โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/705110

โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยโรคเรื้อนซึ่งเคยเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันสามารถกำจัดให้ลดลงได้ด้วยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยใน ปี 2564 ที่ผ่านมานั้น พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 62 ราย ส่วนมากอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ว่าแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่จะลดลงตามลำดับ แต่สัดส่วนความพิการของผู้ป่วยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ารับการรักษาที่ล่าช้า

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องใน “วันราชประชาสมาสัย” 16 มกราคมของทุกปีซึ่งเป็นวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน “การกำจัดโรคเรื้อน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัยเพื่อผลิตบุคลากรและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเรื้อน กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีสัปดาห์รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2566 และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน ให้ประชาชนสามารถสังเกตอาการของตนเองและคนใกล้ชิด ให้เข้ามารับการตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวต่อว่ากิจกรรมรณรงค์วันราชประชาสมาสัย ในปี 2566 มุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ที่ถูกต้องและเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยปี 2566 นี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ 29 จังหวัด รวม 73 อำเภอ ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์จะให้การสนับสนุนค่าตอบแทนการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ โดยจะสนับสนุนให้แก่ ผู้ที่มารับการตรวจรักษาด้วยตนเอง อสม.หรือประชาชนที่พาผู้ป่วยมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,000 บาท ต่อผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย และให้การสนับสนุนแก่ผู้ป่วยรายใหม่รายละ 2,000 บาท

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า หากประชาชนสังเกตเห็นผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวซีดจางหรือเป็นผื่นแดง
ตุ่มแดงไม่คัน มีอาการชาบริเวณดังกล่าวนานเกิน 3 เดือน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

“แม้ปัจจุบันโรคเรื้อนจะไม่มีวัคซีนหรือยาป้องกันโรค แต่มียารักษาโรคที่ได้ผลดี “เริ่มรักษาได้เร็วเท่าไร ความเสี่ยงเรื่องความพิการก็ยิ่งลดลง” จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็ว เพื่อให้หายเป็นปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s