‘ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์’นักบริหารหญิงเก่งแห่ง กบข. #ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/508297

‘ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์’นักบริหารหญิงเก่งแห่ง กบข.

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 06.05 น.

หากเอ่ยถึง ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ หรือ “ดร.แป๊ด” ว่าที่ เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่หลายคนอาจจะรู้จักเธอในบทบาทของนักสื่อสารองค์กร เพราะด้วยบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งรองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กบข. ที่กำกับดูแลงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร มายาวนานกว่า 10 ปี

แต่นั่นเป็นเพียงบทบาทแค่มุมเดียวของ ดร.ศรีกัญญา ที่หลายคนมองเห็นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับผู้หญิงเก่งแห่งกบข.คนนี้ในแง่มุมอื่น เธอไม่ใช่แค่นักสื่อสาร แต่เธอยังเป็นนักบริหารและนักยุทธศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการคิดกลยุทธ์ การวางแผนงาน การทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น OECD PRI และ World Bank และริเริ่มโครงการใหม่ๆ ให้กับองค์กรจนประสบความสำเร็จ

สำหรับกลยุทธ์ด้านสมาชิก ดร.ศรีกัญญา ได้ยกระดับการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารเงินลงทุนให้กับสมาชิก โดยได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและพฤติกรรมของสมาชิก กบข. เรื่องพื้นฐานความรู้เรื่องการเงิน การบริหารจัดการลงทุน ตลอดจนข้อจำกัดทางการเงินของสมาชิก จากนั้นได้ริเริ่มการจัดทำโปรแกรมประมาณการต่างๆ รวมถึงเกมการลงทุน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้แก่สมาชิก ซึ่งช่วยทำให้สมาชิกเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับจากการใช้บริการต่างๆของ กบข. อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานสำคัญ เช่น โปรแกรมประมาณการความเพียงพอเงินเกษียณ, โปรแกรมประมาณการออมเพิ่ม, โปรแกรมประมาณการแผนทางเลือกการลงทุน, เกมลงทุน, พัฒนาแนวทางการสื่อสารแยกกลุ่มสมาชิกตามลักษณะความเสี่ยง เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาช่องทางสื่อสารบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้วยวิสัยทัศน์ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบรายบุคคล ตลอดจนประโยชน์และความคุ้มค่าของการสื่อสารบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดร.ศรีกัญญา จึงได้วางรากฐานและพัฒนาการให้บริการแบบรายบุคคลบนเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 รวมถึงจัดทำวารสารออนไลน์เพื่อลดต้นทุนในการสื่อสารลงแต่สามารถส่งตรงถึงสมาชิกแบบรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานสำคัญได้แก่ Personalized online communication on Web ชื่อ My GPF โดยเมนูบริการตรวจสอบยอดเงิน ที่สมาชิกสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงินย้อนหลังและตรวจสอบรายละเอียดการนำส่งเงินเข้ากบข.ได้ เมนูคำนวณประมาณการ ที่สมาชิกสามารถประมาณการยอดเงินใช้หลังเกษียณ เป็นต้น

โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการลงทุนระดับโลก ดร.ศรีกัญญาถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน กบข. สู่การเป็นผู้นำของนักลงทุนสถาบันที่เน้นการลงทุนอย่างยั่งยืน เป็นผู้ผลักดันแนวคิดเรื่องการลงทุนอย่างยั่งยืนให้กับกบข. ด้วยการศึกษา วิเคราะห์ วางกลยุทธ์ และทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลกไม่ว่าจะเป็น OECD PRI และ World Bank ผลงานสำคัญในด้านนี้ประกอบด้วย กำหนดวิสัยทัศน์ GPF is the Leader in ESG Investing and Initiatives in Thailand ซึ่ง ดร.ศรีกัญญา เป็นผู้วางเป้าหมายและกระบวนการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ GPF is the Leader in ESG Investing and Initiatives in Thailand โดยพัฒนากระบวนการลงทุน กบข. โดยนำปัจจัย ESG มาพิจารณาประกอบ (ESG-Integrated Investment Process) และพัฒนาวิธีทำ ESG Scoring สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ดร.ศรีกัญญา ยังเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการบริหารกองทุนบำนาญ และการจัดการเงินลงทุน ในเวทีระดับโลก อาทิ Global ARC, JP Morgan มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ ที่ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกด้านการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานกำกับดูแลเชิงนโยบาย ร่วมเป็นวิทยากรในหลากหลายงาน

ดร.ศรีกัญญา ถือได้ว่าเป็นลูกหม้อของ กบข. โดยได้เริ่มเข้ามาทำงานเป็น ผู้ช่วยเลขาธิการ กบข. ตั้งแต่ปี 2554 ล่าสุดคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ กบข.คนใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ส่วนด้านศึกษา ดร.ศรีกัญญา จบปริญญาเอกบริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Master of Arts in Mass Communications, Leicester University, UK ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้
ยังผ่านการฝึกอบรมเคยอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่างๆ อีกด้วย เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.), สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs เป็นต้น

นั่นเป็นบทบาทและผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว แต่สำหรับบทบาทใหม่กับว่าที่ เลขาธิการ กบข.คนใหม่ ถือเป็นบทบาทที่ท้าทายและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ผลงานของผู้หญิงเก่งที่ชื่อ “ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s