ปศุสัตว์ตรวจปางช้างป้องกันการทารุณ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/662390

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กองปฏิบัติการพิเศษและปราบปรามการกระทำความผิดด้านปศุสัตว์ (ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท) กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม ปศุสัตว์ อ.วาปีปทุม ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ., บก.ปทส. นำหมายค้นศาลอาญา เข้าตรวจค้นศูนย์อนุรักษ์ช้าง “ช้างทองคำ” เลขที่ 212 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2557 โดยผลการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบว่ามีการเลี้ยงช้างเพศผู้ 9 เชือก ปัจจุบันเหลือเพียง 4 เชือก ทั้งหมดมีลักษณะร่างกายผอม ซี่โครงปรากฏเห็นชัดเจน เนื่องจากมีการให้อาหาร น้ำ อาหารเสริม และแร่ธาตุไม่เพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งการตรวจสอบกายวิภาคเบื้องต้นของสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ แจ้งว่าช้างได้รับอาหารไม่เพียงพอ จึงมีร่างกายผอม

อย่างไรก็ดี ไม่พบการทารุณกรรมและไม่พบบาดแผลตามตัวช้าง สำหรับที่พักอาศัยเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ มีหลังคาไว้กันแดด ฝน และมีบริเวณในการเลี้ยงช้างเหมาะสม เจ้าหน้าที่จึงลงความเห็นว่าเป็นการกระทำความผิด โดยไม่ปฏิบัติตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จึงเสนอเปรียบเทียบความผิดตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันทารุณกรรมฯ 2560 โดยให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน นับจากวันที่เข้าตรวจสอบ โดยสำนักงานปศุสัตว์ จ.มหาสารคาม จะดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปางช้างไม่ปฏิบัติตามหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์และปล่อยปละละเลยให้ช้างล้ม จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 20 พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s