‘จุน-สุนทรี วนวิทย์’และครอบครัวเจ้าของ‘ฮาตาริ’ หนึ่งใน‘ผู้ให้’ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/670866

‘จุน-สุนทรี วนวิทย์’และครอบครัวเจ้าของ‘ฮาตาริ’ หนึ่งใน‘ผู้ให้’ที่ร่วมสานต่อการให้...ไม่สิ้นสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ปี 2565 บริจาคเงิน 900,000,000 บาท สมทบทุนโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา 160,000,000 บาท, โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา 300,000,000 บาท และโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี 440,000,000 บาท

สร้างเสียงฮือฮาที่ทำให้โลกโซเชียลมีเดียต่างแห่ชื่นชมเป็นอย่างมากจนทำให้หลายคนอยากรู้จักเศรษฐีใจบุญเจ้าของพัดลมยี่ห้อดัง เมื่อบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย “พัดลมฮาตาริ” นำโดย จุน-สุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว บริจาคเงิน 900 ล้านบาท แก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตรรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนร่วมรับมอบ

นับเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกว่าคนไทยช่วยเหลือกันในยามวิกฤตเช่นนี้ ในนามมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบพระคุณ จุน-สุนทรี วนวิทย์ และครอบครัวเจ้าของบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งใน “ผู้ให้” ที่ร่วมสานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด ที่มีน้ำใจเมตตาต้องการช่วยเหลือผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด ผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการต่างๆนับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นยอดเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 1,317,397,000 บาท ซึ่งเปรียบเสมือนธารน้ำใจที่คอยช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยหลายชีวิตมาตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมานี้ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ให้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ฟันเฟืองของระบบสาธารณสุขไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนและไม่สิ้นสุด

จุน วนวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียนจึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยัน หมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้แตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีนจากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสารส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลำดับประกอบด้วย การเป็นช่างทำทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทำป้ายพลาสติกลูกจ้างโรงกลึง ช่างทำแม่พิมพ์ สำหรับฉีดชิ้นงานพลาสติก จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจำหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 28 ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทำด้วยโลหะอะลูมิเนียมทั้งสิ้น และได้เสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวัน แล้วจึงนำมาผลิตพัดลมที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ “K” และยี่ห้อ “TORY” เมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ “ฮาตาริ” ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก จากการที่ จุน วนวิทย์เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู เสียสละ มีความมุ่งมั่นมีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อความสำเร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทำเป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้นดำเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้แก่ บริษัทวนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จำกัด โดยมี จุน วนวิทย์ เป็นประธานกรรมการ โดยคิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นำและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นแนวทางการทำงานมาโดยตลอด 2 ประการ คือ “ใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น” และ “ใช้ต้นทุนลดลงแต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม” รวมทั้งกำหนด วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า “ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม”

จุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ในเชิงช่างทำการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัด โดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นำมาผสมผสานอย่างกลมกลืน สำหรับพนักงานนั้น จุน วนวิทย์ เป็นผู้ให้โอกาสพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติงาน เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คำชี้แนะและให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงานด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจำทุกปี ถือได้ว่า จุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจิตใจดีงามสามารถนำพาตนเองและกิจการสู่ความสำเร็จอย่างสูง เมื่อประสบความสำเร็จในการงานอาชีพแล้ว จุน วนวิทย์มิได้ลืมตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเงิน อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอยข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ อยู่เป็นประจำ และยังปฏิบัติอยู่ โดยสม่ำเสมอ จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการเป็นนักประดิษฐ์และนักบริหารที่ประสบความสำเร็จมีผลงานเป็นที่ปรากฏทั้งที่มิเคยได้รับการศึกษาในระบบมาก่อน รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม และอุทิศตนเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป กว่า 50 ปี ประกอบกับสิ่งที่ได้กระทำมาล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม นับเป็นแบบอย่างที่พึงยกย่องในวงวิชาการและวิชาชีพ จนเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ จุน วนวิทย์ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s