ภูมิบ้านภูมิเมือง : ‘๘๘ ปี อินสนธิ์ วงค์สาม’ ศิลปินผู้ผ่านกาลเวลาของแผ่นดิน

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/680663

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘๘๘ ปี อินสนธิ์ วงค์สาม’  ศิลปินผู้ผ่านกาลเวลาของแผ่นดิน

ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘๘๘ ปี อินสนธิ์ วงค์สาม’ ศิลปินผู้ผ่านกาลเวลาของแผ่นดิน

วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.15 น.

สกู๊ตเตอร์ที่เดินทางรอบโลก

วันที่ ๙ กันยายน ที่ผ่านมา เป็นวันเปิดศูนย์ศิลปะแห่งสำคัญที่ลำพูน ในวาระ ๘๘ ปี ของศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างความหลากหลายให้กับงานศิลปะ ชื่อ…อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินผู้นำประสบการณ์จากการเดินทางไกลอันยาวนานนั้นมาสร้างชื่อเสียงจากผลงานที่โดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะระดับสากล มาสร้างศูนย์ศิลปะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นที่ตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน ศิลปินผู้ผ่านกาลเวลามายาวนานนาม อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินชาวลำพูน ผู้นี้เกิดเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๗ ปัจจุบันอายุ ๘๘ ปี จากการที่บิดามีอาชีพเป็นช่างฝีมือทอเครื่องทองเครื่องเงินอยู่ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนนั้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้อินสนธิ์ได้รักและสนใจงานศิลปะมาแต่เยาว์วัย จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน แล้วได้เข้าศึกษาศิลปะที่โรงเรียนศิลปศึกษา (วิทยาลัยช่างศิลป์)จบแล้วศึกษาในคณะจิตรกรรมประติมากรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จนจบการศึกษาและได้รับปริญญาตรีสาขาประติมากรรม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๔

หลังจากที่จบการศึกษาแล้วจึงออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อทำงานศิลปะและเก็บเกี่ยวข้อมูลตลอดจนแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานจนสามารถจัดนิทรรศการภาพเขียนชื่อ ไทยแลนด์ พานอรามาขึ้น โดยจัดแสดงที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นอินสนธิ์ได้ตั้งใจที่จะเดินทางหาประสบการณ์ด้านศิลปะในต่างประเทศแต่มีปัญหาทุนที่ใช้ในการเดินทาง จึงนำผลงานไปประมูลที่คริสเตียน เซ็นเตอร์ ได้เงินมาจำนวนหนึ่งที่เพียงพอสำหรับการเดินทางในเบื้องต้น โดยใช้รถสกู๊ตเตอร์คู่ใจออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยมีจุดหมายไปอิตาลี ซึ่งเป็นการเดินทางหนึ่งเดียวด้วยการนำสัมภาระที่จำเป็นในการยังชีพแล้วยังได้นำผลงานศิลปะใส่กระบอกติดตัวไปด้วยเป็นจำนวนมาก เพื่อจัดแสดงผลงานไปตามโอกาสต่างๆ ในภาพของศิลปินพเนจรเพื่อขายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมาย

ศิลปินพเนจรหนึ่งเดียว

เส้นทางศิลปินที่ผจญภัยด้วยรถสกู๊ตเตอร์นั้น ได้มุ่งลงทางใต้ผ่านชายแดนไทยสู่เกาะปีนังเพื่อลงเรือโดยสารไปขึ้นบกที่อินเดีย แล้วต่อไปยังปากีสถาน อิหร่าน ตรุกี กรีซ และถึงอิตาลี ตามที่ใฝ่ฝันไว้จนสำเร็จนี้ แม้ว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางต้องประสบกับอุปสรรคนานัปการจนเกือบหมดทุนก็ตาม ก็มักจะได้รับการช่วยเหลือจากผลงานและโชคช่วยทุกครั้ง จากประสบการณ์ตระเวนศึกษาหาความรู้และสเกตช์ภาพทุกๆ สิ่งที่ประทับใจ ที่ได้ดูงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณสถานอย่างเต็มอิ่มในอิตาลีซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นแล้ว อิตาลียังเป็นบ้านเกิดของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี อาจารย์ฝรั่งผู้สอนศาสตร์ศิลปะจนสร้างแรงบันดาลใจให้เดินทางมาบ้านของอาจารย์ฝรั่งจากนั้นได้ออกเดินทางต่อไปยังออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส ประเทศที่ อินสนธิ์ วงศ์สาม ได้ใช้ชีวิตอยู่นานหลายเดือนด้วยการทำงานต่างๆ อย่างหนักเอาเบาสู้เพื่อเลี้ยงชีพและเพื่อเป็นทุนการศึกษาศิลปะเพิ่มเติมที่ L Ecole Nationale Suprieure Des ArtsDecoratifs 

หลังจากที่แสวงหาประสบการณ์และศึกษาเล่าเรียนอยู่ในยุโรปเป็นเวลานานถึง ๔ ปีจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปใช้ชีวิตต่อที่เมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา อีก ๖ ปีกว่า โดยเริ่มต้นด้วยการรับจ้างทำเครื่องประดับสตรีด้วยโลหะ จนสามารถเปิดกิจการของตนเองได้ จนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นมากมาย ผลงานชุดสำคัญชุดหนึ่งคือผลงานประติมากรรมโลหะขนาดเล็กจำนวน ๔๐๘ ชิ้น อันเป็นจินตนาการของท่านในเรื่องการใช้ชีวิตของมนุษย์ใต้ท้องทะเลและในอวกาศ หลังจากเกิดเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาตกต่ำลง ทำให้ยากลำบากต่อการครองชีพในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงตัดสินใจกลับคืนประเทศไทยพร้อมกับนำประสบการณ์อันหาค่ามิได้จากการใช้ชีวิตต่างแดนกว่า ๑๐ ปี มาสร้างสรรค์สร้างงานศิลปะในแนวทางที่ค้นพบด้วยตนเอง โดยสร้างสตูดิโอขึ้นที่ลำพูน บ้านเกิด สร้างประติมากรรมการแกะสลักไม้ในรูปทรงที่แปลกใหม่ดูเรียบง่ายมีรูปทรงและองค์ประกอบบอกความเป็นไม้และประติมากรรมโลหะที่ได้ขยายแบบมาจากผลงานโลหะชิ้นเล็กๆ สะท้อนจินตนาการต่อปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้พบเห็นมา ซึ่งทำให้บริเวณบ้านอินสนธ์ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามยิ่งเป็นเสมือนผลงานศิลปะชิ้นเอกจากการจัดสร้างกลุ่มเรือนไม้หลายหลัง วางตำแหน่งและจังหวะได้อย่างลงตัวท่ามกลางแมกไม้ วัย ๘๘ ปี ของอินสนธิ์ วงค์สามวันนี้จึงมีบรรดาศิลปินน้อยใหญ่ที่รักใคร่นับถือมาร่วมยินดี โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ของศิลปินผู้ผ่านกาลเวลาแห่งนี้

๘๘ ปี อินสนธิ์ วงค์สาม

๘๘ ปี อินสนธิ์ วงค์สาม

อินสนธิ์ วงค์สาม กับงานปั้้น

อินสนธิ์ วงค์สาม กับงานปั้้น

อินสนธิ์ วงค์สาม กับงานแกะสลักไม้

อินสนธิ์ วงค์สาม กับงานแกะสลักไม้

ผลงานแกะสลักไม้

ผลงานแกะสลักไม้

ศูนย์ศิลปะอินสนธิ์

ศูนย์ศิลปะอินสนธิ์

อินสนธิ์ กล่าวต้อนรับศิลปินและแขกเยือน

อินสนธิ์ กล่าวต้อนรับศิลปินและแขกเยือน

ประติมากรรมโลหะในต่างประเทศ

ประติมากรรมโลหะในต่างประเทศ

ผลงานจิตรกรรม

ผลงานจิตรกรรม

ผู้ร่วมงานเปิดศูนย์

ผู้ร่วมงานเปิดศูนย์

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร แสดงความยินดี

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร แสดงความยินดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s