อ.ส.ค.ผนึกอ.ต.ก.ขายนมไทย-เดนมาร์ค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/661851

วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายสมพร ศรีเมือง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ตรา ไทย-เดนมาร์ค ให้กว้างขวาง จึงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในการจำหน่วยผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค ที่ร้านจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก.รวมทั้งส่งเสริมทางด้านตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันตลาด อ.ต.ก.ถือเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ได้คุณภาพสูง จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ อ.ส.ค.ได้เข้ามาทำตลาดในพื้นที่ดังกล่าว เชื่อมั่นว่าจะทำให้นมไทย-เดนมาร์ค ได้รับความนิยมมากขึ้น

“โดยความร่วมมือครั้งนี้ อ.ต.ก.จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราไทย-เดนมาร์ค พร้อมทั้งการจัดหาบุคลากร รับผิดชอบดูแลการส่งเสริมการขายและจัดจำหน่าย ส่วนอ.ส.ค.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรานมไทย-เดนมาร์ค เพื่อมาจำหน่ายอย่างเหมาะสม รวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดทำโปรโมชั่นหรือกลยุทธ์ด้านการตลาด กำหนดราคาจำหน่ายให้ อ.ต.ก.อย่างเหมาะสมโดยมีระยะเวลาสัญญาดำเนินการ 3 ปี” นายสมพร กล่าว

นายสมพรกล่าวอีกว่า ปัจจุบันนอกจากการให้ความสำคัญกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ยังปรับกลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดและการขายในเชิงรุกในรูปแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ จัดกิจกรรมรางวัลผู้โชคดีโครงการส่งเสริมการขายนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อกระตุ้นยอดขายและตอบแทนลูกค้าเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี นมไทย-เดนมาร์คโดยมีการสะสมแต้มคะแนน เพียงส่งใบเสร็จรับแต้ม ผ่านระบบ Line Official : @Thai-Denmark แลกของพรีเมียม และใช้สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ประจำเดือน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s