ชาวมาแตร์เดอีฯ จัด ‘ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/309957

 

ชาวมาแตร์เดอีฯ จัด ‘ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์’

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ภาควจนพิธีกรรม

 

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บรรยากาศเต็มไปด้วยนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย อาทิ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิงมณฑินีมงคลนาวิน, ม.ร.ว.คุณหญิงทิพพาวดี ดุละลัมพะ, จินตนาจิราธิวัฒน์, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์, นพพร ชีวานันท์, อรนุช ว่องปรีชา, อ.สุมิตรา พงศธร และ ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย

งาน “ถวายพรพระผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม นำความสงบสุข ร่มเย็นมาสู่ประชาราษฎร อีกทั้งโปรดให้พสกนิกรชาวไทยน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตลอดไป

สุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ที่จัดงานขึ้นในวันนี้ เนื่องจากโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ นั้น เคยเป็นสถานศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เราในฐานะนักเรียนเก่าและคนไทยคนหนึ่งจึงอยากจะถวายพรแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผู้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ค่ะ”

ด้านศิษย์เก่า มาริสา หนุนภักดี (นักเรียนเก่ารุ่น 54)กล่าวว่า “คิดถึงท่านมากที่สุด และหวังว่าเราจะไม่ลืมทุกสิ่งที่ท่านทำให้ และมีความหวังว่าเรา และคนไทยทุกคนจะตระหนักทำความดีเพื่อพระองค์ท่าน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นตลอดไปค่ะ”

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการร่วมร้องเพลงและแสดงดนตรีจาก มาริสา หนุนภักดี (นักเรียนมาแตร์เดอีฯ รุ่น 54) และ กัลยาณ์ พงศธร (นักเรียนมาแตร์เดอีฯ รุ่น 72 )

ภาควจนพิธีกรรม

 

ภาควจนพิธีกรรม
ณวิภา เอี่ยมอมรพันธ์, สมิตรา สุชาติ, วราพร พิพิธสุขสันต์, อรนุช ว่องปรีชา, สุดถนอม กรรณสูต, กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน, เมตตา ตันติสัจจธรรม

 

ณวิภา เอี่ยมอมรพันธ์, สมิตรา สุชาติ, วราพร พิพิธสุขสันต์, อรนุช ว่องปรีชา, สุดถนอม กรรณสูต, กนกวรรณ ว่องวัฒนะสิน, เมตตา ตันติสัจจธรรม
ตวงรัตน์ ศิริยงค์

 

ตวงรัตน์ ศิริยงค์
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ

 

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร และสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ

 

ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร และสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ
สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ

 

สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียนมาแตร์เดอีฯ
สุดถนอม กรรณสูต, ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร, ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, อ.สุมิตรา พงศธร, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ และ อรนุช ว่องปรีชา

 

สุดถนอม กรรณสูต, ซิสเตอร์เพ็ญศรี ห่อเร, ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, อ.สุมิตรา พงศธร, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์ และ อรนุช ว่องปรีชา
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์ และเพื่อนมาแตร์ฯ

 

ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์ และเพื่อนมาแตร์ฯ
ชาวมาแตร์เดอีฯ พร้อมใจ ร่วมงาน (จากซ้าย) สุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ, ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, อ.สุมิตรา พงศธร, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์, ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย, อ.ทีน่า ผลาดิกานนท์, จินตนา บุญรัตน์ และ มาริสา หนุนภักดี

 

ชาวมาแตร์เดอีฯ พร้อมใจ ร่วมงาน (จากซ้าย) สุดถนอม กรรณสูต นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยฯ, ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, อ.สุมิตรา พงศธร, ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุญยคุปต์, ซิสเตอร์ทิพย์กนก ประสพโชคชัย, อ.ทีน่า ผลาดิกานนท์, จินตนา บุญรัตน์ และ มาริสา หนุนภักดี
คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์

 

คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร

 

ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s