เปิด171รายชื่อคนไทย เสนอรัฐบาลรับฟังเสียงปชช.-ใช้สภาหาทางออกให้สังคมโดยด่วน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/446322

เปิด171รายชื่อคนไทย เสนอรัฐบาลรับฟังเสียงปชช.-ใช้สภาหาทางออกให้สังคมโดยด่วน

เปิด171รายชื่อคนไทย เสนอรัฐบาลรับฟังเสียงปชช.-ใช้สภาหาทางออกให้สังคมโดยด่วน17 ตุลาคม 2563 – 20:15 น.

171 รายชื่อคนไทย หลากหลายอาชีพ มี “ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว” นำทีมผนึกกำลัง ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยุติใช้ความรุนแรงกับมวลชน-ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน-เปิดโต๊ะเจรจารับฟังเสียงประชาชน-เปิดประชุมรัฐสภาเพื่อหาทางออกให้สังคมโดยด่วน!!

แถลงการณ์

ขอให้รัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม

และนำหลักนิติธรรมสร้างความเป็นธรรมและสมานฉันท์สู่สังคมไทย

16 ตุลาคม พ.ศ.2563

พวกเราคือ ประชาชนที่มีทั้งข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจเอกชน สื่อมวลชน และประชาสังคม ที่ต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบนิติธรรม (Rule of Law) ให้เป็นหลักที่มั่นคงต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศ บนพื้นฐานสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการพัฒนาที่ยั่งยืน

พวกเราได้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มประชาชนซึ่งประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในนาม “คณะราษฎร 2563” ที่เรียกร้องให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตย พวกเราเห็นว่า ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจากระบบที่ขาดความเป็นนิติรัฐและนิติธรรม การแก้ไขวิกฤติต้องอาศัยพลังทางปัญญาและความร่วมมือกันของสังคม จึงหวังตลอดมาว่า รัฐบาลจะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และหาทางออกของปัญหาอย่างสันติ และเป็นไปตามหลักนิติธรรม เพื่อสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ความขัดแย้งนี้ไปได้

พวกเราเห็นว่า การชุมนุมของกลุ่ม คณะราษฎร 2563 ยังเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างสันติตามรัฐธรรมนูญ แต่รัฐบาลกลับปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา

และแล้วความรุนแรงก็ได้เกิดขึ้น จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินการสลายการชุมนุมในค่ำวันที่ 16 ตุลาคม ทั้งที่ผู้ชุมนุมซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้ชุมนุมอย่างสันติ ปราศจากอาวุธ และเป็นการชุมนุมชั่วคราว ด้วยการฉีดน้ำผสมสารเคมีแรงดันสูง น้ำผสมแก๊สน้ำตา และใช้กำลังตำรวจเข้าปะทะ ผลักดัน ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับบาดเจ็บ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะไม่สามารถยุติความขัดแย้งได้แล้ว กลับจะยิ่งสร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างร้าวลึก

พวกเราเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล หลักสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แม้จะเป็นการอ้างว่าทำตามกฎหมาย แต่กลับจะยิ่งทำลายหลักนิติธรรมของสังคมไทย ที่การใช้กฏหมายและการใช้อำนาจของรัฐต้องอยู่บนหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน

พวกเราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลดังนี้

1. ยุติการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่ชุมนุมโดยสันติโดยทันที และให้หลักประกันว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงเช่นนี้อีก

2. รัฐบาลควรยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกลับไปใช้หลักกฏหมายที่มีอยู่ในการจัดการการชุมนุม ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ประชาชนต่อสู้สิทธิ เสรีภาพทางกฎหมายได้

3.รัฐบาลควรปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมทั้งหมด เพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติ

4.รัฐบาลควรเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างจริงจัง และสร้างกระบวนการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม และอยู่บนหลักประชาธิปไตยและนิติธรรมอย่างแท้จริง

5.สมาชิกรัฐสภาควรร่วมกันเข้าชื่อเสนอญัตติให้มีการเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อถกแถลงหาทางออกให้สังคมโดยด่วน

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รัฐบาลจะดำเนินบนหลักสิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรมที่เป็นหลักการพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งของสังคมไทยในครั้งนี้ไปสู่ความสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติและยั่งยืน

1. ศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว

2. กาญจนา แก้วเทพ​​ข้าราชการเกษียณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. กฤษฎา บุญชัย​​​สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

4. สุนิตย์ เชรษฐา

5. บัณฑิต ทองดี​​​ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย

6. เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์​​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7. สฤณี อาชวานันทกุล

8. อันธิกา สวัสดิ์ศรี​​​ประชาชน

9. จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ ​​นักวิชาการอิสระ

10. ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา​มูลนิธิบ้านอารีย์

11. สุภิญญา​ กลาง​ณรงค์​​​ อดีต กสทช.

12. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล​​ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน

13. สารี อ๋องสมหวัง​​​ เครือข่ายผู้บริโภค

14. เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง​

15. ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร​ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

16. ดร.ภัทรมน สุวพันธุ์ ​​คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

17. รศ. ดร. เรณู เวชรัชต์พิมล​​เครือข่ายนักวิชาการEHIA

18. บุบผาทิพย์ แช่มนิล​​กลุ่มรักษ์เขาชะเมา

19. ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ​​สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

20. นางสาวกัญฐณา อภิรภากรณ์​

21. อธิวัฒน์​ สุธรรม​​​กลุ่มรักษ์สันติสุข​ จังหวัดน่าน

22. อัมราวดี อินทะกนก​​ประชาชน

23. จรีย์ ศรีสวัสดิ์​

24. นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา​​เครือข่ายคนฮักน้ำโขง

25. บุษบงก์ ชาวกัณหา​​ประชาชน

26. นายอับดุลรอซัก เหมหวัง​​ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน จ.สตูล

27. นายพิเชษฐ์ ปานดำ​​สมาคมความมั่นคงด้านอาหารอันดามัน

28. นายเชษฐา มั่นคง​​มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

29. ดร.เรืองเกียรติ​ ​สุวรรณโนภาส​ประธานองค์กร​ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร

ป่าชุมชนมิตรภาพ

30. รพีพัฒน์ มัณฑนะรัตน์​

31. ณัฐยา บุญภักดี​

32. สุรีรัตน์​ ตรีมรรคา​​กป.อพช.ภาคเหนือ

33. สุดใจ พรหมเกิด​​​สถาบันสื่อสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการอ่าน

34. มนชนก​ พรหมรัตน์​​

35. มัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ​

36. ธนะชัย สุนทรเวช​

37. วีณา​ บุญนาค​

38. อารีย์ อาภรณ์​​​ประชาชน

39. นาย วรเศรษฐ์ นิพัทย์กุศล​

40. ดนัยภัทร โภควณิช​​เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

41. สถาพร อารักษ์วทนะ​

42. Yupaporn Kunanant ​

43. ประพาฬรัตน์ คชเสนา​​ภาคประชาชน

44. ปรีห์กมล จันทรนิจกร​

45. สุภาพร ถิ่นวัฒนากูล​

46. ชโลม เกตุจินดา​​​สมาคมผู้บริโภคสงขลา

47. พัฒนโชค สายอ้าย​​อิสระ

48. นิมิตร์ เทียนอุดม​

49. Taweesak Molsawat ​

50. วรัชยา ชำนาญกิจ​​ประชาชน

51. คณิต การสุวรรณ​

52. ธีรดา ศุภะพงษ์ ​

53. วีรพงษ์ เกรียงสินยศ​

54. นายสุทธิศักดิ์ กลึงสัตย์​​มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

55. ธร ปีติดล​​​เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

56. ภาวิดา วชิรปัญญาพร​​ศิลปินอิสระ

57. Sirin Sutt​

58. ชัญญา อินทร์ไชยา​

59. แสงชัย รุ่งโพธิ์ทอง​

60. ศราวุฒิ วงษ์ประเสริฐ​​ประชาชน

61. เรณุกา หุตานุวัตร​​อิสระ

62. วิศาล แก่นสาร​

63. ปุณฑริก วสุวัต​​​คณะราษฎร์

64. เลอพงษ์ ชูประยูร​​พ่อบ้าน

65. กุลชาดา ชัยพิพัฒน์​

66. น.ส.ติณณ์ชยุตา อุทัยสมบูรณ์สุข​ประชาชน

67. ศุลีพร รำไพกุล​​​แม่บ้าน

68. วรรณิศส วงษ์ประเสริฐ​​นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

69. บุญมี จูทารี​

70. พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์​มูลนิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

71. สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง​​กป.อพช.

72. นายชัยศักดิ์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา​

73. Chumpol Charupas​

74. ฉันทณัฎฐ์ แสงศิรศิลป์​

75. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัข​

76. มลธิดา อุบลรัตน์​

77. ธิดารัตน์ วัยวุฒิ​

78. ประวิทย์ ชินประเสริฐ​

79. ชุติกาญจน์ สุขมงคลไชย​

80. สิทธา แสนสมบูรณ์สุข​

81. ประสิทธิ์ชัย หนูนวล​​เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทย

82. นภัส ดำรักษ์​

83. ธัชชัย ทะริยะ​

84. คมวรา ดีเล็ค​

85. สันติภาพ กรกฏกำจร​

86. สหพร ทิพย์จำนงค์​​

87. โชน เชาว์ไว​

88. นางสาวปาริชาต แจ้งพลอย​

89. น.ส.กรองกาญจน์​ การเนตร​จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​

90. ภริตา สถาพรพิริยะเดช​

91. ชัยธัช วิไลมงคล​

92. วารีพร. วิริยะบุศย์​

93. สุภาพร สงชู​​​ประชาชน จ.พัทลุง

94. ฬุศรัณย์ ศิลป์ศรีกุล​

95. หทยา นาค​เจริญ​​

96. วริศ อมรชัชวาลกุล​

97. ธีรดา ศรีโภชน์สมบูรณ์​

98. ศิษฎิวัศกิ์ แก้วรุ่งเรือง​

99. อภิชญา สมพามา​

100. คาณัสนันท์ ดอกพุฒ​

101. กิตติ เฟื่องวุฒิราญ​

102. นิธิ นิธิวีรกุล​

103. บรรค์ ศรีตะนิตย์​

104. กมลชนก โตสงวน​

105. นิตยา บางดี​

106. นิสารัตน์ สืบสาย​​​เครือข่ายคนอินทรีย์วิถึเมืองลุง

107. แพรวา สาธุธรรม​

108. กรกนก โกตระกูล​

109. ขวัญเนตร อิฏฐการุณย์​

110. นายศักดิ์กมล แสงดารา​

111. ธีรพัฒน์ อังศุชวาล​

112. สุทชาติ ตระการจันทร์​​Druk Air Royal Bhutan Airlines

113. ไตรภพ ลีลเศรษฐพร​

114. นายโสภณ ตะยะชา​

115. อชิรญาณ์ ชีพลือศักดิ์​

116. สมบูรณ์ คำแหง​​​เครือข่ายประขาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล

117. ธิปไตร แสละวงศ์​

118. นิติรัฐ กีฬาแปง​-

119. ธันย์ณภัทร สินสมบูรณ์​

120. ฉัตรธ​ั​นย์​ สิทธิบรรเจิด​

121. ต่อภัสสร์ ยมนาค​

122. แอลสิทธิ์ เวอร์การา​

123. ณัฏฐา อังกสิทธิ์​

124. เจนวิท เลี้ยงรักษา​

125. นายวุฒิชัย ศรีบุญ

126. ปีนคำ ปุ๊ดแค

127. นัฐ วงศ์ศักดิ์ภักดี

128. ธัญญาเรศ ทับทิมศรี​​นักศึกษา

129. ภัสราพร วารุลังค์

130. ณิลดี พิทักษ์ติกุล

131. เกียรติศักดิ์ แซ่เลา​​LINEMAN Wongnai Co.,Ltd

132. อัครกิตติ์ กีรติธนาไชยยศ

133. ชนนภัทร วิรัชชัย

134. อำนวย สงชู​​​ประชาชนจังหวัดพัทลุง

135. ชนิษฐา แดงอรุณ

136. สันติภาพ พันธ์เตี้ย

137. มนตรี ถาวรลักษณ์เจริญ

138. นครินทร์ ปัญญาใส

139. วิมลณัฐ เหมือนเดช

140. นางปรีดา คงแป้น​​มูลนิธิชุมชนไท

141. Chawanon Pungsiri

142. พิทักษ์พล โซว

143. ณัฐดนัย สัมพะวงศ์

144. ถิรมนัส พลชะริน

145. นลพรรณ ปิ่นยะกูล

146. เกสรา พรสวัสดิ์​​​นักศึกษา

147. กาญจนาพร งานเกื้อกูล

148. สุพนิตา เหมือนปิ๋ว

149. วรพงศ์ เกตุดิษฐ์

150. เบญจพร วิทย์​วรา​นุกูล

151. NIPHA SINGKHO

152. ศศิวรรณ ปลอดทอง

153. โกวิท เกตุศิริ

154. รติกร ภาณุไพบูลย์

155. ปรมาพร วัชระเดชสกุล

156. วรินทร นภานุรักษ์

157. เนรมิตร​ จิตร​รักษา​​​สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

158. ฐาปนี สุดใจ

159. นายชยุตม์ พันธุ์สุวรรณ​​กรมการปกครอง

160. อานนท์

161. จิณห์นิภา เนตรสว่าง

162. ธิดารัตน์ ติยะจามร

163. จิณณพัต หงษ์ศรี

164. นายคุณากร สุขมงคลไชย

165. กฤษฎาภัท อยู่ภักดี

166. ชลิดา ทาเจริญศักดิ์

167. ขวัญชีวัน บัวแดง

168. ฌณุพร ภวเมธีสกุล

169. สุรเดช ภวเมธีสกุล

170. ณฤดี ลิ้มคงงาม

171. ศุภิสรา คำวลีพรสกุล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s