แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : น.พ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/525081

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : น.พ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : น.พ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.46 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/525069

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : วรวรรณ ธาราภูมิ

วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.24 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดลชัย บุณยะรัตเวช #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/521721

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดลชัย บุณยะรัตเวช

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดลชัย บุณยะรัตเวช

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.41 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.นพ. นพดล สโรบล #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/521712

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.นพ. นพดล สโรบล

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : รศ.นพ. นพดล สโรบล

วันอังคาร ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.25 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/520042

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.18 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/517686

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.21 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปนัดดา สุวรรณานนท์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/516200

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  ปนัดดา สุวรรณานนท์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ปนัดดา สุวรรณานนท์

วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.23 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ :  ปนัดดา สุวรรณานนท์

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/516196

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563, 16.04 น.

สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์

รองประธานคณะกรรมธิการ การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา คนที่ 3

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/512928

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 11.58 น.

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อรุณี เต็งสุวรรณ์ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/510869

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อรุณี เต็งสุวรรณ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อรุณี เต็งสุวรรณ์

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 15.32 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : อรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.