เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/226849

เปิดม่านการศึกษา,การุณ สกุลประดิษฐ์,กพฐ.,เปิด,ศึกษา,พ.ค.

การศึกษา-สาธารณสุข  :  3 พ.ค. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59

เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    การศึกษาไทยล้มเหลว….ภาพวัยรุ่นไทยชกต่อยชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทย มองภาพนั้นแล้วไม่รู้ว่า “พ่อแม่ผู้ปกครอง-ครู-ผู้บริหารสถานศึกษา-ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ-รัฐมนตรีศึกษาธิาร” รู้สึกอับอาย หรืออยากจะเอาปี๊บคลุมหัวด้วยหรือไม่ เพราะภาพการใช้ “ความรุนแรง” แบบนั้นสะท้อนชัดเจน การจัด “การศึกษาล้มเหลว” ได้เป็นอย่างดี
                    ในที่ชุมชนแออัดยัดเหยียดมีคนสัญจรไป-มาพลุกพล่าน โอกาสจะ “ชน” หรือ “ปะทะ” ทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้น เป็นไปได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ “คนชน” หรือ “คนถูกชน” ควรจะตระหนักและมีจิตสำนึกสาธารณะว่า เหตุการณ์แบบนี้ “เกิดขึ้นได้” บ่อยครั้ง  ดังนั้นการให้อภัย ลดละความไม่เห็นแก่ตัว รวมถึงไม่นิ่งเฉยดูดาย เมื่อใครก็ตามถูกรุมทำร้าย ควรเกิดขึ้นกับสังคมเมืองพุทธ  มิใช่หรือ!!
                    การศึกษาไม่ใช่เพียงมุ่งเป้าเพื่อสอบให้ได้คะแนน “เกรด 4” หรือ “เกรดเอ” แต่การศึกษาดีหรือคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ควรเป็นคนดีมีคุณภาพ ดำรงตนตามวิถีไทยเฉกเช่น “ผู้เจริญ” แล้ว ทั้งกาย วาจา ใจ เพราะผู้เจริญด้วยการศึกษาที่ดีแล้วถึงพร้อมด้วย “คุณธรรม” ประจำใจ ไม่แสดงกิริยาอาการก้าวร้าว หรือเบียดเบียนคนอื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉกฉวยโอกาส ฯลฯ
                    อยากให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาอาศัยช่วงเวลา นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 กำลัง “ปรับพื้นฐาน 5 วิชาหลัก” ก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ี่ 16 พฤษภาคม 2559 นี้ “อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบผู้เจริญแล้วนั้นเป็นอย่างไร”
                    เลิกเถอะ!! ค่านิยมเห่อลูกเรียนได้เกรด 4 แต่เห็นแก่ตัว “ครูแจ่ม” ฝากความหวังไว้ที่เลขาธิการ กพฐ.”การุณ สกุลประดิษฐ์” คนดังจากแดนใต้ ช่วยถักทอแก้ไขปัญหานี้ ก่อนที่นานาชาติจะตราหน้าว่า “กระทรวงศึกษาธิการไทยไร้น้ำยา” นะขอบอก!
———————-
(เปิดม่านการศึกษา : 3 พ.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/226842

เปิดม่านการศึกษา,ประยุทธ์  จันทร์โอชา,พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ

การศึกษา-สาธารณสุข  :  2 พ.ค. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59

เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    สงสารเด็กไทย…หากพี่น้องคนไทยได้ติดตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรณีที่ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ได้จัดทำข้อเสนอในการแก้ปัญหานโยบายการศึกษา ปัญหาโครงสร้างการศึกษาระบบจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน โดยขอให้ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 ในการแก้กฎหมายการศึกษา 15 ฉบับ โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
                    อาทิ ให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ก่อนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แยกสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอตั้งสถาบันครูศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตครูที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งการันตีเงินเดือนครูต้องไม่ต่ำกว่าแพทย์
                    ไม่เพียงเท่านั้น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”  ยังเสนอให้เด็กที่จบป.6 แต่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนม.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากไม่มีก็จะต้องกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อให้เด็กตั้งใจเรียนและทำคะแนนให้ดี
                    เด็กไทยยังโชคดีที่ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ไม่บ้าจี้ ตาม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” พร้อมแจกแจงผ่านสื่อว่า “การเสนอเปลี่ยนการศึกษาภาคบังคับจากป.1 ถึง ม.3 เป็นก่อนอนุบาลหรือปฐมวัยถึงป.6 นั้น ขณะนี้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) มาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นม.3 ยังกลัวเด็กจะหลุดออกนอกระบบ หากบังคับแค่ป.6 มีโอกาสที่เด็กออกกลางคันมากขึ้น ส่วนข้อเสนอให้เด็กที่จบป.6 แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนม.1 ต้องจ่ายเทอมนั้น ต้องไปถามสังคมเองว่าเห็นด้วยหรือไม่”
                    เฮ้อ!! การศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน ส่วนหนึ่งก็เพราะลิ้วล้อ “ไอ้โม่ง” อยากให้ “คนไทยโง่ดักดานเพื่อการปกครองง่ายขึ้น” คนเหล่านี้แทรกซึมอยู่ทุกวงการไม่ยกเว้นแม้วงการสื่อ คนไทยควรลุกขึ้นมาทวงสิทธิทางการศึกษาบ้างเน้อ!!
——————
(เปิดม่านการศึกษา : 2 พ.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225801

เปิดม่านการศึกษา,วิทยาลัยชุมชน,ดร.สิริกร มณีรินทร์

การศึกษา-สาธารณสุข  :  14 เม.ย. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    ก่อกรรมดีมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง “วิทยาลัยชุมชน” (วชช.) มีพัฒนาการมาต่อเนื่องจนถึงขั้นยกระดับเป็น “สถาบันวิทยาลัยชุมชน” ยุคที่มี ดร.สิริกร มณีรินทร นั่งเก้าอี้ประธานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นช่วงขับเคลื่อนให้วิทยาลัยชุมชนเป็น “นิติบุคคล” ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ แต่มีความ “แตกต่าง” จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป
                    ว่ากันว่า การประชุมบอร์ดวชช. นัดล่าสุด มีการพิจารณาเรื่องภาระงานของผู้สอนประจำในสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ชัดเจนถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัยชุมชน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการร่างประกาศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการกำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้สอนประจำ แบ่งเป็น 4 เรื่อง
                    1.ภารกิจงานสอนการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2.ภาระงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ต้องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน หาความรู้ใหม่ รวมถึงงานสร้างสรรค์เพื่อช่วยประดิษฐ์ คิดค้น แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4.ภาระงานบริการ เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชน หมายถึง การวางแผนกิจกรรมโครงงานต่างๆ การประกันคุณภาพ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเมื่อรวมภาระงานทั้ง 4 ด้านต้องไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
                    ดร.สิริกร แจกแจงว่า “ภาระงานต่างๆ เหล่านี้ มีความต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เป็นภาระงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเป็นหลัก เพราะบุคลากรของวิทยาลัยชุมชน จะต้องทำงานร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนในการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการยกร่างประกาศ รวมถึงให้คิดคำนิยามของผู้สอนประจำจะใช้คำไหนดี”
                    “35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์” นี่คือภาระงาน “ผู้สอนประจำ” ในวชช. ว่ากันว่าในอนาคตท้องถิ่นและชุมชนไทยจะมี “วชช.” เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนะขอบอก !
———————–
(เปิดม่านการศึกษา : 14 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225758

เปิดม่านการศึกษา,อภิชาติ จีระวุฒิ,สงกรานต์

การศึกษา-สาธารณสุข  :  13 เม.ย. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    13 เมษายน “สุขสันต์วันมหาสงกรานต์”….เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ ติดตาตรึงใจกับภาพเด็กอาชีวะคอยให้บริการตรวจสภาพรถฟรี ปีนี้ก็เช่นกัน “บิ๊กน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดตัวโครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้สโลแกน “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”
                    เชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์…ฟรี 250 ศูนย์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.30–00.30 น. หวังลดอุบัติเหตุทางถนนให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-5906-5499
                    ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  4 กันยายน 2555 นั้น เนื่องจาก ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อภิชาติ จีระวุฒิ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้นำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
                    บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อภิชาติ  จีระวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                    หากเอ่ยชื่อ “อภิชาติ  จีระวุฒิ” แวดวงการศึกษาล้วนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี เพราะก่อนเกษียณราชการเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารระดับ 11  มาแล้ว อาทิ “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ดูแลงานด้านอุดมศึกษา อีกทั้งเคยเป็นประธานปราบคนโกงในแวดวงการศึกษา
———————–
(เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 12 เม.ย. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225716

เปิดม่านการศึกษา,สงกรานต์,ร่างรธน.,มีชัย ฤชุพันธุ์

การศึกษา-สาธารณสุข  :  12 เม.ย. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 12 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 12 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ตามมาตรา 54 ระบุว่า “รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” นั้น ตัดโอกาสการศึกษาหรือไม่
                    หากตีความระบุชัดเรียนฟรี 12 ปี ตามร่างรธน.ใหม่ เริ่มตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา 3 (ม.3) นั่นหมายถึง เป็นการตัดโอกาสการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6), ระดับอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษานอกโรงเรียน หรือกศน. ผู้ด้อยโอกาสหลุดจากระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะไม่จำกัดเพศและวัย
                    2 สูตรสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูตรแรกอนุบาล-ม.3 ส่วนสูตรที่สองป.1–ม.6 แบบไหนจะเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากรัฐบาลทหารสู่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
                    “การศึกษาแบบให้เปล่าตั้งแต่ภาคบังคับเป็นประโยชน์และความได้เปรียบของคนเมืองและคนฐานะดีเพราะมีเงินส่งลูกเข้ารับการพัฒนาตั้งแต่ขวบครึ่ง ส่วนคนจนและชนบทส่วนใหญ่เริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 6-7 ขวบ” มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.กล่าว
                    การจัดการศึกษาภายหลัง “บิ๊กตู่” ใช้มาตรา 44 ล้างบางระบบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนภาพการจัดการศึกษาในอนาคตหลังการเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่นี้ไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว แต่ต้องร่วมมือ “กระทรวงมหาดไทย” ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแลศูนย์เด็กเล็กกว่า 2 หมื่นศูนย์กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
                    ผลการศึกษาวิจัยหลายสำนัก ระบุตรงกันว่า การลงทุนการศึกษาหากเริ่มเด็กปฐมวัยจะได้คืนถึง 7 เท่า สอดรับกับข้อเสนอคนรุ่นใหม่อย่าง “เพนกวิน” พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ระบุว่า “พัฒนาการของเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี มีความสำคัญ แต่การศึกษาในระดับ ม.ปลาย และสายอาชีพก็สำคัญไม่แพ้กัน”
                    เรียนฟรี 12 ปี ตามร่างรธน.ใหม่ จะเป็นการ “เปลี่ยนแปลงประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่” คงต้องถามคนไทยเกือบ 70 ล้านคนว่า “พวกเราคนไทยทุกคน พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่”
——————
(เปิดม่านการศึกษา : 12 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 11 เม.ย. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225668

การศึกษา,เปิดม่านการศึกษา,พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ

การศึกษา-สาธารณสุข  :  11 เม.ย. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 11 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 11 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    ขยับ ปรับ อย่างรวดเร็ว  เพราะมีการเตรียมการมานานหลายปี งานนี้การกระจายอำนาจบริหารการศึกษา  หลังใช้มาตรา 44 จึงเป็นไปชนิดที่คนได้รับเลือกขึ้นกินตำแหน่งใหญ่ตั้งตัวไม่ติด แต่สามารถสยบทุกความเคลื่อนไหว เพื่อเดินหน้างานด้านการศึกษาต่อไป ตามนโยบายของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา”  ที่เลือกไว้วางใจให้ “พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ” เป็นแม่ทัพขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ในครั้ังนี้
                    แต่ใกล้เวลาจะหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ฺแล้ว  หลายคนยังไม่มีโอกาสได้สัมผัส “คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด” ในฐานะจะมาเป็น “นาย” อีกคนของครู แต่เรื่องนี้อีกไม่นาน  ก็คงจะประกาศให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับรู้กัน ยิ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ด้วยแล้ว ต้องรับรู้และทราบแนวทางการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้น
                    ดูเหมือนทุกสายตาจดจ้องไปที่ “รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัด” วงในกระซิบว่า ตามคอนเซ็ปต์ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ในแต่ละจังหวัดหลังจาก “บิ๊กหนุ่ย” แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดแล้ว ตามโครงสร้างบริหารใหม่ต้องบริหารในรูปแบบ “บอร์ดการศึีกษาจังหวัด”
                    วงในกระซิบว่า  ผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดบางพื้นที่ ประกอบไปด้วย บุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพจริง เช่น พ่อค้าขายยางรถยนต์  เจ้าของธุรกิจรถโดยสาร ข้าราชการบำนาญเกษตรอำเภอ ทนายความ ฯลฯ แต่ในอดีต “ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา” จะมาจากอาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเก่า กลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น ที่สำคัญจะมีอดีตผู้อำนวยการเขตมัธยมศึกษา รวมอยู่ด้วย
                    แต่ไม่ได้หมายความว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เหล่านี้ไม่ดี แต่งานด้านการศึกษาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบกับอนาคตลูกหลานไทย และอนาคตของประเทศไทยด้วย  ในทางกลับกันการเลือก “คนคุณภาพ” จากหลากหลายอาชีพ เป็นการเปิดมิติใหม่การศึกษาไทย ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะคนในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา แต่จะมีส่วนร่วมอย่างไรนั้น ต้องออกแบบให้ชัดเจนนะขอบอก!!
———————
(เปิดม่านการศึกษา : 11 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 28 มี.ค. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/224806

เปิดม่านการศึกษา,ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ,บิ๊กหนุ่ย

การศึกษา-สาธารณสุข  :  28 มี.ค. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 28 มี.ค. 59

เปิดม่านการศึกษา : 28 มี.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    สพม.1 ยุค “ว่าที่ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ” นั่งเก้าอี้ “ผู้อำนวยการ” เผย ยอดสมัครรับเด็ก ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. ระดับชั้นม.1 ภาพรวม 23,107 คน แห่สมัคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” มากที่สุดถึง 1,185 คน แต่รับได้ 300 คน ขณที่ “เตรียมอุดมศึกษา” หรือ “พระเกี้ยวน้อย” มีเด็กแห่สมัครเข้าเรียนชั้นม.4 สูงถึง 11,417 คน รับได้ 1,480 คน เรียกได้ว่ามีสัดส่วนการแข่งขันสูงถึง 1 ต่อ 11 ทั้งนี้สอบเข้าม.1 วันที่ 26 มี.ค. และ ม.4 สอบ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา
                    ช่วงสับขาหลอก อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในกำมือ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เจ้ากระทรวงคุณครู หลังคำสั่งคสช.ที่ 10/2559 และคำสั่งคสช.ที่ 11/2559 นั่นหมายถึง หากมีเรื่องร้องเรียน แป๊ะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียนม.1 และม.4 งานนี้คงได้เห็น “รมว.ศึกษาฯ” ใช้อำนาจตามม.44 สั่งย้ายผอ.ร.ร. หรือ ครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้อง แบบฟ้าผ่าได้อย่างแน่นอน
                    มทร.ธัญบุรี รับพนักงานราชการ…คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค. ในเวลาราชการ
                    นิทรรศการเจ้าฟ้า…นางบุศยารัตน์ คู่เทียม ผอ.หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เม.ย.2559 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กำหนดจัดเสวนาวันที่ 29 มี.ค.นี้  โดย “ว่าที่ร.ต.กิตติ ขันธมิตร” สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ “ศ.พิเศษธงทอง จันทรางศุ” ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม. และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย.นี้ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กทม.
——————–
(เปิดม่านการศึกษา : 28 มี.ค. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 23 ก.พ. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/222886

เปิดม่านการศึกษา

การศึกษา-สาธารณสุข  :  23 ก.พ. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 23 ก.พ. 59

เปิดม่านการศึกษา : 23 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                      กว่า 5 เดือนเรียนรู้ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการได้ทะลุแทบทุกมิติ ชนิดที่เรียกได้ว่า “ต่อยอดสานต่องาน” จากรัฐมนตรีศึกษาธิการคนเก่าได้ทัน ยามนี้ของ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ เจ้ากระทรวงคุณครู เปรียบเหมือน “เสือติดปีก” รุกงานการศึกษาได้ใจคนไทยเกินร้อย เมื่อเทียบกับรัฐมนตรีศึกษาที่มาจากการ “เลือกตั้ง”แล้ว ผลงานล้ำหน้าเกินความคาดหมาย ไม่เสียยี่ห้อ “เสธ คสช.” เลยนะขอบอก!
                      เฉพาะงาน หินโหด ที่ทุกยุค ทุกรัฐบาล เพียรพยายามจะควบรวมอาชีวะรัฐ-เอกชน แต่ไม่เคยสำเร็จ แต่มาสำเร็จในยุค “บิ๊กหนุ่ย” คนรักครอบครัว ล่าสุด ได้มอบโจทย์ให้ผู้บริหารอาชีวะรัฐ-เอกชนทั้ง 1,200 คน ร่วมศึกษาจุดอ่อน จุดแข็งของแต่ละแห่ง แล้วร่วมทำแผนแก้ไข พัฒนาร่วมกัน โดยเฉพาะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดี จูงใจให้เด็กมาเรียนอาชีวะหรือสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น แต่ต้องไม่มีการแย่งเด็ก รวมทั้งให้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาอาชีวะเป็นเลิศเฉพาะด้าน
                      “ธงของผมคือ ทำให้อาชีวะแข็งแรง เพราะฉะนั้น เรื่องใดที่ทำ หากต้องใช้เงินก็บอกผมมา ผมพร้อมจะผลักดัน ถ้าเป็นเรื่องที่เหมาะสม” บิ๊กหนุ่ย ให้สัญญาแบบฉบับชายชาติทหาร
                      ยามนี้ “วังจันทรเกษม” จึงสงบ สุข ไร้แนวต่อต้านการขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษา จึงรุกเดินหน้าไปพร้อมๆ กันในหลายระดับการศึกษา  ที่น่าจับตาและสะท้อนความเป็นนักบริหารแบบมืออาชีพ พิสูจน์ได้จากการจะลงมือแก้ไขปัญหาใดๆ  จะมีการมอบหมายให้ทำการศึกษาวิจัย แบบรอบด้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาให้ตรงจุด หรือ “เกาให้ถูกที่คัน”
                      การมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัย แทนทำตามเพราะเชื่อคำ “เขาเล่าว่า” นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีของการชูธงขับเคลื่อนงานการปฏิรูปการศึกษาไทย ที่จำเป็นต้อง ปรับ ขยับ เพื่อให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์โลก ที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาที
                      “ครูแจ่ม” ฝากเรื่องการจัด “คนลงสู่ตำแหน่งบริหาร” หากเลือกคนเก่ง คนดี คนมีความรู้ ความสามารถ และเป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่เปิดใจรับรู้ และร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อาจไม่หลงทางนะขอบอก!!
——————–
(เปิดม่านการศึกษา : 23 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา : 22 ก.พ. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/222823

เปิดม่านการศึกษา

การศึกษา-สาธารณสุข  :  22 ก.พ. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 22 ก.พ. 59

เปิดม่านการศึกษา : 22 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                      แวะเวียนเยี่ยมสื่อเครือเนชัั่นเมื่อวันก่อน ผู้บริหารหนุ่ม “โทนี่”  อภิธา  วัลลภศิริ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ ขอเชิญไปร่วมงาน Press Briefing:Think Beyound 2016  “Design your Future” ที่จะมีขึ้นใน วันที่ 3 มี.ค. เวลา 13.30-16.00 น.  ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ สาขาพญาไท อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 9
                      นัยว่างานนี้เป็นการ “ย่องาน” ที่จะเกิดขึ้นจริงใน วันที่ 12 มี.ค.นี้  ผ่านการนำเสนอในหัวข้อที่พ่อแม่ผู้ปกครอง และ “คอการศึกษา” ไม่ควรพลาด อาทิ ในหัวข้อ เทรนด์การศึกษาระดับโลกปี 2016, โอกาสของเด็กไทยกับการแข่งขันเสรีอาเซียน และการแข่งขันระดับโลก, เด็กไทยขาดทักษะด้านใด ที่ทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จและช่วยประเทศชาติได้
                      หรือแม้แต่ในหัวข้อ เด็กไทยพัฒนาอย่างไรให้เก่งภาษาอังกฤษ, บทบาทของพ่อแม่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมออกแบบอนาคตลูก และเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข ซึ่งในงานนี้มีโอกาสได้เปิดมุมมองจากสุดยอดบุคลากรด้านการศึกษาชั้นนำ และเป็นขวัญใจวัยทีน
                      ไล่เรียงมาตั้งแต่ “ครูพี่แนน” อริสรา ธนาปกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์, “ครูพี่หมุย” ธนัช  ลาภนิมิตชัย อดีตนักเรียนทุนสหภาพยุโรป และคุณครูสอนภาษาไทยและสังคมโรงเรียน SociThai, วลีรัตน์  หาญเมธีคุณา  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Inter Pass และโทนี่ อภิธา
                      วันงานจริง (12 มี.ค.) จะจัดที่โรงหนังสยามภาวลัย ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมฯ มี “กูรู” ด้านการศึกษาชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับการสร้างอนาคตเด็กไทย  นำโดย หมอธี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ตัวอย่าง “คุณพ่อ” ที่มีลูกเรียนเก่งและดี
                      สนใจเข้าร่วมงาน “คิดข้ามช็อตปีที่ 3” ภายใต้แนวคิด ออกแบบอนาคตให้แก่เด็กไทย สอบถามได้ที่ 0-2736-3636 หรือสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.enconcept.com/thinkbeyond2016
——————-
(เปิดม่านการศึกษา : 22 ก.พ. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

เปิดม่านการศึกษา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/221145

การศึกษา-สาธารณสุข  :  25 ม.ค. 2559

เปิดม่านการศึกษา

เปิดม่านการศึกษา : โดย…ครูแจ่ม

        แม้ “บิ๊กหนุ่ย” พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เจ้ากระทรวงคุณครู  ได้ข้อยุติแล้วว่า “ปมขัดแย้ง” ภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ต้องมี “คณะกรรมการควบคุม” ก็ยังเกิดความวุ่นวายขึ้นที่เอแบค วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เนื่องจาก “นายวิทยา เจริญศรี” ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลของเอแบค พร้อมบุคลากรและพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 20 คน นำหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง “คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนใหม่” และเจ้าหน้าที่ของคณะทั้งหมด มาที่“คณะวิศวะ” และขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดออกจากพื้นที่ จนเกิดความชุลมุนเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2559
        ยามนี้มองเข้าไปใน “เอแบค” แม้ด้านกายภาพยังไม่มีนักศึกษาเอแบคออกมาร้องว่าได้รับความเดือดร้อนจาก “ปมขัดแย้ง” ที่ยืดเยื้อนานข้ามปีเลยสักคน แต่ความขัดแย้งของผู้บริหาร “ไม่มีความลับ” ถูกแพร่กระจายตามโลกโซเชียล ชนิดที่เรียกได้ว่า ชื่อเสียงของเอแบคที่สะสมมานานแทบ “ป่นปี้” ไม่เหลือชิ้นดี
        ย้อนกลับไปมองด้วยใจเป็นธรรมกับสังคมไทย  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติ ไล่เรียงมาตั้งแต่ สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี อาจารย์ ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการดำรงอยู่ในสถานะเป็น “สถาบันการศึกษา” ต้องเคารพกฎกติกา และเคารพกฎหมายของบ้านเมือง นั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง
        การฝ่าฝืนคำสั่งศาลปกครอง ทำให้คนภายในนอก ที่มองเข้าไปใน “เอแบค” ต้องตั้งคำถามว่า “เอแบค” เป็นเอกเทศหรืออยู่นอกราชอาณาจักรไทยหรืออย่างไร ทำไมไม่เคารพกฎหมายหรือคำสั่งศาลปกครองดังที่รับรู้กัน ยิ่งเป็นถึงระดับ “อธิการบดี” หรืออาจารย์ด้วยแล้ว จะตอบลูกศิษย์ว่าอย่างไร จะเดินหน้าต่อกันได้อย่างไร หาก “ผู้ใหญ่” กลับไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองเสียเอง เด็กที่ไหนจะนับถือ…