โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมเดือน กันยายน 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

ร้อยรัก ร้อยใจ สายใยรางบัว
มุฑิตาคารวะ ครูเกษียณ 59.

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2559.

 

ภาพงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 59.
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559.
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2559.

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ โรงเรียนวัดรางบัว ปีการศึกษา 2559 11 สิงหาคม 2559

วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 8.00 น.  นางสาวเยาวณี  เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว และนางนราธิป  พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่  เพื่อให้นักเรียนได้ระถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ที่ทรงเสียสละพระองค์เอง ดูแลทุกข์สุขของพระสกนิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้นักเรียนได้แสดงซึ่งความรัก และระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู และแม่ครูที่เสียสละ อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา และครู อาจารย์ อีกด้วย

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา 2559

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมแฟชั่นผ้าไทยวันนี้

 

โรงเรียนวัดรางบัว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ โดยมีผู้อำนวยการเยาวณี เสมา และรองผู้อำนวยนราธิป พรหมโชติ นำนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดรางบัว ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และร่วมกันสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ตนเอง และโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนยังได้มีนโยบาย ให้คณะครูแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วย

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อสดุดีกวีเอกสุนทรภู่และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

 

 

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

กิจกรรมต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

 

 

โรงเรียนวัดรางบัว : ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

วันที่ 20 มิถุนายน 2559  เวลา 9.00 น. นางสาวเยาวณี เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว นำคณะครูผู้บริหาร ครูที่จะเกษียณราชการในปีการศึกษา 2559 และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดรางบัว ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ.ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

โรงเรียนวัดรางบัวจัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เคารพครูบาอาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ก่อนเริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 อีกทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้นักเรียนได้รู้จักความกตัญญู ความเคารพนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์