แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/571911

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.18 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/571908

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์  อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.09 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/571907

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นายแพทย์ พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.02 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/571902

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา  เตชคุณวุฒิ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.48 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครูหนุ่ม ยอดชาย ยมะคุปต์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/571898

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครูหนุ่ม ยอดชาย ยมะคุปต์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครูหนุ่ม ยอดชาย ยมะคุปต์

วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.31 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/556138

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อาจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.จอห์นนพดล วศินสุนทร

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564, 20.00 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นวลปรางค์ ตรีชิด , เพ็ญพร ไพฑูรย์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554989

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นวลปรางค์ ตรีชิด , เพ็ญพร ไพฑูรย์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : นวลปรางค์ ตรีชิด , เพ็ญพร ไพฑูรย์

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 13.57 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์  2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554665

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 10.05 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554661

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว. จิยากร อาภากร เสสะเวช

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.35 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : มาริสา สุโกศล หนุนภักดี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554032

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : มาริสา สุโกศล หนุนภักดี

วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.41 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.