประจำ ทำงานฟรีแลนซ์ หรือเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถประหยัดภาษีและลดรายจ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะมันคือ “สิทธิ” ที่คุณพึงได้ครับ

5 คนรวยสร้างเงินได้เอง ต้นฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า “The Rich Invent Money” ผมก็ไม่กล้าแปล Invent ว่า “ประดิษฐ์” (ออกแนวพิมพ์แบงก์) กลัวมีปัญหา 555 จะให้ใช้คำว่า “คิดค้น”ก็ออกแนววิทยาศาสตร์ไป หัวใจสำคัญของบทเรียนนี้ก็คือ คนรวยสร้างเงินจาก “ไอเดีย” ได้นั่นเอง

6. คนรวยทำงานเพื่อเรียนรู้ ข้อนี้คนตีความและเข้าใจผิดไปเยอะนะครับ ทำงานเพื่อ“เรียนรู้” ในที่นี้ ไม่ได้หมายความ เรียนเยอะเรียนแยะแต่สิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ ก็คือ หลักและวิธีการลงทุน ความเข้าใจในทรัพย์สินที่เลือกลงทุน ธรรมชาติของตลาด

สุดท้ายผู้แปลย้ำว่าบทสรุปจากการนั่งอ่านหนังสือ Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูกอีกรอบ และเล่ามุมมองกับโลกที่หมุนไปเร็วเหลือเกินในฐานะผู้แปล จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยครับ

ความสำเร็จที่ทุกอย่างลงตัว รู้จักจุดแห่ง สมดุลในชีวิต

The Sweet Spot จุดแห่งความสำเร็จที่แรงต้านเป็นศูนย์ที่ทุกคนจะเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น เมื่ออยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีที่สุดสำหรับตัวเอง ผู้เขียน Ph.D. Christine Carter แปลโดย พรรณี ชูจิรวงศ์ หนังสือนี้เล่มนี้จะพาคุณไปพบกับ The Sweet Spot” หรือ “จุดกลมกล่อม” ในชีวิต ที่เมื่ออยู่ในจุดนั้น ทุกอย่างจะลงตัวและง่ายดายไปหมด ตัวเราจะเหนื่อยน้อยลงแต่สร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การก้าวจากชีวิตเดิมๆ การหยุดพักระหว่างทางปลดพันธนาการ บ่มเพาะความสัมพันธ์อดทนกับความรู้สึกอึดอัด การปรับเปลี่ยนขั้นสุดท้ายตลอดจนค้นพบความสมดุลในทุกๆ ด้านของชีวิต นอกจากนี้จะพาคุณไปสำรวจและค้นหาจุดกลมกล่อมของตัวเอง ผ่านหลักคิดที่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับ และตัวอย่างจากบุคคลแถวหน้าในหลากหลายวงการ

รับมือกับคนงี่เง่า4แบบที่พบเจอ เข้าใจ สื่อสารง่าย ลดความขัดแย้ง

“Surrounded by Idiotsวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า เขียนโดย ผู้เขียน โธมัส เอริคสัน (Thomas Erikson) ผู้แปล ประเวศ หงส์จรรยา เนื้อหาในหนังสือสอนให้รู้จักมนุษย์ 4 แบบหรือคนงี่เง่า 4 แบบ ที่พบเจอทั้งในงาน ธุรกิจ และชีวิตส่วนตัว โดย โดยแบ่งคนออกเป็น 4 สี “สีแดง” พวกชอบควบคุมและออกคำสั่ง “สีเหลือง” คนชอบสังคมและมองโลกแง่ดี “สีเขียว” คนสบายๆ เข้ากับคนง่าย และ “สีน้ำเงิน” ช่างคิดวิเคราะห์ มีความแม่นยำ เมื่อเข้าใจสีทั้งสี่ เราก็จะรู้วิธีเข้าถึงใจคนทุกแบบมากขึ้น สื่อสารเก่งขึ้น และไม่ต้องปวดหัวกับความขัดแย้งอันงี่เง่าไร้สาระเหมือนเคย และในฐานะองค์กร หัวหน้า หรือ ผู้นำคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าจะรับมือบุคลากรที่มีบุคลิกภาพแตกต่างหลากหลายได้อย่างไร สร้างกลุ่มที่มี “เคมี” ระหว่างกัน และมีประสิทธิภาพสูงจากคนที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างไร ส่วนในชีวิตส่วนตัว คุณอาจกระชับความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจกันและกันมากขึ้น

แนะแนวทางการทำตลาด กลยุทธ์ให้สัมฤทธิผลทุกเป้าหมาย

Youtube and Video Marketing เป็นหนังสือเพื่อการเพิ่มยอดวิวและยอดราย ได้ทั้งแบรนด์ ได้ทั้งเงิน เนื้อหากล่าวถึงการสร้างคอนเทนต์วีดีโอให้เป็นไวรัล พุ่งเข้าหาทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีกลยุทธ์ ยิงแอดให้แม่นและคุ้มค่า พร้อมใช้เครื่องมือวิเคราะห์ วัดผล และปรับกลยุทธ์การตลาด เขียนโดย ศุภณัฐ สุขโข Youtube Marketing จะเป็นเครื่องมือที่นักการตลาดยุคนี้ต้องหยิบจับใช้งาน และจะยังคงได้รับความนิยมต่อไปอีกหลายปี หนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาด้านการตลาดบนวีดีโอทำ SEO ให้กับวีดีโอ แนวทางการเพิ่มยอดวิว ยิงแอดโฆษณา รวมไปถึงเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย นักการตลาด ผู้ประกอบกิจการ ยูทูบเบอร์ ควรอ่านYoutube marketing เล่มนี้

จับประเด็นเพื่อสอบก.พ. แนวข้อสอบจริงเฉลยละเอียด

ติว English พิชิต ก.พ. + สอบท้องถิ่น มั่นใจเต็ม 100 จับประเด็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ ก.พ. และสอบท้องถิ่น 10 Topics เน้นเข้าใจได้จริงจากการทำโจทย์ พร้อมเทคนิคพิเศษ พื้นฐานน้อยก็ทำได้ ตะลุยโจทย์แนวข้อสอบจริงย้อนหลังหลายปี พ.ศ.พร้อมเฉลย ผู้เขียน คณิณพิชญ์ เตชะเรืองสุวรรณ และคณะ หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นถนนเส้นสำคัญที่จะนำทุกคนไปสู่เป้าหมายที่สำคัญในชีวิตอีกขั้นหนึ่ง ทีมงานผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคการจำ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการลงสนามสอบแก่ผู้อ่าน รวมทั้งแนวข้อสอบจริงจากหลากหลายปี พ.ศ. ที่ผ่านการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ด้วยประสบการณ์ ที่จะทำให้เรามั่นใจเต็ม 100 พร้อมลุยทุกสนามสอบราชการในเล่มจะมีการจับประเด็นเนื้อหาที่ควรอ่านเพื่อสอบ ก.พ. และสอบท้องถิ่น การแยกประเด็นแต่ละเรื่องที่สำคัญพร้อมแบบทดสอบท้ายเรื่อง มีแนวข้อสอบจริงที่พบได้ในสนามสอบและเฉลยละเอียดแบบแปลเป็นภาษาไทย

หนังสือเด่น : ว่าด้วยเรื่อง ปรัชญากวี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/598194

หนังสือเด่น : ว่าด้วยเรื่อง ปรัชญากวี

หนังสือเด่น : ว่าด้วยเรื่อง ปรัชญากวี

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นานมากแล้วเหมือนกันนะที่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงความประทับใจในนวนิยายจีน“ปรัชญากวี” วันนี้ เห็นว่างๆ “โควิด” ส่งเสริมให้เกิดความรักบ้าน คอยดูแลบ้าน อย่าทอดทิ้งมันไปไหน หลังจากที่ทิ้งมันมาเป็นเวลาหลายสิบปี เลยหยิบเอานิยายจีนกำลังภายใน ที่มีเอกลักษณ์ของปรัชญากวีแฝงอยู่ในเรื่องมากมายออกมาอ่าน

ต้องยอมรับว่าผิดหวังมาก เพราะปรัชญากวีในนิยายจีนกำลังภายในยุคใหม่นี้ ช่างหายากเหลือเกิน ผมขอเดาว่าคงอาจจะมาจากมูลเหตุใหญ่ สอง ประการ คือ ไม่มีปรัชญากวีในสมองของคนแต่ง สงสัย ขี้เกียจนั่งคิดคำนึงเพราะนึกว่าไม่ได้เรื่องสลักสำคัญ และคงคิดว่า คนอ่าน อาจจะต้องการความสนุกสนานของเนื้อหามากกว่า ปรัชญากวีในเล่ม

อันที่จริง ปรัชญากวี ไม่ใช่ของสนุก ตื่นเต้น ชวนให้ติดตาม แต่มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผลงานที่ทำให้อ่านแล้วมองเห็นกึ๋นความสามารถของ นักประพันธ์ว่า มองโลกอย่างไร มีอะไรที่จะชี้แนะ หรืออยากสร้างค่านิยมอันดีงามบางอย่างให้เกิดกับสังคมบ้าง

ไหนๆ ก็พูดถึงปรัชญากวี กันแล้ว เลย ขอสุ่ม หยิบนิยายจีน สี่เล่ม ที่ขายดีในยุคนี้มาค้นหาปรัชญากวีกันดูซิ ว่า ขนาดที่มีคนติดตามพอสมควร เขามีปรัชญากวีมากน้อยแค่ไหน

เล่มแรก ชื่อ พลิกฟ้าท้ามาตุภูมิฮั่นสุ่มมากจากเล่มที่ 7 คนเขียน คือ “เจี๋ยอวี่เอ้อร์”ในฐานะเราเป็นคนไทย อ่านภาษาจีนไม่ได้ บางทีก็พลาดเป้าไปเหมือนกันคือ คนแปล เป็นไทย ไม่คำนึงถึงคุณค่าของปรัชญาที่แฝงอยู่ในเนื้อหาเลยตัดทิ้งไปเลย ขอร้องเถอะนะครับว่า “นั่นคือ ส่วนหนึ่งของหัวใจของ “งานเขียน” เช่นกัน”

เล่มนี้ เป็นเล่มที่ 7 แล้ว เริ่มต้นตั้งแต่หน้าแรก ก็เจอเลย ขึ้นชื่อ ตอนว่า “เกียรติยศอันบีบคั้น” ประโยคนี้ไม่เลวครับ ทุกวันนี้ คนหลายคนถูก เกียรติยศอันบีบคั้น ครอบงำอยู่จนทำอะไรไม่ได้ จนถูกคนด่าแบบว่า บรรพชนแทบจะกระโจนลงมาจากสวรรค์ แล้วบอกว่า “กูไม่ใช่คนอย่างนั้นโว้ย” ตัวอย่างง่ายๆ ขออนุญาตยกตัวอย่าง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกคนเกือบทั้งประเทศ รุมกันด่า รุมกันประณาม จนแทบจะหาความขาวสะอาดในตัวเองไม่ได้ แถมยังแพร่ไปถึงต่างประเทศด้วย เขาเป็นคนเช่นนั้นหรือ หรือ ว่า “ถูกเกียรติยศอันบีบคั้น”ค้ำคออยู่เลยทำอะไร ไม่ได้ ลองไปหาอ่านดูจากนิยาย แล้วนำมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันอยู่ใน “ร้อยเนื้อทำนองเดียวกันหรือเปล่า อะไรที่มันพออภัยให้ก็ควรอภัยกันบ้าง และ ท่านประยุทธ์ อะไรที่มีฝืนได้ ก็อย่าทำตามใจคนอื่นมากนัก?”

มีอีกไหม ขอเปิดดูต่อไป…

“การเข้าสู่สนามรบเป็นคนแรก จากไปเป็นคนสุดท้าย คือ วิสัยของ แม่ทัพที่ฮั่วชวี่ปิ้งยึดถือ” นี่คือข้อความอีกความหมายหนึ่งที่คนโบราณยึดถือว่า เป็น “วิสัยของลูกผู้ชาย”ที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองผู้ที่ด้อยกว่า ซึ่งหลายร้อยปีที่ผ่านมานี้ จำนวนคนประเภทนี้ มันสูญพันธุ์ไปเยอะแล้ว เท่าที่พอมีให้เห็นอยู่ก็เป็นพวกหน้าตัวเมีย พอเห็นอะไร หรือรู้ว่า ข้างหน้าอาจจะมีภัยก็จะหลบลี้หนีหน้าทันที พอเหตุการณ์สงบค่อยโผล่ออกมาเอาหน้า มาแสดงโวหารเป็นห่วงเป็นใย กลายเป็น “ไอ้พวกหัวหงอก” ที่“แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน” บอกตรงๆว่า มีคนที่ผมศรัทธา และกำลังจับตามอง เขาว่าจะเป็นหนึ่ง ที่แม่ทัพที่ ฮั่วชวี่ปิ้งยึดถือหรือไม่ เขาผู้นี้คือ คุณสนธิ ลิ้มทองกูล (ขออภัยด้วยความศรัทธาที่ต้องเอ่ยถึง)

เปิดนิยายเรื่อง “พลิกฟ้าท้ามาตุภูมิฮั่น”เพียงไม่กี่หน้พบความประทับใจหลายแห่ง แสดงว่า “สอบผ่าน ในวิชา ปรัชญากวี” ครับผม

ขออีก ชื่อ “เจ้ารัตติกาลแผ่นดินเถื่อน”ประพันธ์ โดย “เยี่ยกวน” แปลเป็นไทยโดย“น.นพรัตน์” ขอยกคำพูดในตอนหนึ่งที่ “มือปราบโจวพูดให้เจ้านายรับทราบถึง “ของขวัญที่สาหัส”ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ใครๆ ก็ไม่รังเกียจ“ของขวัญ” แต่มันเป็นของขวัญที่สาหัส แสดงว่า ต้องเป็น ความหมายหรือ มีคุณค่าที่ตรงข้ามกับของขวัญใน “วิถีธรรมดา”แต่มันคงเป็น “นิว นอร์มอล เป็นธรรดาที่ไม่ธรรมดา” เลยทำให้นึกถึง เรื่องของขวัญของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่ควรหามาอ่านบ้างว่า ของขวัญที่สาหัสมันหมายถึงอะไรรวมถึง ใครๆ อีกหลายท่านที่เป็นผู้นำของสังคมอย่าลืมคำนึงถึง “ของขวัญที่สาหัสกันบ้าง” ก่อนที่จะสายเกินแก้ เพราะเจ้าของขวัญที่สาหัสมันเชื่อมโยงต่อเนื่องไปถึง ประโยคอันเป็นปรัชญาอีประโยคในตอนท้ายๆ เล่มที่ว่า “เผือกเผาที่ร้อนลวก” ได้อย่างกลมกลืม”

หนังสือเล่มนี้ คงจะมีอีกหลายช่วงหลายตอนที่มีสำนวน ปรัชญากวี แฝงอยู่มากมาย มิฉะนั้น “น.นพรัตน์”คงไม่หยิบมาใส่ เครื่องหมายของตัวเอง รับแปลนิยายเรื่องนี้

ไหนๆ ก็หยิบมาแล้วอีกสองเล่มคือ “กระบี่เหินพิชิตฟ้า” เขียนโดย “หว่อซือ ซีหงสื้อ” กับเรื่อง “ตำนานกระบี่ข้ามฟ้า” เขียนโดย โจวเสี่ยน”

ทั้งสองเล่มเป็นแนว ที่มุ่งประเด็นไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวในดงยุทธจักรที่ใครสักคนนึ่งจะต้องประสบความสำเร็จ เขาจะต้องมีความอดทน มั่นคงเด็ดเดี่ยวมีความพยายาม ไม่ย่อท้อ การจะแฝงปรัชญาของชีวิต คงมีไม่มากนัก แต่ที่จะมีน่าจะเป็น ปรัชญาในเรื่องของ ความอดทน อดกลั้น และการคิดค้นถึงสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีขึ้นบนโลกใบนี้ ให้ปรากฏออกมาเพื่อจะได้นำมาสู่ความยิ่งใหญ่ มีชื่อเสียงไปก้องโลกในแนวปรมาจารย์นักสู้ ไว้คราวหน้าครับจะเอามาบอกให้ทราบ วันนี้หมดเนื้อที่ขอจากกันก่อน

โดย ชนิตร ภู่กาญจน์

หนังสือเด่น : โอกาสที่โลกใบนี้มีสถานะเท่าเทียมกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/596611

หนังสือเด่น : โอกาสที่โลกใบนี้มีสถานะเท่าเทียมกัน

หนังสือเด่น : โอกาสที่โลกใบนี้มีสถานะเท่าเทียมกัน

วันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หนังสือเด่นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมขอคนในองค์กรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน การแข่งขันธุรกิจได้เปลี่ยนไปจากที่สมัยก่อนองค์กรใหญ่ได้เปรียบมากมากกว่าในการแข่งขัน ทุกอย่างมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด

 ดังนั้นการสร้างความรู้หรือ”การบริหารจัดการความรู้”จึงได้กลายเป็นเครื่องที่ขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเพื่อการเติบโต สร้างความมั่นคง เพิ่มศักยภาพในการสร้างงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ดังนั้นการจัดการความรู้Knowledge Managment จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการช่วยองค์กรสามารถปรับตัวกับโลกปัจจุบันและโลกอนาคตคือเป็นเครื่องมือหลักที่จะพาองค์กรก้าวสู่ระดับโลกยืนอยู่ต่อไปอย่างสง่างาม

 หนังสือ KM Knowledge Management เขียนโดยศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ และแพทย์หญิงญาณี โชคสมงามผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษาได้เขียนขึ้นมาท่ามกลางNew Normal ที่ความรู้ในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารทุกคนในองค์กร หนังสือเล่มนี้ได้นำบทเรียนและความรู้ที่เป็นสากลมาถ่ายทอดที่เข้าใจง่าย พร้อมนำประสบการณ์ส่วนตัวมาบรรยายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในการทำงาน

อาทิ

บทนำและบทที่1ได้พูดถึงDo or Dieคือเลือกที่จะตายหรับมือกับกับความท้าทายใหม่ๆ ธุรกิจเลือกได้ในเรื่องได้พูดถึงfordและToyotaที่เลือกเปลี่ยนแปลงในรอบ100ปีได้เจาะลึกถึงการปรับตัวของยักษ์ใหญ่ดังกล่าวทั้งระบบ

 บทที่2พูดถึง”จะยืนหยัดเป็นคนสุดท้าย หรือจะกลายเป็นผู้ทำเทรนด์พูดถึงการdisruptionต่างๆ พูดถึงการอยู่รอดในยุคdisruptionเพื่อเป็นlast Man Standing ขององค์กรต่างไปอาทิบาร์บีคิวพลาซ่าพัฒนาเป็นfood passionด้วยการปรับระบบต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ USJ The Ride-Backdrop รถไฟเหาะวิ่งถอยหลัง สร้างลานซอมบี้หลังเที่ยงคืนเป็นต้นการปรับตัวของธุรกิจไอบีเอ็ม การกำเนิดไอโฟนเป็นต้น บทที่3KMช่วยจัดการปัญหาในองค์กรอย่างไรบทที่4 KMช่วยพัฒนาองค์กรสู่จุดมุ่งหมายอย่างไร

บทที่5การค้นหาลูกค้าcritical หรือลูกค้าสำคัญด้วยเทคนิคLuky ตามด้วยกรณีศึกษาและอื่นๆทที่ร้าสนใจมากมาย

 หนังสือเล่มนี้จึงถือเป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการพัฒาองค์กรในปัจจุบันที่จะปรับใช้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างสภาว วัฒนธรรมในการส่งต่อความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อป้องกันการผิดพลาด หาแนวทางสู่ความสำเร็จ ให้องค์กรผ่านวิกฤติไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลยั่งยืน

คู่มือเตรียมสอบกฎหมายไทย  ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคอัตนัย

หนังสือเล่มนี้เขียนโดย  “ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์”เนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำขอ และอื่น ๆ อีกมากมาย  จำหน่ายเล่มละ465.50 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป เป็นเสมือนตำรา เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)” เล่มนี้ สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักการเขียนคำฟ้องแพ่งและคำขอท้ายคำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องอาญาและคำขอท้ายคำฟ้องคดีอาญา คำให้การและฟ้องแย้ง การเขียนหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำร้องทุกข์ คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าวประเภทต่าง ๆ ทั้งคดีแพ่งและอาญา คำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ คำร้องขอตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก หนังสือมอบอำนาจ ใบแต่งทนายความ การเขียนบัญชีพยาน การเขียนบัญชีทรัพย์ การเขียนใบมอบฉันทะ การเขียนสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล พร้อมตัวอย่างที่สำคัญ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจประกอบในแต่ละส่วน และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายบท คำขอที่จำเป็นและสำคัญประเภทต่าง ๆ อัตราค่าฤชาธรรมเนียมที่ทุกท่านต้องรู้และนำ

นักสืบหน้าก้น นิทานที่แฝงไปด้วยคติสอนใจ

“นักสืบหน้าก้น ตอน ตามล่าหาอัญมณีสายรุ้ง” นิทานเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้เขียน Troll (โทรลล์)ผู้แปล ธันยาภัทร์ ศิริทรัพย์ ราคา118.75 บาท  เป็นเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปไขคดี เด็ก ๆ จะได้ฝึกการสังเกตและสนุกกับการร่วมสืบหาคนร้ายไปพร้อม ๆ กับ “นักสืบหน้าก้น” เมื่อเกิดเหตุลักพาตัวลูกสาวตระกูลดัง นักสืบหน้าก้นถูกตามตัวให้สืบคดี คนร้ายต้องการอัญมณีสายรุ้งในตำนานของตระกูลดัง นักสืบหน้าก้นจึงต้องไขปริศนาเพื่อหามันให้เจอ เขาจะทำสำเร็จและช่วยลูกสาวตระกูลดังได้หรือเปล่านะ? ทุกเรื่องทุกตอนจะถ่ายทอดด้วยสำนวนชวนอ่าน พร้อมภาพประกอบสี่สี น่ารัก ชวนติดตาม มีเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยคติสอนใจ ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว

คิดวิเคราะห์แบบโคนัน ร่วมไขปริศนาและฝึกคิดอย่างมีเหตุผล

“Tsuyoshi Ueno (อุเอโนะ ซึโยชิ)”นักเขียนนิยายชาวญี่ปุ่น มีความเชื่อมั่นว่า เพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว…แล้วคุณจะมองเห็น “ความจริง” นั้นได้อย่างไร? ร่วมไขปริศนาและฝึกคิดอย่างมีเหตุผล ไปพร้อมกับนักสืบในโลกมังงะที่โด่งดังที่สุดตลอดกาล ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์แบบโคนัน แปลเป็นไทยโดย “กมลวรรณ เพ็ญอร่าม” เนื้อหาในเล่มนี้ เป็นฉบับการ์ตูน ตอน why? จุลินทรีย์ () กล่าว ถึงออร์แกน ซึ่งเกลียดจุลินทรีย์มากเพราะคิดว่าจุลินทรีย์เป็นตัวแทนของเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ไมโครจึงแนะนำให้ออร์แกนรู้จักกับแล็กตาและโรโบแบคเพื่อแสดงให้เห็นว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าที่คิด!!คิดวิเคราะห์แบบโคนัน ในเล่มนี้ จะ ร่วมไขปริศนาและฝึกคิดอย่างมีเหตุผล ไปพร้อมกับนักสืบในโลกมังงะที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลได้แค่ไหนต้องอ่านเอาเอง

นิยายใสๆขงวัยรุ่นจีนที่สังคมยังรับ หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ

หมัวกูเว่ยเถาจื่อ ( Moguwei Taozi)  เป็นนักเขียนนิยาย ในแนวรักวัยรุ่นใสๆที่ยังมองเห็นโลกสวย แม้จะขาดความนิยมลงไปไม่น้อยในยามที่สังคมโลกต็มไปด้วยเรื่องของความเป็นจริง ทุกอย่าง ไม่ถูกอออกแบบมาโดย มโนคติที่อยู่ในหัวใจหัวใจของบรรดาวัยรุ่นวัยใส ที่แม้จะเพิ่งลืมตาดูโลกมาเพียงสิบปีต้นๆเท่านั้น  แต่ในความเป็นโลกนิยายที่ยังขาความเพ้อฝันไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ยังคงมีอยู่ แม้จะไม่มากนัก จนถึงระดับตลั่งใคล้แต่ก็ยังนับว่า ได้รับความชื่นชมอยู่

 “หมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ”  เขียนโดย “หมัวกูเว่ยเถาจื่อ”เป็นเรื่องราวของนางเอกวัยใสที่ พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหลังเกิดอุบัติเหตุก็พบขาว่าของตัวเองถูกใส่เฝือกห้อยไว้ พร้อมข่าวร้ายว่าจะต้องตัดทิ้ง! “ลู่จยา” นักแข่งมอเตอร์ไซค์สาวไม่คาดคิดเลยว่า การลอบออกไปซ้อมก่อนวันแข่งขัน จะกลายมาเป็นจุดพลิกผันของชีวิต! แม้ความเสียใจจะเกิดขึ้นอย่างมาก แต่อีกอารมณ์เธอกลับพบว่าหมอของฉันเหมือนจะชอบฉันนะ ทำให้ชีวิตของดูพลิกผันมีความหวังเป็นกำลังใจมากขึ้น

หนังสือเด่น : เคล็ดลับการวางแผนทางการเงินทุกช่วงวัย ให้รู้จักหาเงิน ใช้เงิน เก็บเงิน และลงทุนเป็น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/594969

หนังสือเด่น : เคล็ดลับการวางแผนทางการเงินทุกช่วงวัย  ให้รู้จักหาเงิน ใช้เงิน เก็บเงิน และลงทุนเป็น

หนังสือเด่น : เคล็ดลับการวางแผนทางการเงินทุกช่วงวัย ให้รู้จักหาเงิน ใช้เงิน เก็บเงิน และลงทุนเป็น

วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เรื่องราวเงินทอง เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา มาตั้งแต่ลืมตาดูโลกไปจนกระทั่งถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปเลยก็ว่าได้ แต่ความรู้เรื่องการจัดการด้านการเงินไม่ได้มีการสอนเป็นกิจลักษณะ หรือเป็นหลักสูตรในห้องเรียน ทั้งๆที่คนเราทุกคนเกิดมานั้นมีความจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินกันทุกคน คนไทยก็ล้มเหลวเรื่องการบริหารการเงินเป็นส่วนใหญ่ ในสมัยก่อนๆ หนังสือหนังหา หรือคนที่จะมาให้ความรู้เรื่องการเงินมีน้อยมาก  เมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่พอมีคนถ่ายทอดความรู้ในด้านนี้เพิ่มขึ้นมาบ้าง ด้วยมุ่งหวังที่จะให้คนไทยนั้นได้มีความรู้และสามารถจัดการการเงินของตัวเองได้ตลอดไป

หนังสือ Money Plan วางแผนการเงิน ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต เขียนโดย ดร. วิชิรศักดิ์  จึงสถาพร นักการเงินการธนาคารชื่อดัง ผู้มีความรู้ด้านการเงินการธนาคารที่สะสมมาหลายสิบปี โดยที่เขาได้ไอเดียมาว่า การเขียนหนังสือที่โครงเรื่องดี อ่านเข้าใจง่าย จะใช้ได้ผลกับการให้ความรู้ทางการเงิน เขาจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา สำหรับเนื้อหาถึงแม้จะเป็นเชิงวิชาการ แต่ผู้เขียนจงใจเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย โดย เขียนเป็นภาษาธรรมดา และวางโครงเรื่องด้านการจัดการบริหารการเงินเป็นระบบ ตามช่วงอายุ  อาทิ ตั้งแต่ช่วงแรกเกิด จนถึงวัยชราหลังเกษียณ ซึ่งมีทั้งหมด 9 บท อาทิ การวางแผนการเงินตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 10 ปี   นั้นมีค่าใช้จ่ายอาทิค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าอื่นอื่น  เตรียมงบไว้เผื่อบานปลาย ค่าเลี้ยงดูที่ใช้เงินจำนวนมาก ค่าเทอมต่างๆ ซึ่งได้เอาข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆมาแสดงให้เห็น การวางแผนการเงินด้านการศึกษาของลูกช่วง 11-20 ปี ได้แก่ค่าเรียนมัธยม ค่าเรียนพิเศษ ค่าเทอมมหาวิทยาลัย การกู้เงินเรียน และวิธีการยื่นกู้ การวางแผนใช้เงินกู้  วางแผนอนาคตการเงินให้ตัวเองหลังเรียนจบ อายุ 21-30 ปี จนกระทั่ง ถึงการจัดสรรเงิน มีมรดกให้ลูกหลาน อายุ 81-90 ปี  และบทที่ 10 เป็นการแนะแนวทางให้บริหารการเงินส่วนตัวอย่างเป็นระบบ 

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมในสิ่งที่เราควรรู้ และควรเตรียมตัวในการบริหารการเงินได้อย่างครบถ้วน ครบทุกช่วงวัย ได้แก่การรู้จักหาเงิน การใช้เงินเป็น การรู้จักเก็บออม และลงทุนอย่างเหมาะสม   อ่ให้ข้อมูลรอบด้าน  บอกถึงปัญหาที่คนส่วนใหญ่เป็น แนะการแก้ปัญหา ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนมีเงินใช้ไม่ขาดมือ แบบง่ายๆ และสามารถแก้ปัญหาหรือปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง เนื้อหาภายในเล่มอ่านได้ทุกเพศทุกวัย  มีตัวอย่างข้อมูลประกอบที่จำเป็นในการวางแผน และวิธีประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมทั้งคนที่เป็นพ่อแม่ ผู้ที่เรียนจบใหม่กำลังเริ่มต้นวัยทำงาน ช่วงสร้างครอบครัว จนถึงวัยหลังเกษียณ ที่เป็นรูปธรรมและสามารถทำได้จริง ผู้อ่านสามารถเริ่มต้นบริหารการเงินได้ทันที พร้อมมีเคล็ดลับและแนวคิดให้ทุกคนรู้จักหาเงิน ใช้จ่ายเงินเป็น คุ้มค่า  เก็บออมเงินให้มากพอสำหรับใช้ในทุกช่วงอายุ และเลือกลงทุนในทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม

การวางแผนการเงินเพื่อตัวเอง และครอบครัว เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่เพื่อความมั่นคงในครอบครัว การมีเงินใช้จ่ายสบายมือตลอดช่วงชีวิต ก็เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนควรจะทำให้ได้ เพราะถ้าขาดการวางแผนชีวิต ทุกช่วงชีวิต หรือแม้แต่บั้นปลายชีวิต ก็จะยากจนหรือขาดเงินทั้งครอบครัว ก็จะยากลำบาก และไร้ความสุขไปตลอดชีวิต

เคล็ดลับเปลี่ยนตัวเองจากมีปัญหาทางการเงินอย่างหนัก เปลี่ยนเป็นหาเงินเก่ง มีเงินเก็บ ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน : Secrets of the Millionaire Mind เป็นหนังสือที่ T. Harv Eker   เขียนจากประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่เคยยากจน และถังแตกตลอดเวลา จนกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านในเวลาเพียงสองปีครึ่ง และหนังสือเล่มนี้ เขาได้มาเผยความลับที่ว่า ในสมองของคนเรานั้นมี “แผนผังการเงิน” ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองและความสำเร็จ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใต้สำนึก และยังเป็นตัวกำหนดวิธีการหาเงิน ใช้เงิน และเก็บเงินโดยไม่รู้ตัว ในหนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักวิธีการวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนแผนผังการเงินในหัวของตัวเอง เพื่อให้คนเราสามารถหาเงินและเก็บเงินได้มากขึ้น รวมทั้งใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการทั้งหมดนี้ได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยถึงแตกมาเป็นเศรษฐีร้อยล้านได้ในเวลาแค่สองปีครึ่งเช่นเขา  ผู้แปล  พูลลาภ อุทัยเลิศอรุณ ราคา 179.00 บาท  

รู้วิธีคิด การเพิ่มเงินที่น่าสนใจ แบบคนญี่ปุ่น แนะวิธีใช้เงิน การจัดการด้านการเงิน ทุกช่วงวัยชีวิต

หนังสือ วิธีเพิ่มเงินสไตล์ญี่ปุ่น ที่อ่านแล้วต้องตะโกนว่า ทำไมไม่บอกให้เร็วกว่าเน้! ผู้เขียน Yamasaki Shunsuke (ยามาซากิ ชุนซุเกะ) ผู้แปล ธรรศภร ตันวิทยา จากหนังสือเล่มนี้ ทำให้รู้ว่าญี่ปุ่น มีวิธีคิดหลายอย่างที่ทำให้เราต้องทึ่งไม่ว่าจะด้านเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า สำหรับในเรื่องการเงินเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆคือคนญี่ปุ่นจะมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจเช่นกัน  หนังสือเล่มนี้ จะมาเผยเคล็ดวิชาว่าด้วยการเพิ่มเงิน และเรื่องราวทางการเงินที่น่าสนใจ อย่างเช่น กุญแจ 5 ดอกสำคัญทางการเงิน การแก้ไขวิธีการใช้เงิน วิธีจัดการเงินแต่ละช่วงวัย การประหยัดที่ดีต่อใจ การจัดการการเข้าออกของเงินให้เป็นเรื่องง่าย แล้วเหลือเงินไว้ให้ได้  และอีกหลายวิธีน่ารู้  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะวางแผนชีวิตทางการเงินโดยรวม อยากจัดการเงินให้เป็นระบบระเบียบ ราคา 220.00 บาท

ผลงานชิ้นเอกของนักเขียนนิยายวายจีน น่าอ่าน ชวนติดตาม ถูกรสนิยมนักอ่าน

นิยาย สวรรค์ประทานพร เป็นผลงานชิ้นเอกอีกเรื่อง จากนักเขียนนิยายวายจีนชื่อดัง โม่เซียงถงซีว ผู้แปล  ลาเวนเดอร์ เป็นเรื่องราวของเทพไท่จื่อที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกรักสวรรค์อย่าง “เซี่ยเหลียน” ที่ก่อเหตุให้ต้องโดนขับออกจากสวรรค์อยู่หลายครั้งหลายครา จนต้องลงมาใช้หนี้ ทำภารกิจที่โลกมนุษย์ ชีวิตตกต่ำเป็นที่เย้ยหยันไปทั่วทั้ง 3 ภพ  ไร้สาวก ไร้ธูปเทียน ไร้คนเซ่นไหว้บูชา ถูกผู้คนลืมเลือน ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บขยะ ถูกจดจำว่าเป็นเทพขยะและเทพโรคระบาด แต่เมื่อเขาได้กลับขึ้นสวรรค์อีกเป็นครั้งที่สาม เขากลับไม่ชื่นชอบชีวิตการเป็นเทพ  เขารับภารกิจลงไปยังโลกมนุษย์อีกครั้ง  ครั้งนี้เองทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับ ‘ฮวาเฉิง’ หรือพิรุณโลหิตเชยบุปผา ราชาผีผู้ออกมาจากบรรพตถงหลู จนเกิดเป็นเรื่องราวความรักฝืนมติสวรรค์  เรื่องราวน่าสนใจ น่าอ่าน ในแบบฉบับของนิยายวาย ชุดนี้มีทั้งหมด8 เล่ม ราคาเล่มละ   360.00 บาท  

เมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และจิตใจผู้สูงวัย หลากหลายวัตถุดิบ คุณค่าสารอาหารครบถ้วน

ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดอย่างรุนแรง อาหารการกินหายาก ซื้อหาก็ไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากเหมือนที่ทำเอง คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย หรือคนสูงวัยในครอบครัว ควรจะได้กินอาหารกับเมนูที่ดีต่อสุขภาพและจิตใจ ต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินอย่างเพียงพอและหลากหลาย ไม่ซ้ำซากจำเจ รสชาติไม่หวานจัด มันจัด ควรกินข้าวกล้องและผักให้มากขึ้น ส่วนเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำก็ควรกินให้พอเหมาะ ผู้สูงอายุถ้ากินอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัย จะช่วยทำให้สุขภาพกายแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยรบกวน และยังทำให้จิตใจดีอีกด้วย เมนูดังกล่าวได้อยู่ใน  หนังสืออาหารผู้สูงวัย เล่มนี้เรียบร้อยแล้ว ในเนื้อหาครอบคลุม ตำรับอาหาร อาหารจานแคลเซียม อาหารบำรุงสายตา อาหารเส้นใยไฟเบอร์ อาหารจานปลา อาหารเบต้าแคโรทีน และโปรวิตามินเอ เขียนโดย ศรีสมร คงพันธุ์ ราคา 395.00 บาท