‘ประภัตร’มอบกระบือเกษตรกร เสนอ‘สานฝันสร้างอาชีพ’เพิ่มรายได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661850

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบกระบือให้กับเกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในงานวันอนุรักษ์ควายไทยที่วัดเขากาญจนาเขต อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม โดยนายประภัตร เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมอบกระบือ ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้กระบือเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย” ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงวันอนุรักษ์ควายไทยมีกิจกรรมอนุรักษ์ควายไทย มีการมอบกระบือ 30 ตัว ให้เกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้ 30 ราย

นอกจากนี้ นายประภัตร ได้แนะนำ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” และกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ใน จ.กาญจนบุรี เร่งประชาสัมพันธ์โครงการและสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ยื่นขอกู้เงินที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาที่มีภูมิลำเนา หรือที่ตั้งของโครงการ (Walk in) และ 2. ให้ผู้ขอกู้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อผ่านช่องทางLine Official : BAAC Familyและนัดหมายผู้ขอกู้ผ่านระบบนัดหมาย ขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ สำนักงานเกษตรฯ สำนักงานปศุสัตว์ หรือสำนักงานประมง ในท้องที่ มีวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาท

นายประภัตร เน้นย้ำว่า โครงการสานฝันฯ ไม่ได้ทำข้อตกลงหรือความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล/บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ให้เข้ามาช่วยเหลือ และเรียกเก็บค่ามัดจำล่วงหน้าใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ช่วยกันเฝ้าระวัง ถ้าหากพบการกระทำผิดให้รีบแสดงตัวชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการสานฝันฯ และแนะนำขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อเอาผิดกับผู้ที่กระทำผิดในทันที

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s