‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ร่วมงาน’ไทยพร้อมAPEC พร้อม’เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 THAILAND

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/680185

'เชอรี่ เข็มอัปสร' ร่วมงาน'ไทยพร้อมAPEC พร้อม'เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 THAILAND

‘เชอรี่ เข็มอัปสร’ ร่วมงาน’ไทยพร้อมAPEC พร้อม’เชิญชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022 THAILAND

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.14 น.

ในฐานะที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ มีภารกิจในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนัก เข้าใจ ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมจากการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์จึงจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัยเป็นประธานในพิธีฯในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีกล่าวว่า “การจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ไทยพร้อม APEC พร้อม มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อฟื้นฟูการเดินทางระหว่างกันที่สะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เน้นสร้างสมดุลในทุกด้าน ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ไทยได้คำนึงถึงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ) มาเป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่จะผลักดันในการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ด้วย ตลอดจนนำเสนอผลสำเร็จตามผลงานสำคัญของรัฐบาล เพื่อแสดงถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 ผ่านการนำเสนอในกิจกรรมของงาน การแสดง วีดิทัศน์ และบูธสาธิต”

ในโอกาสนี้กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดตัวผู้แทนอย่างเป็นทางการในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้ง 9 ท่าน ได้แก่ คุณคมสันต์ แซ่ลี, คุณเขมนิจ จามิกรณ์, เชฟชุมพล แจ้งไพร,คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส คุณทารีน่า โบเทส, คุณฐิติพันธ์ ทับทอง, คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ, คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ และคุณศุภศิษฏ์จงชีวีวัฒน์เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 ของไทยอย่างเป็นทางการ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าไปจนถึงวันกำหนดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้าน Soft power ของเยาวชน

รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับรู้ ภูมิใจ และพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือทาง Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม #APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s