หนังสือเด่น : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หนังสือคือส่วนหนึ่งในปัจจัยดังกล่าว #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/547543

หนังสือเด่น : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน  หนังสือคือส่วนหนึ่งในปัจจัยดังกล่าว

หนังสือเด่น : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หนังสือคือส่วนหนึ่งในปัจจัยดังกล่าว

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ความไม่เป็นธรรม ดูเหมือนจะมีแทรกอยู่ในทุกภาคส่วนของชีวิตมนุษย์ทำงานไม่ว่าจะเป็นงาน ในภาคส่วนของเอกชน และแม้แต่ในภาคส่วนของ ภาครัฐ ที่จะมีความเข้มงวดอย่างสูงอยู่แล้วในเรื่องของความเป็นธรรม แต่ความเป็นธรรม ก็ยังกลายเป็นปัญหาสอดแทรกอยู่ในภาคส่วนการทำงานในภาครัฐ เช่นเดียวกัน

คู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเอง เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดย คนทำงานในภาครัฐ เป็นการถอด..บทเรียนในอดีตจากคดีพิพาทในศาลปกครอง ของมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนมาเรียบเรียง ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการพยายามที่จะบอกให้เห็นถึงกลไกบางอย่างในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรม อาทิ ในระบบไต่สวนไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้ จึงน่าจะจัดได้ว่า เป็นเพื่อน เป็นที่ปรึกษา เป็นครูบาอาจารย์ ให้กับผู้แสวงหาความเป็นธรรม ด้วยระบบ และกฎเกณฑ์ที่ถูกจัดวางเอาไว้ และเพื่อจะรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองโดยได้นำ 5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองมาเทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงมาเขียนให้ทราบเอาไว้

หนังสือ “5 รูปแบบการใช้กฎหมายเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมจากคดีพิพาทในศาลปกครองของอุดมศึกษาไทย” เขียนขึ้นโดย “ดร.รพีพรรณ เตชะพัฒน์สกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช”โดยข้อมูลส่วนใหญ่เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานที่ ข้าราชการ-อาจารย์-พนักงาน-ลูกจ้าง ในมหาวิทยาลัยได้ประสบปัญหา เช่น การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม,การถูกสอบวินัยร้ายแรง, ให้ออกจากราชการ, ให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง หนังสือเล่มนี้จะบอกให้ทราบว่า จะเรียกร้องความยุติธรรมอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ โดยคู่มือเตรียมคดีปกครองด้วยตนเองจะช่วยให้สามารถทราบขั้นตอนเบื้องต้น และสร้างความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ การอุทธรณ์ผลคำวินิจฉัย การเขียนคำฟ้องคดีปกครองและคำขอท้ายฟ้อง พร้อมมีตัวอย่างการให้ถ้อยคำเป็นหนังสือและตัวอย่างเรื่องอื่นๆ ที่จะทำให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนกฎหมาย ได้ด้วยตนเอง และยังบอกวิธียื่นฟ้องคดีปกครองอย่างง่ายๆ แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ทราบอีกด้วย

“ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน การได้อ่านหนังสือ ที่วันหนึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเอง จึงเป็นเสมือน อาวุธ หรือเกราะป้องกันตัวเราเอง ในยามที่เราไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร

หนังสือดีมีคุณค่าของเด็กๆ ที่ต้องอ่านก่อนจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

สัปดาห์นี้มีหนังสือสำหรับเด็กที่ พ่อแม่ควรหามาให้ลูกอ่านก่อนที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งหนังสือในชุดเด็กนี้มีวางขายในร้านซีเอ็ดทั่วประเทศ

“เจ้าชายน้อย” เขียนโดย อองตวนเดอ แซงเตก-ซูเปรี ผู้แปล อำพรรณโอตระกูล ราคา 200 บาท เนื้อเรื่องเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ความไร้เดียงสาแต่ยังแฝงไว้ด้วยปรัชญาของเจ้าชายน้อยทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 วรรณกรรมที่ต้องอ่านก่อนโตที่หากเด็กๆ ได้เปิดอ่านรับรองว่าเรื่องราวของเจ้าชายน้อยจะตราตรึงใจไปอีกนานแสนนาน

“เด็กชายมะลิวัลย์” เขียนโดย ประภัสสร เสวิกุล ราคา 130 บาท เรื่องราวของเด็กชาย“มะลิวัลย์” ผู้เติบโตมาในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความยากลำบากของยุคหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 เสื้อผ้า ยา อาหาร เป็นสิ่งหายากและราคาแพง ซ้ำร้ายมะลิวัลย์ยังป่วยเป็นโรคโปลิโอ ที่แม้ร่างกายจะพิการแต่จิตใจกลับเข้มแข็งด้วยครอบครัวที่อบอุ่นและผู้คนในชุมชนโอบเอื้ออารี ตามแบบวิถีของคนไทยยุคก่อนที่กำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา

“ต้นส้มแสนรัก” เขียนโดย โจเซ่วาสคอนเซลอส ผู้แปล มัทนี เกษกมล เรื่องของเด็กชายแสนซนกับต้นส้มพูดได้ที่ จะพาคุณก้าวไปสู่โลกแห่งจินตนาการอันเปี่ยมไปด้วยความสดใสแห่งชีวิตวัยเด็กนอกจากจะเหมาะสำหรับนักอ่านรุ่นเล็กแล้ว ยังทำให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับเด็กๆ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของเหล่าเด็กน้อยทั้งหลายอีกด้วย

‘สิริกัญญา กุณราชา’คว้าเงินแสน ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่ง โครงการประกวดเขียนนิยายวัฒนธรรมร้านหนังสือ

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ซึ่งจัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิวิชาทำหนังสือ ที่มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 37 เรื่อง เข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่อง และผลจากการเข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่องปรากฏว่า มีผู้เข้ารอบรางวัลชนะเลิศดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท เรื่อง “ร้อยวันพันหน้า” ผลงานของ สิริกัญญา กุณราชา, รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท เรื่อง “เฟื่องนคร” ผลงานของ สมบัติ สวางควัฒน์, รางวัลที่ 3 (2 รางวัล) รางวัลละ 25,000 บาท ได้แก่ 1. “หนังสือ สายฝน ผู้คน ความทรงจำ” ผลงานของ ตวงทิพย์ ยุวชิต, 2 “ร้านหนังสือบ้านคุณตา”ผลงานของ “ธีรินทร”

สำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ : ผุสดี นาวาวิจิต,กรรมการ : จตุพล บุญพรัด, นฤเบศ สมฤทธิ์, บารมี สมาธิปัญญา, มกุฏ อรฤดี, เลขานุการ : นวลมาศ เกษรจันทร์

หนังสือเด่น : เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตามโลกไหม? #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545885

หนังสือเด่น : เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตามโลกไหม?

หนังสือเด่น : เมื่อโลกเปลี่ยน เราต้องเปลี่ยนตามโลกไหม?

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การแข่งขันต่างๆ รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีหลายคนที่สามารถอยู่ในสังคมสมัยใหม่อย่างมีความสุข แต่ก็มีอีกจำนวนหนึ่งเช่นกันที่หยุดนิ่ง และไม่ได้ปรับตัวให้ทันยุคสมัย โดยมีข้ออ้างต่างๆ นานา ที่จะอยู่ในกรอบความมั่นคง ปลอดภัยของตัวเอง หรือ คอมฟอร์ต โซน (Comfort Zone) การอยู่ในโซนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่คุณแน่ใจแล้วหรือว่ารู้สึกดี และเป็นสิ่งที่คุณต้องการ ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็รู้อยู่ว่า คนเราทุกคนต้องการความสำเร็จ ความสนุก และการผจญภัย หรือแม้แต่การยอมรับจากผู้อื่น

การก้าวข้าม คอมฟอร์ต โซน นั้นเป็นสิ่งที่ลึกๆ แล้วทุกคนต้องการ แต่กว่าที่จะก้าวข้ามได้นั้นต้องใช้ความกล้า ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างสูง “ก้าวออกจาก Comfort Zone กระโจนสู่ชีวิตที่ดีกว่า : The Science of Breaking Out of Your Comfort Zone” เป็นผลงานของนักเขียนBest Seller และนักวิจัยด้านจิตวิทยา Peter Hollins(ปีเตอร์ ฮอลลินส์) แปลโดย กิตติกานต์ อิศระโดยผู้เขียนได้เล่าถึงวิธีการก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซน เพื่อพบกับตัวตนจริงๆ ของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยการฝึกฝน ความกล้า ความพยายามอย่างสูงถึงจะผ่านพ้นและพบตัวตนที่แท้จริง มีความสุขและประสบผลสำเร็จในชีวิต

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ แนะนำแนวคิด คอมฟอร์ต โซน โดยกล่าวว่ามีหลายแบบ และเป็นเรื่องของจิตใจ, สร้างจิตสำนึกเพื่อก้าวข้าม ได้แก่ เอาชนะความกลัวความหายนะ กล้าเสี่ยง และผ่อนคลายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง, ทำลายความเชื่อแบบเก่า โดยสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองว่าทำได้จริง สนใจคนอื่นให้น้อยลง การกำจัดกลไกป้องกันตนเอง และเลิกเชื่อในสิ่งที่ผิดๆ ที่ขังเราไว้ในคอมฟอร์ตโซน, ลงมือทำโดยการเลิกผัดวันประกันพรุ่ง วางแผนแล้วต้องลงมือทำ ใช้กฎข้อมูล 40-70% นึกถึงผลเสียหากเราไม่ทำ, ฝึกฝนเพื่อออกจากโซนปลอดภัย โดยการฝึกรับมือกับความไม่สะดวกสบาย เลิกตามใจตัวเอง รักษาระเบียบวินัย ยืดหยุ่นเป็น, สร้างตัวตนใหม่ที่เราอยากเป็น เพื่อลดอัตตาและกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยน, สร้างตัวตนใหม่ที่เราอยากเป็น, ทำเรื่องยากให้สำเร็จ ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเป็นคนธรรมดาเหมือนกันหมด เชื่อในความสามารถตัวเอง รู้จักใช้พลังบวก พลังลบในการกระตุ้นให้ออกจากคอมฟอร์ตโซน, แนวคิดการขจัดคอมฟอร์ตโซน,วิธีทำให้พ้นจากคอมฟอร์ตโซนโดยเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ เช่น ทำตัวเพี้ยนๆ หาข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ทันที ทำตัวเหมือนเด็ก 7 ขวบ ที่ใฝ่รู้โดยไม่กังขาหรือสงสัย และเผชิญอุปสรรคให้เข้มแข็ง

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง คอมฟอร์ต โซน ในแง่มุมต่างๆ ได้ค่อนข้างชัดเจน บอกที่ไปที่มา เนื้อหามีแหล่งอ้างอิง มีการยกตัวอย่างที่ให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจน มีผลวิจัยทางจิตวิทยามาสนับสนุนพอสมควร เมื่ออ่านแล้วต้องทำความเข้าใจ แต่ต้องตั้งใจอ่านระดับหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งก็ไม่เป็นอุปสรรคในการอ่าน เพราะผู้เขียนได้ทำสรุปสาระสำคัญทั้งท้ายบท และท้ายเล่มมาให้ด้วย หากอ่านเข้าใจยากก็ดูได้จากหัวข้อสรุปดังกล่าว เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน ที่ต้องการออกจากโซนปลอดภัยของตัวเอง ด้วยตระหนักดีว่า การจะตามโลกที่เปลี่ยนแปลงให้ทัน บางครั้งจำเป็นต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวของเราที่เคยเป็นมาบ้างเหมือนกัน

เรียนรู้การทำธุรกิจร้านอาหารอย่างถูกหลักการ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

“การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม” เขียนโดย“พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์” เป็นหนังสือในแนววิชาการ มีความหนา 311 หน้า ราคาขาย 310 บาท จัดทำโดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความได้เปรียบของประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีทั้งเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบทางการเกษตร เทคโนโลยีและกระบวนการแปรรูปอาหาร รวมถึงความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาของคนไทยที่มีต่อการผลิตและการจัดจำหน่ายอาหารมาอย่างยาวนาน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆ รวมถึงสอดแทรกงานวิจัยและกรณีศึกษาเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ เพื่อผู้อ่านจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หนังสือที่ไกด์ / มัคคุเทศก์ ต้องอ่านเพื่อการพัฒนา ในฐานะเป็นคนสำคัญในบริบทของธุรกิจการท่องเที่ยว

หนังสือ “ไกด์ / มัคคุเทศก์ และเกม” เขียนโดย “กำโชค เผือกสุวรรณ” ราคา 270 บาท เนื้อหากล่าวถึงสาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในภาคส่วนของ คนทำหน้าที่เป็นไกด์ หรือมัคคุเทศก์ ต่อการพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์โดยบรรจุเนื้อหาความรู้ วิชาการเกี่ยวกับหลักการเป็นไกด์/มัคคุเทศก์โดยใช้เรื่อง “เกม” เป็นกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ในการนำเที่ยวได้อย่างมีความสัมฤทธิผลโดยแท้จริง ด้วยลีลาการเขียนที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย ซึ่งไกด์ หรือมัคคุเทศก์ ไม่ควรพลาด เพราะเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจนำเที่ยวให้กับองค์กรบริษัทจัดนำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยึดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เรื่องประทับใจของเด็กชายสองคน ที่ทำให้ผู้อ่านกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่ออ่านจบ

“เด็กชายในชุดนอนลายทาง : The Boy in the Striped Pyjamas” เขียนโดย จอห์น บอยน์ ผู้แปล “วารี ตัณฑุลากร” ราคา 145 บาท ของสำนักพิมพ์ แพรวเยาวชน เป็นเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์ที่เล่าผ่านมุมมองของ “บรูโน” เด็กชายวัย 9 ขวบ และ “มิตรภาพ” ซึ่งงอกงามขึ้นในสถานที่เหนือความคาดหมาย เมื่อบรูโนได้พบกับเพื่อนใหม่ชื่อ “ชมูเอล” เด็กชายผู้ใส่ชุดนอนลายทางและต้องใช้ชีวิตอยู่หลังรั้วลวดหนามจนวันหนึ่งบรูโนตัดสินใจมุดลอดรั้วเข้าไปเพื่อช่วยชมูเอลตามหาพ่อ เขาจึงได้ค้นพบความจริงในโลกหมองเศร้าของชมูเอล ที่จะพาผู้อ่านไปพบกับตอนจบที่ไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้

สัประยุทธ์ทะลุฟ้า เล่ม 26 วางตลาดแล้ว กะพริบตาไม่ลงเมื่อเจอกับสองจอมยุทธ์

“สัประยุทธ์ทะลุฟ้า” เขียนโดย “เทียนฉานกู่โต้ว” แปลโดย“ลี หลินลี่” วางตลาดเล่มที่ 26 แล้ว เปิดเล่มด้วย ลีลาการประลองยุทธ์ของสองผู้ยิ่งใหญ่ระหว่าง เซียวเหยียน กับหวางเฉิน ผู้ซึ่งได้ชื่อว่า ผ่านการต่อสู้เข้ามาสู่อาณาจักรยุทธ์ได้ถึงครึ่งค่อนตัว การต่อสู้ในครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองของผู้เฝ้าดูอย่างระทึกใจว่า ใครจะมีของดีที่ยังไม่เคยสำแดงให้ใครได้เห็นจะถูกงัดออกมาใช้กันในครั้งนี้หรือไม่ นิยายเรื่องนี้ แม้ผู้เขียนจะเป็นนักประพันธ์หน้าใหม่ แต่เป็นที่ชื่นชอบของนักอ่าน ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคนหนึ่งของไต้หวันที่ผลงานของเขาถูกนำไปทำเป็นการ์ตูน, ละครซีรี่ส์ และถูกแปลออกไปในหลายประเทศ ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือเด่น : การให้เพื่อความยั่งยืน ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544169

หนังสือเด่น : ‘การให้เพื่อความยั่งยืน  ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน

หนังสือเด่น : ‘การให้เพื่อความยั่งยืน ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พฤติกรรมอย่างหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่เราเห็นกันอย่างหนาตาคือ “การให้” ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินเพื่อนำเอาไปจับจ่ายซื้อของ การให้เงินเพื่อนำเอาไปท่องเที่ยว การให้เครื่องมือเพื่อเอาไปทำมาหากิน แม้กระทั่งการให้โอกาสเพื่อการอยู่รอดในช่วงวิกฤติของสังคม

การให้ เป็นนามธรรม ที่นำไปบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคล หรือสังคมเพื่อการอยู่รอด ตลอดจนถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้รับและสังคมในภาพรวมของการให้ อันจะนำไปสู่การสร้างมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หนังสือ “กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นผลงานที่เกิดการวิจัย ของ “พัชรินทร์ สิรสุนทร” ได้เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นประเด็นไปที่องค์กรภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแม้เนื้อหาจะจำเพาะลงไปในภาคธุรกิจ แต่เมื่ออ่านจนจบแล้วจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อการพัฒนาธุรกิจหรือการให้ (ของรัฐบาล) เพื่อความยั่งยืน มั่นคงของสังคม ไม่แตกต่างกันเลยในเป้าหมายที่วางอยู่ข้างหน้า

ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ด้านการทำธุรกิจแบบหวังกำไรมาสู่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่สอง การให้ที่ยั่งยืน ประกอบด้วยความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้เชิงกลยุทธ์ความหมาย องค์ประกอบ ส่วนที่สาม กล่าวถึงการยกระดับการให้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการให้ความคิด และส่วนที่สี่ เป็นการนำเสนอกรณีศึกษา บทสรุป และข้อเสนอแนะ

สิ่งที่การให้ ไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของการปกครองหรือฝ่ายรัฐบาล และของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน นับเป็นการบูรณาการที่มีลักษณะข้ามศาสตร์ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ เกิดการทบทวนระบบและวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้เกิดเป็นความคิด ที่บ่มเพาะความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม เพราะฉะนั้น การให้จึงเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะมองในด้านใดก็ตาม

หนังสือ “กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน” แม้จะเป็นหนังสือในแนววิชาการ แต่หากเราอ่านแล้วนำมาเชื่อมโยงกับภาคการปกครองที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมการให้อยู่ในเวลานี้ ทำให้มองเห็นอะไรหลายอย่าง ที่บ่งบอกให้รู้ว่า วันนี้ ภาคสังคมได้รับการให้จากภาครัฐ เป็นการให้ที่เกิดจากการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ เป็นการให้เพื่อการอยู่รอดของภาครัฐเพื่อครอบครองอำนาจต่อไปอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับมหาภาค

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” เขียนโดย “สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์” ราคา 320 บาท จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ได้รับประโยชน์จากประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้อธิบายความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมระดับมหาภาค ระดับบริษัท และระดับจุลภาค ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษา ประเด็นงานวิจัยในทุกบท

อย่าปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้

หนังสือ “เส้นทางไต่ฝัน : The Ride of a Lifetime” เขียนโดย “Robert Iger” แปลเป็นไทยโดย “พรรณผกา รุ่งเรือง” เป็นหนังสือที่นำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้เราดูแลรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วและรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เรียนรู้มา เป็นข้อคิดที่ใช้ได้อย่างเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นความกล้าเสี่ยงและการหมั่นคิดสร้างสรรค์ การสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจกัน การปลูกฝังความอยากเรียนรู้และคอยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบข้าง การอ้าแขนรับความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะคอยปฏิเสธมัน และการทำงานในโลกใบนี้ด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอ

แนะนำประเทศฮังการีในรูปแบบการ์ตูน สำหรับเด็กในรูปแบบการ์ตูนสี่สีผจญภัย

“คุกกี้รัน เล่มที่ 25” ตอนผจญภัยในบูดาเปสต์ เป็นหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กที่ แนะนำเมืองบูดาเปสต์ให้เด็กๆรู้จักด้วยรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่เป็นนิยายผจญภัย ซึ่งกล่าวถึงคุกกี้รัน ที่ต้องไปเจอกับ มังกรน้ำแข็ง ที่หวังจะพ่นความเย็นเข้าใส่คุกกี้รัน ให้กลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งเขาจะเอาตัวรอดอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงไปถึงการช่วงชิงอำนาจแห่งอาณาจักรเพื่อคืนให้กับเจ้าของที่ถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณ แต่พวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ การผจญยิ่งเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น พร้อมสอดแทรกสภาพความเป็นอยู่ของเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ไว้อย่างครบถ้วน จำหน่ายเล่มละ 158 บาท

เจ้ารัตติกาลแผ่นดินเถื่อน เล่ม 7 วางตลาดแล้ว อำนาจที่หลายฝ่ายต่างมุ่งหวังจะได้เป็นที่หนึ่ง

“เจ้ารัตติกาลแผ่นดินเถื่อน” เรื่องราวการก่อกำเนิดของราชวงศ์หมิง งานเขียนของ “เยี่ยกวน”แปลเป็นไทยโดย “น.นพรัตน์”วางตลาดเล่มที่ 7 แล้ว ในเล่มนี้เริ่มกล่าวถึงการสร้างสาธารณูปโภค และสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สะพาน และเสาหลักต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงผู้ครอบครองแผ่นดิน ท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ จากผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ต้องการการครอบครองอำนาจเพื่อกลุ่มก้อนของตัวเอง นิยายเรื่องนี้ นอกจากจะได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการก่อตั้ง รวบรวมความเป็นปึกเป็นแผ่นแล้ว ยังทำให้เห็นถึงความคิดเห็นที่แปลกแยกแตกต่างกันไปของผู้คนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จำหน่ายเล่มละ 270 บาท

หนังสือเด่น : พรปีใหม่ อยากรวย อยากมั่งคั่ง ต้องอ่านหนังสือคู่มือการเงินเล่มนี้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/542543

หนังสือเด่น : พรปีใหม่ อยากรวย อยากมั่งคั่ง  ต้องอ่านหนังสือคู่มือการเงินเล่มนี้

หนังสือเด่น : พรปีใหม่ อยากรวย อยากมั่งคั่ง ต้องอ่านหนังสือคู่มือการเงินเล่มนี้

วันอาทิตย์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

การเงินอยู่คู่กับมนุษยชาติมาทุกยุคทุกสมัยความมั่นคงทางการเงินเป็นสุดยอดปรารถนาในการใช้ชีวิตมาตลอดเวลานับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันทว่าการที่จะเยียวยากระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าและหลีกหนีจากความยากจน ให้เกิดความมั่งคั่งได้นั้น ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงินอย่างถูกวิธี

เศรษฐีชี้ทางรวย The Richest Man in Babylon เป็นหนังสือสอนการเงินที่เป็นนิยายเปรียบเทียบ โดยใช้นครบาบิโลน แหล่งกำเนิดหลักการด้านการเงิน เป็นฉากในการเล่าเปรียบเทียบ ซึ่งนับเป็นความหลักแหลมของ ผู้เขียน George S. Clason (จอร์จ เอส เคลสัน) แปลโดย วรรธนาวงษ์ฉัตร ที่นำเรื่องยากๆและน่าเบื่อมาถ่ายถอดในรูปนิยาย ซึ่งก็อ่านเพลินๆ และได้ความรู้ไปด้วยในเล่มมี 11 บท โดยเริ่มแรกด้วย บุรุษผู้ปรารถนาทองคำ ที่เป็นเรื่องของช่างต่อรถม้าและเพื่อนนักดนตรี ที่ทำงานหนัก แต่ก็ยังยากจน ไม่เห็นเหมือนคนส่วนใหญ่ที่ร่ำรวย จึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากชายผู้ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนที่เป็นเพื่อนวัยเด็ก ว่าเขาทำอย่างไรจึงร่ำรวยได้ บทที่ 2 บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลน ชายผู้นี้ได้เล่าให้เพื่อนฟังแล้วได้ให้ข้อปฏิบัติในการร่ำรวยเริ่มต้นต้องปรารถนาที่จะร่ำรวยก่อนแล้วศึกษาหาความรู้และหาแนวทางทำมาหากินเพื่อเพิ่มเงิน และต้องเก็บส่วนหนึ่งที่หามาได้เพื่อตัวเอง บทที่3 วิธีเยียวยา7 ประการ สำหรับถุงเงินที่ว่างเปล่าเป็นตอนที่เศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนได้รับการไหว้วานจากพระราชาให้มาช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการเงินในบาบิโลน ด้วยการสอนวิธีการบริหารเงิน7 วิธี ได้แก่ วิธีการเก็บเงิน การควบคุมค่าใช้จ่ายการให้เงินทำงานแทนเพื่อเพิ่มรายได้ การลงทุนให้เป็น การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับฐานะ การหารายได้เผื่ออนาคต และเพิ่มความสามารถในการหาเงินเพิ่ม บทที่ 4 ประสบเทพธิดาแห่งโชคลาภ ให้ขยันทำมาหากิน อย่าผัดวันประกันพรุ่ง โชคลาภจะเข้ามาหาเราเสมอ บทที่ 5 กฎห้าข้อของทองคำ ได้บอกถึงวิธีบริหารเงิน 5 ข้อคือการรู้จักออม รู้จักลงทุนให้เป็น การลงทุนโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่เชี่ยวชาญ และลงทุนโดยไม่โลภ บทที่ 6 นายทุนปล่อยกู้แห่งบาบิโลน สอนเรื่องหลักการให้กู้เงิน หรือให้คนหยิบยืมเงินต้องรอบคอบ บทที่ 7 กำแพงแห่งบาบิโลนเปรียบเทียบกำแพงเมืองที่มั่นคงของบาบิโลนกับการลงทุนประกันภัยหรือออมทรัพย์ต้องทำกับสถาบันที่หน้าเชื่อถือ บทที่ 8 พ่อค้าอูฐแห่งบาบิโลน พูดถึงความจริงจังเอาใจใส่ในงาน จะนำมาซึ่งโอกาสและความมั่งคั่ง บทที่ 9 แผ่นจารึกดินเหนียวจากบาบิโลน สอนเรื่องการบริหารหนี้สินบทที่ 10 บุรุษผู้โชคดีที่สุดในบาบิโลน สอนให้มีความสุขและตั้งใจทำงานจะนำมาซึ่งความโชคดีและความมั่งคั่ง บทที่ 11 ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของบาบิโลน

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ทำให้มองเห็นว่าการสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองไม่ใช่เรื่องยากเลย หากเรารู้จักหลักการและควบคุมตัวเองได้

ย้อนรอบการเดินทางพิภพบาดาล

สองถ้ำสุดอลังการในสโลวีเนีย

“NATIONAL GEOGRAPHIC” ฉบับภาษาไทยประจำเดือนธันวาคม 2563 เปิดสกู๊ป ถ้ำอัศจรรย์ของสโลวีเนีย สองถ้ำ ซึ่งชาวโลกถือว่าเป็นถ้ำที่ยิ่งใหญ่ตระการตาจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนอัญมณีใต้พิภพแห่งโลกใบนี้ โดยมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า เมิร์ชลายามา หรือ คนทั่วไปรู้จักกันในนาม ว่าคริชนา โดยภายในถ้ำจะประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่ส่งสีสันตระการตา ยากที่จะหาถ้ำอื่นใดเทียบได้ ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะบอกรายละเอียดของถ้ำอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีภาพถ่ายที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของ NATIONAL GEOGRAPHIC มากมายหลายรูป ให้ชมอย่างเต็มตา ใครที่ชมชอบความแปลกประหลาดมหัศจรรย์พลาดไม่ได้ เล่มละ 120 บาท

เรียนรู้ดนตรีในยุคกลางของยุโรป

ที่ถูกนำมาใช้ทั้ง บู๊และบุ๋น ตามสถานการณ์

“ราชัน บัลลังก์เวท”นิยาย จากผลงานของนักเขียนจีนที่ใช้เรื่องราวและฉากของยุโรปในสมัยกลางที่เต็มไปด้วย ความประหลาดของเวทมนตร์คาถา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกเหนือจาก การต้องพบกับเรื่องราวประหลาดในเชิงไสยศาสตร์มากมายแล้วในเรื่องนี้ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับดนตรีเข้าไปอย่างกลมกลืนในเนื้อหาทำให้ได้เห็น อิทธิพลของเสียงดนตรีและและความเป็นมาของดนตรีในเชิงวิชาการหลายช่วงหลายตอน อาทิ ตัวอย่างใน เล่มที่ 4 ดังนี้ “เซเรเนต เดิมเป็นลำนำ หรือ บทเพลงที่ใช้บอกความในใจ ต่อคนรักนอกหน้าต่าง แต่เพราะความชื่นชอบ และการไล่ล่าเสียงเพลงของเหล่าชนชั้นสูง จึงใช้มันในการเพิ่มสุนทรีย์และสร้างความบันเทิงต่อแขกเหรื่อในงานเลี้ยงหรืองานเต้นรำ” เขียนโดย “อ้ายเซียนสุ่ยเตออูเจ๋ย” แปลเป็นไทยโดย “เส้าเหวิน” ราคา 280 บาท

ลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริษัทข้ามชาติ

สอดแทรกกรณีศึกษา ประเด็นงานวิจัยในทุกบท

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” เขียนโดย “สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์” ราคา 320 บาท เป็นหนังสือวิชาการที่จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหากล่าวถึงเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ได้รับประโยชน์จากประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง นอกนี้ยังได้อธิบายความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมระดับมหาภาค ระดับบริษัท และระดับจุลภาค ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษา ประเด็นงานวิจัยในทุกบท

เรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับเด็กปฐมวัย

วางพื้นฐานให้เด็กโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

“เรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับเด็กปฐมวัย” เขียนโดย “ดร.เทพกัญญา พรหมขัตแก้ว” เป็นหนังสือที่จะช่วย คุณครูอนุบาลให้เกิดความเข้าใจในการเรียนการสอนเด็กเล็กๆ ในมีทัศนคติในด้านการสืบเสาะอย่างเป็นระบบ โดยผู้เขียนได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้เข้าใจถึงกระบวนการ การเรียนรู้ในเชิงสืบเสาะอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนำเอาไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีการอธิบายให้ทราบถึงธรรมชาติของเด็กปฐมวัยในภาคส่วนของการเรียนแบบสืบเสาะค้นคว้าอย่างมีเหตุมีผล สามารถต่อยอดให้เกิดเป็นพัฒนาการของการค้นคว้าวิจัยของเด็กต่อไปในอนาคต จำหน่ายเล่มละ 185 บาท

หนังสือเด่น : ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – หนังสือเด่น : ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ (naewna.com)

หนังสือเด่น : ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

หนังสือเด่น : ส่งเสริมสังคมรักการอ่าน แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

หน้าวรรณกรรมสัปดาห์นี้ ผมขออนุญาต งดเขียนถึงหนังสือเด่น และข่าวคราวในแวดวงหนังสือออกใหม่สักวันนะครับ เพราะได้มาเห็นกิจกรรมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่าน ของผู้ใหญ่ใจดี จากบริษัท ซีเอ็ดตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

เรื่องของเรื่องเริ่มต้นที่ “ซีเอ็ด”ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยร่วมกับ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) นำเอาหนังสือหนังสือจำนวน 310 เล่ม มูลค่าราคาปก 52,055.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) ไปบริจาคให้กับโรงเรียนบ่อเกลือเพื่อห้องสมุดโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่านในโครงการหนังสือเพื่อน้อง เพื่อสนับสนุนให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ภายในโรงเรียน จากหนังสือคู่มือเรียน คู่มือสอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางบินใหม่วันแรกจากท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน

โรงเรียนบ่อเกลือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา พื้นที่ตั้งโรงเรียนเป็นภูเขาสูงชัน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร และยังเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยมีการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ในการนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ในการมอบหนังสือในวันนี้ ประกอบด้วยนายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ให้เกียรติมอบหนังสือบริจาค โดยมีตัวแทนผู้รับมอบ นายระติ ช่อลำไย อัยการประจำจังหวัดน่าน, นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร และ น.อ.สุรพลรอดปรีชา อาจารย์ประจำโรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อให้ห้องสมุดโรงเรียนบ่อเกลือ ได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้ภายในโรงเรียน จากหนังสือคู่มือเรียน คู่มือสอบโดยทางซีเอ็ด
พร้อมส่งเสริมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

และต่อมา เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ทำเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสราญรมย์ ทางซีเอ็ดได้มี“พิธีมอบหนังสือให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” นำโดย คุณรุ่งกาลไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ,คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคณะผู้บริหารบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบบริจาคหนังสือให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติรับมอบ พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ กรรมการมูลนิธิฯ ประธานทำงานการพัฒนาห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และภูมิทัศน์ในโรงพยาบาล, นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และ คุณฉวีวรรณ ทิมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานมูลนิธิฯ ทั้งนี้โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับหนังสือ 129 หัวเรื่อง เรื่องละ 5 เล่ม รวม 645 เล่ม ต่อแห่ง รวมหนังสือที่มอบทั้งหมด 13,545 เล่ม มูลค่าทั้งสิ้น 2,236,447 บาท

หนังสือเด่น : โอกาสนักเขียนเปิดกว้างใน E-Book #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – หนังสือเด่น : โอกาสนักเขียนเปิดกว้างในE-Book (naewna.com)

หนังสือเด่น : โอกาสนักเขียนเปิดกว้างในE-Book

หนังสือเด่น : โอกาสนักเขียนเปิดกว้างในE-Book

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ใครที่เคยโต้เถียงกันว่า นักประพันธ์ เกิดจาก พรสวรรค์ หรือเกิดจากพรแสวง วันนี้ ผมมีตัวอย่างมาแสดงให้เห็น

พรแสวง ถ้ามองตามหลักวิชาการ มันก็คือ การเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้ ซึ่ง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงได้ทั้งนั้น เรียกได้ว่า “พรแสวง” เป็นศาสตร์ ที่มีการค้นพบ วิจัย มาแล้วว่ามีคุณประโยชน์ ส่วน “พรสวรรค์” เป็นเรื่องของ ศิลป์ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งจะมีความแตกต่าง มากน้อยไม่เท่ากัน พรสวรรค์ เป็นเรื่องที่ไม่ได้ มีการบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎี เหมือนศาสตร์ แต่พรสวรรค์จะเกิดขึ้นในตัวบุคคล แต่ละคน

ดังนั้น ในงานเขียน โดยเฉพาะ การเขียนนิยาย ที่ต้องมีการสร้างเรื่อง สร้างจินตนาการ พรสวรรค์ คือจุดเด่นที่จะทำให้เกิดคุณค่า แม้ว่า เราจะใช้พรแสวง ค้นคว้า หามาจากประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น มันก็เป็นเพียงการเลียนแบบ หรือ คัดลอกมาเท่านั้นเอง ด้วยเหตุนี้ พรสวรรค์จึงเป็นหัวใจ ในการผูกมัดจิตใจของคนอ่านมากกว่าพรแสวง

ในส่วนของ พรแสวง เป็นหลัก หรือเป็นฐานเพื่อให้นักเขียน สามารถใช้เดินท่องไปในโลกนิยายได้ตรงตามรูปแบบ และความนิยม หรือตามบรรทัดฐานที่ถูกกำหนดไว้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เรียกกันว่า หลักในการใช้ภาษา

นิยายเป็นโลกเสมือนจริงของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้น ทุกอย่างในการดำเนินชีวิตย่อม เป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่มีทั้งความสุข ความทุกข์ความสมหวัง ผิดหวัง ความเจ็บปวด ความโลภการผูกพยาบาท ความรัก ความเกลียด โดยสามารถถ่ายทอด ออกมาได้ด้วย โวหาร 5 ประการ คือพรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร อุปมาโวหาร ซึ่งในแต่โวหารจะมีข้อบ่งใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อ ทำให้เห็นภาพของพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ทำให้เข้าใจถึงความรักในส่วนลึก ทำให้สะเทือนใจถึงความเจ็บปวด ที่ได้รับ ทำให้ได้เห็น ปรัชญา และทัศนคติของตนแต่ละคนโดย นักเขียนจะต้อง ศึกษาว่า โวหารใด เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตวิญญาณของมนุษย์ด้านไหน

หนังสือ เรื่อง รักนี้ ผีขอลุ้น งานเขียนของ “อารัญ” เป็นตัวอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เขียน เดินทางมาได้ถูกทางแล้ว เพียงแต่ว่า ยังไม่ได้แผ้วถางทางให้ดูสวยงานร่มรื่น จาก งานเขียนในเรื่องนี้ ต้องขอบอกว่า เธอใช้โวหาร ในส่วน พรรณนา และบรรยาย ได้ดี ผู้อ่านมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน เหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้า แต่ ยังไม่จัดระเบียบให้หนทางดูสะอาดสะอ้าน เป็นต้นว่า ในช่วงที่เธอกำลังเดินเรื่องด้วยการ พรรณนา และบรรยายโวหารนั้น เธอจะเก็บบรรยากาศรอบตัวทุกสิ่งเข้ามารวมไว้ในที่เดียวกันหมด จนทำให้เกิดความรู้สึกว่า เนื้อหาเต็มไปด้วยการบรรยากาศ ไม่มีการเคลื่อนไหวของตัวละคร ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นกลายเป็นภาพนิ่งที่ถูกแช่ค้างเอาไว้ เหมือนในภาพยนตร์ ที่แช่ภาพการนั่งคุยกันนานจนน่าเบื่อ

สิ่งที่ขาดไป คือ ในส่วน ของ โวหารประเภทอื่นๆ ที่จะสามารถบ่งบอกถึง จิตวิญญาณของตัวละคร ที่ต้องใช้สื่อด้วย โวหาร ประเภท สาธก โวหาร เทศนาโวหาร และอุปมาโวหาร มีอยู่น้อยมาก จึงทำให้ไม่เกิดความซาบซึ้งในตัวละคร เพราะเราได้รู้จักตัวละครแต่เพียงผิวเผินเท่านั้น

รักนี้ ผีขอลุ้น แม้จะยังไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็อ่านเอาสนุก ได้ตามยุคสมัยที่ รอบๆ ตัวเต็มไปด้วยความเครียด ใครอยากหามาอ่าน หาอ่านได้ ทาง E-Book นะครับ จะซื้อเป็นเล่ม จะเช่าอ่านเป็นตอนๆ ลองเปิดหากันเอาเอง จุดเด่นของ E-Book เมืองไทย ไม่แพ้ของเมืองนอกนะครับ

หลงลืม ตัวตาย เรื่องผีที่น่ารัก จากเด็กแว้น กลายมาเป็นผีจรจัด

“หลงลืม ตัวตาย” งานเขียนของ อารัญ เป็นนิยายขนาดสั้น ที่เผยแพร่ใน E-Book เป็นเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นที่หลงใหลกับความหรูเท่ และความเร็ว ร้อนแรง ของการขับขี่จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ เมื่อโอกาสเปิดให้เขาได้เป็นเจ้าของสิ่งที่คาดหวัง เขาก็หลงเข้าไปสู่วังวนของเด็กแว้น ท่องโลกไปกับที่ความต้องการที่ใฝ่ฝันมาตลอดชีวิต ปราบปลื้มกับความเร็วของพาหนะคู่ชีพ จนวันหนึ่งเขาพบอุบัติเหตุ ถึงแก่ชีวิตพร้อมกับเพื่อนคู่ใจ โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวว่าได้ตายไปแล้ว จนกระทั่งได้มาเห็นภาพตัวเองในงานศพ ทุกอย่างกลับตาลปัตรไปหมด เขากลายเป็นวิญญาณที่เร่ร่อน แล้วสุดท้ายเขาจะหาทางกลับบ้านได้อย่างไรหาอ่านได้ใน E-Book ขณะนี้

ความรู้เรื่องหุ้น ลงทุนแล้วได้กำไรจริง จากประสบการณ์ตรง ที่ลองผิดลองถูก

“ลางสังหารไขคดีพิศวง” งานเขียนของ “เหว่ยอวี๋”โดยมี “วนิดา ลิขิตมงคลสุข”แปลเป็นภาษาไทย วางตลาดเล่มที่ 7 ซึ่งเป็นเล่มที่ปิดเรื่องราวของเยวี่ยเฟิง กับ จี้ ถังถังอย่างสมบูรณ์ โดย เริ่มจาก เรื่องราวตอน ทิเบตเหนือ ที่ต่อมาจากเล่ม 6 และสุดท้าย ด้วยฉากจบในตอนทิเบตเหนือ จากนั้นผู้เขียนได้เล่าเรื่องอันเป็น ปัจฉิมบท สรุปเรื่องราวจนจบบริบูรณ์ อย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ในการปิดฉากเรื่องอันน่าประหลาดของหญิงสาวที่ต้องติดร่างแห กระโจนเข้าสู่วังวนแห่งความพยาบาท เพียงเพราะระฆังลมที่ผู้เป็นมารดาฝากฝังไว้ให้ก่อนจะจากลากันไป จำหน่ายเล่มละ 290 บาท

จำศัพท์ได้เร็วขึ้นด้วย Mind Mapping ยุทธวิธีของคนที่อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

“ท่องศัพท์ให้จำได้ง่ายๆ ด้วยแผนภาพ Mind Mapping” เป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนวิธีจำคำศัพท์ให้จดจำได้ง่ายขึ้นโดยการจำแนกด้วยแผนภาพ Mind Mapping ผู้เขียน “ Wan-Yu Liu (หวานยู หลิว)” ประกอบด้วยเนื้อหา 2 Part โดยเนื้อหา Part 1 เป็นคำศัพท์หลัก 15 คำที่ใช้บ่อย ซึ่งสามารถขยายวงคำศัพท์ออกไปได้อีกมากมายในรูปของ Mind Mapping ทั้งคำที่มีความหมายใกล้เคียงและที่มีความหมายตรงกันข้าม ในส่วน Part 2 ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ประโยค สำนวน และวลีหลักๆก่อนจะได้พบประโยคที่สื่อความหมายใกล้เคียงกัน และสื่อความหมายตรงข้ามอีกกว่าร้อยประโยคพร้อมตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ ที่นำมาปรับใช้ได้จริง พิเศษด้วย MP3 ให้ดาวน์โหลดฟรี เพื่อให้ผู้อ่านได้ฟังสำเนียงเจ้าของภาษา และลองออกเสียงตามกันทุกประโยค ราคา 185 บาท

ปิดฉากชีวิตของ จี้ ถังถัง อย่างสมบูรณ์ ทุกชีวิตเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเป็นไปตามกรรม

“ลางสังหารไขคดีพิศวง” งานเขียนของ “เหว่ยอวี๋”โดยมี “วนิดา ลิขิตมงคลสุข”แปลเป็นภาษาไทย วางตลาดเล่มที่ 7 ซึ่งเป็นเล่มที่ปิดเรื่องราวของเยวี่ยเฟิง กับ จี้ ถังถังอย่างสมบูรณ์ โดย เริ่มจาก เรื่องราวตอน ทิเบตเหนือ ที่ต่อมาจากเล่ม 6 และสุดท้าย ด้วยฉากจบในตอนทิเบตเหนือ จากนั้นผู้เขียนได้เล่าเรื่องอันเป็น ปัจฉิมบท สรุปเรื่องราวจนจบบริบูรณ์ อย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง ในการปิดฉากเรื่องอันน่าประหลาดของหญิงสาวที่ต้องติดร่างแห กระโจนเข้าสู่วังวนแห่งความพยาบาท เพียงเพราะระฆังลมที่ผู้เป็นมารดาฝากฝังไว้ให้ก่อนจะจากลากันไป จำหน่ายเล่มละ 290 บาท

หนังสือเด่น : หนังสือเด่น 7 เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ เพื่อส่งเสริมการอ่านและร้านขายหนังสือ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – หนังสือเด่น : หนังสือเด่น 7 เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ เพื่อส่งเสริมการอ่านและร้านขายหนังสือ (naewna.com)

หนังสือเด่น : หนังสือเด่น 7 เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้  เพื่อส่งเสริมการอ่านและร้านขายหนังสือ

หนังสือเด่น : หนังสือเด่น 7 เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ เพื่อส่งเสริมการอ่านและร้านขายหนังสือ

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สัปดาห์นี้ ผมมีหนังสือเด่น 7 เรื่องที่จะแนะนำให้รู้จักกัน ซึ่งจะเด่นในด้านไหนบ้างผมเองก็ยังไม่ได้อ่าน แต่ที่กล้านำมาบอกว่าเป็นหนังสือเด่นเพราะหนังสือ ทั้ง 7 เล่มนี้ ผ่านการ คัดเลือก ตัดสินจากคณะกรรมการ ประกวดหนังสือ ในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือ ของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมกับ มูลนิธิวิชาหนังสือ มาแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอ่าน และสนับสนุนธุรกิจร้านขายหนังสือที่ซบเซาให้กลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่

จากโครงการนี้ มีผู้ส่งต้นฉบับเข้ามาร่วมแข่งกันกว่าสามสิบเรื่อง และหลังจากที่ได้มีการคัดเลือกในรอบแรก ก็ได้ หนังสือที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 7 เรื่อง เพื่อรอลุ้นว่า ใครจะติดอันดับไหนอีกครั้งในวันที่ 20 มกราคม ปีหน้า

หนังสือทั้ง 7 เรื่องที่เข้ารอบมีดังนี้

1.เจิม ผลงานของ สิริวัฒน์ เมธี 2.หนังสือสายฝน ผู้คน ความทรงจำ ผลงานของตวงทิพย์ ยุวชิต 3.เฟื่องนคร ผลงานของ สมบัติสวางควัฒน์ 4.ร้านหนังสือบ้านคุณตา ผลงานของ ธีรินทร 5.หนังสือคือเพื่อนและชีวิตผลงานของ อัชฌาฐิณี 6.ขอให้สิ่งสำคัญคงอยู่ตลอดไป ผลงานของ ณัฐวดี คงแสง และ 7.ร้อยวันพันหน้า ผลงานของ สิริกัญญา กุณราชา

ทั้ง 7 เรื่อง ที่ผ่านคณะกรรมการ ผู้ตัดสินมาแล้ว จึงเชื่อได้ว่า จะต้องมีจุดเด่น ที่มากกว่าเรื่องอื่นๆ ซึ่ง ในอีกไม่กี่วัน เมื่อผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศออกมาแล้ว ผมเชื่อว่า คณะกรรมการจัดการประกวดคงจะจัดพิมพ์หนังสือที่เข้ารอบทั้ง 7 เล่มออกมาเผยแพร่ให้นักอ่านได้อ่านกันแน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แจก หรือ พิมพ์จำหน่าย มิฉะนั้นผลงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่าน และเกิดการตื่นตัวในธุรกิจร้านขายหนังสือก็คงจะไม่แพร่กระจาย กว้างออกไปตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งเอาไว้

ครับวันนี้ เราก็เอาเพียงแค่รับทราบว่า หนังสือ ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศจากโครงการจัดประกวดในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือของกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว และรอพบกับบันไดขั้นสุดท้ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

เปิดคลังหนังสือลดสูงสุดส่งท้ายปี

มีทั้งแจก ทั้งแถม ทุกแบบทั้งเก่าและใหม่

ซีเอ็ด ผู้ให้บริการร้านหนังสือและสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดคลังพังกระบะ “SE-ED Warehouse Sale 2020” ที่ คลังซีเอ็ด ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.21 (ฝั่งขาออก) เปิดทุกวันเวลา 09.00-20.00 น.ตั้งแต่วันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 SALE กระหน่ำลดสูงสุดกว่า 90%…พบกับหนังสือราคาพิเศษมากมายแบบ “ถูกจริง” “ถูกทุกจุด” ไม่ว่าจะเป็นหนังสือใหม่ซื้อครบ 4 เล่ม ลด 20 % ทุกเล่ม, ลดพิเศษสูงสุด 90% ทั้งหนังสือไทย และต่างประเทศ, หนังสือราคา ONE PRICE เริ่มต้นที่ 10 บาท, เต็มถุง 99 บาท, โปรซื้อยกชุดถูกกว่า ลดถึง30%, สื่อการเรียนการสอน STEM ลด 50 %, สินค้า Gift Shop ลด 70%, กระเป๋าพรีเมียมลดมากกว่า 50% เป็นต้น และพลาดไม่ได้ มีแจกหนังสือฟรีทุกวัน 1 คน ต่อ 1 เล่ม

วิธีเอาชีวิตรอดในโลก AI

ความสนุกผสมกับความรู้ด้านวิทย์

“เอาชีวิตรอดในโลก AI” การ์ตูน เชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของ จีโอ จูใน และ มินะ ที่ถูกขังอยู่ในเมือง ซึ่งมี AI เป็นผู้ครอบครอง และที่เมืองนี้ เขาได้พบกับเด็กน้อยอัจฉริยะที่หายตัวไปอย่างไม่มีร่องรอย ทั้งสองจึงวางแผนพาเด็กน้อยอัจฉริยะผู้นี้ให้ออกมาจากเมืองหุ่นยนต์แต่พวกเขาจะทำได้อย่างไร ในเมื่อ AI ทุกตัวต่างก็ชาญฉลาดเหนือมนุษย์ทั้งนั้น ติดตามอ่านได้ใน“เอาชีวิตรอดในโลก AI” ราคาเล่มละ 165 บาท ในรูปแบบของการ์ตูน สี่สี ตลอดเล่ม ที่ให้ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และความบันเทิง

ผีและเด็กๆกับการผจญภัย

การ์ตูนที่ครองใจเด็กทุกยุคสมัย

เรื่องราวของผี กับ คนในวัยเด็ก ไม่เคยหมดความนิยมไม่ว่าเด็กจะกลัวผีมากเท่าไร แต่พวกเขาก็ยังอยากฟังเรื่องผี การ์ตูน ที่นำเอาเรื่องผีๆ มาผูกให้เป็นเรื่องเป็นราวจึงเป็นที่นิยมของนักอ่านวัยเด็กตลอดมา “ผีแคมป์สยองขวัญ” เป็นการ์ตูนเกาหลี ที่นำเสนอเรื่องราวของผี ให้เด็กๆ ติดตาม โดยดัดแปลงความน่ากลัว สยดสยองให้เป็นความตื่นเต้นสนุกสนาน คลุกเคล้าไปกับเรื่องผี ในเล่มนี้ เป็นเรื่องของเด็กสองคนที่มีเพื่อนเป็นผีน้อยผู้น่ารัก ตระเวนไปคอยช่วยเหลือเหล่าผีหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ในเล่มนี้ เขาทั้งสองได้เดินทางไปพักผ่อนกับเพื่อนผี แต่แทนที่จะได้พบกับความเบิกบานกับพบกับเรื่องราวที่แปลกๆ อาทิ บ้านร้างบนภูเขา ลำธารที่น่าสะพรึงกลัว ความสนุกจึงกลายเป็นความตื่นเต้น

เขาจะรอดได้อย่างไร เมื่อฉินอวิ๋น เข้าสู่โลกต้าฉู

โลกที่เทพมารปกครอง ทุกแห่งหนล้วนเป็นศัตรู

“กระบี่เหินพิชิตฟ้า”นิยายที่ผสมผสานระหว่าง ยุทธจักรกำลังภายใน กับเรื่องราวความเร้นลับทางไสยศาสตร์ด้านวรยุทธ์ ที่เต็มไปด้วย เวทมนตร์คาถา และสัตว์ประหลาด ที่บรรลุถึงจุดสุดยอดของการบำเพ็ญเพียร ในเล่มที่ 10 ที่กำลังวางตลาดอยู่ในเวลานี้ เรื่องราวของ ฉินอวิ๋น ยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลาง ความเร้นลับของหลายสิ่งหลายอย่างที่มองไม่เห็นและคาดเดาไม่ออก ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ตัวอย่างบางช่วงบางตอนในเล่มนี้ “ที่นั่น เป็นโลกที่เทพมารปกครอง ทุกแห่งหนล้วนเป็นศัตรูของเจ้า พวกเราคิดหาวิธีปลอมแปลงกระแสปราณของเจ้าให้ปะปนอยู่หมู่ปุถุชนได้ แต่ทันทีที่ถูกจับได้ในโลกต้าฉู เกรงว่าบรรดามารสวรรค์จะลงมือโดยตรงทันที” เขียนโดย “หว่อซือซีหงสื้อ” แปลเป็นไทยโดย “ หลินหยาง”

หนังสือเด่น : E-Book ตำราเพื่อการอยู่รอดในยุคดิจิทัล Digital Transformation in Action ฉบับไทย-อังกฤษ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – หนังสือเด่น : E-Book ตำราเพื่อการอยู่รอดในยุคดิจิทัล Digital Transformation in Action ฉบับไทย-อังกฤษ (naewna.com)

หนังสือเด่น : E-Book ตำราเพื่อการอยู่รอดในยุคดิจิทัล  Digital Transformation in Action ฉบับไทย-อังกฤษ

หนังสือเด่น : E-Book ตำราเพื่อการอยู่รอดในยุคดิจิทัล Digital Transformation in Action ฉบับไทย-อังกฤษ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

หนังสือ Digital Transformation in Action มีสาระเนื้อหาว่าด้วยหลักการสู่การนำเทคโนโลยีไปปฏิบัติได้จริง เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital Transformation Canvas ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ พร้อมกับหาโอกาส วิธีการ หลักการ หรือกลยุทธ์ เพื่อหาทางรอดและสร้างการเติบโตในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนตามไม่ทัน

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ผู้ก่อตั้งสถาบัน Digital Transformation Academy พูดถึงผลงาน E-Book ครั้งแรกของหนังสือ DigitalTransformation Canvas ภาษาอังกฤษและภาษาไทยและหนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด 2021 นี้ ว่า เพื่อช่วยพลิกฟื้นธุรกิจสร้างการเติบโตครั้งใหม่ ด้วยการส่งเสริมองค์ความรู้ และ How-to ในการทำกลยุทธ์ดิจิทัล และ Digital Transformation ให้แพร่หลายในวงกว้างทั้งประเทศร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจ SMEs, Startup หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐบาล โดยจะมีการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม E-Book ชั้นนำของSE-ED และแพลตฟอร์มต่างประเทศของ Amazon

คุณพจ ธนพงศ์พรรณ ยังได้เปิดเผยเทรนด์ของการทำ Digital Transformation ปี 2021 ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ทั้งเรื่องของการทำ 5G, Smart Home, Smart City, Artificial Intelligence (AI), Digital Currency, Blockchain, Industry 4.0, DigitalHealth, Cybersecurity & Privacy, Quantum & Super Computer ที่จะเป็น New Normal ที่จะเกิดขึ้นจริงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย

Digital Transformation in Action เป็นการพูดถึงหลักการในการที่จะเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital หลักการต่างๆขั้นพื้นฐาน เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ในโลกทุกวันนี้คู่แข่งในภาคธุรกิจเดียวกันไม่น่ากลัวเท่ากับคู่แข่งที่มาจากต่างอุตสาหกรรม และ Startup ที่เข้ามา Disrupt ธุรกิจที่มีอยู่เดิม ยกตัวอย่างเช่น Adobe ในสมัยก่อนจะทำการขายแบบเป็น Software License ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาสู่การจำหน่ายแบบ Subscription และกลายเป็นผู้นำ MarTech (Marketing Technology) Platform ของโลกเพื่อธุรกิจในที่สุด

“ในการทำ Digital Transformation ทั้งหมดมีองค์กรเพียง 16% ที่ประสบความสำเร็จ ที่เหลือกว่า 84% ไม่สำเร็จ นั่นเพราะองค์กรเหล่านั้นเพียงแค่นำระบบไอทีหรือ Digital Marketingเข้ามาใช้ในการทำธุรกิจเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ คำถามคือ เราจะนำธุรกิจของเราเข้าไปอยู่ในส่วน 16% ที่สำเร็จได้อย่างไร ? คุณพจ ธนพงศ์พรรณ กล่าวย้ำในตอนท้าย

สำหรับผู้สนใจ หนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ หนังสือ Digital Transformation in Action สามารถดาวน์โหลด E-Book หนังสือ Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ ราคาเล่มละ 600 บาท และภาษาไทย ราคาเล่มละ 300 บาท และหนังสือ Digital Transformation in Action ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด ราคาเล่มละ 300 บาท ได้ที่ http://www.se-ed.com และ http://www.bundanjai.com

ตัวย่าง ราชันบัลลังก์เวท เล่มที่ 5 เปิดตัวละครสำคัญ บารอนฮาเบโร่

“ราชันบัลลังก์เวท เล่มที่ 5” งานเขียนของ “อ้ายเซียนสุ่ยเดออู่เจ๋ย” เรื่องราวของการย้อนอดีตจากปัจจุบันเข้าสู่ยุโรปยุคกลางที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยเวทมนตร์คาถา และสารพัดสัตว์ประหลาด และนี่คือส่วนหนึ่งในฉาก เปิดเรื่องราวของ บารอนฮาเบโร่

“ในฐานะสิ่งปลูกสร้างยุคหลัง สงครามแห่งแสงอรุณ ปราสาทของ บารอนฮาเบโร่ ก็สืบทอดรูปแบบพิเศษนี้มาอย่างชัดเจนห้องโถงกว้างขวางเคร่งขรึม เหล่าหน้าต่างบานแคบที่ติดตั้งไว้ในที่สูง ร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความมืดมนลึกลับ…หลังขึ้นบันไดก็เป็นระเบียงทางเดินยาว สองข้างเป็นเชิงเทียนที่จุดไฟไว้สาดส่องสภาพแวดล้อมมืดครึ้มในยามโพล้เพล้ ขณะเดียวกันก็ทำให้ภาพเหมือนของบารอนฮาเบโร่ในยุคต่างๆ ที่แขวนไว้บนผนังสะท้อนแสงเทียนสลัวออกมา…การเดินผ่านพวกมันไป ทำให้ทุกคนรู้สึกหลอนว่ากำลังถูกจ้องมองจนรู้สึกหลอน จนเกิดความหวาดกลัว”

ปรัชญาโวหารจาก ‘พลิกฟ้า ท้ามาตุภูมิฮั่น’ ให้ทั้งความสนุกตื่นเต้น และตัวอย่างชีวิต

“พลิกฟ้า ท้ามาตุภูมิฮั่น” งานเขียนของ “เจี๋ยอวี่เอ้อร์” แปลเป็นไทย โดย “ธารยุทธ” ในเล่มที่ 6 นอกเหนือไปจากเนื้อหาที่เข้มข้นแล้ว ยังเต็มไปด้วย โวหารที่แฝงปรัชญา ของตัวละครแต่ละตัวไว้ให้ชวนคิดหลายอย่างหลายรส อาทิ ตัวอย่างในบางส่วนบางตอน ดังนี้ “ก่อนที่ข้าจะรู้ เจ้าสามารถโป้ปดได้ แต่เมื่อข้ารู้แล้ว ปล่อยให้เจ้าทำเช่นนั้น ข้าไยมิใช่ตัวโง่งม” “ ท่านมีลูกค้าเป็นฮ่องเต้คนเดียวก็เพียงพอ แต่ท่านเคยคิดที่จะทำกิจการให้ใหญ่กว่านี้ ให้มีเงินไหลมาเทมาไม่หยุด จนสามารถนำเงินทองไปสนับสนุนฮ่องเต้ในยามที่ขาดแคลนหรือไม่” “ฟ้าให้กำเนิดสรรพสิ่งเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต ไม่มีอาหารที่รสชาติแย่ มีแต่พ่อครัวฝีมือไม่ถึง…หากท่านคิดจะมัดใจบุรุษผู้หนึ่งต้องกุมกระเพาะของเขาไว้ให้ได้ ท่านจึงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขามิอาจขาดมิได้ทั้งยังพึ่งพาได้มากกว่ามัดใจด้วยความงาม”

ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ประสบการณ์จาก‘เด็กปลายโต๊ะ’มานั่งหัวโต๊ะ

“ล้ม ลุก เรียน รู้ : Fail And Learn” เป็นหนังสือในแนวประสบการณ์ชีวิต ที่นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือหลักการในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ เขียนโดย “ธนาเธียรอัจฉริยะ” เนื้อหาโดยรวมเพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา และการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้นจากตัวอย่างชีวิตของผู้บริหารมากประสบการณ์ อาทิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, สัตยา นาเดลลา, ธนินทร์ เจียรวนนท์, บรรยง พงษ์พานิช, อนันต์ อัศวโภคิน, ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ที่เล่าถึงเส้นทางการย้ายตำแหน่งตัวเองจาก “เด็กปลายโต๊ะ”มานั่งหัวโต๊ะ ประสบการณ์ของเขาในการร่วมงานกับบุคลากรชั้นครูของประเทศ จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เคล็ดวิชาจากปราชญ์หลายท่านในเล่มนี้เล่มเดียว

เรียนรู้ความจริงอันเป็นที่สุด 4 ประการ ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาระดับสูง

“พระอภิธรรมใครว่ายาก ฉบับย่อ” เขียนโดย “ดร.วิศิษฐ์ ชัยสุวรรณ” เป็นหนังสือที่พูดถึงปรัชญาธรรมะศาสนาพุทธ หลักธรรมคำสอนอภิธรรม ที่ กระชับ ลัด สั้น ง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยจะอธิบายความจริงอันเป็นที่สุด 4 ประการ คือ จิต เจตสิกรูป นิพพาน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาพระอภิธรรมชั้นสูงต่อไป เนื้อหาโดยสังเขป เน้นให้เข้าใจว่า สิ่งทั้งหลายที่ห้อมล้อมตัวเราในชีวิตประจำวัน เช่น ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง ฯลฯ แม้กระทั่งตัวตนของเรา เหล่านี้ล้วนเป็นความจริงชั้นเปลือกนอกที่เรียกว่า บัญญัติธรรม หรือ สมมุติบัญญัติ หรือ สมมุติสัจจะ ซึ่งเป็นความจริงโดยสมมุติ (Artificial Turth, Conventional Truth) ทั้งสิ้น ซึ่งในระดับลึกสุดของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ยังมีความจริงอันเป็นที่สุดที่เรียกว่า ปรมัตถสัจจะ ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ

หนังสือเด่น : มาเสียภาษีเพื่อชาติกันดีกว่า อ่านเข้าใจง่าย ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – หนังสือเด่น : มาเสียภาษีเพื่อชาติกันดีกว่า อ่านเข้าใจง่าย ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก (naewna.com)

หนังสือเด่น : มาเสียภาษีเพื่อชาติกันดีกว่า  อ่านเข้าใจง่าย ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

หนังสือเด่น : มาเสียภาษีเพื่อชาติกันดีกว่า อ่านเข้าใจง่าย ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่ายอินเตอร์เนตเข้ามามีบทบาทในสังคมโลก มีหลายอาชีพเกิดขึ้นใหม่ และมีหลายอาชีพที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัย หนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือการขายของออนไลน์ ซึ่งดูจากเม็ดเงินไหลเวียนแล้วจะเห็นว่ามีในระบบมหาศาล ทำให้ทางภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมดูแล และทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าภาษีขายของออนไลน์เกิดขึ้น  

การจ่ายภาษีคือหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่มีรายได้ทุกคน พูดง่ายๆ คือไม่ว่าจะมีรายได้จากไหน ถ้าเกิดในประเทศไทยต้องเสียภาษีทั้งนั้น การขายของออนไลน์ทุกประเภท ไม่ว่าขายในไทยหรือส่งออก ขายอะไร สินค้าแบบไหน มีผลต่อการเสียภาษีหลายแง่มุม   

ขายของออนไลน์ ภาษีออนแอร์ เขียนโดย“บักหนอม”-ถนอม เกตุเอม เจ้าของเพจ TAXBugnomsถนอม เกตุเอม (TAXBugnoms) วิทยากร นักเขียนและบล็อกเกอร์ด้านการเงิน การลงทุน และภาษี ที่มีคนติดตามมากที่สุดคนหนึ่งในบ้านเรา โดยทั้งหมดนี้ผ่านการเรียบเรียงจากประสบการณ์จริงและอ้างอิงตามหลักกฎหมาย เพื่อจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องและไม่สร้างความกังวลใจให้ผู้เสียภาษีและสามารถใช้เป็นคู่มือภาษีของคนขายของออนไลน์ได้เป็นอย่างดี 

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาครบถ้วนเรื่อง “ภาษีขายของออนไลน์” ทั้งหมด ตั้งแต่ปูพื้นฐานว่าขายของออนไลน์คือการขายอะไร สินค้าแบบไหนขายที่ไหน จดทะเบียนแบบไหน การสร้างความเข้าใจพื้นฐานในภาษี การคิดค่าใช้จ่าย การปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับการคำนวณภาษี ได้แก่เริ่มทำบัญชีรับ-จ่ายที่ถูกต้อง ควรแยกบัญชีธุรกิจกับบัญชีส่วนตัวชัดเจน การเก็บหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์และการจดทะเบียนภาษีว่ามีรายละเอียดและแตกต่างอย่าไร การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเสียภาษีแบบต่างๆ ของคนขายของออนไลน์ พร้อมหลักการคำนวณภาษี  การขายของออนไลน์กับเกณฑ์การส่งข้อมูลบัญชีให้สรรพากร เปรียบเทียบข้อดีข้อแตกต่างการจดทะเบียนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในการค้าขายออนไลน์ กรณีศึกษาการเสียภาษีและการคำนวณภาษีของเนตไอดอล ยูทูบเบอร์ และมีการสรุปประเด็นสำหรับเตรียมตัวรับมือกับการเสียภาษีออนไลน์ คลิปสอนการคำนวณเสียภาษี ฯลฯ 

ด้วยการนำเสนอเนื้อหาทำอย่างละเอียด มีการอธิบายทุกขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย ใช้ภาษาที่ทำให้เรื่องยากๆ แบบภาษี กลายเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ มีตารางคำนวณ เปรียบเทียบ สีสันสวยงาม กระดาษแข็ง สี่สีทั้งเล่ม และหนังสือยังได้รวบรวมประเด็นสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เพื่อ การปรับปรุงแนวคิดด้านการเงิน การบัญชี และการภาษีที่ถูกต้องไว้ให้ สามารถใช้เป็นแนวคิด และแนวทางการตัดสินใจและเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ 

อ่านแล้วทำให้เข้าใจได้ว่า จริงๆ แล้วการจัดการด้านภาษี ถ้าเราศึกษา ทำความเข้าใจก็ไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าปวดหัว อีกต่อไป ขอเพียงแค่ทำความเข้าใจในกฎหมายภาษี ลองไปหามาอ่านศึกษาดู เราจะได้เป็นคนไทยที่ไม่โกงชาติอีกต่อไป

มุมมองเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ จากคอลัมน์ชื่อดัง จากรายการเจาะใจ

“เรื่องนี้ดี รู้งี้อ่านนานแล้ว” เป็นงานที่รวมเอาผลงานจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ มาจากรายการเจาะใจ ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยา พูดถึงเรื่องราวที่พบกับความสำเร็จ และความล้มเหลว ให้เป็นอุทาหรณ์ อาทิ หนุ่มเมืองจันท์, ป๋าเต็ด, โหน่ง วงศ์ทนง, เอ๋ นิ้วกลม, อุ๋ย บุดด้าเบลส, ปอนด์ ยาคอปเซ่น, สิงห์ วรรณสิงห์ ทั้งหมดผ่านการเรียบเรียงและร้อยเรียงอย่างกระชับ สรุปสาระสำคัญมิให้ตกหล่น หรือบิดเบือนไปจากเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร เพื่อให้ผู้รับสารได้มุมมองชวนครุ่นคิด พร้อมทั้งแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต แต่ละบทความมีเนื้อหาจบในเรื่องที่อาจต้องการเวลาตรึกตรอง วันดีคืนดีนึกอยากเปิดอ่านเรื่องไหนก่อนก็ได้ตามสะดวก และไม่จำเป็นต้องอ่านรวดเดียวจนจบทั้งเล่ม

จากชีวิตที่สิ้นหวังพบแสงสว่างในหัวใจ เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ

“เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ” เขียนโดย“James R. Doty, M.D” แปลเป็นไทยโดย “ นพ.นที สาครยุทธเดช”เป็นเรื่องราวของ “จิม โดตี้” เด็กชายที่เติบโตในทะเลทรายของแคลิฟอร์เนีย ในครอบครัวที่ผุพัง พ่อติดเหล้า แม่เป็นโรคซึมเศร้าและอัมพาต ในวันหนึ่งที่ชีวิตมืดแปดด้าน เด็กชายจิม ในวัย 12 ปี เดินเข้าไปในร้านขายของมายากลแห่งหนึ่งเพื่อซื้อปลอกนิ้วพลาสติก แต่กลับได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนามว่า “รูธ” ผู้สอนเทคนิคให้เขาก้าวข้ามความเจ็บปวด และใช้พลังของสมองและหัวใจเปลี่ยนชีวิตให้พบสิ่งมหัศจรรย์ จนจิมได้กลายมาเป็นศาสตราจารย์และแพทย์ที่มีชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หนังสือเล่มนี้เหมือนเป็นตำราที่ค้นพบปริศนาของสมองและความลับของหัวใจ ที่เปลี่ยนเด็กชายผู้มีชีวิตแหลกสลายให้กลายเป็นประสาทศัลยแพทย์ที่โลกยกย่อง

โลกเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน ความคิดก็ต้องเปลี่ยน ถ้ายังไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังขาดคนเหลียวแล

“เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset” เขียนโดย “ศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์” เป็นเรื่องราวในแนวจิตวิทยา ที่ผู้เขียนเชื่อว่า ในยุคที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ความรู้และทักษะเท่านั้นที่จะล้าสมัย “วิธีคิด”ก็ล้าสมัยไปด้วยเช่นกัน ถ้ายังไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังถ้ายังอยากเดินไปกับ “งาน” และ “โลก” ที่เปลี่ยนไปทุกวัน คุณต้อง “สร้างวิธีคิดใหม่” การอัพเกรด “วิธีคิด” ให้เท่าทันอนาคตที่กำลังจะมาถึง อ่านง่าย แฝงด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นจริงจัง ที่จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งการทำงานและท้าทายชุดความคิดเดิม ก่อนจะกระตุ้นให้มองในมุมใหม่ ไล่ตั้งแต่เรื่องการพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การบริหารโอกาส การลงทุน การลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง ไปจนถึงเรื่องสำคัญอีกมากมายที่คนทำงานควรรู้

บางช่วงตอนของ‘เทพยุทธเซียน Glory’เล่ม 26 นิยายแฟนตาซีแนวการแข่งขันระหว่างใหม่เก่า

“เทพยุทธเซียน Glory” งานเขียนของ หูเตี๋ยหลานมาถึงเล่มที่ 26 และนี่คือส่วนหนึ่งจากเนื้อหาภายในเล่มนี้… “นี่ไม่ใช่ฟอร์มปกติ นี่ไม่ใช่ที่อาศัยประสบการณ์และตรรกะในการแข่งขันเกมปกติธรรมดาจะอธิบายได้ จากจออิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ในสนามฉายซ้ำมังกรพิโรธทะลวงใจพินาศนั้น แต่ขนาดนักกีฬาอาชีพยังต้องขมวดคิ้วครุ่นคิดว่ากระบวนการนี้ถูกใช้ออกมาได้อย่างไร สร้างผลลัพธ์นี้ขึ้นได้อย่างไร แต่การแข่งขันไม่ได้หยุดลงที่พวกเขาใช้ความคิด ถัดจากนี้คือช่วงเวลาของเกมบุกของถังโหรว ถึงตาอู๋โกวซวงเยวี่ย ของตู้หมิงค้องล่าถอยทุกย่างก้าว การขึ้นนำได้เปรียบเมื่อครู่นี้ถูกคู่ต่อสู้ช่วงชิงกลับในพริบตา”

หนังสือเด่น : สร้างสุขภาพการเงินที่ดีได้ เมื่อรู้เรื่องการเงินพื้นฐาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/531830

หนังสือเด่น : สร้างสุขภาพการเงินที่ดีได้  เมื่อรู้เรื่องการเงินพื้นฐาน

หนังสือเด่น : สร้างสุขภาพการเงินที่ดีได้ เมื่อรู้เรื่องการเงินพื้นฐาน

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ความรู้ทางการเงิน เป็นทักษะชีวิต ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินชีวิต มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะมีความสำคัญ แต่ก็ยังไม่เคยมีหลักสูตร หรือมีใครมาสอนหรือบอกเรื่องราวการบริหารการเงินพื้นฐานอย่างจริงจังมากนัก จึงทำให้ทุกวันนี้ คนไทยส่วนบุคคลจึงมีปัญหาเรื่องบริหารการเงินล้มเหลวกันอย่างมากมาย

โค้ชหนุ่ม หรือคุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ The Money Coach หลังจากที่ตัวเองประสบปัญหาทางด้านการเงินในระดับล้มละลาย และคลำทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองจนประสบผลสำเร็จ ได้ตระหนักถึงความสำคัญความรู้ด้านการเงินว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของทุกคน จึงได้เขียนหนังสือ Money 101 เริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุข ขึ้นมา เพื่อมุ่งหวังให้ผู้อ่านสามารถ หาได้ ใช้เหลือ เผื่อออม และต่อยอดให้งอกเงย และหวังเป็นคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นชีวิต หรือผู้มีปัญหาด้านการเงิน ได้รู้จักบริหารเงินได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมทุกช่วงเวลาชีวิต รวมทั้งปลูกฝังหลักคิดทางการเงินที่นำไปสู่ความมั่งคั่งตามเป้าหมายชีวิตของแต่ละคน

หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการพูดถึงความรู้ด้านการเงินพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน เป้าหมายการเงินก็จะชัดเจนตาม และถ้าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ก็ต้องมีเป้าหมายทางการเงินพื้นฐานเพื่อให้ได้มีหลักในการบริหารเงิน เพราะเงินก็จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอยู่ดี มีคำศัพท์สำคัญในการบริหารการเงินที่ควรรู้ ได้แก่ สภาพคล่อง และความมั่งคั่งซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการออม หลักการแนวคิด แนวปฏิบัติในการจัดการการเงินส่วนบุคคลได้แก่ แนวทางการจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบรายรับ-รายจ่าย ที่มีโครงสร้างประกอบด้วย รายรับ รายจ่าย เงินคงเหลือ ซึ่งมีการแจกแจงรายละเอียดให้เห็นชัดเจนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง สอนให้วิเคราะห์สถานะทางการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของเราว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรด้วยการลองทำงบการเงินและคำนวณอัตราส่วนการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนเงินออมและการลงทุน อัตราส่วนเงินชำระหนี้ต่อรายได้ และทรัพย์สินสุทธิ แนะนำเรื่องการออมเงินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ต้องมีเป้าหมายแรกที่สำคัญคือการสำรองเผื่อฉุกเฉิน การออมเพื่อเกษียณรวย ออมเพื่อเกษียณเร็ว ปัญหาหนี้สินของคนไทย หนี้จน หนี้รวย แนวทางการวางแผนการเงินก่อนก่อหนี้ เช่น ต้องคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมในการใช้งาน สภาพคล่องหลังการซื้อ วางแผนจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับเรื่องร้ายๆ ในชีวิต คิดภาษีและบริหารภาษีให้เป็น วางแผนเกษียณรวย โดยแนะนำการออมเงินแบบสะสมทุกเดือน คำนวณทุนเกษียณที่ต้องการ คำนวณเงินเฟ้อ การหารายได้หลังเกษียณ วางแผนเกษียณเร็วโดยการหา Passive Income หรือใช้พลังทวี และหลักคิดสุขภาพการเงินที่ดี เพื่อต่อยอดสู่อิสรภาพทางการเงิน การหารายได้หลายทาง ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงเนื้อหาโดยนำเสนอเริ่มแต่ปูพื้นฐานไปถึงส่วนที่ต้องศึกษา และแนวคิดหรือวิธีการ ซึ่งนำเสนอได้เป็นอย่างดี ภาษาที่ใช้สื่อสารเข้าใจง่าย เป็นภาษาที่มีวุฒิภาวะ และกลั่นกรองมาอย่างดี ข้อมูลตัวอย่างหรือ แนวคิดที่นำมาสนับสนุนชัดเจนเห็นภาพ หนังสือสามารถนำมาใช้เป็นคู่มือในการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้เป็นอย่างดี ใช้ได้ทั้งคนที่เริ่มต้นดำเนินชีวิต นักเรียน นิสิตนักศึกษา คนที่เริ่มต้นชีวิตทำงานใหม่ๆ หรือแม้แต่คนที่ล้มเหลวในการบริหารเงินก็สามารถนำมาปรับเป็นหลักคิดในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาทางการเงินได้ ถึงแม้เป็นการเงินพื้นฐานที่ดูง่ายๆ ที่ดูพื้นๆแต่ก็ปฏิบัติได้จริง สามารถนำมาสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้

เปลี่ยนแปลงนิสัยให้ดีได้ แค่เริ่มเปลี่ยนจากจุดเล็กๆ

Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น เขียนโดยเจมส์ เคลียร์ แปลโดย กนิษฐ์ พรหมเสน, ประพาฬรัตน์ยงมานิตชัย เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนิสัย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง โดยพื้นฐานความเชื่อคือ การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหรือจุดเล็กๆ ระดับอะตอม สามารถนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรก็ตาม และนิสัยดีหรือสิ่งดีๆ นั้นจะคงอยู่ตลอดไป หลักการนี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง ทั้งด้านการทำงาน ด้านการบริหารการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สุขภาพ และความคิดสร้างสรรค์ เป็นหนังสือ ขายดีระดับโลกที่มียอดขายหลายล้านเล่ม New York Times Bestseller แปลไปแล้วกว่า40 ภาษา ราคา 285 บาท

เนื้อหาสนุก เข้าใจง่าย ภาพสวย สีสันสดใส

“เล่นกีต้าร์โปร่งเป็นเร็ว + VDO” เป็นสื่อการสอนที่ผู้เขียนคือ แก้วใส ภูติมหาตมะ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่นดนตรีอาชีพ มือกีตาร์วงดนตรี) จัดทำขึ้นสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดเล่นกีตาร์ เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่แนะนำให้รู้จักคอร์ด การอ่านตารางคอร์ด การจับคอร์ด การตีคอร์ด การเกา เพื่อนำไปเล่นประกอบการร้องเพลง ไปจนถึงองค์ความรู้ทางด้านทักษะในการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจต่อการเล่นในระดับสูงต่อไป คือสอนตั้งแต่เบื้องต้นจนสามารถเล่นเป็นเพลงได้เลยทีเดียว มาพร้อมแบบฝึกหัดสำหรับฝึกฝนก่อนตีคอร์ดกับเพลงใจกลางความรู้สึกดีๆ (เอ๊ะ จิรากร) Butterfly (ปาล์มมี่) ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ (ดา Endorphine) Miss Miss (Paradox) และคอร์ดเพลงฮิตติดชาร์ตจาก GMM Grammy ราคา 99 บาท

สะท้อนสังคมไทยสมัยก่อนที่โอบอ้อมอารี วิถีชีวิตผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2

เด็กชายมะลิวัลย์ เป็นวรรณกรรมเยาวชน บทประพันธ์ของ ประภัสสร เสวิกุล เล่าถึงวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสื่อผ่านเรื่องราวของเด็กชายมะลิวัลย์ เด็กเสาชิงช้า กรุงเทพฯ ที่พิการเป็นโรคโปลิโอ ที่จิตใจเข้มแข็ง ด้วยความรักความอบอุ่นจากครอบครัว และความโอบอ้อมอารีของคนรอบข้าง ในยุคนั้น หลายสิ่งอย่างอัตคัดขัดสนไม่ว่าข้าวของเงินทอง เสื้อผ้าหรือหยูกยา อาหาร แต่สังคมไทยยังคงเอื้อเฟื้อต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทย วรรณกรรมเรื่องนี้ แฝงไว้ซึ่งบุคลิกและจิตสำนึกต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเป็นไทย แม้บางเรื่องหรือหลายๆ เรื่องในสังคมปัจจุบันหาดูได้ยาก ได้รับรางวัลดีเด่นเยาวชนก่อนวัยรุ่น หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน ปัจจุบันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ราคาจำหน่าย 130 บาท

แบบกระเป๋า หมวก วิธีทำเข้าใจง่าย นำไปถักประกอบอาชีพ ขายได้จริง

โครเชต์กระเป๋าเชือกร่มสู่มืออาชีพ ผู้เขียน ดรุณี ชุมสันติกุล, จันทิรา สิงห์ยอง เป็นหนังสือที่รวบรวมแบบกระเป๋า หมวก ที่ถักโครเชต์จาก “เชือกร่ม” ไว้หลากหลายแบบ โดยในเล่มได้อธิบายตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ จนถึงวิธีการทำอย่างจนเสร็จสมบูรณ์ละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมมีภาพประกอบสวยงามในแต่ละขั้นตอนการทำนอกจากนี้ยังมีการคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ในการถักกระเป๋าเชือกร่มแต่ละใบ เพื่อจะให้ผู้ถักได้รู้ต้นทุนและตั้งราคาสำหรับการถักหมวก และกระเป๋า เพื่อจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมและมีกำไร หรือคำนวณต้นทุน ทำเป็นของขวัญให้คนพิเศษในโอกาสต่างๆ เนื้อหาเป็น 4 สีทั้งเล่ม มีแบบกระเป๋าและหมวกหลากหลายแบบ จำหน่ายในราคา 168 บาท