แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544456

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 09.47 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544442

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 08.18 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/541483

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ชวัส จำปาแสน

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 14.09 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/541477

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านผู้หญิงกอบกุล  อุบลเดชประชารักษ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.58 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/541474

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 13.50 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์ (naewna.com)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัฐวดี  สุขุมาลวัฒน์

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ณัฐวดี สุขุมาลวัฒน์

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.27 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน (naewna.com)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พล.ต.ท.ประกาศ  ศาตะมาน

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 21.05 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี (naewna.com)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางราชบุรี

วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.45 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (naewna.com)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครรชิต จิตระทาน  ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : ครรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.03 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมสุข วิทยาธรลิขิต #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมสุข วิทยาธรลิขิต (naewna.com)

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมสุข วิทยาธรลิขิต

แนวหน้าวาไรตี้ สัมภาษณ์พิเศษ : สมสุข วิทยาธรลิขิต

วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.52 น.

NAEWNA VARIETY วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทาง TNN2 (TrueVision ช่อง 784) เวลา 16.00-16.30 น.

Re-run 1. วันพุธ 22.00-22.30 น. 2. วันพฤหัสบดี 10.00-10.30 น. 3. วันศุกร์ 00.30-01.00 น. 4. วันศุกร์ 23.00-23.30 น. 5. วันเสาร์ 13.30-14.00 น.