ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา พรรคไทรักธรรม 19 ตุลาคมนี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politics/530547

21 ก.ย. 2565

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา พรรคไทรักธรรม 19 ตุลาคมนี้

พรรคไทรักธรรม ลุ้นศาลรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค หรือไม่ 19 ตุลาคม นี้ หลังถูก กกต.ร้องจูงใจให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง


ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ลงมติและอ่านคำวินิจฉัย  กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องให้มีคำสั่งยุบพรรคไทรักธรรม  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560 มาตรา92 วรรค1วงเล็บ 3 ประกอบมารา30 เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ของบุคคลผู้เป็นกรรมการบริหารพรรค ไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่  ภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคตามาตรา94วรรค2

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐาน เพียงพอที่ตะพิจารณาวินิจฉัยได้  จึงยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้ววาจา ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง พิจารณาคดี 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับเหตุที่กกต.ยื่นยุบพรรคไทรักธรรม เนื่องจากกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 30 เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรมเคยชี้แจงไว้เมื่อต้นปีว่าพรรคไม่มีเหตุ อันใดที่จะต้องจูงใจประชาชนให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรค

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s