อาการถ่ายเป็นเลือดสัญญานความผิดปกติในลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหาร #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/566001

อาการถ่ายเป็นเลือดสัญญานความผิดปกติในลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหาร

อาการถ่ายเป็นเลือดสัญญานความผิดปกติในลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหาร

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.53 น.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเตือน อาการถ่ายเป็นเลือด สัญญานบอกความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร หรือผลต่อเนื่องจากโรคตับ เมื่อเกิดอาการไม่ควรนิ่งนอนใจ  นพ.สมบุญ  รุ่งจิรธนานนท์ แพทย์ประจำศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาล    นครธน ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ อธิบายถึงอาการถ่ายเป็นเลือดว่า เป็นอาการที่บ่งบอกถึงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหลายโรค

“อาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด บ่งบอกถึงโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตั้งแต่โรคร้ายแรงที่สุดอย่าง  มะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือ เนื้องอกในลำไส้  จนถึงโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคกระเปาะหรือถุงในลำไส้ใหญ่อักเสบ ซึ่งพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุที่ผนังลำไส้เปราะบาง   โรคริดสีดวงทวาร โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  รวมถึงผลต่อเนื่องจากโรคตับแข็ง  หลายโรคถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง ต้องมีการรักษาต่อเนื่องยาวนานเพราะหากมีอาการกำเริบของโรค สามารถเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพได้” นพ.สมบุญ  อธิบาย

การสังเกตอาการเบื้องต้น นพ.สมบุญ แนะนำให้สังเกตสีและลักษณะของอุจจาระ ที่สามารถบ่งบอกโรคและระบุตำแหน่งความผิดปกติในลำไส้หรือกระเพาะอาหารได้ อาทิ อุจจาระกับเลือดผสมกันเป็นเนื้อเดียวมีเลือดสดสีแดงปน แสดงว่ามาจากบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย  อุจจาระปนเลือดสีคล้ำแสดงความผิดปกติลำไส้ใหญ่ส่วนต้น หรือถ่ายเป็นเลือดดำคล้ำเหมือนยางมะตอยแสดงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเลือดผสมกรดที่มีในกระเพาะอาหารจึงเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำๆ และถ้าถ่ายแล้วเป็นเลือดแบบมีเลือดสดพุ่งตามมา บ่งบอกเลือดมาจากลำไส้ใหญ่ส่วนล่างบริเวณใกล้ๆทวารหนัก   อาจเป็นโรคริดสีดวงทวาร เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังได้แนะนำให้ผู้มีอาการถ่ายเป็นเลือด ควรไปพบแพทย์ทันที  เมื่อรู้ตัวว่ามีอาการ

“ ผู้ป่วยควรสังเกตความรุนแรงของเลือดออกมีเยอะแค่ไหน ตอนที่มีอาการแล้วพบสัญญานชีพ ที่ผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นเลือดแล้ว มีความดันต่ำลง ชีพจรเต้นเร็วขึ้น  มีอาการเหมือนจะหน้ามืด เวียนศีรษะ ลุก-นั่งแล้วจะเป็นลม แสดงว่ามีภาวะเสียเลือดเยอะ เป็นภาวะที่ต้องรีบรักษาโดยเร่งด่วน และต้องมารักษาที่โรงพยาบาล แต่ถ้าถ่ายเป็นเลือด แล้ว สัญญานชีพปกติ สามารถตรวจภายหลัง 1-2 วันหลังเกิดอาการ แต่ไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน เพราะอาจมีภาวะเสียเลือดเรื้อรังทำให้ร่างกายอ่อนแอลง กระตุ้นการเกิดโรคเลือดจาง  และกระตุ้นให้อาการของโรคบางอย่างในตัวลุกลามมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จนทำให้ยากต่อการรักษา”นพ.สมบุญ  แนะนำ

ในการตรวจรักษาโรคที่เป็นสาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือด เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ปัจจุบันทางการแพทย์มีเทคโนโลยีทันสมัยคือ การส่องกล้องทางเดินอาหาร  ที่ให้ผลชัดเจน สะดวกรวดเร็ว รู้ผลการตรวจในวันเดียวกัน และสามารถให้การวินิจฉัยและการรักษาได้ในครั้งเดียวกัน  มีให้บริการที่ทางศูนย์ทางเดินอาหารและตับ หรือ GI หนึ่งในศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลนครธน  ได้แก่ การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นหรือ อีจีดี (Esophagogastroduodenoscopy-EGD ) เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น  และ การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่างที่เรียกว่า  โคโลนอสโคปี (Colonoscopy) เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคลำไส้ใหญ่   

นายแพทย์สมบุญ อธิบายการตรวจรักษาด้วยการส่องกล้องว่า “สามารถตรวจรักษาได้ในคราวเดียว คือ ถ้าส่องกล้องแล้วเจอแผลมีจุดเลือดออกในกระเพาะอาหาร  เราก็จะสามารถใช้อุปกรณ์เข้าไปทำการรักษาเพื่อหยุดเลือดหรือฉีดยาเพื่อหยุดเลือด เป็นการรักษาตอนนั้นได้เลย หรือถ้าส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วพบติ่งเนื้อเราก็สามารถตัดติ่งเนื้อออกมาตรวจได้เลย การส่องกล้องทางเดินอาหารนี้เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน”

นอกจากเทคโนโลยีทันสมัยศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รพ.นครธน ยังให้การรักษาแบบบูรณาการโดยแพทย์สหสาขาวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

“ที่ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รพ.นครธน เรามีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะ วิสัญญีแพทย์ ประจำศูนย์ฯ ที่จะให้ยานอนหลับคนไข้ระหว่างการตรวจส่องกล้อง เพราะการตรวจลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร ถ้าคนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่อาจจะรู้สึกไม่สุขสบาย  ในบางโรคที่ซับซ้อนขึ้น อย่าง โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ถ้าตรวจส่องกล้องไปเจอมะเร็ง ก็ต้องประเมินระยะของโรค บางรายต้องผ่าตัด และใช้เคมีบำบัด ต้องรักษาร่วมกับแพทย์สาขาอื่นๆ อย่างเช่น รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์  และอายุรแพทย์ด้านมะเร็งวิทยา มาร่วมดูแล เพื่อการรักษาโรคได้ครบถ้วนที่สุด” นพ.สมบุญ แพทย์ประจำศูนย์ฯ  กล่าว

บริการของศูนย์ทางเดินอาหารและตับ รพ.นครธน เป็นแบบวันสตอปเซอร์วิส  โดยมี ห้องเตรียมลำไส้ 6 ห้อง สำหรับคนไข้ได้พัก เพื่อรับประทานยาเตรียมลำไส้ และมีห้องน้ำในตัวเพื่อให้คนไข้ถ่ายอุจจาระออกมา และสามารถนอนพักได้ก่อนเข้าตรวจส่องกล้อง  มีห้องส่องกล้อง 4 ห้อง  และ ห้องพักฟื้น เพื่อให้คนไข้นอนพักผ่อนหลังตรวจเสร็จและรอฟังผลการตรวจได้ภายในวันเดียวกัน ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องนอนค้างในโรงพยาบาล สามารถกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้

การมีห้องพักฟื้น ภายในศูนย์ฯ พร้อมพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากความสะดวกสบาย ที่ผู้ป่วยได้นอนพักผ่อนระหว่างรอฟังผลตรวจแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

“หลังส่องกล้องเสร็จ บางคนมีอาการ เช่น ปวดท้อง แน่นท้อง เนื่องจากมีแก๊สในลำไส้ เราก็ช่วยได้รวดเร็วด้วยการให้ยาลดอาการปวด ยาลดลมในลำไส้ พยาบาลวิชาชีพจะคอยดูแลท่านอย่างใกล้ชิด”

ทั้งนี้ นพ.สมบุญ กล่าวย้ำเตือน ผู้มีอาการถ่ายเป็นเลือด บ่งบอกสัญญานความผิดปกติในลำไส้ใหญ่ กระเพาะอาหาร ควรตรวจรักษาหรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ลดขั้นตอนการรักษาและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพองค์รวม

ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารและตับ วางใจกับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางนครธน ณ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลนครธน ชั้น10 เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 22.00 น. ด้วยบริการที่มุ่งมั่นใส่ใจด้วยหัวใจความมนุษย์ การติดต่อสะดวกผ่านการสื่อสารทุกแพลตฟอร์ม   นัดหมายและติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้โดยตรงที่โทร. 0-2450-9999 ต่อ 1390-1392 หรือบริการนัดหมายผ่าน LINE Official @Nakornthon Hospital และ และ Website http://www.nakornthon.com

LIFE & HEALTH : ปัญหาสายตาที่มาพร้อมกับอายุ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565820

LIFE&HEALTH : ปัญหาสายตาที่มาพร้อมกับอายุ

LIFE&HEALTH : ปัญหาสายตาที่มาพร้อมกับอายุ

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 07.30 น.

13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และมี “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เราทุกคนควรเห็นตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุและไม่ลืมที่จะดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ที่เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ ร่มไทรของบ้าน

“ดวงตา” แม้จะมีขนาดเล็กแต่มีความสำคัญ จัดเป็นอวัยวะที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่างมาก เพราะดวงตานอกจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติแล้ว ยังเปิดโลกกว้างให้เราได้เรียนรู้ จดจำสิ่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อพออายุมากขึ้น สิ่งที่ตามมาพร้อมกับวัยไม่ใช่แค่เพียงตัวเลขที่เปลี่ยนไปเท่านั้น หากยังนำปัญหาสุขภาพ ความเสื่อมโทรมของร่างกายตามมา สายตาก็เช่นกัน ข้อมูลจาก นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ ให้ข้อมูลว่า เมื่ออายุเริ่มจะแตะเลขสี่เท่านั้น ถึงจะมองไกลได้ดีอยู่ แต่หลายคนก็จะเริ่มมองเห็นวัตถุระยะใกล้ได้ไม่ชัดเจนเหมือนก่อน อ่านหนังสือได้ไม่นานก็จะล้า หรือปวดหัวปวดตาง่าย ต้องเหยียดแขนยืดสิ่งที่อ่านออกไปถึงจะอ่านได้ดีขึ้น นั่นแสดงว่า สายตาคุณกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว หรือที่เรียกว่า“สายตายาวตามวัย หรือสายตายาวตามอายุ” (Presbyopia) ซึ่งต่างกับสายตายาวตั้งแต่กำเนิดที่เกิดจากขนาดของลูกตาที่มีขนาดเล็กเกินไป ทำให้เวลาแสงเข้าไปในตาแล้วจุดรวมแสงของภาพตกเลยจอประสาทตาไป ทำให้มองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ จึงเป็นสาเหตุของการปวดตา
และมองเห็นไม่คมชัด

สำหรับสายตายาวตามวัยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงตาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะเริ่มแสดงอาการหลังจากอายุ 40 ปี และจะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากปกติเวลามองใกล้ ภาพจะตกเลยจอประสาทตาไป กล้ามเนื้อในตามัดเล็กๆ ที่อยู่รอบๆ เลนส์ตาจะหดตัว ทำให้เลนส์โค้งป่องมากขึ้น เพื่อดึงให้ภาพเลื่อนมาตกโฟกัสพอดีที่จอประสาทตา ความสามารถในการปรับดึงภาพมาโฟกัสของคนเราจะเก่งมากตอนอายุน้อยๆ แต่พออายุมากขึ้นเลนส์ตาของเราก็มีการเสื่อมสภาพลงตามวัย และเลนส์ตาที่เคยยืดหยุ่นได้ดีก็เริ่มแข็งตัวขึ้น ยืดหยุ่นได้น้อยลง จึงไม่สามารถเปลี่ยนรูปเพื่อปรับโฟกัสภาพให้ชัดเจนตามการทำงานของกล้ามเนื้อภายในลูกตาได้ ทำให้มองใกล้ไม่ชัดเจนเหมือนก่อน

ทั้งนี้ หลายคนเข้าใจว่า พอมีปัญหาสายตาสั้น เมื่อถึงวัยที่สายตายาว ค่าสายตาสั้นและสายตายาวก็จะหักลบกันจนกลายเป็นค่าสายตาปกติ ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิด เพราะการวัดว่าเรามีค่าสายตาสั้นเอียงหรือยาวโดยกำเนิด จะวัดกันที่การมองไกล ให้มองวัตถุที่วางอยู่ในระยะไกลและแก้ปัญหาด้วยการใส่ค่าสายตาที่ทำให้มองไกลชัด แต่สายตายาวตามวัยนั้นส่งผลต่อการมองใกล้ที่เกิดจากความเสื่อมของการโฟกัส ไม่ใช่ความเสื่อมที่เกิดจากแสงโฟกัสที่อยู่ในระยะไกล ฉะนั้นปัญหาสายตายาวตามวัยและปัญหาสายตาอื่นๆ จึงเป็นคนละเรื่องกัน ฉะนั้นจึงไม่สามารถนำค่าสายตามาหักลบกันได้

อาการของสายตายาวตามอายุ ไม่ว่าคุณจะมีค่าสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาปกติมาก่อนก็ตาม เมื่อถึงวัยก็จะมีอาการสายตายาวตามอายุเกิดขึ้น ส่วนจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้สายตามากน้อยแค่ไหนของแต่ละคน วิธีสังเกตได้ง่ายๆ คือ

  • อ่านหนังสือในระยะห่างจากตา 1 ฟุต หรือระยะที่เคยอ่านเห็นกลับอ่านไม่ชัด จะมองได้ชัดขึ้นถ้ายื่นมือถอยห่างออกจากระยะเดิมที่เคยอ่านได้ออกไปไกลอีกหน่อย หรือร้อยด้ายเข้าเข็มไม่ได้เนื่องจากไม่เห็นรูเข็ม อาจทำให้ต้องหรี่ตาเพื่อมองเห็นได้ชัดเจน
  • ขณะอ่านหนังสือหรือทำงานบนโต๊ะนานๆ มักเกิดอาการไม่สบายตา รู้สึกตาพร่าเป็นพักๆ ต้องขยี้ตาหรือกะพริบตาถี่ๆ อยู่เสมอเพื่อปรับสายตาเป็นระยะๆ
  • บางคนอาจมีอาการปวดเมื่อยตา รู้สึกตาล้าๆแสบตาหรือตาสู้แสงไม่ได้ เคืองตาอยู่บ่อยๆ ถ้าใช้สายตาเพ่งมองวัตถุใกล้ๆ เป็นเวลานาน จนบางครั้งอาจทำให้มีอาการปวดศีรษะ
  • หากมีสายตาสั้นอยู่เดิม จะต้องถอดแว่นตาออกถึงจะมองใกล้ชัดเจน

ปัญหาสายตายาวตามวัยนับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน และวิธีแก้ไขที่ช่วยได้ก็คือ การตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตายาวสำหรับอ่านหนังสือ หรือถ้าเป็นคนที่มีภาวะสายตาสั้นมาก่อนค่าแว่นที่ใช้มองไกล กับที่ใช้มองใกล้ก็จะเป็นคนละค่ากัน อาจจะต้องใช้แว่น 2 อัน หรือ แว่น Bifocal หรือไม่ก็แว่นชนิดโปรเกรสซีฟ (Progressive) ที่ช่วยปรับการมองเห็นได้ทั้งระยะใกล้-ไกล อย่างไรก็ตาม คุณควรดูแลและถนอมสายตาด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตาเป็นประจำ โดยเฉพาะอาหารที่มี วิตามินเอ เช่น ตับ ไข่ ผักบุ้ง ฟักทอง และผักใบเขียวจัด หากคร่ำเคร่งกับการใช้สายตาเป็นเวลานาน ควรพักสายตาด้วยการมองไปไกลๆ สักระยะ รวมถึงหลีกเลี่ยงทำงานที่ต้องใช้สายตาในที่มีแสงน้อย และเมื่ออยู่ท่ามกลางแดดจ้าควรสวมแว่นกันแดด ที่สำคัญควรตรวจวัดสายตาปีละครั้ง ถ้าเมื่อใดก็ตามที่พบว่าสายตาเริ่มเปลี่ยนแปลงควรรีบแก้ไข เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีความสุขและสนุกกับทุกไลฟ์สไตล์

อย่างไรก็ตามในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ และสแกนไทยชนะหากต้องเดินทางไปนอกบ้าน และในสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ไทยนี้ ขอให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่าน

ผศ.(พิเศษ)ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์

ประธานกรรมการ มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ

โควิดรอบใหม่ในอินเดีย : อาทร จันทวิมล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565635

โควิดรอบใหม่ในอินเดีย : อาทร จันทวิมล

โควิดรอบใหม่ในอินเดีย : อาทร จันทวิมล

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 07.30 น.

ประเทศอินเดีย ซึ่งมีประชากร 1,390 ล้านคน พบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรก เป็นนักเรียนอินเดียที่กลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อ 30 มกราคม2563 ต่อมาพบจากนักท่องเที่ยวอิตาลี  แล้วระบาดไปทั่วประเทศ  มีผู้ติดเชื้อโควิด 12.68ล้านคน (มากเป็นที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา และบราซิล )  เสียชีวิต 165,577คน (6 เม.ย.64) 

อินเดียพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ 30 มกราคม 2563 ที่เมืองเคราล่า   จากนักเรียนที่กลับจากอู่ฮั่น และต่อมาพบจากนักท่องเที่ยวที่มาจากอิตาลีและเยอรมนี  มีการระบาดในชุมชนแออัดของเมืองมุมไบ  มีการสั่งซื้อชุดตรวจโควิด 650,000 ชุดมาจากเมืองจีน แต่ใช้ไม่ได้ผลแม่นยำจนต้องเลิกใช้  และทำให้ผู้ติดเชื้อหลงรอดเข้าไปอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก  แต่ต่อมาอินเดียหันไปใช้ชุดตรวจของบริษัท โรเช่จากสวิตเซอร์แลนด์ และที่ผลิตเองในประเทศอินเดีย จึงสามารถตรวจได้แม่นยำขึ้น   

นายกรัฐมนตรี นเรทระ โมดิ  ได้สั่งปิดเมืองล้อคดาวน์ทั้งประเทศ  โดยมีการรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเข้มงวด ทันท่วงที กว่าประเทศอื่น  จนทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในเกณฑ์ต่ำ   

ตอนปลายปี 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียมีแนวโน้มลดลง แต่ในเดือนมีนาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อกลับพุ่งขึ้นสูงอีก  โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่  103,558 คนและเสียชีวิต 445 คน ใน 24 ชม  (6 เม.ย.64) พบมากที่รัฐมหาราษฎร์  เกรละ ปัญจาบ กรณาฎกะ คุชราช ทมิฬนาดู หรยาณา และมัธยประเทศ  ผู้ติดเชื้อครึ่งหนึ่งพบในหกเมืองสำคัญ ได้แก่ – มุมไบ, เดลี, อะห์มดาบาด, เจนไน, ปูเน และ กัลกัตตา

เหตุผลสำคัญที่ทำให้โรคร้ายกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง เพราะการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดของรัฐบาล  ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เช่น  การสวมใส่หน้ากาก หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม  มีการอนุญาตให้จัดพิธีแต่งงาน  ประชุม และดูภาพยนตร์โดยไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย  ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่กลางเมืองและชุมชนแออัด

เมื่อตอนที่ผู้ติดเชื้อในอินเดียลดลง มีการชูธงว่าประเทศอินเดียได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปได้ราว 50 ล้านคน  ทำให้ประชาชนละเลยมาตรการป้องกันโควิด

มีการตรวจพบโควิดกลายพันธุ์คู่ (Double Mutant)ชนิดใหม่ E484Q และ L452R ซึ่งสามารถหลบเลี่ยงระบบคุ้มกัน ติดต่อกันง่าย  ยาและวัคซีนที่เคยใช้ได้ผลกลับมีประสิทธิภาพลดลง   

จำนวนผู้ติดเชื้อในอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้นจนทุบสถิติ ทำให้อินเดียตัดสินใจระงับการส่งออกวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซเนกา เพื่อสำรองใช้เองในประเทศก่อน    เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ส่งออกวัคซีนโควิดรายใหญ่ของโลก ผลิตโดยบริษัทซีรั่มอินสติติวท์ ออฟ อินเดีย (AstraZeneca) และ บารัตไบโอเทค (Covaxin)ดังนั้นการระงับการส่งออกจึงมีผลกระทบกับ 76 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนในเอเชียและ แอฟริกา รวมทั้งอังกฤษ และบราซิล 

ประเพณีอาบน้ำล้างบาป “มหากุมภเมลา” ของชาวฮินดู ในแม่น้ำคงคาของคนอินเดียราว 100 ล้านคน ในช่วงเดือนมกราคม -เมษายน 2564 ที่จัดขึ้นทุก 12 ปี   อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการระบาดรอบใหม่ของโควิด เพราะผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากไม่สวมหน้ากากและไม่เว้นระยะห่างทางสังตม 

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้าร่วมนโยบายรัฐ ‘หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565827

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้าร่วมนโยบายรัฐ‘หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2’

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เข้าร่วมนโยบายรัฐ‘หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2’

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข และณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ผอ.ใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมนโยบาย “หวานน้อย สั่งได้ เฟส 2” จับมือ ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพิ่มเมนูทางเลือก “หวานน้อยสั่งได้” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสม ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค นำร่อง 20 ร้านกาแฟและเครื่องดื่ม มีตราสัญลักษณ์ “หวานน้อยสั่งได้” ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มควอเทียร์, เอ็มโพเรียม, พารากอน และบลูพอร์ต ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า“เดอะมอลล์ กรุ๊ป ห่วงใยสุขภาพประชาชน ขานรับนโยบายภาครัฐ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2” เพื่อเป็นหนึ่งกำลังสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสมโดยเริ่มต้นจากเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในฐานะผู้ประกอบการได้จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าร้านกาแฟและเครื่องดื่ม ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มควอเทียร์,เอ็มโพเรียม, พารากอน และบลูพอร์ต ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์เพิ่มบริการเมนูทางเลือก “หวานน้อยสั่งได้” นำร่อง 20 ร้านค้าชื่อดังอาทิ Café Amazon, Fuku Matcha, ชาตรามือ, Dakasi,Bubble Boy, Koi The, Yakun Toast, Coco Fresh Tea, Squeeze, Koomi,Sweet Café, Au Bon Pain, Gram Café & Pancake, Pablo, Kyo Roll En, Dean & Deluca, La Patis,Meet Fresh, กาแฟมวลชน และ D’oro ฯลฯ โดยติดตั้งตราสัญลักษณ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพเมนู “หวานน้อยสั่งได้” พร้อมกันตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป”

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ปยังเดินหน้าสานต่อความร่วมมือผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าร้านกาแฟและเครื่องดื่มทุกรายเพิ่มบริการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพเมนู “หวานน้อยสั่งได้” ต่อเนื่องในทุกสาขา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าและประชาชนเลือกเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ โดยสามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มตามนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้ เฟส 2” ที่ร้านค้าติดตั้งตราสัญลักษณ์เมนู “หวานน้อยสั่งได้”ที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, เอ็มควอเทียร์,เอ็มโพเรียม, พารากอน และบลูพอร์ตดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

ยกทัพไอศกรีม-เบเกอรี่ หวานฉ่ำแต่แซ่บรับซัมเมอร์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565829

ยกทัพไอศกรีม-เบเกอรี่ หวานฉ่ำแต่แซ่บรับซัมเมอร์

ยกทัพไอศกรีม-เบเกอรี่ หวานฉ่ำแต่แซ่บรับซัมเมอร์

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ชวนทุกคนมาดับกระหายคลายร้อนให้ซัมเมอร์นี้ ที่สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ หวานแต่แซ่บกับทัพขบวนไอศกรีมหวานเย็นชื่นใจ เครื่องดื่มเย็นๆ และเบเกอรี่ร้านเด็ด แบรนด์ดังที่จะมาสาดความชุ่มฉ่ำสู่กระเพาะของทุกคนในงาน “nICE CREAM Fest” ยกขบวนไอศกรีมร้านดังมากมายกว่า 30 ร้าน มาให้ลิ้มลองเต็มเอเทรียม 1-2, พื้นที่ไอเดียอะเวนิว 4 บริเวณชั้น G ระหว่างนี้ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2564 และสนุกเพิ่มเติมไปกับสีสันของความซ่าใน Kove.Cafe คาเฟ่สำหรับโคเรียเลิฟเวอร์ที่ชั้น 1ถึงวันที่ 6 พ.ค. ณ สยามเซ็นเตอร์

ความหวานแต่แซ่บที่ทุกคนไม่ควรพลาดกับ Black Canyon เจลาโตสูตรอิตาเลียน ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเนื้อไอศกรีมแน่นเนียนนุ่ม ไขมันต่ำมาพร้อมรสชาติพิเศษที่ทุกคนไม่ควรพลาดกับไอศกรีมผสมกัญชา “Cannabis Lime Sherbet”รสชาติเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเติมความซาบซ่าช่วงซัมเมอร์ กินแล้วอินเทรนด์สุดๆ มาต่อความสดชื่นกับน้ำแตงโมปั่น Sunny Side แตงโมออร์แกนิคสายพันธุ์ USA ปั่นสดเนื้อล้วนไม่ผสมน้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำแข็ง แต่ได้ความเย็นหวานฉ่ำชื่นใจ, I Sea Cream ไอศกรีม-คุ้กกี้โฮมเมด ที่ไม่ต้องไปถึงบางแสนก็ได้ชิมไอศกรีมแสนอร่อยหลากรสชาติท็อปปิ้งด้วยคุ้กกี้โฮมเมดลายน่ารักๆ อย่างน้องหมีน้องแมว

Justjela ไอศกรีมสูตรอิตาเลียนแท้ซึ่งเชฟเรียนมาจาก Carpigiani, Gelato University ประเทศอิตาลี อร่อยได้ไม่อ้วน ไอศกรีมไขมันต่ำ/ไขมัน 0% ทำจากวัตถุดิบ ธรรมชาติ 100% ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่มีนมผง ไม่ผสมน้ำมันพืช ไม่มีไขมันทรานซ์ ด้านในตัวไอศกรีมไม่มีเนื้อเค้กเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี, Ghee Gelato House ร้านเจลาโต้โฮมเมดดังย่านท่าเตียน ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเนื้อไอศกรีมนุ่มเหนียวละลายยากเหมาะกับอากาศเมืองไทย รสชาติเข้มข้น พร้อมรสชาติกลิ่นอายไทยๆ อย่าง รสมะพร้าวน้ำหอม, รสน้ำผึ้งมะนาว

นอกจากนี้ ยังมีร้านต่างๆ ที่น่าสนใจทั้ง Sant De’ Nhuad ซองต์เดอร์หนวด หรือครัวซองต์ของหนวดวัตถุดิบนำเข้าจากฝรั่งเศสทั้งหมด พิเศษกับเมนูใหม่เปิดตัวที่นี่ที่แรกกับไอศกรีมโฮมเมดเนื้อละมุนเสิร์ฟคู่กับครัวซองต์ชิ้นโตหอมกรุ่นร้อนๆจากเตา, Croissant Factory ครัวซองต์อบอร่อยวัตถุดิบนำเข้าจากฝรั่งเศส , Brett_Bake ร้าน Bakery สไตล์โฮมเมด ไฮท์ไลท์อยู่ที่ Mandarinorange cake เค้กส้มแมนดารินสุดฉ่ำ ที่เสิร์ฟเนื้อส้มแมนดารินแบบจุกๆ พร้อมราดด้วยซอสส้มที่เคี่ยวเองกับมือเปรี้ยวหวานลงตัว เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านี้สยามเซ็นเตอร์ยังชวนทุกคนไปสนุกกับ Kove.Cafe คาเฟ่เอาใจเหล่าโคเรียเลิฟเวอร์โดยเฉพาะที่จะมาสร้างบรรยากาศสีสันช่วงซัมเมอร์ที่ชั้น 1โดยจะสลับสับเปลี่ยนธีมทุกๆหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกับ Mini Gallery ศิลปินคนโปรด ถึงวันที่ 6 พ.ค. 2564

เลือกไอศกรีมได้แล้วอย่าลืมแวะแชะรูปสวยๆ กับเลคเชอร์บาร์ เก้าอี้เลคเชอร์ที่ถูกจัดตั้งเรียงรายท่ามกลางสีสันสดใสให้ทุกคนได้โพสต์ท่าถ่ายรูปแต่ไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่าง Social Distancingตามมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงสิทธิพิเศษของเหล่านักช้อป เพียงช้อปสินค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ ทุก 500 บาทขึ้นไปสามารถแลกรับสเลอบี้แสนอร่อยที่สเลอปี้ สเตชั่น พร้อมฟังเพลงเพราะๆ จาก Joox playlist ที่ครีเอทplaylist หรือถ่ายภาพแซ่บๆ จากตู้สติกเกอร์ได้ทันที ยิ่งช้อปเยอะก็ยิ่งได้สิทธิเยอะ จำกัดจำนวน 100 สิทธิต่อวัน สมาชิก VIZ Card เลือกสิทธิได้เลยทั้งสองแบบ ถ่ายรูปสวยๆ ในงานแล้วอย่าลืมโพสต์+ แชร์ในโซเชียลมีเดียทั้ง FB, IG พร้อมติด#nICECREAMFest#SiamCenter สร้างสีสันรับซัมเมอร์ พิเศษ สมัครสมาชิก VIZ ผ่านเครื่องอัตโนมัติภายในงาน รับทันทีคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับซื้อไอศกรีมจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในงาน

อย่าพลาดความอร่อยจากไอศกรีมเนื้อนุ่มเย็นๆ สดชื่นและหลากขนมเครื่องดื่มแสนอร่อยรับซัมเมอร์ในงาน “nICE CREAM Fest” ที่สยามเซ็นเตอร์ยกทัพความหวานแต่แซ่บร้านเด็ดร้านดังมาให้ลิ้มลองถึงที่ ระหว่างนึ้ถึง 19 เม.ย. 2564

คุณแหน : 14 เมษายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565834

คุณแหน : 14 เมษายน 2564

คุณแหน : 14 เมษายน 2564

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ll เพราะครอบครัวเป็นสถาบันหลักของสังคม 14 เม.ย. ถูกกำหนดเป็น“วันครอบครัว”เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่นและความสุขในครอบครัวมากที่สุด ปีนี้ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขและยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่าง,สวมใส่หน้ากาก,หมั่นล้างมือ, ตรวจวัดอุณหภูมิและใช้แอปไทยชนะ..

ll ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผอ.สนง.จัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคจาก ฐานิกาพิชญ์ศา เอกนาม นายกสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทยเพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสภากาชาดไทย..

ll ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าฯจ.ร้อยเอ็ด สุดปลื้มที่ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล ในงาน Local to Global : Visions of Isan โดยมีรองนายกฯ ดอน ปรมัตถ์วินัยเป็นประธาน..

ll ชื่นชมเซเลบฯสายบุญ จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ทั้งร่วมบริจาคช่วยเยาวชนผู้พิการที่เจอวิกฤติโควิด-19 แล้วยังชวนเพื่อนๆ มาร่วมทำบุญปีใหม่ไทยด้วยการบริจาคให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผ่านธ.กรุงเทพ สาขาบางละมุง เลข บช.342-3-04066-0..

ll ข่าวดี กุลพัชร ภูมิใจอวด ได้เป็นผอ.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน..

llเพื่อนๆ ปธพ.2 กระหน่ำไลน์ยินดีกับ พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563..

ll วิถี สุพิทักษ์ ต้อนรับคณะ CDA#2 ดีป้า อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,นราพัฒน์ แก้วทอง,ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์,ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์,ดร.เมธี พยอมยงค์,อัญชนา ตราโช,ณฐอรอินทร์ดีศรี,กิติกร ลิมปนพงศ์เทพ,ชวิศยงเห็นเจริญ,ศุภชัย สามเสน,ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์,พรพนิต รัตนกุล ที่มา จ.ตรัง และดูงาน RedHouse Farm พร้อมเยี่ยมร้าน อ๊อก เดอะ คอฟฟี่ที่ตัวอาคารสร้างจากไม้ยางพาราแปรรูปทั้งหมด..

ll เพื่อนๆ ร่วมยินดีกับ น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรฯ คนใหม่ วาระ 2565-2568 งานนี้ภก.พอ บุณยรัตพันธุ์ พร้อมคณะ กก. IDEสอวช. เตรียมนัดฉลองให้ก่อนใคร..

ll เข้ายุคสังคมสูงวัย สุนทร ทองมี นำเข้าและให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ในนาม ASG Wellness & Innovation ที่ออกแบบโซลูชั่นการออกกำลังกายด้วยระบบ Digital เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย สะดวกและปลอดภัยสูงสำหรับผู้สูงวัย รายละเอียดที่ www.asgwellness.com..ll

น้องใหม่

มุมนี้มีนัด : 14 เมษายน 2564 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565823

มุมนี้มีนัด : 14 เมษายน 2564

มุมนี้มีนัด : 14 เมษายน 2564

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

 มงคลชีวิตรับปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญ ด้วยถือเป็น“วันขึ้นปีใหม่ไทย” แต่สงกรานต์ปีนี้แตกต่างจากทุกปี เป็นสงกรานต์วิถีใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่าง และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จึงได้คัดสรรธรรมะเทศนา มาให้รับชมถึงบ้าน ซาบซึ้งกับ “พระคุณของพ่อแม่” จาก พระครูนิโครธธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม จ.อุบลราชธานี พร้อมย้อนภาพแห่งความประทับใจของบรรยากาศประเพณีสรงน้ำพระ ผ่าน “ฮางฮด” ตามความเชื่อและวัฒนธรรมในเทศกาลวันสงกรานต์ของภาคอีสานอีกด้วย สามารถติดตามและรับชมการบรรยายธรรมะและภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ที่จะทำให้ทุกคนสุขกาย เย็นใจ เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงนี้ ตั้งแต่วันนี้-18 เมษายน 2564 ทางแอปทรูไอดี ได้ที่ https://bit.ly/3a7d55J

 H&M จัดโปรสุดฮอต

H&M ขอมอบความสุขด้วยกิจกรรมสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ สนุกไปกับโปรสุดฮอต ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท เพียงช็อปคลายร้อนครบ 1,500 บาทในใบเสร็จเดียวกัน รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับiPhone 12 Pro Max ความจุ 512 GB จำนวน 5 รางวัล, IPad Air Wi-Fi ความจุ 256 GB จำนวน 8 รางวัล, บัตรของขวัญจาก H&Mมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และบัตรรับประทานอาหารจากร้าน D’ARK มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล นอกจากนี้ H&M ยังจัดดีลสุดพิเศษกับสินค้าเด็กราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท สินค้าผู้หญิงและผู้ชายเริ่มต้นเพียง 300 บาทเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้-21 เมษายน 2564  พร้อมอัพเดตแฟชั่นในราคาสุดคุ้มค่าผลิตอย่างยั่งยืนได้แล้ววันนี้ที่ร้าน H&M ทุกสาขาและออนไลน์ที่ TH.HM.COM

 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “สก๊อต เพียวเร่ เซเลอรี่ ดริ๊งค์” (Scotch Puree’ Celery Drink) น้ำเซเลอรี่สกัดเข้มข้น ภายใต้ตราสินค้าสก๊อต เพียวเร่ประกอบด้วยน้ำเซเลอรี่สกัดเข้มข้นเป็นหลัก พร้อมผสานคุณค่าจาก แอปเปิ้ล กีวี และเลมอน จัดเต็มคุณประโยชน์ด้วยรสชาติที่อร่อยดื่มง่ายดื่มแล้วสดชื่นได้ทุกวัน เปลี่ยนการกินน้ำเซเลอรี่แบบเดิมๆ ไปได้เลย ด้วยปริมาณ 90 มล. ราคาขวดละ 33 บาท จำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ 

ชวนบริจาคโลหิต กับโครงการ ‘M Heart สายโลหิต สายใจ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565832

ชวนบริจาคโลหิต กับโครงการ  ‘M Heart สายโลหิต สายใจ’

ชวนบริจาคโลหิต กับโครงการ ‘M Heart สายโลหิต สายใจ’

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทำบุญบริจาคโลหิต ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการ “M Heart สายโลหิต สายใจ” ที่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรองแก่ผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุกวัน ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร ในกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป 5 สาขาดิ เอ็มโพเรียม, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน,เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ นครราชสีมา

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า “จากข้อมูลของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17เมษายน ย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บมากถึง 3,716 คน และในการรักษาผู้ป่วย 1 คน จำเป็นต้องมีโลหิตสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัด 2-3 ยูนิต กรณีที่มีอาการรุนแรง 5-10 ยูนิต ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ต้องเตรียมแผนรับมือกับอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดจำนวนมากที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษาทุกวัน โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมสำรองโลหิตไม่ต่ำกว่า วันละ 3,000 ยูนิต  

ทั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นสื่อกลางในการจัดหาโลหิต เพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดห้องรับบริจาคโลหิตถาวรเพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมทำบุญบริจาคโลหิตทุกวัน โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ได้เร่งระดมโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสำรองแก่ผู้ป่วยกรณีเร่งด่วนและเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางมาบริจาคได้สะดวกขึ้น โดยสามารถบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตถาวร (FixedStation) ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป 5 สาขา ได้แก่อาคาร B ชั้น 2 ดิ เอ็มโพเรียม, ชั้น 5 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, ชั้น P เดอะมอลล์ บางแค, ชั้น 3A เดอะมอลล์ บางกะปิ และ ชั้น 2 เดอะมอลล์ นครราชสีมา บริจาคได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำความมั่นใจว่าห้องรับบริจาคโลหิตถาวรในเครือทุกแห่งเป็นสถานที่สะอาดและปลอดภัย คุมเข้มด้วยมาตรการสุขอนามัยเชิงรุกขั้นสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

สงกรานต์นี้เพื่อสังคม GS เป็นพลังให้อุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหนก็พร้อม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565810

สงกรานต์นี้เพื่อสังคม GS เป็นพลังให้อุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหนก็พร้อม

สงกรานต์นี้เพื่อสังคม GS เป็นพลังให้อุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหนก็พร้อม

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ยีเอส แบตเตอรี่ จับมือพันธมิตร ตำรวจทางหลวง ส่งใจให้คนไทยเดินทางกลับบ้าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และขอเป็นอีก 1 พลังใจ ในการกลับภูมิลำเนา ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัย พร้อมมอบสิ่งดีๆ กับโปรเจกท์ “GS BATTERY เป็นพลังให้คุณอุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหน ก็พร้อม”

บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัดผู้จัดจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ นำโดย มนไทย เลาหะวณิช กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า ในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ GS Battery ยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม และเพื่อคนไทย ในโครงการ“GS BATTERY เป็นพลังให้คุณอุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหนก็พร้อม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจทางหลวง

สำหรับ “GS BATTERY เป็นพลังให้คุณอุ่นใจ เดินทางวิถีใหม่ เส้นทางไหนก็พร้อม” ได้มอบแบตเตอรี่ จำนวน 20 ลูก แก่กองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานราชการ, น้ำดื่ม จำนวน 12,000 ขวด และผ้าเย็น จำนวน 10,000 ผืน เพื่อให้ทางตำรวจทางหลวง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการได้ใช้แจก และกระจายตามจุดตรวจ หรือจุดพักรถ เพื่อให้บริการประชาชนทั่วประเทศในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยมีพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ กองบังคับการตำรวจทางหลวง มากกว่านั้น GS Battery ยังขานรับการเดินทางวิถีใหม่ในแบบ New Normal เสริมด้วยบริการ GS พร้อม 1380 ซึ่งผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแบตเตอรี่หมดระหว่างเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ เพียงคุณกดเบอร์ 1380 โดย GS Battery จะส่งGS Man มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ถึงที่ทันทีรวมทั้ง ตำรวจทางหลวง ยังจะช่วยแนะนำประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาได้ใช้บริการ เพิ่มความอุ่นใจอำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรได้อีกทาง โดย 3 จุดหลักในการกระจายน้ำดื่ม และผ้าเย็น ให้ไปถึงมือประชาชนโดยตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ สนับสนุนโดย บริษัท สยามยีเอสเซลส์ จำกัด ทั้ง 3 จุด ได้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8กองบังคับการตำรวจทางหลวงหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อนึ่ง GS Battery แบตพลังอึด ผู้นำตลาดแบตเตอรี่ในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อตอบแทนสังคม และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เพื่อให้คนไทยทุกคนเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย

ต้อนรับปีใหม่ไทย จัดงาน ‘แมวสยาม’ แมวมงคลโบราณพันธุ์ไทยแท้ 5 สายพันธุ์สุดท้าย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565808

ต้อนรับปีใหม่ไทย จัดงาน ‘แมวสยาม’  แมวมงคลโบราณพันธุ์ไทยแท้ 5 สายพันธุ์สุดท้าย

ต้อนรับปีใหม่ไทย จัดงาน ‘แมวสยาม’ แมวมงคลโบราณพันธุ์ไทยแท้ 5 สายพันธุ์สุดท้าย

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณ โดย อดีตกำนันปรีชา พุคคะบุตร ต้อนรับปีใหม่ไทย จัดงาน “แมวสยาม” เปิดตัวแมวมงคลโบราณพันธุ์ไทยแท้ที่เหลือเพียง 5 สายพันธุ์สุดท้าย ได้แก่ วิเชียรมาศ, สีสวาด, ศุภลักษณ์,โกนจา และ ขาวมณี

แมววิเชียรมาศ (Siamese) ปรากฏหลักฐานในสมุดข่อยโบราณของไทย เป็นแมวที่คนไทยเลี้ยงไว้ในพระราชสำนัก เพราะถือว่าเป็นแมวนำโชคลาภ ชาวบ้านธรรมดาไม่มีโอกาสได้เลี้ยง แมววิเชียรมาศมีลักษณะเด่น คือ มีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่ง ส่วนสีขนลำตัวนั้นเป็นสีครีม และมีแต้มสีเข้ม ที่เรียกว่า แต้มสีครั่ง (SEAL POINT) ได้แก่ ที่บริเวณหน้า หูทั้งสองข้าง ขาทั้งสี่ข้าง หาง และที่อวัยวะเพศ รวม 9 ตำแหน่ง

แมวสีสวาด หรือแมวโคราช (Silver Blue) โบราณเรียกว่า แมวมาเลศ หรือแมวดอกเลาที่เรียกว่าแมวโคราช เพราะเรียกตามถิ่นกำเนิด คือพบที่อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นแมวแห่งโชคลาภ เพราะมีสีขนคล้ายสีเมฆ ตามีสีเหลืองอมเขียวเปรียบประดุจข้าวกล้า ดังนั้นจึงถูกใช้ในพิธีแห่นางแมวขอฝนในสมัยโบราณ

แมวศุภลักษณ์ หรือแมวทองแดง(Copper) ซึ่งปรากฏชื่อในสมุดข่อยโบราณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แมวทองแดง เนื่องจากมีขนสีน้ำตาลเข้มเหมือนสีทองแดงเสมอกันทั้งตัว ตามีสีเหลืองเป็นประกาย ยังมีแมวอีกชนิดหนึ่ง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแมวศุภลักษณ์ของไทยที่หลงเข้าไปอยู่ในประเทศพม่า เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 โดย ดร.โจเซฟ ซีทอมสัน ชาวอเมริกัน ได้นำลูกแมวจากประเทศพม่าไปพัฒนาสายพันธุ์ และจดทะเบียนที่ประเทศอังกฤษ ด้วยเห็นว่ามีรูปร่างลักษณะดี ในชื่อ แมวพม่า (Burmese Cat) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับแมวศุภลักษณ์ของไทย

แมวโกนจา หรือแมวดำปลอด (Bombay) ปรากฏชื่อในสมุดข่อยโบราณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แมวดำปลอด หรือ ดำมงคล เนื่องจากมีสีขนดำทั้งตัวไม่มีขนสีอื่นแซม ตาสีเหลืองดอกบวบแรกแย้ม เดินทอดเท้าเหมือนสิงโต ในสมัยโบราณ มีความเชื่อว่า แมวโกนจาเป็นแมวมงคล ให้คุณกับผู้เลี้ยงผู้ใดเลี้ยงไว้จะมีสมบัติมากมาย

แมวขาวมณีหรือแมวขาวปลอด (Pure White) ถูกสันนิษฐานว่าเกิดในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ จึงไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณ ที่รวบรวมลักษณะแมวมงคล 17 ชนิด แมวขาวมณีมีรูปร่างขนาดกลาง ขนสีขาวสั้นแน่นอ่อนนุ่ม ศีรษะคล้ายรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่แบนมีสามลักษณะด้วยกัน คือ มีตาสีฟ้าสองข้าง,ตาสีเหลืองสองข้าง และตาสองสี (ข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าอีกข้างหนึ่งเป็นสีเหลือง) ถึงแม้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณ แต่ในปัจจุบันแมวขาวมณี หรือแมวขาวปลอดเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาก เนื่องจากมีความเชื่องมาก เหมาะกับการเลี้ยงไว้ดูเล่น

พร้อมประวัติความเป็นมาเพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมมงคลรับปีใหม่ไทย ระหว่างนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2564บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา