โซไซตี้ : แพทยสมาคมฯ และแพทยสภา ร่วมส่งกำลังใจให้ ‘นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545873

โซไซตี้ : แพทยสมาคมฯ และแพทยสภา ร่วมส่งกำลังใจให้ ‘นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19’

โซไซตี้ : แพทยสมาคมฯ และแพทยสภา ร่วมส่งกำลังใจให้ ‘นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19’

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรง และกระจายอย่างรวดเร็วไปถึง 59 จังหวัด ทำให้แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักรังสีเทคนิคและเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่านในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ ต้องเสียสละทำงานหนักในการรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้งอย่างต่อเนื่อง นับจากการระบาดครั้งแรกจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลานานกว่า 365 วัน บางท่านรู้สึกอ่อนล้าและมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจในการควบคุมโรคนี้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” และนายกแพทยสภาจึงขอมอบความห่วงใย และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่านเรายังคงดูแลท่านเหมือนเดิมเป็นอย่างดีในความเสียสละของท่าน และคาดว่าการระบาดระลอกใหม่นี้จะไม่ทำร้ายพวกเราจนถึงแก่ชีวิตอย่างไรก็ตาม เรายังมีกรมธรรม์สองฉบับที่คุ้มครองและประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว และคุ้มครองจนถึงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เราคาดว่า จะมีการต่ออายุกรมธรรม์เพื่อเพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองให้ยาวขึ้นอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีกองทุนสนับสนุน และเยียวยาให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่าน กรมธรรม์และเงินเยียวยาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนหลักจาก คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แพทยสมาคมฯ จัดซื้อกรมธรรม์ พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนสนับสนุน และเยียวยา ร่วมกว่า60 ล้านบาท และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS, TRUE และ DTAC และจากองค์กรต่างๆ มากมายและผู้มีจิตศรัทธา จนถึงบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและให้ความมั่นใจในการตอบแทนความเสียสละและการกระทำความดีของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โครงการนี้ริเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ให้แก่ “นักรบเสื้อขาว”ที่ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 อย่างทุ่มเทสุดหัวใจ

ในนามของนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภาขอขอบคุณ คีรี กาญจนพาสน์ และ บีทีเอส กรุ๊ปฯ, AIS, TRUE, DTAC องค์กรต่างๆ บริษัท
ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู่ไวรัส COVID-19 เสมอมา “ผมเชื่อมั่นว่าในเวลาอีกไม่นานและด้วยความสามารถและใจสู้ของพวกเรา ประเทศไทยจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้อีกครั้ง หลังจากที่เราเคยชนะไวรัสโควิด-19 มาแล้ว เราจะร่วมมือ ร่วมใจฟันฝ่าและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันและจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินการช่วยเหลือประเทศในการควบคุมโรคนี้ต่อไป”ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี กล่าวสรุปสุดท้าย

โซไซตี้ : เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ สู่วาระแห่งชาติ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/545676

โซไซตี้ : เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ  โครงการ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ สู่วาระแห่งชาติ

โซไซตี้ : เอไอเอส ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับ โครงการ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ สู่วาระแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ

ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจำวันพัฒนาอย่างไปรวดเร็วพร้อมเทคโนโลยี การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่ถูกวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีมีมากขึ้นจะก่อให้เกิดสารตกค้างส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และส่งผลเสียในระยะยาวต่อระบบนิเวศ และสุขภาพของมนุษย์

เอไอเอส ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่มีเป้าหมายดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน จึงร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังสร้างเครือข่าย“คนไทยไร้ E-Waste” ทั่วประเทศสร้างการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่าน2 ความร่วมมือหลัก คือ ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ทสจ. ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี และร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ ทสม. เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง พร้อมยกระดับโครงการ “คนไทยไร้E-Waste” สู่วาระแห่งชาติ

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ CEO-AIS

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ที่ผ่านมา เอไอเอสให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาขยะทุกประเภท รวมถึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะอีกหนึ่งประเภทที่จะต้องมีการคัดแยกและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจึงได้อาสาเข้ามาเป็นศูนย์กลางและจัดทำโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ขึ้นโดยมีเป้าหมายในการปลูกจิตสำนึกคนไทยให้เข้าใจและตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมในการกำจัด โดยจัดทำถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยโทรศัพท์มือถือ/แท็บเลต, แบตเตอรี่มือถือ,พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ, หูฟัง มาทิ้งได้ณ จุดบริการของ เอไอเอส และจุดบริการของภาคีเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีแล้วมากกว่า 2,300 จุดทั่วประเทศ และปัจจุบันสามารถรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนกว่า 6.3 ตัน โดยทางเอไอเอส ได้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมได้จากจุดรับทิ้ง นำส่งให้กับ บริษัท เทส จำกัดผู้เชี่ยวชาญในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfill

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศและที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะมาตรการ แนวทาง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนประชาสังคม ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่าย

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า “TBCSD เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบริษัทต่างๆ มีนโยบายในการช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นธุรกิจต้นแบบที่สามารถผลักดันให้เกิดการขยายผลเพื่อมีส่วนทำให้เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีเครือข่ายสมาชิกกว่า 40 บริษัท เอไอเอสคือหนึ่งบริษัทที่เป็นสมาชิก TBCSD การร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายคนไทยไร้ E-Waste ทั่วประเทศเพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ ในฐานะพันธมิตร เรายินดีช่วยผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ด้วยการช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รวมถึงเชิญชวนให้ทุกคนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในจุดที่จัด เตรียมไว้ให้ เพื่อจัดเก็บและนำไปทำลายอย่างถูกวิธี”

สมศักดิ์ สันธินาค ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า “ภารกิจทั่วไปของ ทสม.ทั้ง 76 จังหวัด คือการทำงานตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องน้ำ เรื่องป่าชุมชน เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะ รวมถึงมลพิษต่างๆ ทสม.มีหน้าที่เข้าไปช่วยให้คำแนะนำ ให้ความคิดเห็นชาวบ้าน ในกรณีที่ต้องการจะทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ทิ้งถูกที่ กรณีที่ไม่ใช้แล้วหรือถ้าจะแยกขยะก็จะมีอาสาสมัครรวบรวมไว้ก่อนนำไปมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกำจัดต่อ ในฐานะ ทสม.รู้สึกว่าโครงการ คนไทยไร้ E-Waste เป็นโครงการที่ดีที่ทางภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ เราคิดมาตลอดว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ชุมชนก็ดีขึ้น”สมศักดิ์ สันธินาค ประธาน ทสม.จ.พระนครศรีอยุธยาสมศักดิ์ สันธินาค ประธาน ทสม.จ.พระนครศรีอยุธยาAIS ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับโครงการ คนไทยไร้ E-WasteAIS ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับโครงการ คนไทยไร้ E-WasteCEO-AIS และประธาน TBCSD ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติCEO-AIS และประธาน TBCSD ยกระดับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สู่วาระแห่งชาติAIS ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับโครงการ คนไทยไร้ E-WasteAIS ผนึก กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับโครงการ คนไทยไร้ E-Waste

โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544205

โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ  สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผ่านพ้นไปอย่างอิ่มเอมกับงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ที่ เอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 กับการช้อปส่งท้ายปี ภายใต้ธีมสุดเก๋ เน้นความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย มาช้อปของไทยชมโชว์แบบไทยๆ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯที่มาออกบูธกว่า 30 บูธ พร้อมอิ่มบุญกับการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่จุดรับบริจาคในงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างกำลังใจ สุขใจกับการเป็น “ผู้ให้” ณ ลาน Avenue โซน A ชั้น Gศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

แรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย นับตั้งแต่วัยแรกเกิด เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมภาคีเครืออย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่งผลกระทบประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19กระทรวงฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนมาตรการดูแลและช่วยเหลือเพื่อการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึงสวัสดิการบริการขั้นพื้นฐาน จากภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้สามารถ ดำรงชีวิต และดู แลตนเองได้อย่างปกติสุขอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม การที่หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการเข้ามาดูแล ทำงานร่วมกับกระทรวงการฯนับได้ว่าเป็นการผนึกกำลังทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปิดพื้นที่ได้นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงการฯ จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนเช่นนี้สืบไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและการสาธิตงานฝีมือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีจิตอาสาในการเปิดบูธ เป็นจุดบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อให้แก่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน”

ด้าน เกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร และกรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ ได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางศูนย์ฯให้การสนับสุนนพื้นที่เพื่อใช้จัดงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและพนักงานย่านปทุมวันเป็นอย่างดี งานครั้งนี้ เน้นธีมความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทยๆมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯรวมทั้งกลุ่มชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายของกระทรวงฯ และชุมชนในพื้นที่ในเขตปทุมวันที่นำสินค้าต่างๆ มาร่วมออกบูธ อาทิ สินค้าแฮนด์เมดอย่างผลิตภัณฑ์จากงานไม้ ที่ดีไซน์ออกมาเป็นที่แขวนชุดชา กาแฟ แท่นวางโทรศัพท์ ที่วางของร้อน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีกระเป๋า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เช่น “กระเป๋าไวนิล” จากผลิตภัณฑ์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี “กระเป๋าถักใยไหม” จากกลุ่มชมรมช่อม่วงเมืองใหม่บางพลี “กระเป๋าสานใบเตยหนาม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆน่าสนใจหลายอย่าง ทั้ง “เสื้อผ้าลินิน” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ “ผ้าย้อมคราม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง จากชุมชนบ้านทิพุเย อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่และมีการสืบทอดการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสีสันสวยงาม ด้วยกรรมวิธีการทอผ้าด้วย “กี่เอว” เป็นต้น ที่สำคัญการที่คุณมาร่วมงานงานครั้งนี้ ไม่เพียงแค่สร้างโอกาส สร้างรายได้ และให้กำลังใจกลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวงฯ และชุมชนต่างๆ เท่านั้น แต่คุณได้สร้างกำลังใจให้กับพวกเขาได้มีพลังที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าดีๆออกมาและต่อยอดเป็นวิชาชีพและพึ่งตนเองได้ขณะเดียวกันยังสามารถส่งมอบความสุขกับการเป็น “ผู้ให้” โดยร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุผ้าอ้อมสำหรับเด็ก นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี รวมทั้งสิ่งของจำเป็นที่จุดรับบริจาคในงาน เพื่อนำส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็กสตรี และผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ เรียกว่าเต็มอิ่มกับการช้อปของดีชิมอาหารอร่อย ชมโชว์ ในงานแล้ว ยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกัน”

โซไซตี้ : ฉลองวันเกิด ‘กมลา สุโกศล’ พร้อมคอนเสิร์ตสุดประทับใจ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/541386

โซไซตี้ : ฉลองวันเกิด ‘กมลา สุโกศล’ พร้อมคอนเสิร์ตสุดประทับใจ

โซไซตี้ : ฉลองวันเกิด ‘กมลา สุโกศล’ พร้อมคอนเสิร์ตสุดประทับใจ

วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

อบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัว “สุโกศล”

กมลา สุโกศล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโกศล ฉลองวันคล้ายวันเกิดด้วยคอนเสิร์ตของตนเองและครอบครัว พร้อมร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมเลี้ยงอาหารค่ำสุดพิเศษที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยงานนี้ อาสา สารสิน ร่วมตัดเค้กที่ “เกิดปีเดียวกัน ตัดเค้กด้วยกัน” อีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยครอบครัวสุโกศล เพื่อนนักการทูต และบุคคลในวงสังคมมาร่วมอวยพรอย่างคับคั่ง

ไฮไลต์งานนี้ต้องยกให้กับการแสดงคอนเสิร์ตของครอบครัวสุโกศล เริ่มที่ น้อย-กฤษดา และลูกชาย น้องฟินน์ ในเพลง “I Just Can’t Wait To Be King” จากนั้นเจ้าของวันเกิด กมลา สุโกศล โชว์พลังเสียงในเพลง New York,New York พร้อม มาริสาสุโกศล หนุนภักดี ในเพลงLa Vie En Rose และบทเพลงอันไพเราะอื่นๆ อีกมากมายที่จบลงด้วยความสนุกสนาน สร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานกันทั่วหน้ากมลา สุโกศล ฉลองวันเกิด โดยมี อาสา สารสิน ร่วมตัดเค้ก “เกิดปีเดียวกัน ตัดเค้กด้วยกัน”กมลา สุโกศล ฉลองวันเกิด โดยมี อาสา สารสิน ร่วมตัดเค้ก “เกิดปีเดียวกัน ตัดเค้กด้วยกัน”ท่านผู้หญิงวิวรรณ-จิตริก เศรษฐบุตร,ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, นภาลัยอารีสรณ์, ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์,กิตติยา สารสิน และ ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมยินดี มีเจ้าของวันเกิดและลูกสาว ดารณี สุโกศล แคลปป์ ต้อนรับท่านผู้หญิงวิวรรณ-จิตริก เศรษฐบุตร,ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, นภาลัยอารีสรณ์, ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์,กิตติยา สารสิน และ ชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมยินดี มีเจ้าของวันเกิดและลูกสาว ดารณี สุโกศล แคลปป์ ต้อนรับบจ.กมลสุโกศล โดย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบบจ.กมลสุโกศล โดย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบกมลา สุโกศล และ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ต้อนรับ ปิติ สิทธิอำนวยกมลา สุโกศล และ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ต้อนรับ ปิติ สิทธิอำนวยพิไลพรรณ สมบัติศิริ ร่วมอวยพร

พิไลพรรณ สมบัติศิริ ร่วมอวยพรกมลา สุโกศล และ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ในเพลงLa Vie En Rose
กมลา สุโกศล และ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ในเพลงLa Vie En Roseกมลา สุโกศล และ น้อย-กฤษดา ในเพลง My Wayกมลา สุโกศล และ น้อย-กฤษดา ในเพลง My Wayครอบครัวสุโกศลมอบความสุขสนุกสนานทางดนตรีครอบครัวสุโกศลมอบความสุขสนุกสนานทางดนตรีกมลา สุโกศล และกลุ่มคอรัส

กมลา สุโกศล และกลุ่มคอรัสน้อย-กฤษดา และลูกชาย น้องฟินน์ ในเพลง “I Just Can’t Wait To Be King”

น้อย-กฤษดา และลูกชาย น้องฟินน์ ในเพลง “I Just Can’t Wait To Be King”

โซไซตี้ : บีทีเอสกรุ๊ปฯ ส่งมอบถุงยังชีพ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – โซไซตี้ : บีทีเอสกรุ๊ปฯ ส่งมอบถุงยังชีพ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ (naewna.com)

โซไซตี้ : บีทีเอสกรุ๊ปฯ ส่งมอบถุงยังชีพ  ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

โซไซตี้ : บีทีเอสกรุ๊ปฯ ส่งมอบถุงยังชีพ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้โดยได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนใจดี ได้แก่ เครือสหพัฒน์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)โรงพยาบาลวิภาวดี และ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด (Mmilk) สนับสนุนสิ่งของในถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค โดยมีผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส สุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ นริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร ตรีเพชร วงศ์นิวัติขจรผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานจิตอาสาร่วมใจบรรจุถุงยังชีพ ณ อาคารบีทีเอสสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2ที่บริษัทได้จัดส่งถุงยังชีพลงไปช่วยเหลือเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ ผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

โซไซตี้ : มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้ โรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – โซไซตี้ : มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้ โรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร (naewna.com)

โซไซตี้ : มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้ โรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร

โซไซตี้ : มอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ให้ โรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด และ สาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และสามารถนำหน้ากากอนามัยดังกล่าวแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยมี นพ.องอาจจริยาสถาพร หัวหน้าสำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล บุรฉัตรไชยากร ถนนนิคมมักกะสัน

ทั้งนี้ อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หน้ากากอนามัย คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย เพราะท่านเหล่านี้คือหน้าด่านในการคัดกรอง ตรวจ และรักษาผู้ป่วย จึงเสี่ยงต่อการสัมผัส และรับเชื้อโรคสูง จึงได้ประสานกับ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เพื่อนำหน้ากากอนามัยซีพีจำนวน 10,000 ชิ้น มามอบให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร

อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กก.ผจญ.บจ.รถไฟความเร็วสูงฯ ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยซีพีจำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่ รพ.บุรฉัตรไชยากร โดยมี นพ.องอาจ จริยาสถาพร หน.สำนักงานแพทย์ รพ.บุรฉัตรไชยากร เป็นผู้รับมอบและ สาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพ

“ต้องขอบคุณบริษัท รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ผมเชื่อว่าหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น ที่มอบให้กับพวกเราในวันนี้ไม่เพียงจะช่วยสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการทางการแพทย์ ได้ใช้เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อีกด้วย”

ด้าน ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด กล่าวว่า การมอบหน้ากากอนามัยในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแล และพัฒนาสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

“แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเปรียบเสมือนนักรบเสื้อขาว ที่สู้รบกับเชื้อโรคเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัย และเป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงที่โควิด-19 ระบาดนั้น หน้ากากอนามัยกลายเป็นสิ่งขาดแคลน แม้มีกำลังในการซื้อก็ไม่สามารถหาซื้อได้ วันนี้เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้นำหน้ากากอนามัยซีพีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไปจำนวน 10,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนนิคมมักกะสัน และบริเวณใกล้เคียง ในการเข้ารับการรักษา ตลอดจนเข้ารับบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ ได้ใช้ประโยชน์”

ขณะที่ นพ.องอาจ จริยาสถาพร หัวหน้าสำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร กล่าวว่าโรงพยาบาลฯ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2495 เพื่อให้บริการพนักงาน และครอบครัว สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมมักกะสัน ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการประมาณ 300-400 คน รับรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง อาทิ โรคทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรคทางตา โรคทางระบบลำไส้ บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยในการให้บริการผู้ป่วย

“ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ผมขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด เป็นอย่างมาก ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันในการสร้างสรรค์กิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กก.ผจญ.บจ.รถไฟความเร็วสูงฯธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ กก.ผจญ.บจ.รถไฟความเร็วสูงฯนพ.องอาจ จริยาสถาพร หน.สนง.แพทย์ รพ.บุรฉัตรไชยากรนพ.องอาจ จริยาสถาพร หน.สนง.แพทย์ รพ.บุรฉัตรไชยากรบุคลากร รพ.บุรฉัตรไชยากรรับมอบหน้ากากอนามัย

บุคลากร รพ.บุรฉัตรไชยากรรับมอบหน้ากากอนามัยบุคลากร รพ.บุรฉัตรไชยากรรับมอบหน้ากากอนามัย

บุคลากร รพ.บุรฉัตรไชยากรรับมอบหน้ากากอนามัย

โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020 สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/524146

โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020  สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย

โซไซตี้ : โครงการ Design Service Society 2020 สร้างมูลค่าแบรนด์ให้สินค้าไทย

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม Design Service Society 2020 ประจำปี 2563ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจด้านการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์อาหารในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2020 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22-26 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 97 ราย ส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก ตามมาด้วยความสนใจในวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างไบโอพลาสติก รวมถึงสนใจปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้สื่อสารทางออนไลน์ขณะเดียวกัน มีอีกกลุ่มเข้ารับคำปรึกษาทางออนไลน์70 ราย ใน 4 หัวข้อด้วยกันคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกและการสร้างแบรนด์ กิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 85 ราย

ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าฯกล่าวว่า “โครงการ Design Service Society 2020 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการ มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล (Brand) การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) โดยเฉพาะนวัตกรรมในด้านการดำเนินธุรกิจ (New Business Model)การพัฒนาการออกแบบ (Design) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ” ด้าน รศ.ดร.โชคอนันต์ บุษราคัมภากรนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตาร์ทอัพแล้ว ในปีนี้สมาคมฯจะเน้นเรื่องสินค้าชุมชน เพราะเล็งเห็นว่าสินค้าชุมชนมีความน่าสนใจ อยากช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน นำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาทำให้สินค้าชุมชนมีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้น

สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษาของบูธ Design Service Society 2020 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีดังนี้ สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย Arn Creative Studio, COTH Studio, Prompt Partners,Yindee Design,SCG Packaging Design Team,345 Provider,Solution Creation และทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อิสระระดับประเทศ อย่าง Solution Creation แสดงความเห็นว่า บรรจุภัณฑ์ประเภท Single-use หรือใช้แล้วทิ้ง วัสดุประเภทไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี้ เพราะย่อยสลายได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแม้ว่าจะต้นทุนจะสูงกว่าพลาสติกทั่วไป แต่ก็เป็นสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ เช่น คาเฟ่ที่เลือกใช้หลอดไบโอพลาสติก ก็จะประชาสัมพันธ์ได้ว่าเป็นคาเฟ่รักษ์โลกส่วนประเด็นที่กลุ่มสตาร์ทอัพสนใจขอรับคำปรึกษา เช่น จะทำอย่างไรให้ตลาดรับรู้ถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์ สนใจพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ต้องการไอเดียในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมเพื่อสุขภาพ ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยากเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นการรีแบรนด์สินค้า อยากปรับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต อยากได้บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อในทันทีที่เห็น เป็นต้น ผู้ที่พลาดกิจกรรมดีๆ จากโครงการ Design ServiceSociety 2020 สามารถเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.creativethailand.net

โซไซตี้ : อิ่มบุญสุขกายสุขใจ ใน ‘คาราวาน เที่ยววิถีใหม่ ไปสุโขทัยให้…หายคิดถึง’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/522643

โซไซตี้ : อิ่มบุญสุขกายสุขใจ ใน ‘คาราวาน เที่ยววิถีใหม่ ไปสุโขทัยให้...หายคิดถึง’

โซไซตี้ : อิ่มบุญสุขกายสุขใจ ใน ‘คาราวาน เที่ยววิถีใหม่ ไปสุโขทัยให้…หายคิดถึง’

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เริ่มต้นขอพร ณ ทุ่งทะเลหลวงกับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย

เมื่อการท่องเที่ยวช่วยเยียวยาหัวใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับ Mono Next และบริษัทในเครือ จัดทริปสุดพิเศษพาเหล่าผู้โชคดีรวม 20 คน จากกิจกรรม เที่ยวสไตล์ New Normal สุขใจแบบ New me ร่วมทริป“คาราวาน เที่ยววิถีใหม่ ไปสุโขทัยให้…หายคิดถึง” ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี อ.มิก-พชร ทูตเทวะ และปราชญ์ชุมชน กบ-ณรงค์ชัย โตอินทร์ เป็นผู้นำทริปอิ่มบุญสุขกายสุขใจในครั้งนี้

เริ่มต้นรายงานตัวผู้โชคดีพร้อมรถส่วนตัวร่วมคาราวาน พร้อมเปิดทริปไหว้เอาฤกษ์เอาชัยขอพร ณ ทุ่งทะเลหลวง กับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัย พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวสุโขทัยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ก่อนสตาร์ทรถออกเดินทางไปณ ศาลพระแม่ย่า ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองสุโขทัย ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเคารพของพี่น้องที่นี่ งานนี้ผู้โชคดีที่ร่วมทริปเมื่อฟังคำบอกเล่าต่างกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างตั้งใจ จากนั้นแวะเติมพลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาปุ้ยร้านก๋วยเตี๋ยวสุดอร่อย พร้อมเดินทางต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์แหล่งรวมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชาวสุโขทัย พร้อมกิจกรรมต่างๆฟังบรรยายประวัติศาสตร์ของสุโขทัย, พิมพ์พระเนื้อผงด้วยตนเอง, ทดลองยิงธนูไม้แบบโบราณ และสาธิตการจุดไฟแบบสมัยก่อน ที่ผู้ร่วมทริปร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ จากนั้นเดินทางไปยังวัดศรีชุม กราบไหว้ขอพรพระพุทธอจนะอันเลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ และออกเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โบราณสถานที่รวมประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองสุโขทัย ทั้งวัดศรีสวายที่มีลักษณะเป็นปรางค์สามยอดแบบขอม มีคูน้ำล้อมรอบ ก่อนนั่งรถรางไปสักการะ ศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุโขทัยปิดทริปวันแรกที่วัดช้างล้อม ที่ผู้ร่วมทริปได้โอกาสมาเดินเวียนเทียนสวดมนต์เชื่อมบุญเป็นสิริมงคลในชีวิต

ทริปอิ่มบุญสุขกายสุขใจในวันที่สอง ตื่นเช้ามาด้วยความสดใส ด้วยการใส่บาตรรับบุญที่ วัดตระพังทอง บนสะพานบุญโคมเหลือง สถานที่สัญลักษณ์อีกแห่งของเมืองสุโขทัย และออกเดินทางต่อยังวัดเขาแก้วชัยมงคล ทำพิธีสืบชะตา-เสริมบารมีกับ พระอาจารย์ภูไทย ปภากโรเจ้าอาวาส และชิมอาหารไทยสุดอร่อย บรรยากาศดีๆ ที่ร้านอาหารสิบสองหน่วยตัด โดยมี อภิวัฒน์ ทับทิมโตผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัยกล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมทริป เป็นการปิดทริปด้วยความสุขใจ พร้อมเบิกทางในการท่องเที่ยวครั้งใหม่ ให้ทุกคนได้เดินทางไปให้หายคิดถึงกันทีเดียวณ ทุ่งทะเลหลวงกับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยณ ทุ่งทะเลหลวงกับพระพุทธรัตนสิริสุโขทัยไหว้พระบรมสารีริกธาตุไหว้พระบรมสารีริกธาตุทำพิธีสืบชะตา-เสริมบารมี วัดเขาแก้วชัยมงคลทำพิธีสืบชะตา-เสริมบารมี วัดเขาแก้วชัยมงคลเวียนเทียนสวดมนต์วัดช้างล้อมเวียนเทียนสวดมนต์วัดช้างล้อมพิมพ์พระศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์พิมพ์พระศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์ยิงธนูโบราณยิงธนูโบราณรถรางชมเมืองรถรางชมเมือง

โซไซตี้ : วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561 #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/522481

โซไซตี้ : วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561

โซไซตี้ : วว. รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

รับใบรับรอง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จาก วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) วว. ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมด้านการทดสอบทางกลของโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะรวมถึงชิ้นงานเชื่อมของเหล็ก เหล็กกล้าโลหะผสม ผลิตภัณฑ์ระบบราง ได้แก่ หมอนคอนกรีต หมอนประแจและเครื่องยึดเหนี่ยวราง ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับด้านระบบรางตามมาตรฐาน BSEN 13230, BSEN 13481 และ BSEN 13146 โดยที่ศทร. วว. สามารถทดสอบได้ครบทุกรายการ พร้อมนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยผลิตและส่งออกสินค้าในภูมิภาคสนับสนุนพัฒนาโลจิสติกส์ประสิทธิภาพสูงสร้างความได้เปรียบการแข่งขันให้ประเทศไทย โอกาสนี้ นำชัย สกุลฏ์โชคนำชัยประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโชคนำชัย,กฤช นิวาตพันธุ์ ผู้จัดการหน่วยวิจัยและพัฒนา (เชซซีย์) บริษัท ไมน์ โมบิลิตีรีเสิร์ช จำกัด, จิตต์ เลวรรณ์ ผู้ช่วยรองประธานบริหารสายงานธุรกิจ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด,Mr.Louis Vandamme, GeneralManager, Pandrol (Thailand) Co.,Ltd.,ณัฐพงษ์ ปิตา Technical support manager, VOSSLOH, วิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.,ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศทร. พร้อมคณะนักวิชาการร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เป็นหน่วยงานในสังกัดกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบวัสดุชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนระบบราง การที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการ วว. ดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของ ศทร. น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิก Asia Pacific Laboratory Accreditation (APLAC)และ International LaboratoryAccreditation Council (ILAC) ในความเทียบเท่าทางด้านความสามารถทางวิชาการ การอำนวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบซ้ำลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า ทั้งนี้การได้รับการรับรองในวันนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เวอร์ชั่น 2017 โดยที่ ศทร. สามารถทดสอบได้ครบทุกรายการ และ ศทร. ยังมีแผนงานจะขยายขอบข่ายขอการรับรองให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์งานทาง และล้อเลื่อนทุกระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศไทยในด้านระบบรางที่ก้าวหน้าและไม่ได้ด้อยกว่าประเทศใดๆ ในภูมิภาคนี้

วิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวว่า ศทร.มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บริการทดสอบให้แก่โครงการก่อสร้างรถไฟของกระทรวงคมนาคม 15 สัญญาโครงการชิ้นส่วนที่ ศทร.ให้บริการทดสอบ เช่นตาข่ายเสริมกำลังดิน (Geo-grid)วัสดุในงานก่อสร้าง (คอนกรีต ยาง วัสดุคอมโพสิต เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อยเหล็กรูปพรรณ ลวดเหล็กอัดแรง) แผ่นยางรองราง สลักภัณฑ์ หมอนคอนกรีตหมอนประแจ รางรองเชื่อมราง ประกับรางเครื่องยึดเหนี่ยวราง แผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ คันชักประแจกล ท่อร้อยสายไฟชิ้นส่วนสะพานรถไฟ โครงเสาระบบจ่ายไฟเหนือศีรษะ ชิ้นส่วนรางสามโครงแคร่ ล้อ เพลาล้อ โบกี้บรรทุกตู้สินค้า (บทต.) แท่งห้ามล้อ เป็นต้น นอกจากนี้ศทร. ยังสามารถขยายงานบริการทดสอบไปยังผู้ประกอบการในภูมิภาคและต่างประเทศ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม เมียนมา มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้งยังดำเนินงานในด้านการยกร่างมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า(บทต.) ให้แก่ กรมการขนส่งทางรางร่างมาตรฐานแผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีตให้แก่ กรมทางหลวงชนบท รวมทั้งพัฒนาการทดสอบประเมินสมรรถนะการชนของรถบรรทุกขนาด 2 ตัน ได้สำเร็จในประเทศ ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในการส่ง แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต ไปทดสอบที่ประเทศเกาหลีได้ (ค่าทดสอบลดลงมากกว่า 5 เท่า)ตลอดจนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้นโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนน สามารถเดินไปสู่นโยบายการผลิตได้ เพราะมีหน่วยงาน วว. ทดสอบรับรองได้ในประเทศ

ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้เตรียมแผนในการให้บริการทดสอบด้านระบบขนส่งทางราง อาทิ บริการทดสอบและพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ และตรวจสอบระบบรางระดับสากล ครอบคลุมรถไฟทุกระบบทั้งความเร็วปานกลางและความเร็วสูง การร่วมกับบริษัทเอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนผลิตในประเทศ หรือ local content การยกร่างมาตรฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ตลอด จนการดำเนินงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง เช่น ระบบเฝ้าระวังน้ำหนักบรรทุกรถไฟ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานรางเช่น Fastener, Under Sleeper Pad เป็นต้น

“วว. พร้อมใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยผลิตและส่งออกสินค้าในภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ประสิทธิภาพสูงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ประเทศไทย” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปในตอนท้ายดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.วันชัย พนมชัย เลขาธิการสมอ.

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสมอ.นำชัย สกุลฏ์โชคนำชัย ประธาน กก.กลุ่ม บ.โชคนำชัยนำชัย สกุลฏ์โชคนำชัย ประธาน กก.กลุ่ม บ.โชคนำชัยกฤช นิวาตพันธุ์ ผจก.หน่วยวิจัยและพัฒนาฯ บจ.ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ชกฤช นิวาตพันธุ์ ผจก.หน่วยวิจัยและพัฒนาฯ บจ.ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ชจิตต์ เลวรรณ์ ผช.รองประธานบริหารฯ บจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จิตต์ เลวรรณ์ ผช.รองประธานบริหารฯ บจ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์Mr.Louis Vandamme,GM, Pandrol (Thailand) Co.,Ltd.Mr.Louis Vandamme,GM, Pandrol (Thailand) Co.,Ltd.ณัฐพงษ์ ปิตา Technical support manager,VOSSLOHณัฐพงษ์ ปิตา Technical support manager,VOSSLOH

โซไซตี้ : บล.บัวหลวง ประกาศความสำเร็จ‘ธุรกิจ Global Investing’ #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/513458

โซไซตี้ : บล.บัวหลวง ประกาศความสำเร็จ‘ธุรกิจ Global Investing’

โซไซตี้ : บล.บัวหลวง ประกาศความสำเร็จ‘ธุรกิจ Global Investing’

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

(ซ้าย) พิเชษฐ สิทธิอำนวย กก.ผอ. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง –  รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผอ.หัวหน้าฝ่าย Global Investing (ขวา)

หลักทรัพย์บัวหลวง ปลื้ม “ธุรกิจบริการลงทุนต่างประเทศ Global Investing” ประสบความสำเร็จอย่างท้วมท้น หลังเปิดบริการครบรอบ 1 ปี นักลงทุนสนใจเปิดบัญชี
ลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศล้นหลาม รับเทรนด์ลงทุนหุ้นต่างประเทศมาแรงยุคดอกเบี้ยต่ำ ขณะที่เครื่องมือช่วยจับสัญญาณเทคนิคหุ้นต่างประเทศ “Global Signals” ถูกใจสายโกอินเตอร์ พร้อมแนะกลยุทธ์ลงทุนและหุ้นเด่นช่วงครึ่งหลังปี 2563

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความสำเร็จของบริการลงทุนต่างประเทศ Global Investing ว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีลูกค้าสนใจเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศอย่างล้นหลาม หลังกระแสลงทุนหุ้นต่างประเทศได้รับความสนใจจากนักลงทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่บางประเทศติดลบ นอกจากนั้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนการลงทุนตลาดหุ้นไทยติดลบ 19% เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช่น ดัชนี Nasdaq บวก 40% และ ดัชนี S&P500 บวก 18% ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันหลักทรัพย์บัวหลวงยังได้ออกแบบตัวช่วยที่ทำให้การลงทุนต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยเฉพาะเครื่องมือช่วยจับสัญญาณเทคนิคหุ้นต่างประเทศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ง่ายๆใน 1 นาที ในชื่อ “Global Signals”ที่แสดงออกมาให้เข้าใจง่ายๆ ด้วยจำนวนรูปของกระทิง (Bull Signals) และหมี (Bear Signals) ซึ่งนวัตกรรมสุดล้ำตัวนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนหุ้นต่างประเทศของนักลงทุนได้อย่างดี นอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้า Global Investing“วันอังคาร Transfree” ฟรีค่าธรรมเนียมโอนเงินไปต่างประเทศทุกวันอังคารตลอดวันจากปกติ 1,000 บาทต่อครั้งต่อสกุลเงิน จนถึงสิ้นปี 2563

“นอกจากเราจะพัฒนานวัตกรรมสุดล้ำมาช่วยให้การลงทุนหุ้นต่างประเทศเป็นเรื่องสะดวกและง่ายขึ้นแล้ว เรายังมีรายงานสรุปเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาภาษีรอบปี พร้อมบทวิเคราะห์เกาะติดสถานการณ์รอบโลกและหุ้นที่น่าสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สำคัญยังมีการจัดสัมมนาออนไลน์เอ็กซ์คลูซีฟแบบส่วนตัวกับทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ความรู้นักลงทุนเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย” พิเชษฐ กล่าว

ด้าน รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย Global Investing บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนหุ้นต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังปี’63 ว่า การลงทุนหุ้นต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเพราะนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์แล้วยังสร้างโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่ไม่มีในตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เติบโตต่อเนื่องไปพร้อมกับนวัตกรรมของโลกอนาคตหลังการเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้หลากหลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัว เช่นธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจการเงิน เป็นต้น

ปัจจุบันหุ้นต่างประเทศหลายตัวปรับตัวขึ้นมามาก ดังนั้นนักลงทุนควรใช้กลยุทธ์ “รอย่อสะสม” เน้นการลงทุนใน “ตลาดหุ้นสหรัฐฯ” สัดส่วนประมาณ 70% ใน 3 กลุ่มหลักคือ 1.กลุ่มเทคโนโลยี เช่นหุ้น Microsoft (MSFT) และหุ้น Apple (AAPL) เป็นต้นโดยหุ้นทั้ง 2 ตัว มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมีค่า P/E ประมาณ 30 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาด NASDAQ ที่มีค่าP/E เฉลี่ย 50 เท่า ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจ 2.หุ้นกลุ่ม Growth Stock อย่าง “กลุ่มเฮลธ์แคร์ เช่น หุ้น Intuitive Surgical Inc. (ISRG) เจ้าของหุ่นยนต์ทางการแพทย์ “ดาวินซี” ซึ่งเป็นหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว และมีจุดแข็งที่คู่แข่งสู้ได้ยาก 3.หุ้นคุณค่า (Value Stock) ที่มีมูลค่ากิจการเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลงจากวิกฤติโควิด-19 แต่ธุรกิจยังมีความแข็งแกร่ง หากผ่านสถานการณ์นี้ไปแล้ว เชื่อว่าราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัว เช่นหุ้น Starbucks  (SBUX) ร้านกาแฟชื่อดัง แม้ที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ในระยะยาวยังเติบโตได้ดี เพราะมี Brand Loyalty แข็งแกร่ง รวมถึง หุ้น Ferrari (RACE) ผู้ผลิตรถยนต์หรูจากประเทศอิตาลี ถือเป็นหุ้นอีกตัวที่น่าสนใจ แม้ยอดขายจะลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่บริษัทยังรักษาอัตรากำไรในระดับสูงไว้ได้ เพราะเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

นอกจากนั้นยังแนะนำลงทุนใน “ตลาดหุ้นฮ่องกง” สัดส่วนประมาณ 20% เนื่องจากประเทศฮ่องกงเป็นศูนย์กลางเอเชียและหุ้นหลายตัวเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจจีน โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) เชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะแซงหน้าสหรัฐฯ ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกภายในปี 2567 ดังนั้นหุ้นจีนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งนักลงทุนสามารถเลือกลงทุนหุ้นรายตัว หรือลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง เช่น CSI300 China ETF (3188.HK) อิงดัชนี CSI300 หุ้นจีนขนาดใหญ่300 ตัว เป็นต้น ส่วนที่เหลือแนะลงทุน “ตลาดหุ้นเวียดนาม” สัดส่วนประมาณ 10% เน้นลงทุนผ่านDR “E1VFVN3001” ที่อ้างอิง ETF ของดัชนี VN30 หรือหากต้องการลงทุนหุ้นรายตัวแนะนำ หุ้น Vinamilk (VNM) ที่เติบโตไปพร้อมกับการบริโภคภายในประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ในโอกาสฉลองครบรอบ 1 ปี บริการลงทุนต่างประเทศ Global Investing ลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงที่มีบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป รับ Starbuckse-Coupon มูลค่า 500 บาท ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้-31 สิงหาคม 2563 ติดตามข้อมูลการลงทุนหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมที่ www.bualuang.co.th/globalinvesting หรือโทร.02-6181111