ก้าวสู่ปีที่ 9มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ‘พร้อมเคียงข้าง…ทุกย่างก้าว’ จัดกิจกรรม ‘มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/entertain/681057

ก้าวสู่ปีที่ 9มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ 'พร้อมเคียงข้าง...ทุกย่างก้าว' จัดกิจกรรม 'มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ'

ก้าวสู่ปีที่ 9มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ‘พร้อมเคียงข้าง…ทุกย่างก้าว’ จัดกิจกรรม ‘มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ’

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565, 16.21 น.

การให้ที่ดีที่สุดคือการ “ให้โอกาส” มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จึงได้สร้างสรรค์ “โลกกว้างแห่งโอกาส” ด้วยการมอบโอกาสในการเรียนรู้สู่พื้นที่ห่างไกล โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”, “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” และ “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” นอกจากนี้ยังได้ร่วมส่งพลังและกำลังใจให้กับ แพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และชุมชนต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สะท้อนถึงจุดยืนของมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ที่พร้อมจะเคียงข้างทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความสุขและสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ที่ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ก่อตั้งและมุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ

กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม”” กิจกรรมที่สร้างสรรค์โอกาสแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ น้อง ๆ ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์ฟรีในโรงภาพยนตร์ทุกสาขาของเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งได้นำน้องๆ เข้าชมภาพยนตร์แล้ว266,559คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว47,386คนรวมทั้งสิ้น 313,945 คน

รวมทั้งอีก1 กิจกรรมที่เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้เร่งสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อต่อเติมความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ กับกิจกรรม “มาเติมร้อยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ”โดยได้มอบทุนการศึกษาปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000บาท ให้กับน้องๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้อง ๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และกลุ่มน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา อีก 10 ทุน สำหรับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรียงความถึงแรงบันดาลใจที่ได้จากภาพยนตร์ และได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาไปแล้วรวม 120 ทุน

ตลอดจนได้จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน เพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆ  ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ต่าง ๆ มากมาย ในระยะเวลา 5ปี ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 53 โรงเรียน 53 จังหวัด และในปีนี้ มูลนิธิฯ ยังเดินหน้ามอบโอกาสทางการศึกษาสำหรับ “กิจกรรมส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีก 5 โรงเรียน 5 จังหวัด คือ จังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง, พัทลุง, ระนอง และ ตาก โดยมีเป้าหมายจะส่งมอบให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ในครั้งนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม“มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ”โบว์ลิ่งการกุศลและมอบทุนการศึกษาประจำปี2565เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้น้อง ๆซึ่งในทุกๆ ก้าวของมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความตั้งใจที่ “พร้อมเคียงข้าง…ทุกย่างก้าว” เพื่อสร้างเรื่องราวดีๆ ให้กับสังคม โดยได้มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ด้อยโอกาส 10 ทุน และน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาอีก 10 ทุน จากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จ.มุกดาหาร, โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จ.นครศรีธรรมราช, ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี, โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาแก้ว จ.สงขลาเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นความสำคัญของการศึกษาซึ่งทางมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทและ องค์กรต่างๆ เป็นจำนวนมาก ที่ร่วมมอบโอกาสและเติมความสุขให้กับน้องๆ, คนพิการ และผู้สูงอายุร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิเมเจอร์ แคร์ ได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท นงนุชอินดัสเตรียล จำกัด และ บริษัท แอลอีดี โปรเซ็นเตอร์ จำกัด มอบทีวี และ ชุด Home Cinema เพื่อสนับสนุนห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

ภายในงานได้รับเกียรติจากวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเมเจอร์ แคร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอรุโณชา ภาณุพันธุ์, คมกริช ศิริรัตน์และวิชญะ พูลวรลักษณ์ มาร่วมโยนโบว์ลิ่งการกุศล นอกจากนี้ยังมีติ๊กต๊อกเกอร์ชื่อดัง “น้องติวเตอร์ เยาวราช”มาร่วมสร้างความสุขและเติมแรงบันดาลใจดี ๆ ผ่านเสียงเพลง Feat. กับสองหนุ่มสุดฮอต คูเปอร์ ภัทรพสิษฐ์ ณ สงขลา และ เชน ณัชพล ชีวะปัญญาพร้อมด้วยทัพศิลปินดาราโบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์,ไอซ์ อมีนา กูล, ทีม Miss Universe Thailand 2022นิโคล กลัคสแมนณดาพัน แกมเงินพิมพิกา ชื่นชูผลณิษฐกาณต์ อักษรวรรณและ นักแสดงจากสตรีเหล็กอคาเดมี่ 2022ฯลฯ ที่มาร่วมมอบความบันเทิง สร้างความสุข สนุก และแจกของรางวัล พร้อมจำหน่ายของที่ระลึก และให้ลุ้นสนุก ๆ กับซุ้มสอยดาว ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จะนำไปใช้สร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกลต่อไป ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s