อ.ส.ค.จัดวิ่ง‘โอเมก้ารัน’ ชวนใส่ใจสุขภาพ-หนุนท่องเที่ยว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/706485

วันพุธ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566, 06.00 น.

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวถึงกิจกรรมวิ่งดูดนมโอเมก้ารัน 2023 ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความสัมพันธ์ของผู้ร่วมกิจกรรม กระตุ้นให้หันมาสนใจการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.สระบุรี ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน ตลอดจนเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยทาง อ.ส.ค. จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา และReflect Run บริษัทผู้จัดกิจกรรมวิ่งร่วมกันจัดวิ่งดูดนม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ชื่อ“วิ่งดูดนม โอเมก้ารัน 2023” ที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี แบ่งระยะการวิ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะ3 กิโลเมตร , 5 กิโลเมตร , 12 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร พร้อมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เข้าชมฟาร์ม พร้อมทดลองรีดนมป้อนนมวัว ตลอดจนชมการแสดงคาวบอย ขี่ม้า “ฟรี” และได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หลากหลายรสชาติ ซึ่งเตรียมไว้ให้บรรดานักวิ่งได้ดื่มฟรีตลอดงาน

ปัจจุบันฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางบนพื้นที่ประมาณ 1,800 ไร่ มีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่สวยงาม นักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่มาร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม และได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ขณะนี้ อ.ส.ค.อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นแลนด์มาร์คด้านกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.สระบุรี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s