ลงนามความร่วมมือด้านโซลูชั่นดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการรักษาให้กับผู้ป่วย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680026

ลงนามความร่วมมือด้านโซลูชั่นดิจิทัล  เพื่อปรับปรุงการรักษาให้กับผู้ป่วย

ลงนามความร่วมมือด้านโซลูชั่นดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการรักษาให้กับผู้ป่วย

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

จีอี เฮลธ์แคร์ และโรงพยาบาลศรีสวรรค์ในประเทศไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับความร่วมมือด้านโซลูชั่นดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการรักษาให้กับผู้ป่วย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานตลอดจนคุณภาพการดูแลผู้ป่วย พร้อมกันนั้นยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับบริการในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยการลงนามในวันนี้เกิดขึ้นที่งาน Hospital Management Asia 2022 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการสำหรับอุตสาหกรรมบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 ภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ จีอี เฮลธ์แคร์จะให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศรีสวรรค์ด้วยโซลูชั่นดิจิทัลที่ทันสมัยสองประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและซ่อมบำรุงสินทรัพย์ซึ่งมีความปลอดภัยที่จะช่วยให้บริหารกระบวนการติดตามผู้ป่วยและปริมาณงานที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบให้ดีขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการและการให้บริการกับผู้ป่วยเป็นไปอย่างดีมากขึ้น และยังรวมถึงโซลูชั่นสำหรับการทำงานที่ครบวงจรและสามารถใช้งานได้ง่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล คุณภาพในการดูแลผู้ป่วย และลดความเสี่ยงของการเกิดความผิดพลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต

คริส คัง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของจีอี เฮลธ์แคร์ อาเซียนเกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กล่าวว่า“โซลูชั่นบริการสุขภาพด้านดิจิทัลของจีอี เฮลธ์แคร์ นี้จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถบริหารจัดการการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเสริมสร้างผลลัพธ์ที่ดีสำหรับทั้งผู้ที่อยู่ในวิชาชีพรักษาพยาบาลและผู้ป่วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานกับโรงพยาบาลศรีสวรรค์อย่างใกล้ชิดและช่วยสนับสนุนสร้างระบบดิจิทัลที่ใช้ในการวินิจฉัยและติดตามผู้ป่วย การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความแม่นยำสูง และการตอบสนองความต้องการทั้งสำหรับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและผู้ป่วย”

โรงพยาบาลศรีสวรรค์ในปัจจุบันรับผู้ป่วยได้ถึง  200 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ และมีการรักษาเฉพาะทาง เช่นในทางหัวใจวิทยา และมะเร็งวิทยา ได้ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ระบบปฏิบัติการของโรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพ ราชพฤกษ์ที่กำลังจะเปิดให้การรักษาในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565 เป็นดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลแห่งใหม่นี้จะมีบริการด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการสวนหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งวิทยาและแผนกที่ให้การรักษาด้านหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับฐานข้อมูล Hospital Information System (HIS) สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้เป็นระบบ Electronic Medical Records (EMR) ซึ่งจะสามารถทำให้การปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระบบดิจิทัล

นายแพทย์ศิวัช ศักดิ์เดชยนต์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพ ราชพฤกษ์ กล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของแผนการเติบโตของโรงพยาบาล และความร่วมมือกับจีอี เฮลธ์แคร์ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลด้วยการปรับปรุงระบบการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้โครงสร้างพื้นฐานให้ได้ประโยชน์สูงสุด และการลดขยะความพยายามนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับทั้งแพทย์ผู้ปฏิบัติการและคนไข้ อีกทั้งให้การดูแลรักษาที่มีความคุ้มค่าสูงสุด”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s