‘เพื่อไทย’ เตือน กระบวนการ ‘ยุบพรรค’ ระวังวิกฤตการเมืองรอบใหม่

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/544614

11 มี.ค. 2566

'เพื่อไทย' เตือน กระบวนการ 'ยุบพรรค' ระวังวิกฤตการเมืองรอบใหม่

‘เพื่อไทย’ ชี้ ยื่น ‘ยุบพรรค’ ไร้เหตุผล เกมการเมืองแบบเก่าเป็นภัยต่อประชาธิปไตย ก่อให้เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่ ที่ยากเกินเยียวยา

นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย มองว่าความพยายาม ยุบพรรคการเมือง จะทำให้ ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติ และเป็นการเมืองแบบเก่า ที่ใช้ตุลาการมาทำลายคู่แข่งขัน ทั้งที่ประเทศไทย กำลังเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งในอีกสองเดือนข้างหน้า

การยุบพรรคการเมืองไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่เคารพสิทธิของประชาชน ไม่ใช่พลวัฒน์ของระบอบการปกครอง และไม่ควรมีพรรคการเมืองใด ต้องถูกยุบ หากไม่ได้กระทำความผิด

เหตุแห่งการยุบพรรคการเมือง ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฯ ประกอบด้วย

  1. กระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
  2.  กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  3. กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 36 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 72 หรือมาตรา 74 ซึ่งว่าด้วยการดำเนินการของพรรค ว่าจะต้องไม่แสวงหากำไร ไม่ถูกครอบงำ ต้องยึดหลักประธิปไตย และปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการเงิน
  4. มีเหตุอันจะต้องยุบพรรคการเมืองตามที่มีกฎหมายกําหนดจะเห็นได้ว่าขณะนี้ไม่มีพรรคการเมืองใดที่เป็นภัยต่อการล้มล้างการปกครอง เว้นเสียแต่ว่าเหตุผลเดียวที่ต้องการยุบพรรค เป็นไปเพื่อต้องการสกัดกั้นเป้าหมายแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ จึงมีความพยายามทุกวิถีทางที่สร้างประเด็น เพื่อให้เกิดภาวะชะงักงันในการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยละเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มี 110 พรรคถูกยุบพรรค และทุกครั้งที่มีการยุบพรรคมักจะเกิดวิกฤตทางการเมืองที่ยากจะหาทางออก 

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย มองว่า สังคมไทยหรือนักการเมืองไทยควรเรียนรู้ได้แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองไม่เป็นผลดี ไม่เคารพต่อเสียงของประชาชน ไม่มีประโยชน์ต่อพลวัตน์ของการเมืองไทย ดังนั้นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นที่ไม่มีความผิดไม่สมควรที่จะต้องถูกยุบพรรค เพื่อดำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

“ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนตั้งตาตั้งตารอคอย กระบวนการยุบพรรคที่ไม่ว่าเกิดจากใคร ที่พยายามสกัดกั้นขัดขวางพรรคอื่นโดยพยายามใส่ร้าย  ถือเป็นการเมืองแบบเก่า เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเสียเอง”
นางสาวลิณธิภรณ์ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s