‘อลงกรณ์’นำทีมลงพื้นที่ ขับเคลื่อน เพชรบุรีโมเดล คิกออฟพืชเศรษฐกิจใหม่ ช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/680900

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย กล่าวว่า เริ่มคิกออฟขับเคลื่อนโครงการพืชเศรษฐกิจใหม่สาหร่าย : อาหารแห่งอนาคต (FutureFood) ที่ จ.เพชรบุรี เป็นจังหวัดแรก เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เกษตรกร โดยกรมประมง เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารโครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

สำหรับการเลือกเพชรบุรีเป็นจังหวัดคิกออฟโครงการ เนื่องจากมีพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่ อ.บ้านแหลม และเป็นต้นแบบในยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์การพัฒนาสาหร่ายให้เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบภายใต้แนวทาง “เพชรบุรีโมเดล” ซึ่งจะส่งเสริมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาการผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างศักยภาพผู้เพาะเลี้ยงสาหร่าย การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยวิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและผู้ประกอบการภาคเอกชน การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยกรมประมงได้ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.เพชรบุรี ที่แหลมผักเบี้ย ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสาหร่ายทะเลหลายสายพันธุ์ และเยี่ยมชมกิจการฟาร์มเลี้ยงสาหร่าย เช่น แฟมิลิฟาร์ม เบญจมาศฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงสาหร่ายแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s