กยท.มั่นใจจัดสรรปุ๋ยได้ ให้เกษตรกรทันฤดูปลูก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662121

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีขาดแคลนอย่างหนัก และราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่ออาชีพสายเกษตรกรรมทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่พืชยางพาราเท่านั้น และอาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตยางของเกษตรกร ทาง กยท.จึงมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยปรับลดสัดส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และจัดหาปุ๋ยให้กับเกษตรกรโดยตรงแทนการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาสูงในขณะนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนการปลูกยาง ควบคู่กับการช่วยลดปัญหาการค้าปุ๋ยปลอมที่เกิดขึ้นได้

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวต่อว่า ได้เร่งจัดหาปุ๋ยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการสนับสนุนปลูกแทนในปีนี้ ยืนยันว่าทันต่อฤดูกาลใส่ปุ๋ยในรอบฤดูปลูก (พฤษภาคม-สิงหาคม) อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กยท.ไม่นิ่งนอนใจและเชื่อมั่นว่าสามารถจัดสรรปุ๋ยให้เกษตรกรชาวสวนยางได้โดยไม่กระทบต่อผลผลิตยาง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s